Slik beregnes kostnader i AdWords

  • AdWords gir deg kontroll over annonseringskostnadene dine.
  • Det stilles ingen minimumskrav til forbruk. Du angir i stedet et gjennomsnittlig dagsbudsjett og velger hvordan du skal bruke pengene dine.

Slik velger du en budgivningsstrategiut fra bestemte mål

Hver gang noen søker på Google, kjøres en auksjon i AdWords for å avgjøre hvilke annonser som skal bli vist på søkeresultatsiden, og hvordan de skal rangeres. Hvis du ønsker at annonsene dine skal delta i denne auksjonen, må du først velge hvordan du skal by. Prøv å velge en budgivningsstrategi ut fra målene dine, for eksempel om du ønsker å fokusere på å få klikk, visninger eller konverteringer.

Click on ad Fokuser på klikkene på annonsene dine.

Dette kalles et bud for kostnad per klikk, eller et CPC-bud. Vi anbefaler CPC-budgivning hvis du ønsker å øke trafikken til nettstedet ditt.
Several ads Fokuser på visningene, eller antallet ganger annonsen din blir vist.

Dette kalles et bud for kostnad per tusende visning, eller et CPM-bud. Vi anbefaler CPM-budgivning hvis du ønsker å øke bevisstheten rundt merkevaren din. Vær oppmerksom på at CPM-budgivning bare er tilgjengelig for kampanjer for Displaynettverket.
Fokuser på konverteringene, eller hver gang noen foretar en bestemt handling på nettstedet ditt etter å ha klikket på en av annonsene dine.

Dette kalles et bud for kostnad per brukeranskaffelse, eller et CPA-bud. Vi anbefaler CPA-budgivning for erfarne AdWords-annonsører som er interessert i konverteringer, for eksempel kjøp eller registreringer.

Dette er de ulike budgivningsstrategiene du kan angi. Nedenfor finner du mer informasjon om hvordan du velger en budgivningsstrategi.

Grunnleggende om AdWords

Auksjonen: metoden Google benytter for å fastsette hvilke annonser som skal bli vist, og i hvilken rekkefølge

Slik velger du en budgivningsstrategi

De fleste annonsører i AdWords velger å starte med den grunnleggende CPC-budgivningsstrategien. Da betaler de for hvert klikk annonsene deres mottar.

Hvis du velger CPC-budgivningsstrategien, er beløpet som belastes per klikk, delvis avhengig av det høyeste budet for kostnad per klikk du angir i kontoen din. Dette kalles også høyeste CPC-bud. Det representerer det høyeste beløpet du er villig til å betale for et klikk på annonsen din (med mindre du angir budjusteringer eller bruker utvidet CPC). Det høyeste beløpet du kommer til å betale, er faktisk minstekravet for å beholde annonseplasseringen og eventuelle annonseformater som blir vist med annonsen din (inkludert eventuelle tjenestegebyrer som kan påløpe for kampanjer for Displaynettverket). Det betyr at du ofte betaler mindre enn det høyeste budet ditt. Beløpet du faktisk betaler, kalles faktisk CPC.

Eksempel

Tenk deg at du angir et høyeste CPC-bud på 10 kr for annonsene dine. Det meste du betaler når en kunde klikker på annonsen din, er da 10 kr.

Slik kontrollerer du kostnadene dine

Nå som du har en grunnleggende forståelse av kostnadssystemet i AdWords, kan vi se på hvordan du kan kontrollere kostnadene dine:

Slik angir du et dagsbudsjett for å kontrollere forbruket ditt

Dagsbudsjettet ditt er det gjennomsnittsbeløpet du er villig til å betale per dag for hver annonsekampanje i kontoen din. Det er helt opp til deg selv å bestemme størrelsen på budsjettet, og du kan når som helst redigere dette beløpet.

Husk at når du angir et maks. CPC-bud, kan beløpet du belastes for ved et klikk på annonsen din i en gitt auksjon, være mindre enn maksimumsbudet ditt. Dette betyr at beløpet du betaler for et annonseklikk (faktisk CPC), sannsynligvis varierer fra auksjon til auksjon. Selv om de faktiske CPC-ene dine kan variere, setter dagsbudsjettet ditt en grense for hvor høye klikkkostnader du kan få per dag.

