Začíname využívať protokol SSL (https:)

Pri obchodovaní so zákazníkmi cez internet ich možno v určitej fáze musíte požiadať o ich údaje, napríklad v prípade registrácie na odber bulletinu alebo pri vystavovaní objednávky. Existuje technológia s názvom SSL (Secure Sockets Layer), ktorej cieľom je chrániť informácie zákazníkov. Funguje na princípe šifrovania údajov prenášaných medzi webovým prehliadačom a webovým serverom. Webové adresy zabezpečené protokolom SSL sa začínajú výrazom https:, nie http:, takže protokol SSL sa niekedy označuje aj ako „HTTPS“. Pri zhromažďovaní určitých osobných a finančných informácií služba AdWords vyžaduje, aby sa na webových stránkach využívali spojenia zabezpečené protokolom SSL.

Výhody protokolu SSL

Požívanie protokolu SSL poskytuje lepšiu ochranu osobných údajov a lepšie zabezpečenie ako nezašifrované webové pripojenie. Protokol znižuje riziko, že by informácie mohla zachytiť a zneužiť tretia strana. Mnohí návštevníci webu majú väčší pocit istoty pri zdieľaní platobných informácií a iných osobných údajov, keď vedia, že používajú pripojenie SSL.

Kontrola protokolu SSL na webových stránkach

Väčšina webových prehliadačov zobrazuje pri vytvorení pripojenia SSL ikonu zámku. 

Najjednoduchší spôsob, ako skontrolovať protokol SSL, je zadať v prehliadači webovú adresu začínajúcu výrazom https://, napríklad https://adwords.google.sk. Ak sa v prehliadači zobrazí ikona zámku, kliknutím na ňu zobrazíte ďalšie informácie a môžete si tak overiť, či je vaše pripojenie zabezpečené. Ak sa ikona zámku nezobrazí, stránka nie je zabezpečená pomocou protokolu SSL.

Upozorňujeme, že mnohé weby používajú protokol SSL iba na niektorých stránkach, pomocou ktorých sa prenášajú citlivé informácie ako heslo alebo číslo kreditnej karty.

Nastavenie protokolu SSL na webe

Ak protokol SSL nevyužívate a potrebujete ho implementovať na jednej alebo viacerých stránkach v rámci svojho webu, postupujte podľa týchto hlavných pokynov:

 1. Získajte pre svoj web certifikát SSL. Certifikát SSL je elektronický dokument, ktorý overuje totožnosť vašej firmy a umožňuje webovému serveru vytvoriť zabezpečené šifrovanie pri komunikácii s webovým prehliadačom návštevníka. Rovnako ako v prípade webových hostiteľských služieb máte k dispozícii veľa možností a poskytovateľov certifikátov SSL. Možno bude dobré informovať sa u vášho aktuálneho poskytovateľa webových hostiteľských služieb a zistiť, aké certifikáty SSL ponúka a či vám môže pomôcť pri inštalácii certifikátu. Cenovo najdostupnejšia možnosť, ktorú zvyčajne ponúkajú webové hostiteľské služby, sa nazýva zdieľaný certifikát. Používanie zdieľaného certifikátu je prijateľné na vyhovenie požiadavkám pravidiel AdWords súvisiacich s protokolom SSL.
 2. Nainštalujte certifikát SSL na svoj webový server. Spôsob inštalácie sa bude líšiť v závislosti od webového servera a typu certifikátu, ktorý zakúpite. Konkrétne pokyny na inštaláciu, zdroje a podporu zvyčajne ponúka poskytovateľ certifikátu alebo poskytovateľ webových hostiteľských služieb.
 3. Identifikujte na svojom webe stránky, ktoré chcete zabezpečiť protokolom SSL. Najbezpečnejšie weby používajú protokol SSL na celom webe. Pravidlá AdWords však vyžadujú, aby ste zabezpečené pripojenia využívali iba na stránkach, ktoré zhromažďujú alebo prenášajú určité osobné a finančné informácie, napríklad osobné prihlasovacie heslá, kontaktné údaje alebo čísla bankových účtov.
 4. Upravte odkazy na stránky (a prvky stránok), ktoré chcete načítavať zabezpečené. Odkazy na stránky, ktoré sa majú načítavať ako zabezpečené, zmeňte tak, aby sa nezačínali výrazom http://, ale výrazom https://. Ak napríklad chcete, aby bola adresa http://checkout.google.com/login.htm zabezpečená, zmeňte všetky odkazy na túto stránku v rámci svojho webu na https://checkout.google.com/login.htm. Môžete tiež nastaviť presmerovania servera tak, aby ľudí, ktorí sa pokúsia navštíviť nezabezpečenú webovú adresu (napríklad http://checkout.google.com/login.htm) automaticky presmeroval na zabezpečené pripojenie (napríklad https://checkout.google.com/login.htm).
 5. Otestujte, či sú vaše stránky zabezpečené. Skúste navštíviť všetky svoje nové zabezpečené stránky pomocou aspoň dvoch rôznych moderných prehliadačov, ktoré môžu používať zvyčajní návštevníci vášho webu. Ak sa v prehliadači zobrazí ikona zámku, kliknutím na ňu zobrazíte ďalšie informácie a môžete si tak overiť, či sú vaše pripojenia zabezpečené. Najbežnejšou chybou je tzv. zmiešaný obsah na stránke https:. Znamená to, že jeden alebo viacero prvkov (zvyčajne obrázky, súbory Flash alebo súbory CSS) sa načítava na stránke https:, ktorá používa nezabezpečenú webovú adresu http://. Väčšina moderných prehliadačov uvádza nezabezpečené zdroje na stránkach so zmiešaným obsahom vo svojej konzole JavaScript (v niektorých prehliadačoch sa môže nazývať „ladiaci nástroj pre JavaScript“). Ak chcete tieto chyby opraviť, skontrolujte kód HTML stránky a vykonajte tieto kroky:
  • Vyhľadajte reťazec http://
  • Nahraďte všetky nájdené výskyty reťazcom //
  • Uložte zmeny na svoj webový server a skúste testovať znova.

Ak máte na príslušnej stránke aj naďalej problém so zobrazovaním upozornení na zmiešaný obsah, s najväčšou pravdepodobnosťou je to pre problémy vo vašom kóde JavaScript alebo Flash.

Náklady na používanie protokolu SSL

Poplatky za služby SSL sú rôzne. Od 1. marca 2012 mnohí poskytovatelia certifikátu SSL ponúkajú ročné certifikáty za menej než 100 €. Mnoho hostiteľov webov a elektronických obchodov ponúka základné služby SSL ako súčasť balíkov webových hostiteľských služieb bez ďalších poplatkov.

Ďalší postup

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?