Anslå dine resultater med budsimulatorerne

AdWords-budsimulatorerne hjælper dig med at se, hvordan forskellige bud kan ændre dine annoncers ugentlige effektivitet.
 • De almindelige budsimulatorer giver dig mulighed for at vurdere de klik, priser, eksponeringer, konverteringer og konverteringsværdier, som dine annoncer ville have modtaget, hvis du havde brugt et andet maks. CPC-bud for dit søgeord eller din annoncegruppe. Du finder dem på henholdsvis fanen Annoncegrupper og fanen Søgeord.
 • Budsimulatoren for Shopping-kampagner giver dig mulighed for at anslå, hvordan bestemte ændringer af dit bud ville have påvirket antallet af klik, dine omkostninger og antallet af eksponeringer for din produktgruppe. Du finder den på fanen Produktgrupper.
 • Kampagnebudsimulatoren kan bruges til at modellere og anvende budændringer på tværs af din konto og til at se oplysninger på kampagneniveau. Du finder den på fanen Kampagner.

Eksempel

Antag, at du har et maks. CPC-bud på 5 DKK for dit søgeord, men du er nysgerrig efter at se, hvilke resultater du kunne opnå med et bud på 7,50 DKK eller 3,50 DKK.

Budsimulatoren kan vise dig estimater for de klik, priser, eksponeringer, konverteringer og konverteringsværdier, som du kunne have opnået med maks. CPC-bud på 7,50 DKK eller 3,50 DKK for dit søgeord.

Kampagnebudsimulatoren kan vise dig de samme estimater ud fra et bud på f.eks. 7,50 DKK for hele kampagnen eller ved at øge eller reducere dit bud på kampagneniveau med en vis procentdel.

Bemærk!

Hvis din kampagne har en "Begrænset af budget"-status, får du vist budgetidéer i pop op-vinduet på fanen Kampagner i stedet for i Kampagnebudsimulatoren. Få flere oplysninger om budgetidéer

Sådan får du estimater fra budsimulatorerne

Sådan bruges budsimulatorerne på Søgenetværket

Budsimulatorerne på Søgenetværket fungerer kun i kampagner af typen "Kun Søgenetværket" og i søgedelen i kampagner af typen "Søgenetværk med udvalg fra Displaynetværket".

 1. Log ind på din AdWords-konto på https://adwords.google.dk.
 2. Klik på fanen Kampagner.
 3. Klik på underfanen Kampagner, Annoncegrupper, Automatiske mål eller Søgeord.
 4. Klik på simulatorikonet (Bid Simulator icon) Får du ikke vist dette ikon? Find ud af hvorfor.
  • Hvis du er på fanen Kampagner, finder du ikonet i kolonnen "Budgetter".
  • Hvis du er i fanen Annoncegrupper, Automatiske mål eller Søgeord, finder du ikonet i kolonnen "Maks. CPC".
  See the Bid Simulator icon
 5. Prøv det nu

Tip!

Du kan alternativt føje budsimulatorkolonnerne til din statistiktabel på fanen Søgeord for hurtigt at få vist estimater for flere forskellige søgeord. Få flere oplysninger om denne gruppe af kolonner

Sådan bruges Budsimulatorerne på Displaynetværket

Budsimulatorerne på Displaynetværket kan kun bruges til kampagner af typen "Kun Displaynetværket".

 1. Log ind på din AdWords-konto på https://adwords.google.dk.
 2. Klik på fanen Kampagner.
 3. Klik på underfanen Kampagner, Annoncegrupper, Automatiske mål eller Søgeord.
 4. I kolonnen "Maks. CPC" på fanen Søgeord skal du klikke på simulatorikonet (Bid Simulator icon).
 5. Prøv det nu
Brug af Budsimulatoren sammen med Shopping-kampagner

Budsimulatoren indsamler og analyserer data fra annonceauktioner på Google i de seneste syv dage og tager hensyn til oplysninger såsom dine annoncers kvalitet, dine konkurrenters bud og produktdataene. Værktøjet bruger derefter disse oplysninger til at vurdere, hvordan bestemte ændringer af dit bud ville have påvirket antallet af klik, dine omkostninger og antallet af eksponeringer.

Eksempel

Forestil dig f.eks., at du har et maksimalt CPC-bud på 8,00 DKK for din produktgruppe, og du er nysgerrig efter at se de resultater, du kan opnå med et bud på 12,00 DKK eller 6,00 DKK.

Budsimulatoren kan vise dig skøn over antallet af klik, omkostningerne og antallet af eksponeringer, du ville have set med disse andre bud. Du kan ændre dit bud i Budsimulatoren, hvorefter det anvendes direkte i din produktgruppe.

