Ako vykonať overenie totožnosti

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Overenie totožnosti

Inzerenti vybratí na absolvovanie procesu overenia inzerentov dostanú e‑mail a upozornenie s pokynmi v účte a budú mať 30 dní na začatie vypĺňania sekcie Informácie o vašej firme. Po vyplnení tejto sekcie dostanete informácie o ďalšom postupe na dokončenie procesu overenia. Tento ďalší postup bude prispôsobený podľa štruktúry účtu, nastavenia fakturácie a toho, či inzerujete v mene organizácie alebo osoby. Okrem toho vás môžeme požiadať aj o overenie obchodnej činnosti.

Poznámka:

 • Overenie totožnosti musí vykonať správca účtu Google Ads alebo platobného profilu, ktorý sa používa na platby za reklamy. Podrobnosti o tom, kto môže overenie vykonať, sú uvedené nižšie pre každý typ zákazníka.
 • Po začatí budete mať 30 dní na úspešné dokončenie tohto overenia, ako aj všetkých ostatných požadovaných overení, ktoré môžu zahŕňať overenie obchodnej činnosti, ak je to relevantné.
 • Ak proces overenia v priebehu 30 dní nedokončíte, povedie to k pozastaveniu účtu.
 • Názov a oblasť organizácie, ktoré ste zadali, sa budú zobrazovať v informáciách o zadávateľovi vo všetkých reklamách, ktoré zobrazujete. V rámci rastúceho úsilia spoločnosti Google o transparentnosť verejne sprístupníme informácie o vašich účtoch Google Ads a reklamných kampaniach. Prečítajte si viac o transparentnosti inzerentov a sprístupnení informácií.
 • Podskupina inzerentov môže na overenie svojej právnej identity predložiť informácie o svojej organizácii zaregistrovanej v spoločnosti Dun & Bradstreet. Ak spĺňate podmienky, bude sa od vás požadovať, aby ste odoslali číslo D-U-N-S na overenie. Ak číslo D-U-N-S nemáte, môžete odoslať informácie o vašej firme a nemusíte sa v spoločnosti Dun & Bradstreet registrovať. Na dokončenie procesu overenia sa od vás môžu okrem toho vyžadovať aj preukazy totožnosti, ako je uvedené tu.
 • Podskupine inzerentov, ktorých účty boli zablokované z dôvodu porušenia pravidiel služby Google Ads, sa môže zobrazovať možnosť začať proces overenia inzerenta s cieľom priorizovať odvolanie proti zablokovaniu účtu. Inzerenti môžu svoje odvolanie odoslať aj bez overenia, ak sa tak rozhodnú.
Požiadavky na meno alebo názov inzerenta

Meno alebo názov inzerenta je obchodné meno alebo obchodný názov inzerenta overený spoločnosťou Google prostredníctvom procesu overenia inzerentov.

Meno alebo názov inzerenta sa zobrazí v sprístupnení informácií s názvom Informácie o tomto inzerentovi. Ďalšie informácie

Nepovoľujeme:

Nepresné mená alebo názvy, prípadne mená alebo názvy, pod ktorými subjekty pôsobia, názvy značiek alebo výrobkov, ktoré sa nezhodujú s obchodným menom alebo názvom inzerenta. Musíte použiť meno alebo názov inzerenta, ktorý je v súlade so všetkými registračnými dokumentmi podanými v rámci procesu overenia. Agentúry musia použiť meno alebo názov inzerenta, ktorého zastupujú.

Veľké písmená, propagačné výrazy alebo domény, ak nie sú súčasťou platného obchodného mena.

Špeciálne znaky, napríklad emodži, otvárací čas, informácie o produkte alebo službe či telefónne čísla.

Postup na overenie vašej totožnosti

Odpovede na otázky v sekcii Informácie o vašej firme určujú, ktoré ďalšie kroky overenia totožnosti je potrebné vykonať. Požadovaný postup sa zobrazí v sekcii Váš stav na stránke overenia inzerenta.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností a pozrite si podrobné pokyny. Ak neviete, ktorá z nich sa vzťahuje na vás, zistite, ako skontrolovať nastavenie platieb.

Overenie vašej osoby alebo organizácie [Som inzerent zastupujúci seba alebo svoju organizáciu]

Môj účet Google Ads je nastavený na automatické alebo manuálne platby

Ako postupovať

 • V e‑mailovom upozornení aj upozornení v účte nájdete podrobný postup overenia totožnosti v súvislosti s jednotlivými účtami Google Ads.
 • Požadovaný postup sa zobrazí vo vašom účte v službe Google Ads.
  • Prihláste sa do účtu Google Ads.
  • Kliknite na Nástroje a nastavenia → Fakturácia → Overenie inzerenta.
 • V tomto bode procesu overenia bude sekcia Informácie o vašej firme dokončená. Kliknite na Začíname vedľa možnosti Overenie organizácie alebo Overenie vlastnej totožnosti.

Ak propagujete organizáciu:

 • Pred odoslaním informácií musí byť Typ účtu v platobnom profile v službe Google Ads nastavený na možnosť Organizácia.
Typ účtu v platobnom profile v službe Google Ads môžete skontrolovať na stránke Nastavenia v sekcii Fakturácia a platby. Ak je položka Typ účtu nastavená na možnosť Osoba, no musíte vykonať overenie ako organizácia, kontaktujte nás pred začatím procesu overenia.
 • Tento formulár musí vyplniť správca účtu Google Ads alebo správca platobného profilu platiaceho za reklamy. Prečítajte si viac o používateľoch platieb.
 • Požiadame vás, aby ste odoslali registračné dokumenty s názvom a adresou vašej organizácie. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke. Budete musieť odoslať aj registračné číslo organizácie a dokument na overenie vašej totožnosti*.
 • Názov a adresa v platobnom profile sa musia presne zhodovať s názvom a adresou v odoslaných dokumentoch. Ak sa názov nezhoduje, zabezpečte, aby ho správca účtu Google Ads alebo správca platieb upravil v platobnom profile kliknutím na ikonu ceruzky vedľa názvu vašej organizácie. Ak správca nemá prístup na úpravy, musíte nás kontaktovať a požiadať o aktualizáciu názvu organizácie.
 • Podskupina inzerentov môže na overenie svojej právnej identity predložiť informácie o svojej organizácii zaregistrovanej v spoločnosti Dun & Bradstreet. Ak sa zobrazí výzva, môžete poskytnúť svoje číslo D-U-N-S. Ide o jedinečný deväťmiestny identifikátor pre firmy zaregistrované v spoločnosti Dun & Bradstreet. Ak číslo D-U-N-S nemáte, môžete nám poskytnúť názov a adresu organizácie.
 • Informácie o vašej organizácii zaregistrovanej v spoločnosti Dun & Bradstreet si vyhľadáme podľa čísla D-U-N-S a porovnáme ich s informáciami, ktoré ste nám poskytli na overenie. Ak sa nebudú zhodovať, budeme od vás požadovať, aby ste skontrolovali presnosť poskytnutých informácií a znova ich odoslali (budete mať tri pokusy). Na dokončenie procesu overenia sa od vás môžu okrem toho vyžadovať aj preukazy totožnosti, ako je uvedené vyššie.

Ak propagujete seba ako osobu, riaďte sa týmito pokynmi:

 • Pred odoslaním informácií musíte mať v platobnom profile v službe Google Ads nastavenú ako typ účtu možnosť Osoba.
Typ účtu v platobnom profile v službe Google Ads môžete skontrolovať v sekcii Fakturácia a platby na stránke Nastavenia. Ak je typ účtu nesprávne uvedený ako organizácia, kontaktujte nás pred začatím procesu overenia.
 • Musíte odoslať dokumenty na overenie vašej totožnosti. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke*.
 • Meno a adresa v platobnom profile sa musia presne zhodovať s menom a adresou v odoslaných dokumentoch.* Ak sa meno nezhoduje, upravte ho v platobnom profile kliknutím na ikonu ceruzky vedľa mena. Ak nemáte prístup na úpravy, musíte nás kontaktovať a požiadať o aktualizáciu mena.
 • Ak ste inzerent v Spojených štátoch a overujete svoju totožnosť v rámci procesu prioritného odvolania proti zablokovaniam účtov, môžete na dokončenie overenia odoslať svoje rodné číslo. Vaše rodné číslo bude po dokončení procesu overenia odstránené a neuloží sa. Ak po troch pokusoch nezistíme zhodu, naďalej sa od vás môžu požadovať dokumenty na overenie vašej totožnosti.

Spoločnosť Google vašu žiadosť skontroluje a na stav overenia totožnosti inzerenta vás v priebehu piatich až siedmich pracovných dní upozorní e‑mailom. Stav overenia si môžete pozrieť v sekcii Nástroje a nastavenia → Fakturácia → Overenie inzerenta v účte Google Ads. Ak používate účet správcu, na stránke Overenie inzerenta môžete vidieť stav všetkých svojich účtov.

* V Južnej Kórei prebieha overenie totožnosti prostredníctvom vášho mobilného operátora. Zaistite, aby sa informácie, ktoré odošlete, presne zhodovali s informáciami v záznamoch vášho mobilného operátora.
Môj účet Google Ads je nastavený na mesačnú fakturáciu

Skôr než začnete

Keďže sme vaše údaje overili už počas procesu vytvárania kreditného limitu, nemusíte odosielať žiadne ďalšie informácie ani dokumentáciu.

V e‑mailovom upozornení aj upozornení v účte nájdete podrobný postup schválenia používania vášho mena či názvu a oblasti v súvislosti s jednotlivými účtami Google Ads. Bude to meno či názov a oblasť uvedená vo vašom platobnom profile. Ak informácie vo vašom platobnom profile nie sú aktuálne, kontaktujte nás, skôr než začnete s overením.

Ak nie ste správca účtu Google Ads, musíte kontaktovať správcu a požiadať ho, aby začal s overením. Viac o úrovniach prístupu k účtu sa dozviete na tejto stránke.

Ako postupovať

 • Po vyplnení sekcie Informácie o vašej firme na stránke Overenie inzerenta vo svojom účte Google Ads kliknite na Začíname vedľa možnosti Overenie organizácie.
 • Otvorí sa tak nová stránka na potvrdenie názvu a adresy organizácie.
 • Ak máte oprávnenie na hromadné overenie viacerých účtov, budete mať k dispozícii aj túto možnosť.
 • Kliknite na Potvrdiť.

Dostanete potvrdzovací e‑mail o overení totožnosti. Meno či názov a oblasť v platobnom profile sa budú zobrazovať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách, ktoré zobrazujete. Ďalšie informácie o transparentnosti a informáciách o zadávateľovi

Mám účet Google Ad Grants

Dôležité

 • Ak máte viacero účtov v programe Google Ad Grants, nasledujúce kroky budete musieť vykonať pre každý účet.
 • Overenie inzerenta treba vykonať len pre účty uvedené v e‑mailovom upozornení, v ktorom vás žiadame, aby ste začali s procesom overenia.
 • Ak nie ste správca účtu Google Ads, musíte kontaktovať správcu a požiadať ho, aby začal s overením. Postup nájdete tu.

Ako postupovať

 • Po vyplnení sekcie Informácie o vašej firme na stránke Overenie inzerenta vo svojom účte v službe Google Ads kliknite na Začíname vedľa možnosti Overenie organizácie.
 • Tento krok vás presmeruje na formulár na odoslanie požadovaných informácií v mene organizácie, ktorú zastupujete.
 • Odoslané meno či názov inzerenta musí patriť príjemcovi grantu, ktorého zastupujete.
 • Zvolená adresa musí byť adresou, kde je zaregistrovaný príjemca grantu, ktorého zastupujete, a musí zodpovedať údajom v odoslanej dokumentácii.
 • Odoslané registračné dokumenty musia obsahovať meno či názov a adresu inzerenta, ktorého zastupujete. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke.
 • Spoločnosť Google vašu žiadosť skontroluje a na stav overenia vás v priebehu piatich až siedmich pracovných dní upozorní e‑mailom. Stav overenia si môžete pozrieť v účte Google Ads v sekcii Nástroje a nastavenia → Fakturácia → Overenie inzerenta.
Overenie agentúry [Sme agentúra alebo tretia strana inzerujúca v mene organizácie alebo osoby]

Skôr než začnete

Pred odoslaním informácií overte, či je položka Typ účtu v platobnom profile v službe Google Ads nastavená na možnosť Organizácia.

Typ účtu v platobnom profile v službe Google Ads môžete skontrolovať na stránke NÁSTROJE A NASTAVENIA v sekcii Fakturácia a platby. Ak je položka Typ účtu nastavená na možnosť Osoba, kontaktujte nás ešte pred začatím procesu overenia.

Ako postupovať

 • Po vyplnení sekcie Informácie o vašej firme na stránke Overenie inzerenta v účte Google Ads kliknite na Začíname vedľa možnosti Overte agentúru.
  • Ak má agentúra v službe Google Ads účet využívajúci mesačnú fakturáciu, nástroj na sledovanie aktualizuje stav na Dokončené a žiadne ďalšie kroky nie sú potrebné.
  • Ak účet Google Ads agentúry nevyužíva mesačnú fakturáciu, zobrazí sa nová stránka s ďalším postupom.
 • Otvorí sa nová stránka so žiadosťou o overenie totožnosti vašej agentúry. Ak nie ste správcom účtu v službe Google Ads, musíte kontaktovať správcu účtu a požiadať ho, aby začal s overením. Postup nájdete tu.
 • Správca účtu v službe Google Ads alebo správca platobného profilu musí nahrať registračné dokumenty vašej agentúry a dokument, ktorý potvrdzuje, že ste to vy*. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke. Meno či názov a adresa v platobnom profile sa musia zhodovať s menom či názvom a adresou v odoslaných dokumentoch. Ak sa meno či názov nezhoduje, zabezpečte, aby ho správca účtu alebo správca platieb upravil v platobnom profile kliknutím na ikonu ceruzky vedľa názvu organizácie a vykonaním príslušnej zmeny. Ak správca nemá prístup k úpravám, musíte nás kontaktovať a požiadať o aktualizáciu názvu organizácie.
 • Kliknite na Odoslať.

