[GA4] เปลี่ยนไปใช้ Google Analytics 4

วิธีย้ายข้อมูลไปยัง Google Analytics 4

Google Analytics 4 ได้เข้ามาแทนที่ Universal Analytics ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2023 พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics มาตรฐานได้หยุดประมวลผลข้อมูลแล้ว (พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics 360 ที่มีคำสั่งซื้อที่เป็นปัจจุบันจะได้รับการขยายเวลาประมวลผลแบบครั้งเดียวไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2024) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับเวลาการย้ายข้อมูล

สำหรับทุกคน

สำหรับผู้ลงโฆษณา

1. พิจารณาโครงสร้างบัญชี
ระดับความพยายามจะแตกต่างกันไป (ระดับความพยายามจะแตกต่างกันไป)

ข้ามขั้นตอนนี้หากคุณมีเว็บไซต์เดียวและ/หรือแอปเดียว

2. สร้างพร็อพเพอร์ตี้ GA4 และสตรีมข้อมูล
ใช้ความพยายามน้อยมาก (ใช้ความพยายามน้อยมาก)
Tool ผู้ช่วยการตั้งค่า GA4

3. รวบรวมข้อมูลเว็บไซต์และแอป
ระดับความพยายามจะแตกต่างกันไป (หากมี ระดับความพยายามจะแตกต่างกันไป)
จําเป็นเฉพาะในกรณีที่ผู้ช่วยการตั้งค่า GA4 ใช้แท็กที่คุณมีอยู่แล้วซ้ำไม่ได้
ตั้งค่า Shopify หรือเครื่องมือสร้างเว็บไซต์/CMS อื่น

4. เปิด Google Signals
ใช้ความพยายามน้อยมาก (หากมี ใช้ความพยายามน้อยมาก)
จําเป็นสําหรับรีมาร์เก็ตติ้งที่ปรับปรุงแล้ว

5. ตั้งค่าเหตุการณ์สำคัญ
ใช้ความพยายามปานกลาง (ใช้ความพยายามน้อย)
Tool เครื่องมือย้ายข้อมูลเป้าหมาย
ใช้เครื่องมือหรือตั้งค่าเหตุการณ์สําคัญด้วยตนเอง

6. เพิ่มผู้ใช้
ใช้ความพยายามน้อย (ใช้ความพยายามน้อย)
Tool เครื่องมือย้ายข้อมูลผู้ใช้
ใช้เครื่องมือหรือเพิ่มผู้ใช้ด้วยตนเอง

7. ลิงก์กับ Google Ads
ใช้ความพยายามน้อย (ใช้ความพยายามน้อย)
Tool เครื่องมือย้ายข้อมูลการลิงก์ Google Ads
ใช้เครื่องมือหรือสร้างลิงก์ Google Ads ใหม่

8. ย้ายข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ใช้ความพยายามปานกลาง (หากมี ใช้ความพยายามปานกลาง)
หรือสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่

9. ตรวจสอบเหตุการณ์สําคัญ
ใช้ความพยายามปานกลาง (หากมี ใช้ความพยายามปานกลาง)

10. นําเข้าเหตุการณ์สำคัญไปยัง Google Ads เพื่อการเสนอราคา
ระดับความพยายามจะแตกต่างกันไป (หากมี ระดับความพยายามจะแตกต่างกันไป)

11. เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย Analytics ในแคมเปญหรือกลุ่มโฆษณาสําหรับรีมาร์เก็ตติ้ง
ระดับความพยายามจะแตกต่างกันไป (หากมี ระดับความพยายามจะแตกต่างกันไป)

ต้องมีการตั้งค่าขั้นสูง (หากมี)

เหตุการณ์ที่กำหนดเอง อีคอมเมิร์ซ การนําเข้าข้อมูล และอื่นๆ

แมปเหตุการณ์ที่กําหนดเองใน Universal Analytics กับ Google Analytics 4
จําเป็นเฉพาะในกรณีที่คุณมีเหตุการณ์หมวดหมู่/การกระทํา/ป้ายกํากับ

ย้ายข้อมูลการวัดอีคอมเมิร์ซ
จําเป็นเฉพาะในกรณีที่คุณมีเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซ

นําเข้าข้อมูล
ปรับปรุงการรายงานด้วยแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงก์กับ BigQuery
ค้นหาและจัดการชุดข้อมูล Analytics ขนาดใหญ่

User-ID
หากธุรกิจสร้างรหัสผู้ใช้ ให้ใช้รหัสดังกล่าวสําหรับการรายงานข้ามแพลตฟอร์มและการรายงานจากหลายอุปกรณ์ใน Google Analytics

Measurement Protocol
รวบรวมและส่งข้อมูลไปยัง Google Analytics จากสภาพแวดล้อมออนไลน์และออฟไลน์ที่หลากหลาย

ค้นหาฟีเจอร์ GA4 สำหรับ Use Case ของคุณ
ข้อมูลอ้างอิงการย้ายข้อมูลจะแมปฟังก์ชันการทำงานของ Universal Analytics กับฟังก์ชันการทำงานที่สอดคล้องกันของ Google Analytics 4


ยินดีด้วย

คุณกําลังจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าที่นําไปใช้ได้จริงและไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างที่คุณต้องการด้วย Google Analytics 4

ขั้นตอนถัดไปคือ ดูรายงานหรือลองอ่าน Playbook เกี่ยวกับส่วนสํารวจเพื่อดูวิธีตอบคำถามด้านธุรกิจทั่วไปโดยใช้ GA4

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก