Jak przejść proces weryfikacji tożsamości

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Weryfikacja tożsamości

Reklamodawcy wytypowani do przejścia weryfikacji reklamodawców otrzymają e-maila i powiadomienie na koncie, w których znajdą instrukcje rozpoczęcia tego procesu. Gdy ukończysz ten proces, Google będzie publicznie udostępniać informacje o Twoim koncie Google Ads i kampaniach reklamowych w komunikatach wyświetlanych w reklamach oraz w Centrum przejrzystości reklam. Więcej informacji o zasadach dotyczących przejrzystości reklam

Google zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji Twojej tożsamości lub działalności biznesowej. Jeżeli zajdzie taka konieczność, otrzymasz powiadomienie. Możemy na przykład poprosić Cię o ponowną weryfikację tożsamości lub działalności biznesowej, jeśli na Twoim koncie Google Ads zajdą istotne zmiany.

Jeśli zostanie wyznaczony termin ukończenia weryfikacji

Jeśli wyznaczymy Ci termin ukończenia procesu weryfikacji, masz 30 dni od momentu otrzymania e-maila lub powiadomienia na koncie, aby rozpocząć wypełnianie sekcji „Informacje o Twojej firmie”. Gdy podasz informacje w tej sekcji, powiadomimy Cię o kolejnych krokach wymaganych do przejścia procesu weryfikacji. Kolejne kroki będą zależne od struktury konta, konfiguracji płatności oraz od tego, czy działasz w imieniu organizacji czy osoby fizycznej. Może też być wymagane przejście weryfikacji działalności biznesowej.

Pamiętaj, że po rozpoczęciu procesu będziesz mieć 30 dni na przejście wszystkich wymaganych weryfikacji, które mogą też dotyczyć Twojej działalności biznesowej (w stosownych przypadkach). Jeśli po upływie 30 dni proces weryfikacji nie będzie ukończony, wstrzymamy Twoje konto.

Jeśli nie zostanie wyznaczony termin ukończenia weryfikacji

Należy wykonać te same czynności co powyżej, aby zacząć wypełniać sekcję „Informacje o Twojej firmie”. Gdy podasz informacje w tej sekcji, powiadomimy Cię o kolejnych krokach wymaganych do przejścia procesu weryfikacji. Kolejne kroki będą zależne od struktury konta, konfiguracji płatności oraz od tego, czy działasz w imieniu organizacji czy osoby fizycznej. Może też być wymagane przejście weryfikacji działalności biznesowej.

Twoje konto nie zostanie wstrzymane, nawet jeśli nie rozpoczniesz procesu weryfikacji lub nie spełnisz wymagań procedury weryfikacji.

Uwaga:

 • Proces weryfikacji tożsamości musi przeprowadzić administrator konta Google Ads lub profilu płatności używanego do opłacania reklam (poniżej znajdziesz odpowiednie informacje dla każdego typu klienta).
 • Niektórzy użytkownicy mogą dobrowolnie przejść zbiorczą weryfikację tożsamości. W takim przypadku na etapie weryfikacji tożsamości otrzymasz odpowiednie powiadomienie na koncie Google Ads.
 • W celu zwiększenia ochrony naszych użytkowników Google może wymagać od reklamodawców przejścia procesu weryfikacji przed uzyskaniem dostępu do wybranych funkcji reklamowych. Pozwala nam to ograniczać nieprawidłową aktywność oraz zmniejszać liczbę oszustw i nadużyć związanych z korzystaniem z tych funkcji.
Wymagania dotyczące nazwy reklamodawcy

Nazwa reklamodawcy to oficjalna nazwa reklamodawcy, jego nazwa handlowa lub nazwa, pod którą prowadzi on działalność. Jest ona weryfikowana przez Google w ramach programu weryfikacji reklamodawców.

Aby możliwa była weryfikacja oficjalnej nazwy reklamodawcy, musi ona być zgodna z oficjalną nazwą reklamodawcy wymienioną w dokumentach rejestracyjnych przesłanych w ramach procesu weryfikacji.

Aby możliwa była weryfikacja nazwy handlowej lub nazwy, pod którą jest prowadzona działalność, takie nazwy muszą być wymienione wraz z oficjalną nazwą reklamodawcy w dokumencie rejestracyjnym przesłanym w ramach procesu weryfikacji. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dokumenty wymagane do weryfikacji reklamodawcy.

Jeśli reprezentujesz agencję, musi to być oficjalna nazwa reklamodawcy, w imieniu którego działasz, jego nazwa handlowa lub nazwa, pod którą prowadzi on działalność.

Nazwa reklamodawcy będzie widoczna w komunikacie „Informacje o reklamodawcy” wyświetlanym w reklamie. Dowiedz się więcej o przejrzystości reklam.

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Niepoprawne nazwy firm lub nazwy produktów, które nie są zgodne z oficjalną nazwą reklamodawcy, jego nazwą handlową lub nazwą, pod którą prowadzi on działalność, wymienionymi w dokumentach rejestracyjnych przesłanych w ramach procesu weryfikacji.

Czerwony znak x Wielkie litery, frazy promocyjne lub domeny, chyba że są one częścią oficjalnie zarejestrowanej nazwy reklamodawcy, jego nazwy handlowej lub nazwy, pod którą prowadzi on działalność.

Czerwony znak x Znaki specjalne (np. emotikony), godziny otwarcia, informacje o produktach lub usługach albo numery telefonów.

Czerwony znak x Znaki towarowe

 • Reklamodawcy mogą skorzystać z rozwiązania alternatywnego i potwierdzić oraz wyświetlać w reklamach komponenty związane z firmą takie jak jej nazwa i logo po przejściu weryfikacji marki na potrzeby informacji o firmie. Dowiedz się więcej o weryfikacji marki na potrzeby informacji o firmie.
* W Korei Południowej weryfikacja tożsamości jest przeprowadzana za pośrednictwem operatora komórkowego. Upewnij się, że podane przez Ciebie dane są identyczne z informacjami, którymi dysponuje operator komórkowy.

Weryfikacja tożsamości krok po kroku

Od odpowiedzi, których udzielisz w pierwszej sekcji „Informacje o Twojej firmie”, zależy, czy będą wymagane dodatkowe etapy weryfikacji tożsamości. Wymagane etapy będą podane w sekcji „Twój stan” na stronie Weryfikacja reklamodawcy.

Aby zobaczyć szczegółowe instrukcje, wybierz jedną z podanych niżej opcji. Jeśli nie wiesz, która opcja jest dla Ciebie odpowiednia, dowiedz się, jak sprawdzić konfigurację płatności.

Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.

Weryfikacja reklamodawcy lub jego organizacji [jestem reklamodawcą i reprezentuję siebie lub swoją organizację]

Na koncie Google Ads mam ustawione płatności automatyczne lub ręczne

Jak przejść proces weryfikacji

 1. Szczegółowe instrukcje, które musisz wykonać, aby przejść weryfikację tożsamości na każdym koncie Google Ads, otrzymasz w e-mailu i powiadomieniu na koncie.
   
 2. Wymagane kroki będą podane na koncie Google Ads.
  1. Kliknij ikonę Płatności Ikona płatności.
  2. Kliknij Weryfikacja reklamodawcy.
 3. Na tym etapie procesu weryfikacji dane w sekcji „Informacje o Twojej firmie” będą już wypełnione. Kliknij Rozpocznij obok opcji „Zweryfikuj swoją organizację” lub „Przejdź weryfikację”.

Jeśli wyświetlasz reklamy organizacji

 • W profilu płatności Google Ads jako „Typ konta” musi być wybrana „Organizacja”.
Typ konta w profilu płatności w Google Ads możesz sprawdzić w sekcji „Dane płatnika” na stronie ustawień dotyczących płatności. Jeśli Twój typ konta to „Osoba fizyczna”, a musisz przejść weryfikację jako organizacja, przed rozpoczęciem tego procesu skontaktuj się z nami.
 • Formularz musi zostać wypełniony przez administratora konta Google Ads lub profilu płatności używanego do opłacania reklam. Więcej informacji o użytkownikach Centrum płatności
 • Poprosimy Cię o przesłanie dokumentów rejestracyjnych zawierających oficjalną nazwę i lokalizację organizacji. Musisz też przesłać numer rejestracyjny organizacji oraz dokument potwierdzający Twoją tożsamość*. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dokumenty wymagane do weryfikacji reklamodawcy.   
 • Nazwa i lokalizacja podane w profilu płatności muszą być identyczne z nazwą i lokalizacją we wszystkich przesłanych przez Ciebie dokumentach. Jeśli nazwa się nie zgadza, administrator konta Google Ads lub profilu płatności powinien zmienić nazwę w profilu płatności po kliknięciu ikony ołówka obok nazwy organizacji. Jeśli administrator nie ma uprawnień do edycji, skontaktuj się z nami i poproś o zmianę nazwy organizacji.
 • Możemy Cię poprosić o podanie numeru D-U-N-S na potrzeby weryfikacji osobowości prawnej. Jeśli nie masz tego numeru, możesz poprosić o jego przyznanie tutaj lub zamiast tego przesłać nazwę i adres swojej organizacji.
 • Na podstawie numeru D-U-N-S sprawdzimy informacje o Twojej organizacji zarejestrowane w Dun & Bradstreet i porównamy je z informacjami przesłanymi przez Ciebie na potrzeby weryfikacji. Jeśli nie będą one identyczne, sprawdź, czy są poprawne, i prześlij informacje ponownie. Możesz to zrobić maksymalnie 3 razy. Możemy też Cię poprosić o przesłanie wymienionych powyżej dokumentów potwierdzających tożsamość w celu dokończenia procesu weryfikacji.
 • Jeśli przechodzisz weryfikację jako organizacja na potrzeby procesu odwołania od zawieszenia konta, możemy poprosić Cię o podanie numeru D-U-N-S w celu dokończenia weryfikacji. Jeśli po 3 próbach nie uda nam się potwierdzić tożsamości, nie będziesz mieć możliwości odwołania się od zawieszenia konta.

Jeśli wyświetlasz swoje reklamy jako osoba fizyczna

 • Zanim prześlesz informacje, sprawdź, czy w profilu płatności Google Ads opcja „Typ konta” ma ustawienie „Osoba fizyczna”.
Typ konta w profilu płatności w Google Ads możesz sprawdzić w sekcji „Dane płatnika” na stronie ustawień dotyczących płatności. Jeśli Twój typ konta wyświetla się nieprawidłowo jako „Organizacja”, skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem procesu weryfikacji.
 • Musisz przesłać dokumenty, aby potwierdzić swoją tożsamość. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dokumenty wymagane do weryfikacji reklamodawcy.   
 • Imię i nazwisko oraz lokalizacja podane w profilu płatności muszą być identyczne z imieniem i nazwiskiem oraz lokalizacją we wszystkich przesłanych przez Ciebie dokumentach*. Jeśli imię i nazwisko się nie zgadza, kliknij ikonę ołówka w profilu płatności, aby je zmienić. Jeśli nie masz uprawnień do edycji, skontaktuj się z nami i poproś o wprowadzenie odpowiedniej zmiany.
 • Możemy Cię poprosić o podanie numeru telefonu na potrzeby weryfikacji tożsamości. Jeśli po 5 próbach nie uda nam się dopasować informacji, możemy poprosić Cię o przesłanie dokumentów potwierdzających tożsamość.
 • Jeśli potwierdzasz swoją tożsamość na potrzeby procesu odwołania od zawieszenia konta, możemy poprosić Cię o podanie numeru ubezpieczenia społecznego / numeru PESEL lub numeru telefonu w celu dokończenia weryfikacji. Te numery zostaną usunięte i nie będą przechowywane po zakończeniu procesu weryfikacji. Jeśli po 3 próbach nie uda nam się potwierdzić tożsamości, nie będziesz mieć możliwości odwołania się od zawieszenia konta.