Google tillater opptil 20 % flere klikk i løpet av én dag enn det som er angitt i dagsbudsjettet. Dette kalles budsjettoverskridelse. Budsjettoverskridelse kan kompensere for dager med lite trafikk da annonsene dine ikke får så mye eksponering. I en gitt faktureringsperiode blir du imidlertid aldri belastet for mer enn det gjennomsnittlige antallet dager per måned (30,4) multiplisert med dagsbudsjettet ditt.

Eksempel

Hvis budsjettet ditt for en annonsekampanje er på 100 kr per dag for en hel måned, er maksimumsbeløpet du kan bli belastet for kampanjen i den aktuelle måneden, 3040 kr (100 kr x 30,4 dager per måned i gjennomsnitt). Husk at på grunn av budsjettoverskridelser kan kostnaden per dag være høyere eller lavere enn dagsbudsjettet ditt på 100 kr på dager med høy eller lav trafikk.

Slik finjusterer du budene dine

Hvis du bruker budgivningsstrategien kostnad per klikk, angir du et høyeste CPC-bud for annonsene dine. Du kan når som helst redusere budbeløpet ditt, men hvis du gjør det, kan det føre til at annonsene dine får en dårligere plassering: De kan få en lavere plassering på den første siden med søkeresultater ved å flyttes fra topplasseringen til en plass langs kanten eller nederst på siden, eller de kan fjernes helt fra førstesiden. En økning av det høyeste CPC-budet fører vanligvis til at annonsen din kan bli vist på en høyere plassering på siden.

Tips

Når du bruker automatisk budgivning, tilpasses budene dine automatisk. Angi et dagsbudsjett, så justeres CPC-budene dine i AdWords slik at du får flest mulig klikk innenfor budsjettet ditt.

Slik får du mest mulig igjen for pengene

På Google brukes en måling som kalles Kvalitetspoeng. Disse poengene er et anslag over hvor relevante annonsene, søkeordene og landingssiden din er for en person som ser annonsen din. Høyere kvalitetspoeng fører vanligvis til lavere kostnader og bedre annonseplasseringer.

Hvordan kan du få flere kvalitetspoeng? Sørg for at du velger søkeord av høy kvalitet og lager relevante annonser. Her er noen tips som kan være nyttige for å komme i gang:

  • Velg søkeord som er ord eller uttrykk kundene dine ville ha brukt for å beskrive produktene eller tjenestene dine. Hvis du bruker relevante søkeord av høy kvalitet, er det enklere å nå frem til de kundene du ønsker, når du ønsker det.
  • Lag annonser som er relevante for søkeordene dine og det du annonserer for. Relevante annonser får vanligvis flere klikk, høyere plassering og bedre resultater.

Eksempel

Tenk deg at du har angitt et høyeste CPC-bud på 20 kr. En konkurrent har et høyeste CPC-bud på NOK 30, men kvaliteten på konkurrentens annonser er under gjennomsnittet. Ettersom du har høyere annonsekvalitet, kan annonsen din faktisk bli vist høyere oppe på siden, selv om budet ditt er lavere.

Grunnleggende om AdWords

Relevans: hvordan annonsekvalitet påvirker kostnadene og resultatene dine

Se kostnads- og betalingsloggen din

Du kan enkelt finne faktureringsinformasjonen din på Faktureringssammendrag-siden i AdWords-kontoen din. Her kan du se annonseringskostnadene og betalingsopplysningene dine per dag og annet. Les mer om hvordan du finner faktureringsinformasjonen din.

Tips

Søkeordplanleggeren er et gratis AdWords-verktøy du kan bruke for å få hjelp til å avgjøre hvilke bud og budsjetter du skal angi. Når du bruker Søkeordplanleggeren, får du opp trafikkanslag, for eksempel anslåtte klikk. Da kan du se omtrent hvilke resultater du kan oppnå med en bestemt søkeordliste for et angitt bud og budsjett. Vær oppmerksom på at du får anslag bare for Søkenettverket, i Søkeordplanleggeren.

Er det fortsatt noe som er uklart? Kontakt oss for å få hjelp.