Waarom uw advertentie-extensies niet worden weergegeven

Soms worden de extensies die u heeft toegevoegd, niet weergegeven in uw advertenties. Als u bijvoorbeeld meerdere extensies voor een advertentie inschakelt, is het mogelijk dat we ze niet allemaal weergeven.

Controleer of uw advertentie-extensies worden weergegeven

Klik op het tabblad Advertentie-extensies om de status van uw advertentie-extensies te controleren. Kies vervolgens in het dropdown-menu Weergeven de extensie waarin u bent geïnteresseerd, en bekijk de kolom met vertoningen ('Verton.') en de statuskolommen om te bevestigen dat uw extensies worden weergegeven en zijn goedgekeurd.

Tip

U kunt ook de kolom Beleidsdetails toevoegen aan uw statistiekenweergave. Deze kolom bevat aanvullende redenen die ervoor kunnen zorgen dat uw extensies niet worden weergegeven, zoals:

 • Redenen voor afkeuring of andere beleidskwesties
 • Validatiefouten die worden veroorzaakt door de instellingen van uw extensies

AdWords toont uw extensies afhankelijk van een aantal factoren:

 • Uw advertentierangschikking, een combinatie van uw bod, de kwaliteit van uw advertentie en de bestemmingspagina en het verwachte effect van extensies en andere advertentie-indelingen. AdWords vereist een bepaalde minimale advertentierangschikking (waarin uw extensies zijn meeberekend) voordat er extensies worden weergegeven. Mogelijk moet u dus uw bod verhogen of de advertentiekwaliteit verbeteren (of beide) om ervoor te zorgen dat uw extensies worden weergegeven.
 • De positie van uw advertentie op de pagina met zoekresultaten van Google. Hier volgen een paar dingen om rekening mee te houden:

  • Boven de zoekresultaten van Google is slechts een beperkte hoeveelheid ruimte beschikbaar voor advertentie-extensies. Advertenties in hogere posities komen als eerste in aanmerking om deze ruimte voor extensies te gebruiken.
  • Het aantal extensies dat bij elk van de lagere posities kan worden weergegeven, is beperkt. Over het algemeen kunnen advertentie-extensies u ook niet meer prominentie opleveren dan u zou krijgen door een advertentiepositie te stijgen. Stel dat uw advertentie momenteel op de tweede positie staat. Laten we verder aannemen dat stijging met één positie u 30 procent meer prominentie oplevert, terwijl toevoeging van een tweede extensie aan uw advertentie resulteert in 40 procent meer prominentie. In dit geval komt u niet in aanmerking voor de tweede extensie en moet u uw bod verhogen of de advertentiekwaliteit verbeteren (of beide) om ervoor te zorgen dat u naar de eerste positie stijgt en zo meer klikken ontvangt. Houd voor ogen dat deze beperking niet geldt voor de bovenste advertentie boven de zoekresultaten, aangezien er hier geen prominentie valt te winnen met een hogere positie.
  • Sommige extensies worden alleen weergegeven in advertenties boven de zoekresultaten.
 • Andere advertentie-extensies die u heeft ingeschakeld. In elke veiling laten we u over het algemeen de best presterende en meest bruikbare combinatie van in aanmerking komende extensies en indelingen zien.

Hieronder vindt u tips voor bepaalde advertentie-extensies.

Uw verkopersbeoordelingen herstellen

Verkopersbeoordelingen kunnen onder of naast de zichtbare URL van uw advertentie worden geplaatst. Wanneer verkopersbeoordelingen samen met andere extensies worden weergegeven, worden ze meestal naast uw zichtbare URL geplaatst.

Beoordelingen zijn bedoeld voor verkopers. Als u in aanmerking wilt komen voor verkopersbeoordelingen, moet u klanten betaalde goederen of services aanbieden, of een marktplaats waarop goederen of services kunnen worden gekocht of verkocht.

Als uw verkopersbeoordelingen niet worden weergegeven, kunt u het volgende proberen:

 • Zorg ervoor dat uw verkopersbeoordelingen zijn toegevoegd aan een campagne in het zoeknetwerk.
 • Controleer of uw advertentie op Google.com, Google.co.uk, Google.de, Google.fr of Google.nl wordt weergegeven. Dit zijn de enige landen waar de verkopersbeoordelingen beschikbaar zijn.
 • Zorg ervoor dat u beschikt over minstens dertig unieke recensies, allemaal uit de afgelopen twaalf maanden, en dat u op Google Shopping een samengestelde beoordeling van 3,5 sterren of hoger heeft.
  • Ten minste tien van die recensies moeten zijn geschreven in de taal van de Google-interface van de klant.
  • Verkopersbeoordelingen in Google Shopping bestaan uit een gecombineerde beoordelingsscore met fragmenten van klantenrecensies van sites van derden en Google Wallet.

Meer informatie over verkopersbeoordelingen

Uw sitelinkextensies aanpassen

Of AdWords sitelinks weergeeft, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

 • De kwaliteit van uw zoekwoorden en uw max. CPC-bod.
 • De positie van uw advertentie op pagina's met zoekresultaten van Google.
 • De relevantie van de bestemmingspagina's van uw advertenties en sitelinks.
 • De relevantie van andere advertenties op de pagina.
 • Andere advertentie-extensies die zijn ingeschakeld in uw campagne.
 • De zoekterm die is gebruikt door een potentiële klant.

Zo vergroot u de kans op weergave van uw sitelinks:

 • Houd de tekst van sitelinks kort.
 • Voeg zo veel sitelinks aan uw campagne toe als u kunt. Als u meer sitelinks toevoegt met verschillende bestemmingspagina's dan het minimaal vereiste aantal (twee voor desktopcomputers, een voor mobiele toepassingen), vergroot u de kans dat ze worden weergegeven.
 • Maak sitelinks waarmee klanten naar pagina's worden geleid die relevant zijn voor uw product of service.
 • Zorg ervoor dat uw sitelink-URL's naar unieke bestemmingspagina's met unieke content leiden. Sitelinks in een campagne die naar dezelfde inhoud verwijzen, worden niet weergegeven.
 • Verbeter de Kwaliteitsscore van uw zoekwoorden. De kans dat een advertentie met sitelinks wordt weergegeven, is groter als de advertentie direct boven of onder de zoekresultaten van Google staat en het zoekwoord een zeer hoge Kwaliteitsscore heeft.
 • Zorg ervoor dat al uw sitelinks zijn goedgekeurd. Controleer of in de kolom 'Status' naast elke sitelink 'Goedgekeurd' staat. Bewerk of verwijder sitelinks waarbij 'Afgekeurd' staat.
Uw highlight-extensies aanpassen

Of AdWords highlights weergeeft, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:

 • De kwaliteit van uw zoekwoorden en uw max. CPC-bod.
 • De positie van uw advertentie op pagina's met zoekresultaten van Google.
 • De relevantie van de bestemmingspagina van uw advertenties en highlights.
 • De relevantie van andere advertenties op de pagina.
 • Andere advertentie-extensies die zijn ingeschakeld in uw campagne.
 • De zoekterm die is gebruikt door een potentiële klant.

Zo vergroot u de kans op weergave van uw highlights:

 • Houd de tekst van de highlight kort.
 • Maak highlights die relevant zijn voor uw product of service.
 • Voeg zo veel highlights aan uw campagne toe als u kunt. Hoe meer highlights met specifieke, wervende tekst u toevoegt, hoe groter de kans dat ze worden weergegeven.
 • Verbeter de Kwaliteitsscore van uw zoekwoorden. De kans dat een advertentie met highlights wordt weergegeven, is groter als de advertentie direct boven of onder de zoekresultaten van Google staat en het zoekwoord een zeer hoge Kwaliteitsscore heeft.
 • Zorg ervoor dat uw highlights voldoen aan het beleid van AdWords. Controleer de kolom 'Status' voor alle highlights om te zien of ze zijn goedgekeurd, en bewerk of verwijder de afgekeurde highlights.
Uw oproepextensies (of het Google-doorschakelnummer) herstellen

Uw advertentiegroep moet een minimumaantal klikken hebben ontvangen voordat het Google-doorschakelnummer wordt weergegeven. Voor het weergeven van oproepextensies is geen minimumaantal klikken vereist, maar soms worden extensies vanwege ruimtegerelateerde, kwaliteitsgerelateerde of andere beperkingen niet getoond.

