[GA4] Chuyển sang sử dụng Google Analytics 4

Cách di chuyển sang Google Analytics 4

Google Analytics 4 đã thay thế Universal Analytics Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, các tài sản Universal Analytics chuẩn đã ngừng xử lý dữ liệu. (Những tài sản Universal Analytics 360 hiện có đơn đặt hàng sẽ được gia hạn thời gian xử lý một lần đến hết ngày 1 tháng 7 năm 2024.) Tìm hiểu thêm về tiến trình di chuyển.

Dành cho tất cả mọi người

Dành cho nhà quảng cáo

1. Xem xét cấu trúc tài khoản
mức độ nỗ lực tùy trường hợp (Mức độ đơn giản tuỳ trường hợp)

Hãy bỏ qua bước này nếu bạn có một trang web và/hoặc một ứng dụng.

2. Tạo tài sản GA4 và luồng dữ liệu
mức độ nỗ lực rất thấp (Rất đơn giản)
Tool Trợ lý thiết lập GA4

3. Thu thập dữ liệu trang web và dữ liệu ứng dụng
mức độ nỗ lực tùy trường hợp (Nếu có; mức độ đơn giản tuỳ trường hợp)
Bắt buộc nếu Trợ lý thiết lập GA4 không thể sử dụng lại thẻ của bạn.
Thiết lập Shopify hoặc một trình tạo trang web/hệ thống quản lý nội dung (CMS) khác

4. Bật tín hiệu của Google
mức độ nỗ lực rất thấp (Nếu có; rất đơn giản)
Bắt buộc đối với tính năng tái tiếp thị nâng cao

5. Thiết lập sự kiện chính
mức độ nỗ lực trung bình (Đơn giản)
Tool Công cụ di chuyển mục tiêu
Sử dụng công cụ này hoặc thiết lập sự kiện chính theo cách thủ công

6. Thêm người dùng
mức độ nỗ lực thấp (Đơn giản)
Tool Công cụ di chuyển người dùng
Sử dụng công cụ này hoặc thêm người dùng theo cách thủ công

7. Liên kết với Google Ads
mức độ nỗ lực thấp (Đơn giản)
Tool Công cụ di chuyển mối liên kết với Google Ads
Sử dụng công cụ này hoặc tạo mối liên kết mới với Google Ads

8. Di chuyển đối tượng
mức độ nỗ lực trung bình (Nếu có; tương đối đơn giản)
hoặc thiết lập đối tượng mới

9. Xác thực sự kiện chính
mức độ nỗ lực trung bình (Nếu có, tương đối đơn giản)

10. Nhập các sự kiện chính vào Google Ads để đặt giá thầu
mức độ nỗ lực tùy trường hợp (Nếu có, mức độ đơn giản tuỳ trường hợp)

11. Thêm đối tượng Analytics vào một chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo để tái tiếp thị
mức độ nỗ lực tùy trường hợp (Nếu có; mức độ đơn giản tuỳ trường hợp)

Cần sử dụng chế độ thiết lập nâng cao (nếu có)

Sự kiện tuỳ chỉnh, thương mại điện tử, nhập dữ liệu, v.v.

Liên kết các sự kiện tuỳ chỉnh Universal Analytics với Google Analytics 4
Chỉ cần thiết nếu bạn có sự kiện Danh mục/Hành động/Nhãn

Di chuyển phương pháp đo lường thương mại điện tử
Chỉ cần thiết nếu bạn có sự kiện thương mại điện tử

Nhập dữ liệu
Cải thiện kết quả báo cáo bằng cách thêm nhiều nguồn dữ liệu

Liên kết với BigQuery
Tìm và quản lý các tập dữ liệu lớn của Analytics

User-ID
Nếu doanh nghiệp của bạn tạo mã nhận dạng người dùng, hãy sử dụng mã nhận dạng này để báo cáo trên nhiều thiết bị và nền tảng trong Google Analytics

Measurement Protocol
Thu thập và gửi dữ liệu cho Google Analytics từ nhiều nền tảng trực tuyến và ngoại tuyến

Tìm tính năng GA4 cho trường hợp sử dụng của bạn
Tài liệu tham khảo về cách di chuyển giúp liên kết chức năng trong Universal Analytics với chức năng tương ứng trong Google Analytics 4


Xin chúc mừng!

Bạn sẽ sớm nhận được những thông tin chi tiết hữu ích, đảm bảo quyền riêng tư về khách hàng mà bạn cần thông qua Google Analytics 4.

Tiếp theo là gì? Hãy xem báo cáo hoặc tham khảo Cẩm nang về tính năng Khám phá để tìm hiểu cách trả lời các câu hỏi thường gặp về doanh nghiệp với GA4.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính