Vykonanie overenia totožnosti inzerenta

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Ak vás vyberieme, aby ste absolvovali overenie totožnosti inzerenta, dostanete e‑mail a upozornenie v účte s pokynmi. V súčasnosti možno odoslať len žiadosti týkajúce sa účtov, ktoré sme požiadali o overenie. Všetky ostatné žiadosti zamietneme.

Ak chcete zobrazovať predvolebné reklamy, namiesto toho vykonajte overenie pre predvolebné reklamy. Účty, ktoré absolvovali iba overenie totožnosti inzerenta, nebudú môcť zobrazovať predvolebné reklamy.

Počiatočný overovací e-mail pošleme všetkým používateľom dotknutých účtov Google Ads, prípadne nadradeným účtom správcu (ak existujú).

Postup overenia totožnosti inzerenta sa v prípade určitých účtov Google Ads môže líšiť v závislosti od štruktúry účtu, nastavenia fakturácie a od toho, či inzerujete v mene organizácie alebo osoby. Prečítajte si viac o overení totožnosti inzerenta.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností a pozrite si podrobné pokyny. Skontrolujte svoj spôsob platby.

Som inzerent zastupujúci seba alebo svoju organizáciu
Môj účet Google Ads je nastavený na automatické alebo manuálne platby

Dôležité

Skôr než začnete

V e‑mailovom upozornení aj upozornení v účte nájdete podrobný postup overenia totožnosti v súvislosti s jednotlivými účtami Google Ads:

Ak propagujete organizáciu, prečítajte si tieto pokyny:

 1. Pred odoslaním informácií musí byť Typ účtu v platobnom profile účtu Google Ads nastavený na možnosť Organizácia.

  Poznámka: Typ účtu v platobnom profile služby Google Ads môžete skontrolovať na stránke Nastavenia v sekcii Fakturácia a platby. Ak je položka Typ účtu nastavená na možnosť Osobný, no musíte vykonať overenie ako organizácia alebo naopak, skôr než začnete s procesom overenia, nás kontaktujte.

 2. Požiadame vás, aby ste odoslali registračné dokumenty s názvom a adresou vašej organizácie. Prijateľné dokumenty nájdete na tejto stránke. Tento názov a oblasť sa budú uvádzať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách, ktoré zobrazujete. Ďalšie informácie 
 3. Proces overenia musí spustiť správca účtu Google Ads. Na dokončenie overovania bude možno potrebné, aby odoslal dokumenty správca platobného profilu, ktorý platí za reklamy. Prečítajte si viac o používateľoch platieb.

Ak propagujete seba ako osobu, prečítajte si tieto pokyny:

 1. Pred odoslaním informácií musí byť položka Typ účtu v platobnom profile služby Google Ads nastavená na možnosť Osobný.

   

  Poznámka: Typ účtu v platobnom profile služby Google Ads môžete skontrolovať na stránke Nastavenia v sekcii Fakturácia a platby. Ak je položka Typ účtu nastavená na možnosť Osobný, no musíte vykonať overenie ako organizácia alebo naopak, skôr než začnete s procesom overenia, nás kontaktujte.

   

 2. Osoby musia odoslať doklady totožnosti. Názov platobného profilu musí zodpovedať údajom na doklade totožnosti. Prijateľné doklady podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke. Meno a oblasť v dokladoch totožnosti sa budú uvádzať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách, ktoré zobrazujete. Ďalšie informácie

Absolvovanie procesu:

 1. V e‑maile alebo upozornení v účte vyberte Začíname. Otvorí sa stránka Nastavenie fakturácie v účte Google Ads.
 2. V sekcii Overenie totožnosti kliknite na Začíname. Otvorí sa vyskakovacie okno so žiadosťou o súhlas so zobrazovaním mena či názvu a oblasti, ktoré sa budú zobrazovať v informáciách o zadávateľovi. Kliknite na Súhlasím a pokračujte. Ak nie ste správcom účtu Google Ads, musíte kontaktovať správcu účtu a požiadať ho o spustenie overenia.
 3. Zobrazí sa výzva na overenie vašej totožnosti. Skontrolujte a nahrajte požadované dokumenty. Kliknite na Odoslať. Dokumenty môže odoslať len správca platieb.

Poznámka:

 • Ak nie ste správca platieb, budete mať možnosť odoslať e‑mailové upozornenie správcom platieb v účte a požiadať ich o dokončenie overenia podľa pokynov uvedených v tejto sekcii.
 • Meno či názov a oblasť v platobnom profile sa musia presne zhodovať s menom či názvom a adresou v odoslaných dokumentoch. Ak sa meno či názov nezhoduje, upravte názov platobného profilu tak, že kliknete na ikonu ceruzky vedľa obchodného mena a vykonáte príslušnú zmenu.
 • Ak nemáte prístup na úpravy, musíte nás kontaktovať a požiadať o aktualizáciu obchodného mena.
 1. Spoločnosť Google vašu žiadosť skontroluje a do troch až piatich pracovných dní vám pošle e‑mailové upozornenie o stave overenia totožnosti inzerenta. Stav overenia si môžete pozrieť na stránke Nastavenia v sekcii Fakturácia a platby v účte Google Ads.
Môj účet Google Ads je nastavený na mesačnú fakturáciu.

Dôležité

Skôr než začnete

Keďže sme vaše údaje overili už počas procesu vytvárania kreditného limitu, nemusíte odosielať žiadne ďalšie informácie ani dokumentáciu.

V e‑mailovom upozornení aj upozornení v účte nájdete podrobný postup schválenia používania vášho mena či názvu a oblasti v súvislosti s jednotlivými účtami Google Ads. Bude to meno či názov a oblasť uvedená vo vašom platobnom profile. Ak informácie v platobnom profile nie sú aktuálne, kontaktujte nás, skôr než začnete s overením.

Meno či názov a oblasť v informáciách o zadávateľovi musí potvrdiť správca účtu Google Ads.

Absolvovanie procesu:

 1. V e‑maile alebo upozornení v účte vyberte Začíname. Otvorí sa stránka Nastavenie fakturácie v účte Google Ads.
 2. V sekcii Overenie totožnosti kliknite na Začíname. Otvorí sa vyskakovacie okno so žiadosťou o potvrdenie mena či názvu a oblasti, ktoré sa budú zobrazovať v informáciách o zadávateľovi. Kliknite na Potvrdiť.

Poznámka: Ak nie ste správca účtu Google Ads, musíte kontaktovať správcu a požiadať ho o spustenie overenia. Pozrite si postup.

Dostanete potvrdzovací e‑mail o overení totožnosti. Meno či názov a oblasť v platobnom profile sa zobrazia v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách, ktoré zobrazujete pomocou daného účtu Google Ads. Ďalšie informácie

Sme agentúra alebo tretia strana inzerujúca v mene organizácie alebo osoby
Agentúra alebo tretia strana, ktorú zastupujeme, vlastní platobný profil spojený s účtom Google Ads

Dôležité

 • Ak platíte za účty Google Ads viacerých organizácií alebo osôb, 1. krok overenia musíte vykonať samostatne pre každý identifikovaný účet. Overenie totožnosti inzerenta musíte vykonať iba pre účty uvedené v e‑maile s upozornením, v ktorom vás žiadame, aby ste začali s procesom overenia.
 • Ak chcete vykonať overenie v mene organizácie alebo osoby, musíte byť oprávneným zástupcom.
 • Budete mať 30 dní na odoslanie dokumentácie na overenie a 30 dní na absolvovanie procesu. Ak dokumentáciu neodošlete v tejto lehote, pozastavíme váš účet. Ďalšie informácie

Spoločnosť Google môže overiť vašu totožnosť prostredníctvom dvojstupňového procesu: V 1. kroku zhromaždí informácie o vašom klientovi. V 2. kroku zhromaždí informácie o vašej agentúre.

Skôr než začnete

Pred odoslaním informácií overte, či je položka Typ účtu v platobnom profile služby Google Ads nastavená na možnosť Organizácia.

Poznámka: Typ účtu v platobnom profile služby Google Ads môžete skontrolovať na stránke Nastavenia v sekcii Fakturácia a platby. Ak je položka Typ účtu nastavená na možnosť Osobný, skôr než začnete s overovaním, nás kontaktujte

Absolvovanie procesu

 • Tlačidlo akcie v e‑mailovom upozornení alebo upozornení v účte vás presmeruje na stránku Nastavenie fakturácie v účte Google Ads.
 • V sekcii Overenie totožnosti musíte kliknúť na Reklamy zobrazujem za niekoho iného a overiť meno či názov klienta. Neklikajte na Začíname.
 • Zobrazí sa výzva na odsúhlasenie sprístupnenia informácií o zadávateľovi. Kliknite na Súhlasím.
 • Systém vás potom presmeruje na formulár v centre pomoci, kde dokončíte overenie.

Poznámka: Ak nie ste správca účtu Google Ads, musíte kontaktovať správcu a požiadať ho o spustenie overenia. Pozrite si postup.

1. krok: vyplnenie formulára v centre pomoci, pomocou ktorého odošlete všetky požadované informácie a dokumentáciu v mene inzerenta, ktorého zastupujete

 1. Zvolená oblasť musí byť krajina, kde je inzerent, ktorého zastupujete, zaregistrovaný, a musí zodpovedať údajom v odoslanej dokumentácii. Táto oblasť sa bude uvádzať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách, ktoré inzerent zobrazuje. Ďalšie informácie
 2. Meno či názov uvedený ako meno inzerenta musí označovať inzerenta, ktorého zastupujete. Nesmie to byť názov agentúry a musí sa presne zhodovať s údajmi v právnych dokumentoch odoslaných prostredníctvom formulára. Toto meno či názov sa bude uvádzať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách zobrazovaných pomocou daného účtu Google Ads.
 3. Odoslané registračné dokumenty musia obsahovať meno či názov a adresu inzerenta, ktorého zastupujete. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke.
 4. Spoločnosť Google vašu žiadosť skontroluje a do troch až piatich pracovných dní vám pošle e‑mailové upozornenie o stave overenia v 1. kroku.

Po úspešnom absolvovaní 1. kroku vás prostredníctvom e‑mailového upozornenia a upozornenia v účte (hore v účte Google Ads) môžeme vyzvať na absolvovanie 2. kroku.

2. krok: absolvovanie kontroly totožnosti v účte, v rámci ktorej odošlete všetky požadované informácie a dokumentáciu (vrátane dokladu totožnosti) týkajúcu sa oprávneného zástupcu a agentúry

Poznámka:

 • V 2. kroku sa overia informácie agentúry o platobnom profile prepojenom s daným účtom Google Ads.
 • Ak sa vyžaduje, aby ste odoslali doklady totožnosti, musí tak urobiť správca daného platobného profilu. Prečítajte si viac o používateľoch platieb.
 • Správca platieb musí odoslať oficiálny doklad totožnosti s fotkou. Prijateľné doklady podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke.
 • Všetky zhromaždené informácie sa spracúvajú v súlade s našimi pravidlami ochrany súkromia a zabezpečenia, ktoré nájdete v Centre bezpečnosti Google.
 • Tento krok sa v prípade každého platobného profilu vyžaduje len raz a musí ho vykonať správca platobného profilu.
 • Účty Google Ads s mesačnou fakturáciou 2. krok neabsolvujú.
 1. V e‑maile alebo upozornení v účte vyberte Začíname. Otvorí sa stránka Nastavenie fakturácie v účte Google Ads.
 2. V sekcii Overenie totožnosti kliknite na Začíname. Otvorí sa vyskakovacie okno so žiadosťou o overenie totožnosti agentúry. Ak nie ste správcom účtu Google Ads, musíte kontaktovať správcu účtu a požiadať ho o spustenie overenia.
 3. Správca platobného profilu musí skontrolovať a nahrať registračné dokumenty agentúry. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke. Kliknite na Odoslať.

Poznámka:

 • Ak nie ste správca platieb, budete mať možnosť odoslať e‑mailové upozornenie správcom platieb v účte a požiadať ich o dokončenie overenia podľa pokynov uvedených v tejto sekcii.
 • Meno či názov a oblasť v platobnom profile sa musia zhodovať s menom či názvom a adresou v odoslaných dokumentoch. Ak sa meno či názov nezhoduje, upravte názov platobného profilu tak, že kliknete na ikonu ceruzky vedľa obchodného mena a vykonáte príslušnú zmenu.
 • Ak nemáte prístup na úpravy, musíte nás kontaktovať a požiadať o aktualizáciu obchodného mena.
 1. Spoločnosť Google vašu žiadosť skontroluje a do troch až piatich pracovných dní vám pošle e‑mailové upozornenie o stave overenia v 2. kroku. Stav overenia si môžete pozrieť na stránke Nastavenia v sekcii Fakturácia a platby v účte Google Ads.
Platobný profil spojený s účtom Google Ads vlastní môj klient.