Husk! Budsimulatoren kan give dig indsigt i, hvordan dine bud kunne have påvirket din annonceeffektivitet i løbet af de seneste syv dage, men den prøver ikke at forudsige fremtidig effektivitet. Eksempelvis har du måske grund til at tro, at din annonceeffektivitet vil gå enten op eller ned i en bestemt uge, hvilket er vigtigt at huske på, når du vælger dine bud for det pågældende tidsrum.

Husk!

Budsimulatoren er tilgængelig, når annoncerne med produktinformation i en produktgruppe har været med i tilstrækkeligt mange auktioner eller har opnået tilstrækkeligt mange eksponeringer til at generere en pålidelig vurdering af den mulige effektivitet med det andet budbeløb. Hvis du ikke kan se Budsimulatoren, skal du sandsynligvis vente lidt, til dine annoncer er blevet vist i en længere periode. Der er desuden ikke adgang til værktøjet Budsimulator for produktgrupper, som benytter egenskaben Vare-id.

Hvis du stadig ikke får vist Budsimulatoren, skal du overveje at justere buddet for den pågældende produktgruppe eller forbedre dine produktdata.

Sådan kan du se dine estimater ved hjælp af Budsimulatoren:

 1. Log ind på din AdWords-konto på https://adwords.google.dk.
 2. Vælg den relevante annoncegruppe i den Shopping-kampagne, du er interesseret i, i navigationspanelet i siden.
 3. Find den produktgruppe, du er interesseret i, og klik på simulatorgrafikonet ud for buddet i kolonnen "Maks. CPC".
 4. Vælg forskellige budindstillinger i Budsimulatorvinduet for at se, hvordan de kan påvirke din trafik. Bid Simulator -Shopping campaigns
 5. Du kan ændre dit bud og anvende det direkte i din produktgruppe ved at vælge en ny budindstilling i Budsimulatoren og klikke på Gem.

Tip!

Du kan alternativt føje budsimulatorkolonnerne til din statistiktabel på fanen Produktgrupper for hurtigt og nemt at få vist estimater for flere forskellige produktgrupper. Få flere oplysninger om denne gruppe af kolonner.

Sådan fungerer budsimulatorerne

Budsimulatorerne indsamler og analyserer data fra annonceauktioner på Søgenetværket og Displaynetværket, idet de vurderer oplysninger såsom kvalitetsresultat, bud fra andre personer på annonceauktionen og søgeordstrafik. Værktøjerne bruger disse oplysninger til at give et overslag over, hvor din annonce ville være blevet vist, og hvor ofte den ville have modtaget et klik.

Husk, at budsimulatorerne kan give dig indsigt i, hvordan dine bud kunne have påvirket din annonceeffektivitet i løbet af de seneste syv dage, men at de ikke prøver at forudsige fremtidig effektivitet. Eksempelvis har du måske grund til at tro, at din annonceeffektivitet vil gå enten op eller ned i en bestemt uge, hvilket er vigtigt at huske på, når du vælger dine bud for det pågældende tidsrum.

Brug af budsimulatorerne til konverteringsestimater

Hvis du bruger Konverteringssporing, tilbyder simulatorerne konverteringsestimater som en hjælp til at forstå antallet af konverteringer, som dine annoncer kunne have modtaget, hvis du havde angivet forskellige bud. På Søgenetværket kan du, hvis du har tildelt værdier til dine konverteringer – eller har indstillet konverteringsværdier – gennemgå dine konverteringsværdiestimater for at få en fornemmelse af, hvilken konverteringsværdi du kunne have modtaget, hvis du havde angivet forskellige bud.

Her er et par oplysninger, der er værd at skrive sig bag øret:

 • Konverteringsforsinkelser: Konverteringer kan rapporteres op til 90 dage efter klikket alt efter det valgte konverteringsvindue. Konverteringsestimaterne i Budsimulatoren estimerer, hvor mange klik der muligvis resulterer i en konvertering inden for ca. én dag baseret på klik fra de seneste syv dage. Estimater for konverteringsværdi viser, hvor stor konverteringsværdi du opnår fra konverteringer, der sker inden for ca. én dag. Bemærk! Du kan få yderligere konverteringsværdi i op til 30 dage efter hvert klik.
 • Sparsomme konverteringsdata: Der er normalt færre konverteringsdata end klik- eller eksponeringsdata, når disse estimater beregnes, så det kan være sværere at forudsige antallet af konverteringer. Hvis der er alt for langt imellem konverteringerne, er der måske ikke tilstrækkeligt med oplysninger, så det er muligt at generere et estimat for konverteringer. Jo længere historikken er, og jo flere konverteringer du har, desto mere nøjagtige bliver disse estimater.
 • Ændring af Konverteringssporing: Hvis du fjerner eller flytter tagget til Konverteringssporing, kan det medføre, at estimaterne bliver ugyldige. Der må ikke foretages større ændringer af konverteringssporingskoden i en periode på mindst to uger, før du bruger budsimulatorerne til estimater for konverteringsværdi.
 • Definitioner af konvertering: Konverteringer bygger ikke kun på annonceklik, men også på de handlinger, som kunderne foretager sig på dit website. Dette kan også være med til at gøre det sværere at forudsige dem.
Fordele ved at bruge Kampagnebudsimulatoren
 • Du kan se budændringer i alt og modelændringer, selvom søgeord og annoncegrupper i sig selv muligvis ikke har nok data til dette.
 • Du har adgang til budskalering, så du kan se, hvad der ville ske, hvis du øgede eller sænkede alle dine bud med en bestemt procentdel (f.eks. 10 %).
 • Eftersom budændringer på kampagneniveau kan øge trafikken væsentligt, fortæller vi dig, om du skal øge dit budget, og hvad du i så fald skal ændre det til.
 • Du kan modellere, hvad der sker, hvis du havde ændret alle dine bud i en kampagne til en fast værdi. Hvis du vælger at anvende en af disse budændringer for hele kampagnen, ændres annoncegruppens standardbud til denne faste værdi, og dine bud på søgeordsniveau slettes.
 • Du kan downloade budsimuleringsdata på konto- eller kampagneniveau.
 • Du kan downloade en fil, der er kompatibel med AdWords Editor, med de budbeløb, som annoncegrupper og søgeord skal indstilles til.
Fejlfinding

Manglende budsimulering

Her er nogle af de mest almindelige årsager til, at du ikke får vist en budsimulering:

 • Der er ikke nok data

  Budsimulatorerne bruger data fra de seneste syv dage til at give overslag. De kan muligvis ikke give et overslag, hvis en kampagne, et søgeord, en annoncegruppe eller en produktgruppe blev tilføjet for nylig eller har ikke fået ret mange klik i de seneste syv dage.

  Hvis du lige har tilføjet en ny kampagne, et nyt søgeord, annoncegruppe eller produktgruppe, skal du tjekke igen senere for at se, om simulatorerne er kommet med estimater. Hvis din kampagne, dit søgeord, din annoncegruppe eller din produktgruppe ikke har opnået ret mange eksponeringer, kan du ved at hæve dine bud sikre dine annoncer øget eksponering.

 • Dagligt kampagnebudget

  Hvis din kampagne mindst én gang i løbet af de sidste syv dage har nået eller næsten nået det daglige budget, er Budsimulatoren muligvis ikke i stand til at give dig estimater.

 • Indstilling for budgivning for kampagne

  Simulatorerne fungerer ikke sammen med kampagner, der bruger automatisk CPC-budgivning eller Konverteringsoptimering.

 • Der er ikke nok søgeord, der bruger standardbuddet for annoncegruppen

  Hvis du bruger Budsimulatoren på annoncegruppeniveauet, kan Budsimulatoren muligvis ikke give dig estimater, hvis du bruger bud på søgeordsniveau. Prøv at ændre dine søgeord til standardbuddet for annoncegruppen i stedet.

 • Kampagneeksperimenter

  Simulatorerne arbejder ikke med kampagner, der har aktive eksperimenter kørende.

 • Produktgrupper i Shopping-kampagner, der bruger egenskaben Vare-id

  Der er ikke adgang til Budsimulatoren for produktgrupper, som bruger egenskaben Vare-id.

Manglende kolonner i simulatoren

Her er de mest almindelige årsager til, at din simulering muligvis mangler følgende kolonner:

 • Klik og Pris

  Kolonnerne "Klik" og "Pris" vises kun, hvis du har fået et vist antal klik i løbet af den seneste uge.

 • Topeksponeringer

  Denne kolonne vises kun, hvis det estimeres, at du får mindst én eksponering øverst på siden for mindst ét af de simulerede bud.

 • Indstilling for budgivning for kampagne

  Simulatorerne fungerer ikke sammen med kampagner, der bruger automatisk CPC-budgivning eller Konverteringsoptimering.

 • Konverteringer og konverteringsværdi

  Kolonnerne "Konverteringer," "Konverterede klik", og "Samlet konv.værdi" vises kun, hvis:

Tip!

Er du nysgerrig efter at kende forskellen mellem budsimulatorerne og Søgeordsplanlægning og Displaykampagneplanlægning?

 • Budsimulatorerne estimerer din annonceeffektivitet baseret på detaljerede oplysninger, der er specifikke for din kampagne, herunder dit kvalitetsresultat og dine søgeord.
 • Søgeordsplanlægning og Displaykampagneplanlægning giver oplysninger om de samlede trafikmønstre på tværs af alle AdWords-annoncører.

Hvor nyttig er denne artikel:

Feedback registreret. Tak.
 • Slet ikke nyttig
 • Ikke særligt nyttig
 • Nogenlunde nyttig
 • Meget nyttig
 • Yderst nyttig