Estimer dine resultater med budsimulatorer

Budsimulatorerne i AdWords hjælper dig med at finde ud af, hvordan forskellige bud kan ændre dine annoncers ugentlige effektivitet.
 • De almindelige Budsimulatorer viser dig, hvordan ændringer af dit maks. CPC-bud muligvis kan ændre prisen eller antallet af klik, eksponeringer og konverteringer og den konverteringsværdi, som dine annoncer kunne have opnået med dit søgeord eller din annoncegruppe. Du finder disse simulatorer på fanerne Annoncegrupper og Søgeord.
 • Kampagnebudsimulator viser dig, hvordan ændringer i din kampagnes bud kunne påvirke kampagnens effektivitet. Du finder den på fanen Kampagner.
 • Budsimulator til Shopping-kampagner viser dig, hvordan bestemte ændringer i dit bud kunne have påvirket produktgruppens effektivitet. Du finder den på fanen Produktgrupper.
 • Budsimulatoren til videokampagner viser dig, hvordan ændringer af din maks. CPV muligvis kan påvirke din typiske ugentlige videotrafik. Du finder den på fanen Kampagner.
 • Simulatoren for mål-CPA viser dig, hvordan ændringer af din målpris pr. anskaffelse (target CPA, target cost per acquisition) muligvis kan påvirke annonceeffektivteten. Du finder den på fanen Kampagner eller i Delt samling.
 • Simulatoren til budjustering for enhed viser dig, hvordan ændringer i din budjustering for enhed muligvis kan påvirke din annonceeffektivitet på forskellige enheder.

Eksempel

Antag, at du har et maks. CPC-bud på 1 USD for dit søgeord, men du er nysgerrig efter at se, hvilke resultater du kunne opnå med et bud på 1,50 USD eller 0,75 USD.

Budsimulatoren kan vise dig estimater for de klik, priser, eksponeringer, konverteringer og konverteringsværdier, som du kunne have opnået med maks. CPC-bud på 1,50 USD eller 0,75 USD for dit søgeord.

Kampagnebudsimulator kan vise dig de samme estimater ud fra et bud på f.eks. 1,50 USD for hele kampagnen eller ved at øge eller reducere dit bud på kampagneniveau med en vis procentdel.

Bemærk!

 • Alle aktive budjusteringer for din kampagne eller annoncegrupper tages i betragtning under simuleringer.
 • Hvis din kampagne har statussen "Begrænset af budget", får du vist budgetidéer i pop op-vinduet på siden Kampagner i stedet for i Kampagnebudsimulator. Få flere oplysninger om budgetidéer

Sådan fungerer budsimulatorerne

Budsimulatorerne indsamler og analyserer data fra annonceauktioner på Søgenetværket og Displaynetværket med hensyntagen til oplysninger som f.eks. kvalitetsresultat, søgeordstrafik og konkurrencen på annonceauktionen. Værktøjerne bruger disse oplysninger til at estimere, hvordan dine annoncer har klaret sig inden for vigtige metrics som pris, eksponeringer, klik og konverteringsvolumen.

Husk! Budsimulatorerne kan give dig indsigt i, hvordan forskellige bud kunne have påvirket effektiviteten de seneste syv dage, men de forsøger ikke at forudsige den fremtidige effektivitet. Hvis du f.eks. tror, at din annonceeffektivitet vil ændre sig betydeligt i de kommende uger, skal du være forsigtig med at bruge budsimulatordata til at vælge dine bud.

Du kan estimere dine resultater med budsimulatorer i stor målestok ved at bruge AdWords API.

Sådan får du estimater fra budsimulatorerne

Vælg den AdWords-oplevelse, du bruger. Få flere oplysninger

Brug af budsimulatorer på Søge- og Displaynetværket

Budsimulatorerne fungerer på kampagner af typerne "Kun Søgenetværket", "Kun Displaynetværket" og "Søgenetværk med udvalg fra Displaynetværket". Bemærk! Brug af en budsimulator i en kampagne af typen "Søgenetværk med udvalg fra Displaynetværket" simulerer kun den del af trafikken, som stammer fra søgning.

