Thiết lập theo dõi chuyển đổi

Với tính năng theo dõi chuyển đổi của AdWords, bạn có thể biết mức độ hiệu quả của các nhấp chuột vào quảng cáo trong việc dẫn đến hoạt động có giá trị của khách hàng, chẳng hạn như mua hàng trên trang web, gọi điện thoại, tải xuống ứng dụng, đăng ký bản tin, v.v. Tùy thuộc vào loại chuyển đổi bạn đang theo dõi, quá trình thiết lập sẽ khác nhau, do đó bước đầu tiên trong việc thiết lập theo dõi chuyển đổi là chọn nguồn chuyển đổi hoặc nguồn gốc chuyển đổi của bạn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về các nguồn chuyển đổi khác nhau, sau đó bạn có thể làm theo các hướng dẫn cho loại theo dõi chuyển đổi mà bạn muốn thiết lập.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về lợi ích của theo dõi chuyển đổi và cách hoạt động, hãy xem bài viết Giới thiệu về theo dõi chuyển đổi của chúng tôi.

Sử dụng theo dõi chuyển đổi để đo lường kết quả AdWords của bạn

vô hiệu

Chọn nguồn chuyển đổi

Theo dõi chuyển đổi giúp bạn biết khi quảng cáo của bạn dẫn tới chuyển đổi từ các nguồn sau. Nhấp vào liên kết để biết hướng dẫn về cách thiết lập loại chuyển đổi mà bạn muốn theo dõi.

Trang web

Ý nghĩa: Theo dõi khi khách hàng hoàn tất hành động trên trang web của bạn. Ví dụ: hành động này có thể là mua hàng, đăng ký bản tin, nhấp vào nút hoặc bất kỳ hành động có giá trị nào khác mà khách hàng có thể thực hiện trên trang web của bạn.

Hướng dẫn:

Ứng dụng

Ý nghĩa: Theo dõi khi khách hàng cài đặt ứng dụng hoặc hoàn thành hành động trong ứng dụng, chẳng hạn như mua hàng. Tìm hiểu thêm về theo dõi chuyển đổi ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Hướng dẫn:

Điện thoại

Ý nghĩa: Theo dõi khi khách hàng gọi bạn từ số điện thoại trong quảng cáo hoặc từ số điện thoại trên trang web của bạn hoặc khi họ nhấp vào số điện thoại trên trang web trên thiết bị di động của bạn. Tìm hiểu thêm về theo dõi chuyển đổi cuộc gọi điện thoại.

Hướng dẫn:

Nhập

Ý nghĩa: Theo dõi khi nhấp chuột vào quảng cáo dẫn đến chuyển đổi trong thế giới ngoại tuyến, chẳng hạn như bán hàng tại văn phòng hoặc qua điện thoại. Để thực hiện việc này, bạn sẽ nhập chuyển đổi của mình vào AdWords bằng cách tải lên tệp hoặc truyền dữ liệu thông qua API của chúng tôi.

Hướng dẫn:

Mẹo: Theo dõi nhiều loại chuyển đổi

Bạn có muốn theo dõi nhiều loại chuyển đổi từ danh sách trên không? Chỉ cần thiết lập hành động chuyển đổi khác nhau cho từng loại chuyển đổi mà bạn muốn theo dõi. Ví dụ: bạn có thể thiết lập một hành động chuyển đổi để theo dõi mua hàng trên trang web và một hành động chuyển đổi khác để theo dõi cuộc gọi từ quảng cáo của bạn.

Bạn cũng có thể thiết lập nhiều hành động chuyển đổi cho mỗi nguồn chuyển đổi. Ví dụ: nếu bạn muốn theo dõi hai hành động khác nhau trên trang web của mình: mua hàng và đăng ký bản tin. Bạn muốn thiết lập hai hành động chuyển đổi: một hành động cho mua hàng và một hành động cho đăng ký.

Nếu đang theo dõi nhiều hành động chuyển đổi, bạn có thể muốn sử dụng cài đặt “Bao gồm trong ‘Chuyển đổi’” để chọn chuyển đổi nào cần bao gồm trong cột báo cáo “Chuyển đổi”. Tìm hiểu thêm

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?