Poznámka: Všetky zhromaždené informácie sa spracúvajú v súlade s našimi pravidlami ochrany súkromia a zabezpečenia, ktoré nájdete v Centre bezpečnosti spoločnosti Google.

* V Južnej Kórei prebieha overenie totožnosti prostredníctvom vášho mobilného operátora. Zaistite, aby sa informácie, ktoré odošlete, presne zhodovali s informáciami v záznamoch vášho mobilného operátora.

Overenie klienta [Sme agentúra alebo tretia strana inzerujúca v mene organizácie alebo osoby]

Dôležité

 • Ak platíte za účty v službe Google Ads viacerých organizácií alebo osôb, tento krok musíte vykonať samostatne pre každý identifikovaný účet.
 • Overenie inzerenta treba vykonať len pre účty uvedené v e‑mailovom upozornení, v ktorom vás žiadame, aby ste začali s procesom overenia.

Ako postupovať

 • Po vyplnení sekcie Informácie o vašej firme na stránke Overenie inzerenta v účte Google Ads kliknite na Začíname vedľa možnosti Overte klienta.
 • Systém vás potom presmeruje na formulár v centre pomoci, kde vykonáte overenie.
 • Zvolená oblasť musí byť oblasťou, kde je zaregistrovaný inzerent, ktorého zastupujete, a musí zodpovedať údajom v odoslanej dokumentácii. Bude sa uvádzať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách, ktoré inzerent zobrazuje. Ďalšie informácie o transparentnosti a informáciách o zadávateľovi
 • Meno či názov uvedený ako meno inzerenta musí označovať inzerenta, ktorého zastupujete. Nesmie to byť názov agentúry a musí sa presne zhodovať s údajmi v právnych dokumentoch odoslaných prostredníctvom formulára. Toto meno či názov sa bude uvádzať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách zobrazovaných pomocou daného účtu Google Ads.
 • Odoslané registračné dokumenty musia obsahovať meno či názov a adresu inzerenta, ktorého zastupujete. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke.

Spoločnosť Google vašu žiadosť skontroluje a na stav overenia klienta vás v priebehu piatich až siedmich pracovných dní upozorní e‑mailom.

Určitá podskupina používateľov môže mať nárok na dobrovoľné hromadné overenie totožnosti. Ak spĺňate podmienky, vo vašom účte Google Ads sa počas kroku overenia totožnosti zobrazí upozornenie na túto možnosť.

V rámci ďalšej úrovne ochrany používateľov môže spoločnosť Google od inzerentov požadovať, aby na získanie prístupu k určitým funkciám reklamy vykonali overenie, ktoré obmedzuje možné podvody a zneužitie daných funkcií. Príkladom je funkcia Informácie o firme, vďaka ktorej inzerent vo svojich reklamách vo vyhľadávaní môže používať obchodné meno a logo firmy. Ak máte nárok na využívanie tejto funkcie, v účte Google Ads sa vám zobrazí možnosť vykonať overenie inzerenta, ktoré vám sprístupní túto funkciu. Prejdite na stránku Overenie inzerenta v sekcii Nástroje a nastavenia→Fakturácia a v sekcii Váš stav skontrolujte, či spĺňate požiadavky na spustenie overenia. Na vykonanie tohto procesu overenia inzerentov alebo splnenie požiadaviek nie je určený žiadny termín a jeho nevykonanie alebo nesplnenie požiadaviek nemá žiadne nepriaznivé dôsledky.

Pripomenutie

Pri reklamách zobrazovaných inzerentmi, ktorí vykonajú overenie totožnosti, sa meno či názov (alebo názov organizácie, ktorú zastupujete) a oblasť uvedená počas procesu overenia budú zobrazovať v informáciách o zadávateľovi, ktoré automaticky generuje Google. Ďalšie informácie o transparentnosti inzerentov a informáciách o zadávateľovi

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte nás.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
false
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067