Als u oproepextensies heeft ingeschakeld met een Google-doorschakelnummer (beschikbaar voor nummers in landen die hiervoor in aanmerking komen), kunt u gedetailleerdere rapporten ontvangen over de oproepen naar het desbetreffende nummer. Als u echter een doorschakelnummer wilt weergeven, moeten uw oproepextensies binnen vier weken een minimumaantal klikken ontvangen.

Uw locatie-extensies herstellen

Worden uw locatie-extensies niet weergegeven? Misschien heeft u filters verkeerd ingesteld of zijn uw adressen niet gesynchroniseerd met Google Mijn Bedrijf. U kunt het probleem als volgt verhelpen.

Zorg ervoor dat het Google Mijn Bedrijf-account dat u heeft gekoppeld, ten minste één bedrijfslocatie bevat
 1. Log in bij Google Mijn Bedrijf (www.google.com/business/).
 2. Controleer of u in uw account ten minste één bedrijfslocatie heeft met de status 'In behandeling' of 'Live'.
 3. Is dit niet het geval, raadpleeg dan deze informatie over het toevoegen en verifiëren van bedrijfslocaties.
 4. Als uw account wel ten minste één locatie bevat, controleert u uw filters.
Controleer of uw filters overeenkomen met uw bedrijfslocaties
 1. Log in op uw AdWords-account via https://adwords.google.nl.
 2. Klik op het tabblad Campagnes en selecteer een van uw campagnes.
 3. Klik op het tabblad Advertentie-extensies.
 4. Selecteer in het dropdown-menu boven de tabel met extensies de optie Weergeven: Locatie-extensies.
 5. Klik op 'Campagne-extensie' of 'Advertentiegroepextensie' om de filters te bekijken die u heeft ingesteld.
 6. De gebruikte bedrijfsnaam, de gebruikte categorie en/of het gebruikte label worden grijs weergegeven, onder de naam van uw Google Mijn Bedrijf-account. Controleer of deze namen exact overeenkomen met de namen in uw Google Mijn Bedrijf-account.

Werken uw locatie-extensies nog steeds niet?

Mogelijk moet u uw advertentiepositie of de kwaliteit van uw zoekwoorden verbeteren om locatie-extensies te kunnen weergeven. U kunt altijd contact met ons opnemen als u hulp nodig heeft bij het oplossen van uw probleem.

Uw recensie-extensies herstellen

Recensie-extensies zijn citaten met bronvermelding (exact of geparafraseerd) uit een positieve recensie, de toekenning van een prijs of een eerbetoon, die kunnen worden weergegeven onder uw advertenties in het zoeknetwerk.

Recensies worden weergegeven in het zoeknetwerk van Google op desktopcomputers en tablets. Recensies worden niet weergegeven bij campagnes in het Display Netwerk of op mobiele apparaten.

Bij uw advertenties wordt slechts één recensie tegelijk weergegeven. Als u meerdere recensies indient, wordt alleen de eerste goedgekeurde recensie bij uw advertenties weergegeven. U kunt dezelfde recensie gebruiken voor meerdere campagnes of advertentiegroepen.

U kunt de goedkeuringsstatus van uw recensie controleren door naar het tabblad Advertentie-extensies te gaan en in het dropdown-menu Weergeven de optie Recensie-extensies te kiezen. In de kolom 'Status' kunt u zien of uw recensies zijn goedgekeurd of afgekeurd. Als een recensie is afgekeurd, raadpleegt u ons beleid voor recensie-extensies om te achterhalen hoe u het probleem kunt oplossen.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u toestemming heeft om een specifieke recensie in uw advertenties te gebruiken. De uitgever van een recensie die door een adverteerder wordt gebruikt, kan een verzoek indienen om de inhoud te verwijderen uit recensie-extensies. Hiervoor kan de uitgever het afmeldingsformulier voor recensie-extensies voor uitgevers invullen. Na verzending van het formulier duurt het een tot twee werkdagen voordat de inhoud van de uitgever wordt verwijderd.

Volgende stappen

Was dit artikel nuttig?
Inloggen bij AdWords

Profiteer van accountspecifieke hulp en tips door in te loggen met het e-mailadres dat aan uw AdWords-account is gekoppeld, of lees hoe u aan de slag gaat met AdWords.