[UA→GA4] Import prepojení služby Google Ads zo služby Universal Analytics

Migrujte prepojenia služby Google Ads z vlastníctva v službe Universal Analytics do vlastníctva v službe Google Analytics 4.
Tento článok je určený pre vlastníkov webov alebo aplikácií, ktorí chcú vlastníctvo v službe Google Analytics 4 prepojiť s rovnakými účtami Google Ads, s ktorými prepojili vlastníctvo v službe Universal Analytics.

Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo importovať prepojenia služby Google Ads z vlastníctva v službe Universal Analytics do pripojeného vlastníctva v službe Google Analytics 4.

Čo sa stane, keď importujete prepojenia služby Google Ads

Po importe prepojení služby Google Ads z vlastníctva v službe Universal Analytics do vlastníctva v službe Google Analytics 4 sa v prehľadoch v službe Google Analytics 4 začnú zobrazovať údaje zo služby Google Ads.

Údaje z vlastníctva v službe Google Analytics 4 sú k dispozícii aj pre prepojené účty Google Ads. Ak však chcete tieto údaje používať v službe Google Ads, musíte sa prihlásiť do účtu Google Ads a podniknúť príslušné kroky. (Pozrite si sekciu Ďalší postup).

Pokyny

Ak chcete importovať prepojenia služby Google Ads, potrebujete mať rolu redaktora v účte Analytics.

Poznámka: Používateľ Google Ads so správcovským prístupom už výmenu údajov s vaším vlastníctvom v službe Universal Analytics schválil, takže nemusíte mať aj správcovský prístup ako pri vytváraní úplne nového prepojenia.
  1. V službe Google Analytics kliknite na možnosť Správca.
  2. V stĺpci Účet skontrolujte, či ste vybrali požadovaný účet. (Ak máte iba jeden účet Google Analytics, bude už vybraný.)
  3. V stĺpci Vlastníctvo vyberte vlastníctvo v službe Google Analytics 4.
  4. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na položku Asistent nastavenia.
  5. V sekcii Správa prepojení služieb prejdite do sekcie Importovať existujúce prepojenia služby Google Ads z pripojeného vlastníctva v službe Universal Analytics a kliknite na Začíname.
  6. V tabuľke vyberte aspoň jedno prepojenie služby Google Ads, ktoré chcete importovať do nového vlastníctva v službe Google Analytics 4.
  7. Prispôsobenie reklám je predvolene zapnuté pre všetky vybrané účty. Toto nastavenie umožňuje zverejňovať zoznamy publík a remarketingové udalosti alebo parametre zo služby Google Analytics v prepojených účtoch Google Ads. Toto nastavenie môžete vypnúť v stĺpci Prispôsobenie reklám.
  8. Vpravo hore kliknite na Importovať vybrané prepojenia služby Ads.
  9. Prečítajte si správu s potvrdením a kliknite na OK.

Po vykonaní importu sa zobrazí nasledujúca správa s potvrdením: Vaše prepojenia služby Google Ads boli úspešne importované.

Ďalší postup

Zvolením importu vybraných prepojení služby Google Ads údaje z vlastníctva v službe Google Analytics 4 sprístupníte na použitie v službe Google Ads. Ak však chcete s týmito údajmi pracovať, musíte sa prihlásiť do služby Google Ads a vykonať aspoň jeden z týchto krokov:

Ak chcete používať rozšírený remarketing a prehľady, musíte aktivovať aj signály Googlu.

Prečo nevidím svoj účet Google Ads?

Nástroj na import zobrazuje iba účty Google Ads, ktoré sú vhodné na import do pripojeného vlastníctva v službe Google Analytics 4. Ak nejaký účet Google Ads v nástroji na import nevidíte, môže to byť spôsobené tým, že už je s vlastníctvom v službe Google Analytics 4 prepojený. Okrem toho skontrolujte, (1) či ste vybrali správne vlastníctvo v službe Google Analytics 4 a (2) či je vaše vlastníctvo v službe Google Analytics 4 pripojené k správnemu vlastníctvu v službe Universal Analytics.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false