Trung tâm chính sách AdWords

Chào mừng bạn đến với Trung tâm chính sách AdWords. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các yêu cầu cho quảng cáo với Google AdWords. Các yêu cầu quảng cáo của chúng tôi có thể tổng kết theo Nguyên tắc quảng cáo của Google được hiển thị bên dưới. Để thúc đẩy trải nghiệm an toàn và tích cực cho người dùng của chúng tôi, mỗi quảng cáo đều được xem xét dựa trên các nguyên tắc quảng cáo này.

Trải nghiệm người dùng
Quảng cáo phải cung cấp trải nghiệm tích cực cho người dùng.
An toàn và bảo mật
Quảng cáo phải an toàn cho tất cả người dùng.
Quảng cáo chính xác
Quảng cáo phải chính xác và trung thực.
Minh bạch và bảo mật
Quảng cáo không được vi phạm quyền riêng tư hoặc sự tin cậy của người dùng.
Sản phẩm và dịch vụ bị hạn chế
Các sản phẩm và dịch vụ được quảng cáo phải hợp pháp và an toàn cho tất cả người dùng.
Nhãn hiệu, bản quyền và hàng giả
Quảng cáo phải tuân thủ các luật và quy định.
Thương hiệu của Google
Quảng cáo phải phù hợp với quyết định về thương hiệu của Google.

Để biết các thay đổi trước đây và sắp tới về chính sách, vui lòng truy cập vào Nhật ký thay đổi chính sách của AdWords.


Chính sách chung

Các bên thứ ba

Quảng cáo dựa trên sở thích

YouTube