Dôležité

 • Ak ste agentúra, ktorá zobrazuje reklamy za niekoho iného, no za reklamy si platí klient, overenie by mal vykonať klient. V účte Google Ads musíte kliknúť na Začíname, nie na Reklamy zobrazujem za niekoho iného.
 • Overenie totožnosti inzerenta možno vykonať iba pre účty Google Ads uvedené v e‑maile s upozornením.
 • Na odoslanie dokumentácie na overenie totožnosti inzerenta bude mať klient 30 dní. Ak dokumentáciu neodošle v tejto lehote, pozastavíme mu účet. Ďalšie informácie nájdete v častých otázkach o overení totožnosti inzerenta a informáciách o zadávateľovi.

Absolvovanie procesu

Klient musí postupovať podľa pokynov v sekcii Som inzerent zastupujúci seba alebo svoju organizáciu. Ak nemá prístup k danému účtu Google Ads, musí začať s overovaním v účte Google Ads vo svojom mene. Správcu platobného profilu potom e‑mailom vyzveme, aby odoslal dokumenty v platobnom centre Google a dokončil overenie.

Mám účet Google Ad Grants

Dôležité

 • Ak máte viacero účtov Google Ad Grants, nasledujúce kroky budete musieť vykonať v súvislosti s každým účtom. Overenie totožnosti musíte vykonať iba pre účty uvedené v e‑maile s upozornením, v ktorom vás žiadame, aby ste začali s procesom overenia.
 • Ak chcete vykonať overenie v mene organizácie alebo osoby, musíte byť oprávneným zástupcom.
 • Na odoslanie dokumentácie na overenie budete mať 30 dní. Ak dokumentáciu neodošlete v tejto lehote, pozastavíme váš účet. Ďalšie informácie

V e‑mailovom upozornení aj upozornení v účte nájdete podrobný postup overenia totožnosti v súvislosti s jednotlivými účtami Google Ads:

Absolvovanie procesu

 • V e‑maile alebo upozornení v účte vyberte Začíname. Otvorí sa stránka Nastavenie fakturácie v účte Google Ads.
 • V sekcii Overenie totožnosti musíte kliknúť na Reklamy zobrazujem za niekoho iného a overiť meno či názov klienta. Neklikajte na Začíname.
 • Zobrazí sa výzva na odsúhlasenie sprístupnenia informácií o zadávateľovi. Kliknite na Súhlasím.
 • Systém vás potom presmeruje na formulár v centre pomoci, kde dokončíte overenie.
Poznámka: Ak nie ste správca účtu Google Ads, musíte kontaktovať správcu a požiadať ho o spustenie overenia. Pozrite si postup.

Vyplňte formulár. Odošlite všetky požadované informácie a dokumentáciu v mene organizácie, ktorú zastupujete.

 1. Odoslané meno či názov inzerenta musí patriť príjemcovi grantu, ktorého zastupujete. Toto meno či názov sa bude uvádzať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách zobrazovaných pomocou daného účtu Google Ads. Ďalšie informácie
 2. Zvolená oblasť musí byť krajinou, v ktorej je príjemca grantu, ktorého zastupujete, zaregistrovaný, a musí zodpovedať údajom v odoslanej dokumentácii. Táto oblasť sa bude uvádzať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách, ktoré inzerent zobrazuje.
 3. Odoslané registračné dokumenty musia obsahovať meno či názov a adresu inzerenta, ktorého zastupujete. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke.
 4. Spoločnosť Google vašu žiadosť skontroluje a do troch až piatich pracovných dní vám pošle e‑mailové upozornenie o stave overenia. Stav overenia si môžete pozrieť na stránke Nastavenia v sekcii Fakturácia a platby v účte Google Ads.

   

Pripomenutie

Reklamy zobrazované inzerentmi, ktorí vykonali overenie totožnosti inzerenta, budú obsahovať informácie o zadávateľovi založené na údajoch poskytnutých v rámci procesu overenia. Znamená to, že informácie o zadávateľovi, ktoré automaticky generuje spoločnosť Google, budú zahŕňať vaše meno alebo názov organizácie či firmy, ktorú zastupujete, a oblasť. Prečítajte si viac o transparentnosti inzerentov a informáciách o zadávateľovi.

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky týkajúce sa našich pravidiel, kontaktujte nás.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false