Vykonanie overenia totožnosti inzerenta

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Ak vás vyberieme, aby ste absolvovali overenie totožnosti inzerenta, dostanete e‑mail a zobrazí sa vám upozornenie v účte s pokynmi. O overenie totožnosti inzerenta pre účty Google Ads nežiadajte, ak vás na to nevyzveme.

Ak chcete zobrazovať predvolebné reklamy, namiesto toho vykonajte overenie na zobrazovanie predvolebných reklám. Účty, ktoré absolvovali iba overenie totožnosti inzerenta, nebudú môcť zobrazovať predvolebné reklamy.

Postup overenia totožnosti inzerenta sa v prípade určitých účtov Google Ads môže líšiť v závislosti od vášho účtu a štruktúry, nastavenia fakturácie a od toho, či inzerujete v mene organizácie alebo osoby. Prečítajte si viac o overení totožnosti inzerenta.

Výberom jednej z nasledujúcich možností zobrazíte podrobné pokyny. Podľa týchto pokynov môžete skontrolovať svoje nastavenie platieb.

Som inzerent zastupujúci seba alebo svoju organizáciu.
Môj účet Google Ads je nastavený na automatické alebo manuálne platby.

Dôležité

V e‑mailovom upozornení aj upozornení v účte nájdete podrobný postup overenia totožnosti v súvislosti s jednotlivými účtami Google Ads:

Ak propagujete organizáciu:

 1. Pred odoslaním informácií musíte mať v platobnom profile služby Google Ads nastavený firemný typ účtu.

  Poznámka: Typ účtu v platobnom profile služby Google Ads môžete skontrolovať na stránke Nastavenia v sekcii Fakturácia a platby. Ak máte osobný typ účtu, no musíte vykonať overenie ako firma alebo naopak, kontaktujte nás skôr, než začnete s programom overenia.

 2. Požiadame vás, aby ste odoslali registračné dokumenty s názvom a krajinou vašej organizácie. Prijateľné dokumenty nájdete na tejto stránke. Tento názov a krajina sa budú uvádzať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách, ktoré zobrazujete. 

  Poznámka: Názov a krajina v platobnom profile musia zodpovedať názvu a krajine vo všetkých dokumentoch, ktoré odošlete. Ak sa názov nezhoduje, upravte ho v účte Google Ads. Názov v platobnom profile môžete upraviť po začatí procesu overenia kliknutím na ikonu ceruzky vedľa názvu firmy. Následne ho môžete zmeniť.

  Ak je vaša organizácia registrovaná v Rusku alebo na Ukrajine, budete nás musieť kontaktovať a požiadať o aktualizáciu názvu firmy. Ďalšie informácie

 3. Oprávnený zástupca organizácie musí odoslať doklady totožnosti. Prijateľné dokumenty nájdete na tejto stránke.

Ak propagujete seba ako osobu, riaďte sa týmito pokynmi:

 1. Musíte overiť svoju totožnosť. Pred odoslaním informácií musíte mať v platobnom profile služby Google Ads nastavený osobný typ účtu.

  Poznámka: Typ účtu v platobnom profile služby Google Ads môžete skontrolovať na stránke Nastavenia v sekcii Fakturácia a platby. Ak máte osobný typ účtu, no musíte vykonať overenie ako firma alebo naopak, kontaktujte nás skôr, než začnete s overovaním.

 2. Osoby musia odoslať doklady totožnosti. Meno v platobnom profile musí zodpovedať údajom na doklade totožnosti. Prijateľné doklady podľa jednotlivých krajín nájdete na tejto stránke. Meno a krajina na dokladoch totožnosti sa budú uvádzať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách, ktoré zobrazujete. Ďalšie informácie

Google vašu žiadosť skontroluje a do troch až piatich pracovných dní vám e‑mailom pošle upozornenie o stave overenia totožnosti inzerenta. Stav overenia si môžete pozrieť na stránke Nastavenia v sekcii Fakturácia a platby v účte Google Ads.

Môj účet Google Ads je nastavený na mesačnú fakturáciu.

Dôležité

Keďže sme vaše údaje overili už počas procesu vytvárania kreditného limitu, nemusíte odosielať žiadne ďalšie informácie ani dokumentáciu.

V e‑mailovom upozornení aj upozornení v účte nájdete podrobný postup schválenia používania svojho mena či názvu a krajiny v súvislosti s jednotlivými účtami Google Ads. Bude to meno či názov a krajina uvedené vo vašom platobnom profile.

V e‑maile alebo upozornení v účte vyberte Začíname. Dostanete potvrdenie o overení vašej totožnosti. Meno či názov a krajina vo vašom platobnom profile sa budú uvádzať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách, ktoré zobrazujete. Ďalšie informácie

Ak údaje vo vašom platobnom profile nie sú aktuálne, kontaktujte nás skôr, než začnete s overovaním.

Sme agentúra inzerujúca v mene organizácie alebo osoby.
Agentúra, ktorú zastupujem, vlastní platobný profil spojený s daným účtom Google Ads.

Dôležité

 • Ak chcete overiť meno či názov klienta, musíte v účte Google Ads kliknúť na Reklamy zobrazujem za niekoho iného. Neklikajte na Začíname.
 • Ak platíte za účty Google Ads viacerých organizácií alebo osôb, 1. krok overenia musíte vykonať samostatne pre každý identifikovaný účet. Overenie totožnosti inzerenta musíte vykonať iba pre účty uvedené v e‑maile s upozornením, v ktorom vás žiadame, aby ste začali s programom overenia.
 • Ak chcete vykonať overenie v mene organizácie alebo osoby, musíte byť oprávneným zástupcom.
 • Ak sa vyžaduje, aby ste odoslali doklady totožnosti, musí tak urobiť správca daného platobného profilu.
 • Budete mať 30 dní na odoslanie dokumentácie na overenie a 30 dní na absolvovanie programu. Ak dokumentáciu neodošlete v tejto lehote, pozastavíme váš účet. Ďalšie informácie

Google môže overiť vašu totožnosť prostredníctvom dvojstupňového procesu: V 1. kroku zhromaždí informácie o vašom klientovi. V 2. kroku zhromaždí informácie o vašej agentúre.

1. krok:Vyplňte formulár. Odošlite všetky požadované informácie a dokumentáciu v mene inzerenta, ktorého zastupujete.

 1. Ak zastupujete organizáciu alebo firmu, pred odoslaním informácií musíte mať v platobnom profile služby Google Ads nastavený firemný typ účtu. Ak zastupujete osobu, musíte mať nastavený osobný typ účtu.

  Poznámka: Typ účtu v platobnom profile služby Google Ads môžete skontrolovať na stránke Nastavenia v sekcii Fakturácia a platby. Ak máte osobný typ účtu, no musíte vykonať overenie ako firma alebo naopak, kontaktujte nás skôr, než začnete s overovaním.

  Ak sa chcete dať overiť ako organizácia, v platobnom profile musíte mať už nastavený firemný typ účtu. Ak sa chcete dať overiť ako osoba, v platobnom profile musíte mať už nastavený osobný typ účtu. Ďalšie informácie

  Ak sa typ účtu vybraný v tomto formulári nezhoduje s typom účtu vo vašom účte Google Ads, overenie bude zamietnuté.

 2. Zvolená krajina musí byť krajina, kde je inzerent, ktorého zastupujete, zaregistrovaný, a musí zodpovedať údajom v odoslanej dokumentácii. Táto krajina sa bude uvádzať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách, ktoré inzerent zobrazuje. Ďalšie informácie
 3. Odoslané meno či názov inzerenta musí patriť inzerentovi, ktorého zastupujete. Nesmie to byť názov vašej agentúry. Zároveň sa musí zhodovať s menom či názvom inzerenta v jeho právnych dokumentoch. Toto meno či názov sa bude uvádzať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách zobrazovaných pomocou daného účtu Google Ads.
 4. Odoslané registračné dokumenty musia obsahovať meno či názov a krajinu inzerenta, ktorého zastupujete. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých krajín nájdete na tejto stránke
 5. Google vašu žiadosť skontroluje a do troch až piatich pracovných dní vám e‑mailom pošle upozornenie o stave overovania v 1. kroku.

Po úspešnom absolvovaní 1. kroku vás prostredníctvom e‑mailu a upozornenia v účte (v červenom pruhu v hornej časti účtu Google Ads) môžeme vyzvať na absolvovanie 2. kroku.

2. krok: Absolvujte kontrolu totožnosti v účte, v rámci ktorej treba odoslať všetky požadované informácie a dokumentáciu (vrátane dokladu totožnosti) týkajúcu sa oprávneného zástupcu a agentúry.

Poznámka: V 2. kroku sa overujú informácie v platobnom profile prepojenom s daným účtom Google Ads. Názov v platobnom profile musí zodpovedať názvu vašej agentúry a údajom vo všetkých odoslaných dokumentoch. Ak sa názov nezhoduje, upravte ho v účte Google Ads. Názov v platobnom profile môžete upraviť po začatí procesu overenia kliknutím na ikonu ceruzky vedľa názvu firmy. Následne ho môžete zmeniť.

Ak je vaša organizácia registrovaná v Rusku alebo na Ukrajine, budete nás musieť kontaktovať a požiadať o aktualizáciu názvu firmy. Ďalšie informácie

Tento krok sa v prípade každého platobného profilu vyžaduje len raz (ak nepoužívate mesačnú fakturáciu) a musí ho vykonať správca platobného profilu.

 1. Odošlite registračné dokumenty svojej agentúry. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých krajín nájdete na tejto stránke
 2. Oprávnení zástupcovia musia odoslať oficiálny doklad totožnosti s fotkou. Prijateľné doklady podľa jednotlivých krajín nájdete na tejto stránke.
 3. Google vašu žiadosť skontroluje a do troch až piatich pracovných dní vám e‑mailom pošle upozornenie o stave overovania v 2. kroku. Stav overenia si môžete pozrieť na stránke Nastavenia v sekcii Fakturácia a platby v účte Google Ads.
Platobný profil spojený s účtom Google Ads vlastní môj klient.

Dôležité

 • Ak ste agentúra, ktorá zobrazuje reklamy za niekoho iného, no za reklamy si platí klient, overenie by mal vykonať klient. V účte Google Ads by ste mali kliknúť na Začíname, nie na Reklamy zobrazujem za niekoho iného.
 • Overenie totožnosti inzerenta musíte vykonať iba pre účty Google Ads uvedené v e‑maile s upozornením.
 • Dokumentáciu na overenie totožnosti inzerenta je potrebné odoslať do 30 dní. Ak dokumentáciu neodošlete v tejto lehote, pozastavíme váš účet. Viac sa dozviete v častých otázkach o overení totožnosti inzerenta a informáciách o zadávateľovi.

Ak propagujete organizáciu:

 1. Vyberte Začíname. Správca platobného profilu vášho účtu dostane e‑mailom pokyny, ako má nahrať dokumenty potrebné na overenie totožnosti.
 2. Musí overiť danú organizáciu. Pred odoslaním informácií musíte mať v platobnom profile služby Google Ads nastavený firemný typ účtu.

  Poznámka: Typ účtu v platobnom profile služby Google Ads môžete skontrolovať na stránke Nastavenia v sekcii Fakturácia a platby. Ak máte osobný typ účtu, no musíte vykonať overenie ako firma alebo naopak, kontaktujte nás skôr, než začnete s programom overenia.

  Ak sa chcete dať overiť ako organizácia, v platobnom profile musíte mať už nastavený firemný typ účtu. Ak sa chcete dať overiť ako osoba, v platobnom profile musíte mať už nastavený osobný typ účtu. Ďalšie informácie

  Ak sa typ účtu vybraný v tomto formulári nezhoduje s typom účtu vo vašom účte Google Ads, overenie bude zamietnuté.

 3. Vášho klienta požiadame, aby odoslal registračné dokumenty s názvom a krajinou svojej organizácie. Prijateľné dokumenty nájdete na tejto stránke. Tento názov a krajina sa budú uvádzať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách zobrazovaných z daného účtu Google Ads. Ďalšie informácie

  Poznámka: Názov a krajina v platobnom profile musia zodpovedať názvu a krajine klienta vo všetkých odoslaných dokumentoch. Ak sa názov nezhoduje, upravte ho v účte Google Ads. Názov v platobnom profile môžete upraviť po začatí procesu overenia kliknutím na ikonu ceruzky vedľa názvu firmy. Následne ho môžete zmeniť.

  Ak je vaša organizácia registrovaná v Rusku alebo na Ukrajine, budete nás musieť kontaktovať a požiadať o aktualizáciu názvu firmy. Ďalšie informácie  

  Ak používate mesačnú fakturáciu, kontaktujte nás so žiadosťou o zmenu názvu v platobnom profile.

 4. Oprávnený zástupca vášho klienta musí odoslať doklady totožnosti. Prijateľné dokumenty nájdete na tejto stránke.

Ak propagujete osobu, riaďte sa týmito pokynmi:

 1. Vyberte Začíname. Správca platobného profilu vášho účtu dostane e‑mailom pokyny na nahranie dokumentov na overenie totožnosti.
 2. Musí overiť svoju totožnosť. Pred odoslaním informácií musí byť v platobnom profile v službe Google Ads vybraný osobný typ účtu.

  Poznámka: Typ účtu v platobnom profile služby Google Ads môžete skontrolovať na stránke Nastavenia v sekcii Fakturácia a platby. Ak máte osobný typ účtu, no musíte vykonať overenie ako firma alebo naopak, kontaktujte nás skôr, než začnete s overovaním.

 3. Osoby musia odoslať doklady totožnosti. Meno v platobnom profile musí zodpovedať údajom na doklade totožnosti. Prijateľné doklady podľa jednotlivých krajín nájdete na tejto stránke. Meno a krajina v dokladoch totožnosti sa budú uvádzať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách zobrazovaných z daného účtu Google Ads. Ďalšie informácie
 4. Google žiadosť skontroluje a do troch až piatich pracovných dní pošle správcovi v platobnom profile e‑mailom upozornenie o stave overovania. Stav overenia si môžete pozrieť na stránke Nastavenia v sekcii Fakturácia a platby v účte Google Ads.
Mám účet Google Ad Grants

Dôležité

 • Ak máte viacero účtov Google Ad Grants, nasledujúce kroky budete musieť vykonať pre každý účet. Overenie totožnosti musíte vykonať iba pre účty uvedené v e‑maile s upozornením, v ktorom vás žiadame, aby ste začali s programom overenia.
 • Ak chcete vykonať overenie v mene organizácie alebo osoby, musíte byť oprávneným zástupcom.
 • Na odoslanie dokumentácie na overenie budete mať 30 dní. Ak dokumentáciu neodošlete v tejto lehote, pozastavíme váš účet. Ďalšie informácie

V e‑mailovom upozornení aj upozornení v účte nájdete podrobný postup overenia totožnosti v súvislosti s jednotlivými účtami Google Ads:

Vyplňte formulár. Odošlite všetky požadované informácie a dokumentáciu v mene organizácie, ktorú zastupujete.

 1. Odoslané meno či názov inzerenta musí patriť príjemcovi grantu, ktorého zastupujete. Toto meno či názov sa bude uvádzať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách zobrazovaných pomocou daného účtu Google Ads. Ďalšie informácie
 2. Zvolená krajina musí byť krajinou, v ktorej je príjemca grantu, ktorého zastupujete, zaregistrovaný, a musí zodpovedať údajom v odoslanej dokumentácii. Táto krajina sa bude uvádzať v informáciách o zadávateľovi pri všetkých reklamách, ktoré inzerent zobrazuje.
 3. Odoslané registračné dokumenty musia obsahovať meno či názov a krajinu inzerenta, ktorého zastupujete. Prijateľné dokumenty podľa jednotlivých krajín nájdete na tejto stránke
 4. Google vašu žiadosť skontroluje a do troch až piatich pracovných dní vám e‑mailom pošle upozornenie o stave overovania. Stav overenia si môžete pozrieť na stránke Nastavenia v sekcii Fakturácia a platby v účte Google Ads.

   

Upozornenie

Reklamy zobrazované inzerentmi, ktorí vykonali overenie totožnosti inzerenta, budú obsahovať informácie o zadávateľovi založené na údajoch poskytnutých v rámci programu overenia. To znamená, že vaše meno alebo názov organizácie či firmy, ktorú zastupujete, a krajina sa budú zobrazovať v informáciách o zadávateľovi zobrazovaných používateľom, ktoré automaticky generuje Google. Prečítajte si viac o transparentnosti inzerentov a informáciách o zadávateľovi.

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky týkajúce sa našich pravidiel, kontaktujte nás.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false