 1. Log ind på din AdWords-konto.
 2. Klik på fanen Kampagner.
 3. Klik på en af fanerne Kampagner, Annoncegrupper, Automatiske mål eller Søgeord.
 4. Klik på simulatorikonet (Bid Simulator icon) Kan du ikke se dette ikon? Find ud af hvorfor.
  • Hvis du er på fanen Kampagner, finder du ikonet i kolonnen "Budgetter".
  • Hvis du er på fanen Annoncegrupper, Automatiske mål eller Søgeord, finder du ikonet i kolonnen "Maks. CPC".
See the Bid Simulator icon
 1.  
 2. Du kan ændre dit bud ved at vælge en ny budindstilling i budsimulatoren og klikke på Anvend nu (eller Gem, hvis du er på fanen Søgeord).
  Prøv det nu
 3.  

Tip!

Du kan også vælge i stedet at føje budsimulatorkolonnerne til din statistiktabel på fanen Søgeord, så du hurtigt kan se estimater for flere forskellige søgeord. Få flere oplysninger om denne gruppe af kolonner

Brug budsimulatoren til videokampagner

Budsimulatorer på videonetværket kan kun bruges til videokampagner.
 1. Log ind på din AdWords-konto.
 2. Klik på fanen Kampagner eller fanen Annoncegrupper.
 3. Klik på simulatorikonet (Bid Simulator icon) Kan du ikke se dette ikon? Find ud af hvorfor.
  • Hvis du er på fanen Kampagner, finder du ikonet i kolonnen "Budgetter".
  • Hvis du er på fanen Annoncegrupper, finder du ikonet i kolonnen "Maks. CPV".
 4. Du kan ændre dit bud ved at vælge en ny budindstilling i budsimulatoren og klikke på Anvend nu, når du er på fanen Annoncegrupper, eller Gem, når du er på fanen Kampagner.
Brug af budsimulatoren til Shopping-kampagner

Budsimulatoren er tilgængelig til Shopping-kampagner og kan hjælpe dig med at estimere, hvordan ændringer af dit bud ville have påvirket dine klik, priser, eksponeringer og konverteringer. Få flere oplysninger om brug af budsimulatoren sammen med Shopping-kampagner.

Brug af budsimulatoren til mål-CPA

Budsimulatoren til mål-CPA hjælper dig med at finde ud af, hvor mange konverteringer dine annoncer kunne have fået, hvis du havde angivet andre CPA-mål. Denne simulator er tilgængelig for både standardbudstrategier med mål-CPA og porteføljebudstrategier med mål-CPA.

En standardbudstrategi gælder for én kampagne. Hvis du bruger en standardbudstrategi med mål-CPA, kan du se Simulator for mål-CPA på fanen Kampagner, som det også er tilfældet med andre budsimulatorer for Søgenetværket.

Find simulator til kampagne

 1. Log ind på din AdWords-konto.
 2. Klik på fanen Kampagner.
 3. Klik på fanen Kampagner eller fanen Annoncegrupper.
 4. Klik på simulatorikonet (Bid Simulator icon). Kan du ikke se dette ikon? Find ud af hvorfor.
  1. Hvis du er på fanen Kampagner, ser du dette ikon i kolonnen "Budgetter".

Find simulator til portefølje

Med en porteføljestrategi kan du knytte flere kampagner og annoncegrupper til en enkelt budstrategi. Hvis du bruger en porteføljestrategi med mål-CPA, kan du finde Simulator for mål-CPA under Delt samling.

 1. Log ind på din AdWords-konto.
 2. Klik på fanen Kampagner.
 3. Klik på linket Delt samling på venstre navigationslinje.
 4. Klik på Budstrategier herunder.
 5. Klik på en strategi med mål-CPA for at se dens effektivitetsrapport.
 6. Klik på simulatorikonet fra effektivitetsrapporten i kolonnen "Mål-CPA". Kan du ikke se dette ikon? Find ud af hvorfor.
Brug af simulatoren for mobilbudjusteringer

Simulatoren for mobilbudjusteringer bruges til at sammenligne den potentielle effekt af forskellige mobilbudjusteringer på din ugentlige trafik på Søgenetværket. Den giver dig også mulighed for nemt at ændre dit budget, så der er mulighed for at opnå den estimerede trafik.

