Ako vykonať overenie totožnosti

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Overenie totožnosti 

Inzerenti vybratí na absolvovanie procesu overenia inzerentov o tom budú informovaní prostredníctvom e‑mailu a upozornenia s pokynmi v účte a budú mať 30 dní na začatie spracovania sekcie Informácie o vašej firme. Po dokončení tejto sekcie vám poskytneme ďalšie kroky, ktoré sú potrebné na dokončenie procesu overenia. Tento ďalší postup bude prispôsobený podľa štruktúry vášho účtu, nastavenia fakturácie a toho, či inzerujete v mene organizácie alebo osoby. Okrem toho vás môžeme požiadať aj o overenie obchodnej činnosti.

Poznámka:

 • Overenie totožnosti musí vykonať správca účtu Google Ads alebo platobného profilu, ktorý sa používa na platby za reklamy. Podrobnosti o tom, kto môže overenie vykonať, sú uvedené nižšie pre každý typ zákazníka.
 • Po začatí overenia budete mať 30 dní na úspešné dokončenie tohto overenia a všetkých ďalších požadovaných overení, ktoré môžu v príslušnom prípade zahŕňať overenie vašej obchodnej činnosti
 • Ak proces overenia v priebehu 30 dní nedokončíte, váš účet bude pozastavený.
 • Názov a oblasť organizácie, ktoré ste zadali, sa budú zobrazovať v informáciách o zadávateľovi vo všetkých reklamách, ktoré zobrazujete. V rámci rastúceho úsilia spoločnosti Google o transparentnosť môžeme verejne sprístupniť informácie o vašich účtoch Google Ads a reklamných kampaniach. Prečítajte si viac o transparentnosti inzerentov a informáciách o zadávateľovi.
Požiadavky na meno inzerenta

Meno inzerenta je obchodné meno inzerenta overené spoločnosťou Google prostredníctvom procesu overenia totožnosti inzerenta.

Meno inzerenta sa zobrazí v informáciách Tento inzerent. Ďalšie informácie

Nepovoľujeme:

 Nepresné mená alebo iné než obchodné mená, názvy značiek alebo výrobkov, ktoré sa nezhodujú s obchodným menom inzerenta. Meno inzerenta musí byť obchodným menom inzerenta a musí byť v súlade so všetkými registračnými dokumentmi odoslanými v rámci procesu overenia. V prípade agentúr musí byť toto meno obchodným menom inzerenta, ktorého zastupujete.

 Veľké písmená, propagačné výrazy alebo domény, ak nie sú súčasťou platného obchodného mena.

 Špeciálne znaky, napríklad emodži, otvárací čas, informácie o výrobku alebo službe či telefónne čísla.

Postup na overenie vašej totožnosti

Vaše odpovede na otázky v sekcii Informácie o vašej firme určujú, ktoré ďalšie kroky na overenie totožnosti je potrebné vykonať. Požadované kroky sa zobrazia v podsekcii na overenie inzerenta v sekcii Váš status na stránke nastavení fakturácie.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností a pozrite si podrobné pokyny. Ak neviete, ktorá z nich sa vás týka, prečítajte si, ako skontrolovať nastavenie platieb.

Overenie vašej osoby alebo organizácie [Som inzerent zastupujúci seba alebo svoju organizáciu]

Môj účet Google Ads je nastavený na automatické alebo manuálne platby

Ako postupovať

 • V e‑mailovom upozornení aj upozornení v účte nájdete podrobný postup overenia totožnosti v súvislosti s jednotlivými účtami Google Ads.
 • Požadovaný postup sa zobrazí v účte Google Ads na stránke Nastavenia fakturácie v sekcii Overenie inzerenta.
 • Týmto krokom v procese overenia bude sekcia Informácie o vašej firme dokončená. Kliknite na Začíname vedľa možnosti Overenie organizácie alebo Overenie vlastnej totožnosti.

Ak propagujete organizáciu:

 • Pred odoslaním informácií musí byť Typ účtu v platobnom profile v službe Google Ads nastavený na možnosť Organizácia.
Typ účtu v platobnom profile v službe Google Ads môžete skontrolovať na stránke Nastavenia v sekcii Fakturácia a platby. Ak je položka Typ účtu nastavená na možnosť Osoba, no musíte vykonať overenie ako organizácia, skôr než začnete s procesom overenia, nás kontaktujte.
 • Tento formulár bude musieť vyplniť správca platobného profilu platiaceho za reklamy. Prečítajte si viac o používateľoch platieb. 
  • Ak nie ste správca platieb, budete mať možnosť odoslať e‑mailové upozornenie správcom platieb v účte a požiadať ich o dokončenie overenia.
 • Požiadame vás, aby ste odoslali registračné dokumenty s názvom a adresou vašej organizácie. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke. Nutné je odoslať aj registračné číslo organizácie a dokument na overenie vašej totožnosti.
 • Meno či názov a oblasť v platobnom profile sa musia presne zhodovať s menom či názvom a oblasťou v odoslaných dokumentoch. Ak sa meno či názov nezhoduje, zabezpečte, aby ho správca platieb upravil v platobnom profile tak, že klikne na ikonu ceruzky vedľa názvu organizácie. Ak správca platieb nemá prístup na úpravy, musíte nás kontaktovať a požiadať o aktualizáciu názvu organizácie.

Ak propagujete seba ako osobu, riaďte sa týmito pokynmi:

 • Pred odoslaním informácií musíte mať v platobnom profile účtu Google Ads nastavenú ako typ účtu možnosť Osoba.

Typ účtu v platobnom profile účtu Google Ads môžete skontrolovať v sekcii Fakturácia a platby na stránke Nastavenia. Ak je typ účtu nesprávne uvedený ako organizácia, kontaktujte nás ešte pred začatím procesu overenia.
 • Musíte odoslať dokumenty na overenie vašej totožnosti. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke.

 • Meno či názov a oblasť v platobnom profile sa musia presne zhodovať s menom či názvom a oblasťou v odoslaných dokumentoch. Ak sa meno či názov nezhoduje, upravte ho v platobnom profile kliknutím na ikonu ceruzky vedľa mena či názvu. Ak nemáte prístup na úpravy, musíte nás kontaktovať a požiadať o aktualizáciu mena či názvu.

Spoločnosť Google vašu žiadosť skontroluje a na stav overenia totožnosti inzerenta vás v priebehu piatich až siedmich pracovných dní upozorní e‑mailom. Stav overenia si môžete pozrieť na stránke Nastavenia v sekcii Fakturácia a platby v účte Google Ads.Ak ste používateľom účtu správcu, na stránke Overenie totožnosti môžete vidieť stav všetkých svojich účtov.

Môj účet Google Ads je nastavený na mesačnú fakturáciu

Skôr než začnete

Keďže sme vaše údaje overili už počas procesu vytvárania kreditného limitu, nemusíte odosielať žiadne ďalšie informácie ani dokumentáciu.

V e‑mailovom upozornení aj upozornení v účte nájdete podrobný postup schválenia používania vášho mena či názvu a oblasti v súvislosti s jednotlivými účtami Google Ads. Bude to meno či názov a oblasť uvedená vo vašom platobnom profile. Ak informácie vo vašom platobnom profile nie sú aktuálne, kontaktujte nás, skôr než začnete s overením.

Ak nie ste správca účtu Google Ads, musíte kontaktovať správcu a požiadať ho, aby začal s overením. Viac o úrovniach prístupu k účtu sa dozviete na tejto stránke.

Ako postupovať

 • Po vyplnení sekcie Informácie o vašej firme na stránke Nastavenia fakturácie vo svojom účte Google Ads kliknite na Začíname vedľa možnosti Overenie organizácie.
 • Otvorí sa tak nová stránka na potvrdenie názvu a oblasti organizácie.
 • Ak máte oprávnenie na hromadné overenie viacerých účtov, budete mať k dispozícii aj túto možnosť.
 • Kliknite na Potvrdiť.

Dostanete potvrdzovací e‑mail o overení totožnosti. Meno či názov a oblasť v platobnom profile sa budú zobrazovať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách, ktoré zobrazujete. Ďalšie informácie o transparentnosti a informáciách o zadávateľovi

Mám účet Google Ad Grants

Dôležité

 • Ak máte viacero účtov Google Ad Grants, nasledujúce kroky budete musieť vykonať pre každý účet.
 • Overenie totožnosti inzerenta treba vykonať len pre účty uvedené v e‑mailovom upozornení, v ktorom vás žiadame, aby ste začali s procesom overenia.
 • Ak nie ste správca účtu Google Ads, musíte kontaktovať správcu a požiadať ho, aby začal s overením. Postup nájdete tu.

Ako postupovať

 • Po vyplnení sekcie Informácie o vašej firme na stránke Nastavenia fakturácie vo svojom účte Google Ads kliknite na Začíname vedľa možnosti Overenie organizácie.
 • Tento krok vás presmeruje na formulár na odoslanie požadovaných informácií v mene organizácie, ktorú zastupujete 
 • Odoslané meno či názov inzerenta musí patriť príjemcovi grantu, ktorého zastupujete.
 • Zvolená oblasť musí byť krajinou, v ktorej je príjemca grantu, ktorého zastupujete, zaregistrovaný, a musí zodpovedať údajom v odoslanej dokumentácii. 
 • Odoslané registračné dokumenty musia obsahovať meno či názov a oblasť inzerenta, ktorého zastupujete. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke.
 • Spoločnosť Google vašu žiadosť skontroluje a na stav overenia vás v priebehu piatich až siedmich pracovných dní upozorní e‑mailom. Stav overenia si môžete pozrieť na stránke Nastavenia v sekcii Fakturácia a platby v účte Google Ads.
Overenie agentúry [Sme agentúra alebo tretia strana inzerujúca v mene organizácie alebo osoby] 

Skôr než začnete

Pred odoslaním informácií overte, či je položka Typ účtu v platobnom profile v službe Google Ads nastavená na možnosť Organizácia.

Typ účtu v platobnom profile v službe Google Ads môžete skontrolovať na stránke Nastavenia v sekcii Fakturácia a platby. Ak je položka Typ účtu nastavená na možnosť Osoba, kontaktujte nás ešte pred začatím procesu overenia.

Ako postupovať

 • Po vyplnení sekcie Informácie o vašej firme na stránke Nastavenia fakturácie vo svojom účte Google Ads kliknite na Začíname vedľa možnosti Overte agentúru.
  • Ak účet Google Ads agentúry využíva mesačnú fakturáciu, nástroj na sledovanie sa aktualizuje na hodnotu Dokončené a žiadne ďalšie kroky nie sú potrebné.
  • Ak účet Google Ads agentúry nevyužíva mesačnú fakturáciu, zobrazí sa nová stránka s ďalším postupom.
 • Otvorí sa nová stránka so žiadosťou o overenie totožnosti vašej agentúry. Ak nie ste správcom účtu Google Ads, musíte kontaktovať správcu účtu a požiadať ho, aby začal s overením. Postup nájdete tu.
 • Správca platobného profilu musí nahrať registračné dokumenty vašej agentúry a dokument, ktorý potvrdzuje, že ste to vy. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke. Meno či názov a oblasť v platobnom profile sa musia zhodovať s menom či názvom a oblasťou v odoslaných dokumentoch. Ak sa meno či názov nezhoduje, správca platieb ho musí upraviť v platobnom profile tak, že klikne na ikonu ceruzky vedľa názvu organizácie a vykoná príslušnú zmenu. Ak správca platieb nemá prístup na úpravy, musíte nás kontaktovať a požiadať o aktualizáciu názvu organizácie.
 • Kliknite na Odoslať.

Poznámka: Všetky zhromaždené informácie sa spracúvajú v súlade s našimi pravidlami ochrany súkromia a zabezpečenia, ktoré nájdete v Centre bezpečnosti Google.

Overenie klienta [Sme agentúra alebo tretia strana inzerujúca v mene organizácie alebo osoby]

Dôležité

 • Ak platíte za účty Google Ads viacerých organizácií alebo osôb, tento krok musíte vykonať samostatne pre každý identifikovaný účet.
 • Overenie totožnosti inzerenta treba vykonať len pre účty uvedené v e‑mailovom upozornení, v ktorom vás žiadame, aby ste začali s procesom overenia.

Ako postupovať

 • Po vyplnení sekcie Informácie o vašej firme na stránke Nastavenia fakturácie vo svojom účte Google Ads kliknite na Začíname vedľa možnosti Overte klienta.
 • Systém vás potom presmeruje na formulár v centre pomoci, kde vykonáte overenie.
 • Zvolená oblasť musí byť krajina, kde je inzerent, ktorého zastupujete, zaregistrovaný, a musí zodpovedať údajom v odoslanej dokumentácii. Táto oblasť sa bude uvádzať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách, ktoré inzerent zobrazuje. Ďalšie informácie o transparentnosti a informáciách o zadávateľovi
 • Meno či názov uvedený ako meno inzerenta musí označovať inzerenta, ktorého zastupujete. Nesmie to byť názov agentúry a musí sa presne zhodovať s údajmi v právnych dokumentoch odoslaných prostredníctvom formulára. Toto meno či názov sa bude uvádzať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách zobrazovaných pomocou daného účtu Google Ads.
 • Odoslané registračné dokumenty musia obsahovať meno či názov a oblasť inzerenta, ktorého zastupujete. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke.

Spoločnosť Google vašu žiadosť skontroluje a na stav overenia klienta vás v priebehu piatich až siedmich pracovných dní upozorní e‑mailom.

 

Určitá podskupina používateľov môže mať nárok na dobrovoľné hromadné overenie totožnosti. Ak spĺňate podmienky, vo vašom účte Google Ads sa počas kroku overenia totožnosti zobrazí upozornenie na túto možnosť.

 

Pripomenutie

Pri reklamách zobrazovaných inzerentmi, ktorí vykonajú overenie totožnosti, sa meno či názov (alebo názov organizácie, ktorú zastupujete) a oblasť uvedená počas procesu overenia budú zobrazovať v informáciách o zadávateľovi, ktoré automaticky generuje Google. Ďalšie informácie o transparentnosti inzerentov a informáciách o zadávateľovi

Need help?

If you have questions about our policies, contact us.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false