Vägledning för verifiering av annonsörsidentitet

Om du blir utvald att verifiera din annonsörsidentitet får du anvisningar via e-post och i ditt konto. Ansök inte om identitetsverifiering för Google Ads-konton som vi inte kontaktar dig om.

Viktig anmärkning om annonsörsidentitet

Annonser som visas av annonsörer som slutför verifieringen av annonsörsidentitet innehåller en upplysning med den information som angavs under verifieringsprocessen. Det innebär att ditt namn eller namnet på organisationen eller företaget du företräder samt ditt land visas i en upplysning som genereras automatiskt av Google. Läs mer om insyn och upplysningar för annonsörer.

Om du har för avsikt att visa valannonser måste du slutföra verifieringen av valannonser i stället. Konton som endast har slutfört verifieringen av annonsörsidentitet kan inte visa valannonser.

Stegen som krävs för att slutföra identitetsverifieringen kan skilja sig åt mellan olika Google Ads-konton beroende på ditt konto och dess struktur, dina faktureringsinställningar och om du annonserar för en organisations eller persons räkning. Läs mer om verifiering av annonsörsidentitet.

Obs!

 • Du får bara slutföra identitetsverifieringen för de Google Ads-konton som anges i e-postmeddelandet där du blir ombedd att påbörja verifieringsprocessen.
 • Du måste vara behörig representant för att kunna slutföra verifieringen för en organisations räkning.
 • Du har 30 dagar på dig att skicka in dokumentation för verifiering. Om du inte skickar in dokumentation inom denna tidsperiod pausas ditt konto. Flera misslyckade försök att slutföra verifieringsprogrammet kan leda till att kontot pausas.

Google verifierar annonsörernas identitet i två steg:

Steg 1: Fyll i formuläret i verifieringsmeddelandet och skicka in all information och dokumentation som krävs:

 1. Du kan välja att verifiera ditt företags-/organisationsnamn eller ditt eget namn beroende på ditt Google Ads-konto. För att verifieras som organisation måste du ha valt Företag som kontotyp i din betalningsprofil i Google Ads. För att verifieras som enskild person måste kontotypen vara Enskild person. Om du representerar en byrå eller hanterar flera Google Ads-konton måste du ansöka om verifiering för varje konto.
  Obs! Du kan kontrollera kontotypen i din betalningsprofil i Google Ads via sidan Inställningar för Fakturering och betalningar. Observera att kontotypen inte kan ändras. Om din kontotyp är Enskild person men du behöver verifieras som organisation eller tvärtom ber vi dig kontakta oss innan du påbörjar verifieringsprocessen. 
 2. För organisationer måste verifieringsprocessen slutföras av en behörig representant. För byråer som representerar en annonsör kan detta vara en person från byrån. För privatpersoner måste den namngivna personen slutföra verifieringsprocessen.
 3. Landet som du väljer under verifieringsprocessen måste matcha adressen i registreringsdokumenten för företag eller organisationer eller identitetsdokumenten för privatpersoner. Landet visas i upplysningen i alla annonser som annonsören visar.
 4. Annonsörens namn måste vara annonsörens juridiska namn. Mer information finns nedan. Namnet visas i upplysningen i alla annonser som annonsören visar.
 5. Om du representerar en byrå måste annonsörens namn vara namnet på annonsören du representerar. Om du hanterar flera Google Ads-konton måste annonsörens juridiska namn verifieras separat.
 6. Organisationer måste skicka in registreringsdokument. Godtagbara dokument är ett W9-formulär eller brev eller dokument från IRS (inte IRS-formulär) som visar organisationens namn, organisationsadress och EIN-nummer.
 7. Google granskar din ansökan och skickar ett e-postmeddelande om verifieringsstatus för steg 1 inom tre till fem arbetsdagar. När steg 1 har slutförts kan du bli ombedd att slutföra steg 2 via ett e-postmeddelande och en avisering i ditt konto (i ett rött fält högst upp i ditt Google Ads-konto).

Steg 2: Du måste slutföra identitetskontrollen i ditt konto och skicka in all nödvändig information och dokumentation, inklusive id, för den behöriga representanten.

 1. Organisationer måste skicka in registreringsdokument (liknande steg 1). Godtagbara dokument är ett W9-formulär eller brev eller dokument från IRS (inte IRS-formulär) som visar organisationens namn, organisationsadress och EIN-nummer.
 2. Enskilda personer och behöriga representanter måste skicka in giltig fotolegitimation utfärdad av amerikansk myndighet som ett led i verifieringsprocessen. Godtagbara dokument är pass, nationellt/delstatligt id-kort, körkort eller uppehållstillstånd.
 3. Google granskar din ansökan och skickar ett e-postmeddelande om verifieringsstatus för steg 2 inom tre till fem arbetsdagar.
 4. Observera att i steg 2 verifieras informationen i den betalningsprofil som är länkad till ditt Google Ads-konto. Om du ändrar betalningsprofilen som är länkad till Ads-kontot måste du slutföra steg 2 i verifieringsprocessen igen.

Kom ihåg

 • Du har 30 dagar på dig att påbörja verifieringsprocessen från datumet då du får aviseringen. Om du inte slutför verifieringen inom 30 dagar kan dina annonser inte visas förrän du har verifierats av Google.
 • När du har skickat in dokumentationen för verifiering måste du slutföra verifieringsprocessen inom 30 dagar, annars kan dina annonser inte visas.
 • Om vi upptäcker att du bryter mot vår Google Ads-policy eller om du uppger felaktig information under verifieringsprocessen återkallas verifieringen och ditt konto kan stängas av.
 • Du kan behöva förnya verifieringen regelbundet. Du får en avisering när detta krävs. Du kan också bli ombedd att verifiera din identitet på nytt om du gör större ändringar i ditt Google Ads-konto, som att byta adress, webbplats eller betalningsprofil.
 • Google kan uppdatera dessa verifieringskrav när som helst.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?