Google sprawdzi zgłoszenie i wyśle Ci e-maila z powiadomieniem o stanie weryfikacji tożsamości reklamodawcy. Nastąpi to w ciągu 5–7 dni roboczych, jeśli masz wyznaczony termin, lub w ciągu 30 dni roboczych, jeśli nie masz wyznaczonego terminu. Stan weryfikacji możesz sprawdzić na stronie Weryfikacja reklamodawcy na koncie Google Ads. Jeśli jesteś użytkownikiem konta menedżera, stan wszystkich swoich kont sprawdzisz na stronie Weryfikacja reklamodawcy.

* W Korei Południowej weryfikacja tożsamości jest przeprowadzana za pośrednictwem operatora komórkowego. Upewnij się, że podane przez Ciebie dane są identyczne z informacjami, którymi dysponuje operator komórkowy.
Na moim koncie Google Ads jest ustawione fakturowanie miesięczne

Zanim zaczniesz

Twoje dane zostały już zweryfikowane podczas uruchamiania limitu kredytowego, więc nie musisz przesyłać żadnych dodatkowych informacji ani dokumentów.

E-mail i powiadomienie na koncie, które otrzymasz, będą zawierać szczegółowe instrukcje, jakie musisz wykonać, aby uzyskać zatwierdzenie używania oficjalnej nazwy i lokalizacji na poszczególnych kontach Google Ads. Będą to nazwa i lokalizacja podane w profilu płatności. Jeśli informacje w Twoim profilu płatności są nieaktualne, przed rozpoczęciem procesu weryfikacji skontaktuj się z nami.

Jeśli nie jesteś administratorem danego konta Google Ads, musisz skontaktować się z administratorem, aby rozpocząć proces weryfikacji. Dowiedz się więcej o poziomach dostępu do konta.

Jak przejść proces weryfikacji

 1. Gdy wypełnisz sekcję „Informacje o Twojej firmie” na stronie „Weryfikacja reklamodawcy” na koncie Google Ads, kliknij Rozpocznij obok opcji „Zweryfikuj swoją organizację”.
  • Otworzy się nowa strona, na której możesz potwierdzić nazwę i lokalizację swojej organizacji.
  • Jeśli będziesz mieć możliwość przejścia zbiorczej weryfikacji wielu kont, pojawi się odpowiednia opcja.
 2. Kliknij Potwierdź.

Otrzymasz e-maila z potwierdzeniem, że Twoja tożsamość została zweryfikowana. Nazwa (imię i nazwisko) oraz lokalizacja podane w profilu płatności będą się pojawiać w komunikacie wyświetlanym w każdej Twojej reklamie. Więcej informacji o przejrzystości reklam

Mam konto Google Ad Grants

Uwaga

 • Jeśli masz wiele kont Google Ad Grants, podane niżej czynności musisz wykonać dla każdego z nich osobno.
 • Weryfikację reklamodawcy musisz przejść tylko w przypadku kont podanych w e-mailu z prośbą o rozpoczęcie tego procesu.
 • Jeśli nie jesteś administratorem danego konta Google Ads, musisz skontaktować się z administratorem, aby rozpocząć proces weryfikacji. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zarządzanie dostępem do konta Google Ads.
 • Wszystkie zgromadzone informacje są przetwarzane zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa, opisanymi w Centrum bezpieczeństwa Google.

Jak przejść proces weryfikacji

 1. Gdy wypełnisz sekcję „Informacje o Twojej firmie” na stronie „Weryfikacja reklamodawcy” na koncie Google Ads, kliknij Rozpocznij obok opcji „Przejdź weryfikację w imieniu klienta”.
 2. Przekierujemy Cię na nową stronę, na której możesz podać dodatkowe informacje, aby przejść weryfikację w imieniu swojego klienta. Wybierz utworzony wcześniej profil płatności powiązany z kontem Google Ad Grants, który zostanie użyty na potrzeby weryfikacji w celu wyświetlania reklam, lub utwórz nowy profil płatności.
 • Na tym etapie wyświetlą się do wyboru wszystkie profile płatności powiązane obecnie z Twoim adresem e-mail. Jeśli profil, którego chcesz użyć, nie wyświetla się na liście, musisz udostępnić link do rozpoczęcia weryfikacji administratorowi tego profilu. Jeśli nie ma żadnych utworzonych wcześniej profili, musisz utworzyć nowy.
 • Ani wybór utworzonego wcześniej profilu płatności, ani utworzenie nowego nie będą miały wpływu na płatności ani dostęp do konta Google Ads.
 1. W wybranym profilu płatności podaj wymagane informacje i prześlij odpowiednie dokumenty.
 • Nazwa firmy w wybranym profilu musi pasować do nazwy powiązanej z kontem Google Ad Grants. Będzie ona używana w komunikatach wyświetlanych w reklamach oraz w Centrum przejrzystości reklam.
 • Jeśli nie wybierzesz profilu płatności, który został już zweryfikowany, musisz przejść proces weryfikacji nowego lub utworzonego wcześniej profilu, przesyłając dokumenty potwierdzające tożsamość reklamodawcy korzystającego z konta Google Ad Grants. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dokumenty wymagane do weryfikacji reklamodawcy.
 1. Google sprawdzi zgłoszenie i wyśle Ci e-maila z powiadomieniem o stanie weryfikacji. Nastąpi to w ciągu 5–7 dni roboczych, jeśli masz wyznaczony termin, lub w ciągu 30 dni roboczych, jeśli nie masz wyznaczonego terminu. Stan weryfikacji możesz sprawdzić na stronie Weryfikacja reklamodawcy na koncie Google Ads.
 2. Po przejściu weryfikacji profilu płatności otrzymasz powiadomienie e-mailem, a na stronie „Weryfikacja reklamodawcy” będzie się wyświetlać odpowiedni stan.

Uwaga: w Korei Południowej weryfikacja tożsamości jest przeprowadzana za pośrednictwem operatora komórkowego. Upewnij się, że podane przez Ciebie dane są identyczne z informacjami, którymi dysponuje operator komórkowy.

Weryfikacja agencji [reprezentuję agencję lub osobę trzecią, która wyświetla reklamy w imieniu organizacji lub osoby fizycznej]

Zanim zaczniesz

Przed przesłaniem informacji upewnij się, że „Typ konta” ustawiony w profilu płatności Google Ads to „Organizacja”.

Typ konta w profilu płatności w Google Ads możesz sprawdzić w sekcji „Dane płatnika” na stronie „Ustawienia” dotyczącej „Płatności”. Jeśli Twój „Typ konta” to „Osoba fizyczna”, skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem procesu weryfikacji.

Jak przejść proces weryfikacji

 1. Gdy wypełnisz sekcję „Informacje o Twojej firmie” na stronie „Weryfikacja reklamodawcy” na koncie Google Ads, kliknij Rozpocznij obok opcji „Przejdź weryfikację w imieniu swojej agencji”.
  • Jeśli agencja ma konto Google Ads rozliczane na podstawie fakturowania miesięcznego, narzędzie do śledzenia odnotuje, że agencja została zweryfikowana, i nie będą wymagane żadne dalsze działania.
  • Jeśli agencja ma konto Google Ads, które nie jest rozliczane na podstawie fakturowania miesięcznego, wyświetli się strona z kolejnymi krokami.
 2. Otworzy się nowa strona z prośbą o przejście procesu weryfikacji tożsamości agencji. Jeśli nie jesteś administratorem konta Google Ads, musisz skontaktować się z administratorem tego konta, aby rozpocząć proces weryfikacji. Dowiedz się, jak to zrobić
 3. Administrator konta Google Ads lub profilu płatności musi przesłać dokumenty rejestracyjne agencji oraz dokument potwierdzający Twoją tożsamość*. Listę dokumentów akceptowanych w zależności od lokalizacji znajdziesz tutaj. Oficjalna nazwa firmy oraz lokalizacja podane w profilu płatności muszą odpowiadać oficjalnej nazwie i lokalizacji we wszystkich przesłanych dokumentach. Jeśli nazwa się nie zgadza, administrator konta lub profilu płatności powinien zmienić nazwę w profilu płatności, klikając ikonę ołówka obok nazwy organizacji. Jeśli administrator nie ma uprawnień do edycji, skontaktuj się z nami i poproś o zmianę nazwy organizacji.
 4. Kliknij Prześlij.

Uwaga: wszystkie zgromadzone informacje są przetwarzane zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa, opisanymi w Centrum bezpieczeństwa Google.

* W Korei Południowej weryfikacja tożsamości jest przeprowadzana za pośrednictwem operatora komórkowego. Upewnij się, że podane przez Ciebie dane są identyczne z informacjami, którymi dysponuje operator komórkowy.

Weryfikacja klienta [reprezentuję agencję lub osobę trzecią, która wyświetla reklamy w imieniu organizacji lub osoby fizycznej]

Uwaga

 • Jeśli używasz płatności automatycznych lub ręcznych do regulowania kosztów na kontach Google Ads wielu organizacji lub osób fizycznych, musisz przejść ten etap dla każdego wskazanego konta z osobna.

Jak przejść proces weryfikacji

Czynności po stronie agencji

 1. Gdy wypełnisz sekcję „Informacje o Twojej firmie” na stronie „Weryfikacja reklamodawcy” na koncie Google Ads, zobaczysz sekcję „Przejdź weryfikację w imieniu klienta”.
 2. Na tym etapie można poprosić klienta o samodzielne potwierdzenie tożsamości lub potwierdzić tożsamość klienta w jego imieniu.
  • Jeśli chcesz poprosić klienta o samodzielne potwierdzenie tożsamości, kliknij Kopiuj link obok opcji „Wyślij link weryfikacyjny do klienta”. Poproś go o postępowanie zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.
  • Jeśli wskażesz, że chcesz potwierdzić tożsamość klienta w jego imieniu, przekierujemy Cię na osobną stronę w celu rozpoczęcia weryfikacji. Konieczne będzie utworzenie nowego profilu płatności dla klienta. Możemy Cię również poprosić o przesłanie dokumentów. Listę dokumentów akceptowanych w zależności od lokalizacji znajdziesz tutaj. Aby przejść weryfikację, postępuj zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.

Czynności po stronie klienta

Aby rozpocząć weryfikację klienta, agencja musi najpierw wysłać instrukcje e-mailem (patrz sekcja powyżej).

 1. Twój klient będzie mógł na potrzeby weryfikacji reklam swojej firmy wybrać profil płatności, który ma już w Google, albo utworzyć nowy profil.
 2. Na tym etapie wyświetlą mu się do wyboru wszystkie profile płatności powiązane obecnie z jego adresem e-mail. Jeśli profil, którego chce użyć klient, nie wyświetla się na liście, musi on udostępnić link do rozpoczęcia weryfikacji administratorowi tego profilu. Jeśli klient nie ma żadnego profilu, musi utworzyć nowy.
  • Nazwa firmy w wybranym profilu będzie używana w komunikatach wyświetlanych w reklamach oraz w Centrum przejrzystości reklam.
  • Niezależnie od tego, czy klient wybierze dotychczasowy profil, czy utworzy nowy, nie wpłynie to na sposób regulowania przez niego płatności za konta Google Ads ani też nie uzyska on dzięki temu dostępu do swoich kont Google Ads, jeśli jeszcze go nie ma.
 3. Jeśli klient nie wybierze profilu płatności, który został już zweryfikowany, musi przejść proces weryfikacji nowego lub dotychczasowego profilu, przesyłając dokumenty potwierdzające nazwę firmy. Więcej informacji
 4. Gdy klient przejdzie proces weryfikacji profilu płatności, powiadomimy Cię o tym e-mailem. Zobaczysz odpowiedni stan na stronie Weryfikacja reklamodawcy.

Uwaga:

 • Nazwa podana jako nazwa firmy reklamodawcy musi odpowiadać nazwie reklamodawcy, którego reprezentuje agencja, a nie nazwie agencji, i musi być identyczna z nazwą w dokumentach prawnych przesłanych za pomocą formularza. Ta nazwa będzie widoczna w komunikacie wyświetlanym we wszystkich reklamach pochodzących z danego konta Google Ads.
 • Przesłane dokumenty rejestracyjne muszą zawierać nazwę i lokalizację reklamodawcy, którego reprezentujesz. Listę dokumentów akceptowanych w poszczególnych lokalizacjach znajdziesz tutaj.

Google sprawdzi zgłoszenie i wyśle Ci e-maila z powiadomieniem o stanie weryfikacji klienta. Nastąpi to w ciągu 5–7 dni roboczych, jeśli masz wyznaczony termin, lub w ciągu 30 dni roboczych, jeśli nie masz wyznaczonego terminu.

Pamiętaj

Reklamy wyświetlane przez reklamodawców, którzy przeszli weryfikację tożsamości, będą zawierać automatycznie wygenerowany przez Google komunikat z nazwą firmy (imieniem i nazwiskiem) lub nazwą reprezentowanej przez Ciebie organizacji oraz jej lokalizacją, podanymi podczas procesu weryfikacji. Więcej informacji o przejrzystości i komunikatach wyświetlanych w reklamach

Zmiana zweryfikowanej nazwy krok po kroku

Jest kilka powodów, dla których możesz potrzebować zmienić zweryfikowaną nazwę. Aby to zrobić, wykonaj poniższe kroki.

Zweryfikowanie niewłaściwej nazwy lub niewłaściwego klienta przez agencję

Jeśli reprezentujesz agencję, która zweryfikowała niewłaściwą nazwę lub niewłaściwego klienta, możesz zresetować weryfikację konta i ponownie przejść proces weryfikacji, używając właściwej tożsamości. To działanie może wykonać tylko administrator Google Ads.
Jeśli jesteś administratorem konta Google Ads, możesz rozpocząć proces resetowania weryfikacji na stronie Weryfikacja reklamodawcy na koncie Google Ads. Po zresetowaniu konta trzeba będzie ponownie przejść weryfikację reklamodawcy.
Uwaga: jeśli konto miało wcześniej wyznaczony termin weryfikacji, otrzyma nowy termin. Aby uniknąć wstrzymania konta, należy je zweryfikować przed upływem nowego terminu.

Zmiana oficjalnej nazwy lub imienia i nazwiska

Jeśli zmianie uległy oficjalna nazwa firmy lub Twoje imię i nazwisko, możesz poprosić o zmianę nazwy w profilu płatności.   Wprowadzone zmiany zostaną odzwierciedlone na fakturach i w dokumentach i będą obowiązywać na wszystkich kontach, które korzystają z tego profilu płatności. 

Ważne

Nie wypełniaj tego formularza, jeśli:

 • chcesz zmienić kraj lub rodzaj konta w informacjach w profilu płatności;
 • chcesz zmienić własność profilu płatności;
 • korzystasz z fakturowania miesięcznego.
W powyższych przypadkach skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.

Tylko Kanada

W przypadku kont rozliczanych w Kanadzie może być widoczna opcja edytowania imienia i nazwiska lub nazwy firmy na koncie Google Ads. Zmiana zweryfikowanej nazwy w profilu płatności może wymagać dostarczenia dodatkowych informacji i dokumentów. Postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Płatności Ikona płatności.
 2. Kliknij Ustawienia.
 3. Znajdź sekcję „Dane płatnika”, która zawiera takie dane jak identyfikator profilu płatności, rodzaj konta itp.
 4. Kliknij ikonę ołówka Edycja obok opcji „Imię i nazwisko” lub „Nazwa organizacji” (odpowiednio do przypadku).
 5. Kliknij Zmień nazwę.
 6. Kliknij Rozpocznij zmianę nazwy.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podać swoje dane i przesłać dokumenty.

Po weryfikacji otrzymasz e-mail z potwierdzeniem, a w sekcji „Dane płatnika” będzie się wyświetlać zweryfikowana nazwa.

Jeśli podczas weryfikacji wystąpią problemy, otrzymasz e-maila z dodatkowymi informacjami i będziesz mieć możliwość edytowania nazwy i rozwiązania problemu albo odwołania prośby o zmianę nazwy.

Zmiana właściciela konta

Obecnie nie można samodzielnie zmienić właściciela konta. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.

 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne