Identiteitsverificatie voor adverteerders voltooien

Google biedt vertaalde versies van het Helpcentrum om het gebruikers gemakkelijker te maken. Deze vertalingen hebben echter geen invloed op de inhoud van ons beleid. Voor handhaving van het beleid is de Engelse versie leidend. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Als u wordt geselecteerd voor identiteitsverificatie voor adverteerders, krijgt u een e-mail en een melding in uw account met instructies. Momenteel kan de verificatie alleen worden doorlopen voor accounts die hiervoor zijn geselecteerd. Alle andere verzoeken worden afgewezen.

Als u verkiezingsadvertenties wilt laten lopen, moet u niet de identiteitsverificatie voor adverteerders maar de verificatie voor verkiezingsadvertenties doorlopen. Accounts waarvoor alleen de identiteitsverificatie voor adverteerders is uitgevoerd, kunnen geen verkiezingsadvertenties laten lopen.

De eerste verificatiemail wordt gestuurd naar alle Google Ads-gebruikers van de betreffende accounts of de bovenliggende manageraccounts, indien van toepassing.

De stappen die nodig zijn om de identiteitsverificatie voor adverteerders voor bepaalde Google Ads-accounts te doorlopen, kunnen verschillen. Ze zijn afhankelijk van het type en de structuur van uw account, uw factureringsinstellingen en of u adverteert namens een organisatie of een individu.

Selecteer een van de volgende opties voor gedetailleerde instructies. Als u niet zeker weet welke optie op u van toepassing is, leest u hoe u de betalingsinstellingen kunt controleren.

Ik ben een adverteerder en vertegenwoordig mijzelf of mijn organisatie

Voor mijn Google Ads-account zijn automatische/handmatige betalingen ingesteld

Belangrijk

Voordat u begint

In de e-mailmelding en de melding in uw account die u krijgt, wordt beschreven welke stappen u moet doorlopen om uw identiteit voor elk Google Ads-account te laten verifiëren.

Als u adverteert voor een organisatie, geldt het volgende:

 1. Het accounttype in uw Google Ads-betalingsprofiel moet zijn ingesteld op Organisatie voordat u de gevraagde informatie indient.

  Opmerking: U kunt het accounttype controleren in uw Google Ads-betalingsprofiel op de pagina Instellingen onder Facturering en betaling. Als het accounttype is ingesteld op Individueel, maar u als organisatie moet worden geverifieerd, of andersom, neemt u contact met ons op voordat u het verificatieproces start.

 2. U wordt gevraagd om registratiedocumenten in te dienen met de officiële naam en de locatie van uw organisatie. Hier vindt u de geaccepteerde documenten per locatie. Deze naam en locatie worden getoond in de kennisgeving bij alle advertenties die u laat lopen. Meer informatie over kennisgevingen over advertenties
 3. Een Google Ads-beheerder moet het verificatieproces starten. Een beheerder van het betalingsprofiel dat voor de advertenties betaalt, moet mogelijk documenten indienen om de verificatie af te ronden. Meer informatie over gebruikers van betalingsprofielen

Als u als individu adverteert voor uzelf, geldt het volgende:

 1. Het accounttype in uw Google Ads-betalingsprofiel moet zijn ingesteld op Individueel voordat u de gevraagde informatie indient.

  Opmerking: U kunt het accounttype controleren in uw Google Ads-betalingsprofiel op de pagina Instellingen onder Facturering en betaling. Als het accounttype is ingesteld op Individueel, maar u als organisatie moet worden geverifieerd, of andersom, neemt u contact met ons op voordat u het verificatieproces start.

 2. U moet documenten indienen om uw identiteit te laten verifiëren. De naam in het betalingsprofiel moet overeenkomen met de naam op uw identiteitsbewijzen. Hier vindt u de geaccepteerde documenten per locatie. De naam en de locatie op uw identiteitsbewijzen worden getoond in de kennisgeving bij alle advertenties die u laat lopen. Meer informatie over kennisgevingen over advertenties

Verificatie doorlopen

 1. Klik op Aan de slag in de e-mail of in de melding in uw account. U wordt nu naar de pagina Factureringsinstellingen in uw Google Ads-account geleid.
 2. Klik in het gedeelte Identiteitsverificatie op Aan de slag. Er wordt nu een pop-up geopend waarin u wordt gevraagd akkoord te gaan met weergave van de naam en de locatie in kennisgevingen over advertenties. Klik op Akkoord en ga verder. Als u geen Google Ads-beheerder bent, neemt u contact op met een beheerder van het account om de verificatie te starten.
 3. U wordt gevraagd uw identiteit te bevestigen. Controleer en upload de vereiste documenten en klik vervolgens op Verzenden. Alleen een betalingsbeheerder kan documenten indienen.

Opmerking:

 • Als u geen betalingsbeheerder bent, heeft u de optie om een e-mailmelding te sturen naar de betalingsbeheerder(s) van het account om deze te vragen de verificatie te doorlopen aan de hand van de in dit gedeelte vermelde stappen.
 • De naam en de locatie in het betalingsprofiel moeten exact overeenkomen met de naam en de locatie in alle documenten die u indient. Als de naam niet overeenkomt, past u de naam in het betalingsprofiel aan. Klik hiervoor op het potloodje naast de naam van uw bedrijf.
 • Als u geen bewerkingsrechten heeft, neemt u contact met ons op om wijziging van de bedrijfsnaam aan te vragen.

Google beoordeelt uw aanvraag en stuurt u binnen 3 tot 5 werkdagen per e-mail een melding over de status van de identificatieverificatie voor adverteerders. U kunt de verificatiestatus controleren in het gedeelte Instellingen onder Facturering en betaling in uw Google Ads-account.

Voor mijn Google Ads-account is maandelijkse facturering ingesteld

Belangrijk

Voordat u begint

Omdat uw gegevens tijdens het instellen van de kredietlimiet al zijn geverifieerd, hoeft u geen aanvullende informatie of documentatie in te dienen.

In de e-mailmelding en de melding in uw account die u krijgt, worden de stappen beschreven die nodig zijn om voor elk Google Ads-account toestemming te geven voor het gebruik van uw officiële naam en de locatie. Dit zijn de naam en de locatie die in uw betalingsprofiel worden vermeld. Als de gegevens in uw betalingsprofiel niet up-to-date zijn, neemt u contact met ons op voordat u de verificatie start.

Een beheerder van het Google Ads-account moet de naam en de locatie in kennisgevingen over advertenties bevestigen.

Verificatie doorlopen

 1. Klik op Aan de slag in de e-mail of in de melding in uw account. U wordt nu naar de pagina Factureringsinstellingen in uw Google Ads-account geleid.
 2. Klik in het gedeelte Identiteitsverificatie op Aan de slag. Er wordt nu een pop-up geopend waarin u wordt gevraagd de naam en de locatie te bevestigen die in de kennisgeving over advertenties worden getoond.
 3. Klik op Bevestigen.

Opmerking: Als u geen beheerder bent van het Google Ads-account, neemt u contact op met een beheerder om de verificatie te starten. Bekijk hier meer informatie over toegangsniveaus voor accounts.

U krijgt een bevestigingsmail met het bericht dat uw identiteit is geverifieerd. De naam en de locatie in uw betalingsprofiel worden getoond in een kennisgeving bij alle advertentie die u laat lopen. Meer informatie over transparantie en kennisgevingen over advertenties

Ik vertegenwoordig een bureau of derde partij die namens een organisatie of individu adverteert

Het bureau of de derde partij die ik vertegenwoordig, is eigenaar van het betalingsprofiel dat aan het Google Ads-account is gekoppeld

Belangrijk

 • Als u voor meerdere organisaties of individuen betaalt voor Google Ads-accounts, moet u stap 1 van de verificatie voor elk van de opgegeven accounts afzonderlijk doorlopen.
 • U hoeft de identiteitsverificatie voor adverteerders alleen te doorlopen voor de accounts die worden vermeld in de e-mailmelding waarin u wordt gevraagd het verificatieproces te starten.
 • U moet een gemachtigde vertegenwoordiger zijn om de verificatie namens een organisatie of individu te kunnen doorlopen.
 • U heeft 30 dagen de tijd om documentatie in te dienen voor de verificatie en 30 dagen om het proces af te ronden. Als u binnen deze periode geen documentatie indient, wordt uw account onderbroken. Klik hier voor meer informatie over identiteitsverificatie voor adverteerders.

Google kan uw identiteit verifiëren via een proces dat uit 2 stappen bestaat. In stap 1 wordt informatie over uw klant verzameld. In stap 2 wordt informatie over uw bureau verzameld.

Voordat u begint

Controleer of het accounttype in uw Google Ads-betalingsprofiel is ingesteld op Organisatie voordat u de gevraagde informatie indient.

U kunt het accounttype controleren in uw Google Ads-betalingsprofiel op de pagina Instellingen onder Facturering en betaling. Als het accounttype is ingesteld op Individueel, neemt u contact met ons op voordat u het verificatieproces start.

Verificatie doorlopen

 1. Klik op Aan de slag in de e-mail of in de melding in uw account. U wordt nu naar de pagina Factureringsinstellingen in uw Google Ads-account geleid.
 2. Klik in het gedeelte Identiteitsverificatie op 'Ik geef advertenties weer voor iemand anders' om de naam van uw klant te laten verifiëren. Klik niet op Aan de slag.
 3. U wordt gevraagd in te stemmen met kennisgevingen over advertenties. Klik op Akkoord.
 4. U wordt nu naar het Helpcentrum-formulier omgeleid om de verificatie te doorlopen.

Opmerking: Als u geen beheerder bent van het Google Ads-account, neemt u contact op met een beheerder om de verificatie te starten. Meer informatie

Stap 1: Vul het Helpcentrum-formulier in en dien alle gevraagde informatie en documentatie in namens de adverteerder die u vertegenwoordigt.

 1. De geselecteerde locatie moet de locatie zijn waar de adverteerder die u vertegenwoordigt, is geregistreerd en moet overeenkomen met de locatie in de documentatie die u indient. Deze locatie wordt getoond in de kennisgeving bij alle advertenties die de adverteerder laat lopen. Meer informatie over transparantie en kennisgevingen over advertenties
 2. De naam die u indient als de naam van de adverteerder, moet de naam zijn van de adverteerder die u vertegenwoordigt, niet de naam van uw bureau. De naam moet exact overeenkomen met de naam in de juridische documenten die u via het formulier indient. Deze naam wordt getoond in de kennisgeving bij alle advertenties die via het Google Ads-account worden weergegeven.
 3. De registratiedocumenten die u indient, moeten de naam en de locatie bevatten van de adverteerder die u vertegenwoordigt. Hier vindt u de geaccepteerde documenten per locatie.
 4. Google beoordeelt uw aanvraag en stuurt u binnen 3 tot 5 werkdagen per e-mail een melding over de verificatiestatus van stap 1.

Nadat u stap 1 heeft doorlopen, krijgt u mogelijk een e-mail en een melding in uw account (boven in uw Google Ads-account) waarin u wordt gevraagd stap 2 te doorlopen.

Stap 2: Doorloop de identiteitscontrole in uw account en dien hierbij alle vereiste informatie en documentatie over de gemachtigde vertegenwoordiger in, waaronder diens identiteitsbewijs, evenals alle vereiste informatie en documentatie over uw bureau.

Opmerking:

 • In stap 2 wordt de informatie over het bureau geverifieerd in het betalingsprofiel dat aan het Google Ads-account is gekoppeld.
 • Als er identiteitsbewijzen moeten worden ingediend, moet dit worden gedaan door een beheerder van het betalingsprofiel. Meer informatie over gebruikers van betalingsprofielen
 • Een betalingsbeheerder moet een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto indienen. Hier vindt u de geaccepteerde documenten per locatie.
 • Alle verzamelde informatie wordt verwerkt in overeenstemming met ons privacy- en beveiligingsbeleid dat is omschreven in het Google Veiligheidscentrum.
 • Deze stap hoeft voor elk betalingsprofiel slechts één keer te worden doorlopen en moet worden uitgevoerd door de beheerder van het betalingsprofiel.
 • Google Ads-accounts die gebruikmaken van maandelijkse facturering, zijn vrijgesteld van stap 2.
 1. Klik op Aan de slag in de e-mail of in de melding in uw account. U wordt nu naar de pagina Factureringsinstellingen in uw Google Ads-account geleid.
 2. Klik in het gedeelte Identiteitsverificatie op Aan de slag. Er wordt nu een pop-up geopend waarin staat dat u de identiteit van uw bureau moet laten verifiëren. Als u geen Google Ads-beheerder bent, neemt u contact op met een beheerder van het account om de verificatie te starten.
 3. Een beheerder van het betalingsprofiel moet de registratiedocumenten voor uw bureau controleren en uploaden. Hier vindt u de geaccepteerde documenten per locatie.
 4. Klik op Verzenden.

Opmerking:

 • Als u geen betalingsbeheerder bent, heeft u de optie om een e-mailmelding te sturen naar de betalingsbeheerder(s) van het account om deze te vragen de verificatie te doorlopen aan de hand van de in dit gedeelte vermelde stappen.
 • De juridische naam en de locatie in het betalingsprofiel moeten overeenkomen met de juridische naam en de locatie in de documenten die u indient. Als de naam niet overeenkomt, past u de naam in het betalingsprofiel aan. Klik hiervoor op het potloodje naast de naam van uw bedrijf.
 • Als u geen bewerkingsrechten heeft, neemt u contact met ons op om wijziging van de bedrijfsnaam aan te vragen.

Google beoordeelt uw aanvraag en stuurt u binnen 3 tot 5 werkdagen per e-mail een melding over de verificatiestatus van stap 2. U kunt de verificatiestatus controleren in het gedeelte Instellingen onder Facturering en betaling in uw Google Ads-account.

Mijn klant is eigenaar van het betalingsprofiel dat aan het Google Ads-account is gekoppeld

Belangrijk

 • Als u verbonden bent aan een bureau dat advertenties voor iemand anders laat lopen, maar uw klant zelf voor de advertenties betaalt, moet uw klant de verificatie doorlopen. Klik in uw Google Ads-account op Aan de slag in plaats van op Ik geef advertenties weer voor iemand anders.
 • De identiteitsverificatie voor adverteerders kan alleen worden doorlopen voor de Google Ads-accounts die in de e-mailmelding staan waarin u wordt gevraagd het verificatieproces te starten.
 • Uw klant heeft 30 dagen de tijd om documentatie in te dienen voor de identiteitsverificatie voor adverteerders. Als uw klant binnen deze periode geen documentatie indient, wordt het account onderbroken. Bekijk voor meer informatie de veelgestelde vragen over identiteitsverificatie voor adverteerders en advertentiekennisgevingen.

Verificatie doorlopen

Uw klant moet de instructies volgen in het gedeelte Ik ben een adverteerder en vertegenwoordig mijzelf of mijn organisatie. Als uw klant geen toegang heeft tot het Google Ads-account, moet u de verificatie in het Google Ads-account namens uw klant starten. Vervolgens wordt een beheerder van het betalingsprofiel per e-mail gevraagd documenten in te dienen bij het Google-betalingscentrum om de verificatie af te ronden.

Ik heb een Google Ad Grants-account

Belangrijk

 • Als u meerdere Google Ad Grants-accounts heeft, moet u de onderstaande stappen doorlopen voor elk account.
 • U hoeft de identiteitsverificatie voor adverteerders alleen te doorlopen voor de accounts die worden vermeld in de e-mailmelding waarin u wordt gevraagd het verificatieproces te starten.
 • U moet een gemachtigde vertegenwoordiger zijn om de verificatie namens een organisatie of individu te kunnen doorlopen.
 • U heeft 30 dagen de tijd om documentatie in te dienen voor de verificatie. Als u binnen deze periode geen documentatie indient, wordt uw account onderbroken. Klik hier voor meer informatie over identiteitsverificatie voor adverteerders.

In de e-mailmelding en de melding in uw account die u krijgt, wordt beschreven welke stappen u moet doorlopen om uw identiteit voor elk Google Ads-account te laten verifiëren.

Verificatie doorlopen

 • Klik op Aan de slag in de e-mail of in de melding in uw account. U wordt nu naar de pagina Factureringsinstellingen in uw Google Ads-account geleid.
 • Klik in het gedeelte Identiteitsverificatie op 'Ik geef advertenties weer voor iemand anders' om de naam van uw klant te laten verifiëren. Klik niet op Aan de slag.
 • U wordt gevraagd in te stemmen met kennisgevingen over advertenties. Klik op Akkoord.
 • U wordt nu naar het Helpcentrum-formulier omgeleid om de verificatie te doorlopen.
Opmerking: Als u geen beheerder bent van het Google Ads-account, neemt u contact op met een beheerder om de verificatie te starten. Meer informatie

Het formulier invullen en alle vereiste informatie en documentatie indienen namens de organisatie die u vertegenwoordigt

 1. De opgegeven naam van de adverteerder moet de naam zijn van de begunstigde die u vertegenwoordigt. Deze naam wordt getoond in de kennisgeving bij alle advertenties die via het Google Ads-account worden weergegeven. Meer informatie over transparantie en kennisgevingen over advertenties
 2. De geselecteerde locatie moet de locatie zijn waar de begunstigde die u vertegenwoordigt, is geregistreerd en moet overeenkomen met de documentatie die u indient. Deze locatie wordt getoond in de kennisgeving bij alle advertenties die de adverteerder laat lopen.
 3. De registratiedocumenten die u indient, moeten de naam en de locatie bevatten van de adverteerder die u vertegenwoordigt. Hier vindt u de geaccepteerde documenten per locatie.
 4. Google beoordeelt uw aanvraag en stuurt u binnen 3 tot 5 werkdagen per e-mail een melding over de verificatiestatus. U kunt de verificatiestatus controleren in het gedeelte Instellingen onder Facturering en betaling in uw Google Ads-account.

Belangrijk

Advertenties die worden weergegeven door adverteerders die de identiteitsverificatie voor adverteerders hebben doorlopen, bevatten een automatisch door Google gemaakte kennisgeving met de naam (dit kan ook de naam zijn van de organisatie die wordt vertegenwoordigd) en de locatie die tijdens het verificatieproces zijn opgegeven. Meer informatie over transparantie en kennisgevingen voor adverteerders

Hulp nodig?

Neem contact met ons op als u vragen heeft over ons beleid.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false