[GA4] Przejście na Google Analytics 4

Jak przejść na Google Analytics 4

Universal Analytics zastąpiliśmy przez Google Analytics 4. 1 lipca 2023 r. standardowe usługi w Universal Analytics przestały przetwarzać dane. Okres przetwarzania danych w usługach w Universal Analytics 360 w ramach bieżącego zamówienia zostanie jednorazowo przedłużony do 1 lipca 2024 r. Dowiedz się więcej o harmonogramie migracji.

Dla wszystkich

Dla reklamodawców

1. Przeanalizuj strukturę konta
Zróżnicowana pracochłonność (Zróżnicowana pracochłonność)

Pomiń ten krok, jeśli masz jedną witrynę lub aplikację.

2. Utwórz usługę i strumień danych w Google Analytics 4
Bardzo mała pracochłonność (Bardzo niska pracochłonność)
Tool Asystent konfiguracji usługi w GA4

3. Zbieraj dane witryny i aplikacji
Zróżnicowana pracochłonność (Jeśli ma zastosowanie; zróżnicowana pracochłonność)
Ten krok jest wymagany tylko wtedy, gdy Asystent konfiguracji usługi w GA4 nie może ponownie zastosować Twoich tagów.
Skonfiguruj Shopify lub inny kreator witryn / CMS.

4. Włącz Google Signals
Bardzo mała pracochłonność (Jeśli ma zastosowanie; bardzo niska pracochłonność)
Ten krok jest wymagany na potrzeby ulepszonego remarketingu

5. Skonfiguruj kluczowe zdarzenia
Średnia pracochłonność (Niska pracochłonność)
Tool Narzędzie do migracji celów
Użyj narzędzia lub samodzielnie skonfiguruj kluczowe zdarzenia

6. Dodaj użytkowników
Mała pracochłonność (Niska pracochłonność)
Tool Narzędzie do przenoszenia użytkowników
Użyj tego narzędzia lub dodaj użytkowników ręcznie

7. Połącz konto z Google Ads
Mała pracochłonność(Niska pracochłonność)
Tool Narzędzie do migracji połączeń z Google Ads
Użyj tego narzędzia lub utwórz nowe połączenia z Google Ads

8. Przenieś listy odbiorców
Średnia pracochłonność (W razie potrzeby; średnia pracochłonność)
lub skonfiguruj nowe grupy odbiorców

9. Zweryfikuj kluczowe zdarzenia
Średnia pracochłonność (Jeśli ma zastosowanie; średnia pracochłonność)

10. Zaimportuj do Google Ads kluczowe zdarzenia na potrzeby określania stawek
Zróżnicowana pracochłonność (Jeśli ma zastosowanie; zróżnicowana pracochłonność)

11. Dodaj listy odbiorców Analytics do kampanii lub grupy reklam na potrzeby remarketingu
Zróżnicowana pracochłonność (Jeśli ma zastosowanie; zróżnicowana pracochłonność)

Wymagania konfiguracji zaawansowanej (jeśli jest potrzebna)

Zdarzenia niestandardowe, e-commerce, import danych i inne funkcje

Zmapuj niestandardowe zdarzenia Universal Analytics na Google Analytics 4
Wymagane tylko wtedy, gdy masz zdarzenia związane z kategoriami, działaniami lub etykietami

Przenieś pomiary e-commerce
Wymagane tylko wtedy, gdy masz zdarzenia e-commerce

Zaimportuj dane
Ulepszaj raportowanie dzięki większej liczbie źródeł danych

Połącz konto z BigQuery
Umożliwia wyszukiwanie dużych zbiorów danych Analytics i zarządzanie nimi

Funkcja User-ID
Jeśli Twoja firma generuje identyfikatory użytkowników, korzystaj z nich do tworzenia raportów o działaniach użytkowników na wielu platformach i na różnych urządzeniach

Platforma Measurement Protocol
Umożliwia zbieranie i przesyłanie do Google Analytics danych z różnych środowisk online i offline

Znajdź funkcję Google Analytics 4 odpowiednią do swojego przypadku użycia
Algorytm migracji mapuje funkcje Universal Analytics na odpowiednie funkcje Google Analytics 4


Gratulacje!

Wkrótce zaczniesz korzystać z Google Analytics 4, aby uzyskiwać przydatne informacje o klientach w sposób zapewniający ochronę ich prywatności.

Co dalej? Zobacz raporty lub przejrzyj poradnik dotyczący sekcji Eksplorowanie, aby dowiedzieć się, jak dzięki GA4 uzyskiwać odpowiedzi na najczęstsze pytania biznesowe.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne