[UA→GA4] ייבוא של קישורי Google Ads מ-Universal Analytics

העברה של קישורי Google Ads מנכס Universal Analytics לנכס Google Analytics 4.
המידע במאמר הזה רלוונטי לבעלי אתרים או אפליקציות שרוצים לקשר את נכס Google Analytics 4 שלהם לאותם חשבונות Google Ads שמקושרים לנכס Universal Analytics שלהם.

באמצעות התכונה הזו ניתן לייבא במהירות קישורי Google Ads מנכס Universal Analytics אל נכס Google Analytics 4 המשויך.

מה קורה כשמייבאים קישורי Google Ads

אחרי הייבוא של קישורי Google Ads מנכס Universal Analytics לנכס Google Analytics 4 יתחילו להופיע נתונים מ-Google Ads בדוחות Google Analytics 4.

נתונים מנכס Google Analytics 4 זמינים גם לחשבונות Google Ads מקושרים. עם זאת, כדי להשתמש בנתונים האלה בחשבון Google Ads, צריך להיכנס לחשבון Google Ads ולבצע את הפעולות הנדרשות. (השלבים הבאים)

הוראות

כדי לייבא קישורי Google Ads צריך תפקיד עורך בחשבון Analytics.

הערה: משתמש Google Ads שיש לו הרשאת אדמין כבר אישר את חילופי הנתונים עם נכס Universal Analytics, כך שאין צורך גם בהרשאת אדמין כמו בתרחיש שבו יוצרים קישור חדש לגמרי.
  1. ב-Google Analytics, לוחצים על מנהל מערכת.
  2. בעמודה חשבון מוודאים שהחשבון הרצוי מסומן. (אם יש לכם רק חשבון Google Analytics אחד, הוא ייבחר מראש.)
  3. בעמודה נכס בוחרים בנכס Google Analytics 4 הרצוי.
  4. בעמודה נכס לוחצים על כלי ההגדרה.
  5. בקטע ניהול קישורי המוצרים, עוברים אל ייבוא קישורי Google Ads קיימים מנכס Universal Analytics המקושר ולוחצים על תחילת העבודה.
  6. בטבלה, בוחרים קישור Google Ads אחד או יותר שרוצים לייבא לנכס Google Analytics 4 החדש.
  7. התאמה אישית של מודעות מופעלת כברירת מחדל בכל החשבונות שנבחרו. ההגדרה הזו מאפשרת פרסום של רשימות קהלים ואירועים/פרמטרים של רימרקטינג מ-Google Analytics בחשבונות Google Ads המקושרים. ניתן להשבית את ההגדרה הזו בעמודה התאמה אישית של מודעות.
  8. בפינה השמאלית העליונה לוחצים על ייבוא קישורי Ads שנבחרו.
  9. קוראים את הודעת האישור ולוחצים על אישור.

כשהייבוא יסתיים, תופיע הודעת האישור הבאה: הסתיים הייבוא של קישורי Google Ads.

השלבים הבאים

אם בוחרים לייבא את קישורי Google Ads שנבחרו, הנתונים מנכס Google Analytics 4 יהיו זמינים לשימוש ב-Google Ads. עם זאת, כדי לנקוט פעולה ביחס לנתונים האלה, עדיין צריך להיכנס אל Google Ads ולבצע לפחות אחת מהפעולות הבאות:

כדי להשתמש ברימרקטינג ובדיווח משופרים, צריך גם להפעיל את Google Signals.

למה אני לא רואה את חשבון Google Ads שלי?

כלי הייבוא מציג רק חשבונות Google Ads הכשירים לייבוא אל נכס Google Analytics 4 המקושר. אם אתם לא רואים חשבון Google Ads מסוים בכלי הייבוא, ייתכן שהוא כבר מקושר לנכס Google Analytics 4. כמו כן, יש לוודא (1) שבחרתם את נכס Google Analytics 4 הנכון ו-(2) שנכס Google Analytics 4 שלכם מקושר לנכס Universal Analytics הנכון.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false