AdWordsin käytäntökeskus

Tervetuloa AdWordsin käytäntökeskukseen. Täältä löytyvät Google AdWordsin mainontaa koskevat vaatimukset. Mainontaa koskevat vaatimukset voidaan tiivistää seuraaviin Googlen mainonnan perusperiaatteisiin. Turvallisen ja positiivisen käyttökokemuksen varmistamiseksi jokainen mainos tarkistetaan näiden mainonnan perusperiaatteiden mukaisesti.

Käyttökokemus
Mainonnan on tarjottava positiivinen käyttökokemus käyttäjille.
Turvallisuus
Mainonnan on oltava turvallista kaikille käyttäjille.
Mainosten tarkkuus
Mainonnan on oltava tarkkaa ja totuudenmukaista.
Avoimuus ja tietosuoja
Mainonta ei saa loukata käyttäjien luottamusta tai tietosuojaa.
Rajoitetut tuotteet ja palvelut
Mainostettujen tuotteiden ja palvelujen pitää olla laillisia ja turvallisia kaikille käyttäjille.
Tuotemerkit, tekijänoikeudet ja väärennökset
Mainonnan on noudatettava lakeja ja säädöksiä.
Googlen tuotemerkki
Mainonnan on noudatettava Googlen tuotemerkkipäätöksiä.

Lisätietoja aiemmista ja tulevista käytäntömuutoksista on AdWordsin käytäntömuutosten lokissa.


Yleiset käytännöt

Kolmannet osapuolet

Aihepiiriin perustuva mainonta

YouTube