Før du begynder

Denne simulator er kun tilgængelig for søge- og Shopping-kampagner, der har vist annoncer på mobilenheder. I kampagner med delte eller begrænsede budgetter kan du muligvis ikke se denne budsimulator. Simulatoren en ikke tilgængelig for kampagner, der bruger automatiske budstrategier (undtagen udvidet pris pr. klik), eller for kampagneeksperimenter.

Sådan gør du

 1. Klik på fanen Kampagner.
 2. Klik på fanen Indstillinger.
 3. Klik på knappen Enheder.
 4. Klik på Bid Simulator icon i kolonnen "Budjust.". Kan du ikke se dette ikon? Find ud af hvorfor.

Husk!

 • Denne budsimulator tager højde for dine eksisterende kampagneindstillinger, herunder dine eksisterende maks. CPC-bud, bud med udvidet pris pr. klik, budjusteringer efter sted, budjusteringer efter annonceplanlægning og budjusteringer efter remarketing.
 • Budsimulatoren tager ikke højde for budjusteringer på annoncegruppeniveau. Hvis du anvender simulatorens ændringer i budjusteringerne, overskrives eventuelle budjusteringer på annoncegruppeniveau.
 • Estimaterne blive mere præcise med tiden, efterhånden som din kampagne indsamler data. Du kan alligevel bruge simulatoren til nyere kampagner.
 • Du skal muligvis øge dit budget, hvis du vil opnå de trafikniveauer, der vises i simulatoren.
 • Budsimulatoren viser estimater for klik, pris og eksponeringer. Simulatoren indeholder ikke oplysninger om estimerede konverteringer.

Brug af budsimulatorerne til konverteringsestimater

Hvis du bruger konverteringssporing, tilbyder budsimulatoren konverteringsestimater som kan hjælpe dig med at finde ud af, hvor mange konverteringer dine annoncer kunne have modtaget, hvis du havde angivet andre bud. På Søgenetværket kan du, hvis du har tildelt værdier til dine konverteringer – eller har indstillet konverteringsværdier – gennemgå dine konverteringsværdiestimater for at få en fornemmelse af, hvilken konverteringsværdi du kunne have modtaget, hvis du havde angivet forskellige bud.

Vær opmærksom på følgende:

 • Konverteringsdefinitioner: Konverteringer er ikke kun baseret på annonceinteraktioner såsom klik, men også på de handlinger, som kunderne foretager på dit website. Dette kan også være med til at gøre det sværere at forudsige dem.
 • Ændringer af konverteringssporing: Hvis du fjerner eller flytter tagget til konverteringssporing, kan det medføre, at estimaterne ikke længere er gyldige. Undlad at foretage større ændringer i konverteringssporingskoden i mindst 2 uger, før du bruger budsimulatorerne til estimater for konverteringer og konverteringsværdier.
 • Forsinkede konverteringer (søgetrafik): Simulatorer tæller konverteringer, der kunne være registreret i simuleringsperioden (normalt de seneste syv dage). Hvis for eksempel et klik blev foretaget i løbet af simuleringsperioden, men konverteringen ikke blev registreret før efter simuleringsperioden, ville konverteringen ikke blive talt med i simulatoren. Vær opmærksom på, at der stadig kan forekomme konverteringer i op til 90 dage efter hver interaktion, afhængigt af den valgte konverteringsperiode.
 • Sparsomme konverteringsdata: Der er normalt færre konverteringsdata end klik- eller eksponeringsdata, når disse estimater beregnes, så det kan være sværere at forudsige antallet af konverteringer. Hvis din konto typisk ikke får så mange konverteringer, har vi muligvis ikke nok oplysninger til at kunne generere et estimat for konverteringer. Jo længere historikken er, og jo flere konverteringer du har, desto mere nøjagtige bliver disse estimater.

Få flere oplysninger om brug af budsimulatorer til at estimere konverteringer i Shopping-kampagner.

Fordele ved at bruge Kampagnebudsimulator

 • Du kan se budændringer sammenlagt og modelændringer, selvom søgeord og annoncegrupper i sig selv muligvis ikke har nok data til dette.
 • Du har adgang til budskalering, så du kan se, hvad der ville ske, hvis du øgede eller sænkede alle dine bud med en bestemt procentdel (f.eks. 10 %).
 • Eftersom budændringer på kampagneniveau kan øge trafikken væsentligt, fortæller vi dig, om du skal øge dit budget, og hvad du i så fald skal ændre det til.
 • Du kan modellere, hvad der ville ske, hvis du havde ændret alle dine bud i en kampagne til en fast værdi. Hvis du vælger at anvende en af disse budændringer i hele kampagnen, ændres standardbuddene for annoncegruppen til denne faste værdi, og dine bud på søgeordsniveau slettes.

Fejlfinding

Ikke tilgængelig budsimulator

Der er ikke altid en budsimulator tilgængelig, som du kan bruge til at hjælpe dig med at estimere, hvordan ændringer af dit bud eller din mål-CPA kan påvirke effektiviteten. Hvis en simulator ikke er tilgængelig, nedtones simulatorikonet ​(Bid Simulator icon). I den nye AdWords-oplevelse nedtones simulatorikonet og vises med en skråstreg igennem. Her er et par mulige årsager til dette:

 • Der er ikke nok data

  Budsimulatorerne anvender data fra de seneste syv dage for at give estimater. De kan muligvis ikke give et estimat, hvis en kampagne, et søgeord, en annoncegruppe eller en produktgruppe blev tilføjet for nylig eller ikke har fået ret mange klik i de seneste syv dage.

  Hvis du lige har tilføjet en ny kampagne, et nyt søgeord, en ny annoncegruppe eller produktgruppe, skal du vente lidt og tjekke igen senere for at se, om simulatorerne er kommet med estimater. Hvis din kampagne, dit søgeord, din annoncegruppe eller din produktgruppe ikke har opnået ret mange eksponeringer, kan du sikre dine annoncer øget eksponering ved at hæve dine bud.

 • Kampagnen bruger et delt budget
  Hvis din kampagne bruger delte budgetter, er kampagnebudsimulatoren ikke tilgængelig.

 • Kampagnens daglige budget

 • Hvis din kampagne mindst én gang i løbet af de sidste syv dage har nået eller næsten nået det daglige budget, er simulatorerne muligvis ikke i stand til at give dig estimater.

 • Indstilling for budgivning for kampagnen

  Simulatorerne fungerer ikke sammen med søge- og displaykampagner, der bruger manuel CPC, udvidet pris pr. klik og budstrategier baseret på mål-CPA.

 • Kampagneeksperimenter

  Simulatorerne fungerer ikke sammen med kampagner, der indeholder kørende eksperimenter eller eksperimenter, der er afsluttet inden for de seneste 8 dage. Få flere oplysninger

 • Produktgrupper i Shopping-kampagner, der bruger attributten Vare-id

  Der er ikke adgang til budsimulatoren for produktgrupper, som bruger attributten Vare-id.

Manglende kolonner i simulatoren

Her er de mest almindelige årsager til, at en budsimulator muligvis mangler følgende kolonner:

 • Klik og pris

  Kolonnerne "Klik" og "Pris" vises kun, hvis du har fået et vist antal klik i løbet af den seneste uge.

 • Topeksponering

  Denne kolonne vises kun, hvis det estimeres, at du får mindst én eksponering øverst på siden for mindst ét af de simulerede bud. Dette vises kun for Søgenetværket.

 • Konverteringer og konverteringsværdi

  Kolonnerne "Konverteringer" og "Samlet konv.værdi" vises kun, hvis:

 • Påkrævet budgetforøgelse pr. dag

  Denne kolonne kan kun vises i budsimulatorer på kampagneniveau.

Tip! Budsimulatorer over for Søgeord- og Displaykampagneplanlægning

 • Budsimulatorerne estimerer din annonceeffektivitet baseret på detaljerede oplysninger, der er specifikke for din kampagne, herunder dit kvalitetsresultat og dine søgeord.
 • Søgeordsplanlægning og Displaykampagneplanlægning giver oplysninger om de samlede trafikmønstre på tværs af alle AdWords-annoncører.
Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Gamle Nye