Πώς να ολοκληρώσετε την επαλήθευση ταυτότητας

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Επαλήθευση ταυτότητας

Οι διαφημιζόμενοι που επιλέγονται για να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένων θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού με οδηγίες, ενώ θα έχουν στη διάθεσή τους 30 ημέρες για να ξεκινήσουν την ενότητα "Σχετικά με την επιχείρησή σας". Αφού συμπληρώσουν αυτήν την ενότητα, θα πρέπει να προχωρήσουν σε πρόσθετα βήματα που χρειάζονται για την ολοκλήρωση του προγράμματος επαλήθευσης. Τα επόμενα βήματα θα είναι προσαρμοσμένα με βάση τη δομή του λογαριασμού τους, τη ρύθμιση χρέωσης και το αν διαφημίζονται για λογαριασμό οργανισμού ή φυσικού προσώπου. Ενδεχομένως θα χρειαστεί επίσης να επαληθεύσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Σημείωση:

 • Η επαλήθευση ταυτότητας πρέπει να ολοκληρωθεί από έναν διαχειριστή του λογαριασμού στο Google Ads ή/και από το προφίλ πληρωμών μέσω του οποίου πληρώνονται οι διαφημίσεις. Λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία παρατίθενται στη συνέχεια για κάθε τύπο πελάτη.
 • Αφού ξεκινήσετε, θα έχετε στη διάθεσή σας 30 ημέρες για να ολοκληρώσετε με επιτυχία αυτήν την επαλήθευση και όλες τις άλλες ζητούμενες επαληθεύσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν την επαλήθευση των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων (κατά περίπτωση).
 • Η μη ολοκλήρωση του προγράμματος επαλήθευσης μετά από 30 ημέρες θα επιφέρει παύση λογαριασμού.
 • To νόμιμο όνομα και η τοποθεσία του οργανισμού που δηλώνονται θα εμφανίζονται σε μια αποκάλυψη, σε κάθε διαφήμιση που προβάλλετε. Καθώς η Google επεκτείνει τις προσπάθειες διαφάνειας, ενδέχεται να καταστήσουμε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς σας στο Google Ads και τις καμπάνιες διαφήμισης που χρησιμοποιείτε. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαφάνεια και τις αποκαλύψεις διαφημιζομένων.
 • Για να επαληθεύσει τη νομική του ταυτότητα, ένα υποσύνολο διαφημιζομένων ενδέχεται να πληροί τα κριτήρια για να υποβάλει τις πληροφορίες του οργανισμού τους που έχουν καταχωρισθεί στην Dun & Bradstree. Θα σας ζητηθεί να υποβάλετε τον αριθμό D-U-N-S για επαλήθευση, αν πληροίτε τα κριτήρια. Αν δεν έχετε αριθμό D-U-N-S, διατηρείτε τη δυνατότητα να υποβάλετε τις πληροφορίες σας και δεν απαιτείται να εγγραφείτε στην Dun & Bradstreet. Και σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητηθεί να υποβάλετε έγγραφα ταυτότητας, όπως παρατίθενται εδώ, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης.
 • Ένα υποσύνολο των διαφημιζομένων, των οποίων οι λογαριασμοί τέθηκαν σε αναστολή λόγω παράβασης των πολιτικών του Google Ads, ενδέχεται να δουν μια επιλογή έναρξης της επαλήθευσης διαφημιζομένου, προκειμένου να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης κατά προτεραιότητα λόγω αναστολής λογαριασμού. Οι διαφημιζόμενοι διατηρούν τη δυνατότητα να υποβάλουν το αίτημα επανεξέτασης χωρίς επαλήθευση, εφόσον επιθυμούν.
Απαιτήσεις για το όνομα διαφημιζομένου

Το όνομα διαφημιζομένου είναι το νόμιμο όνομα του διαφημιζομένου, όπως έχει επαληθευτεί από την Google μέσω του προγράμματος επαλήθευσης διαφημιζομένων.

Το όνομα του διαφημιζομένου θα εμφανίζεται στην αποκάλυψη "Σχετικά με αυτόν τον διαφημιζόμενο". Μάθετε περισσότερα.

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Ανακριβή ονόματα ή ονόματα του τύπου "δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως", ονόματα επωνυμιών ή προϊόντων, τα οποία δεν αντιστοιχούν στο νόμιμο όνομα του διαφημιζομένου. Το όνομα διαφημιζομένου πρέπει να είναι το νόμιμο όνομα του διαφημιζομένου και να είναι αυτό που αναγράφεται σε όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής τα οποία υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος επαλήθευσης. Για διαφημιστικές εταιρείες, το όνομα πρέπει να είναι το νόμιμο όνομα του διαφημιζομένου που εκπροσωπείτε.

Χρήση κεφαλαίων, γλώσσα προώθησης ή τομείς, εκτός αν αποτελούν μέρος ενός έγκυρου νόμιμου ονόματος.

Ειδικοί χαρακτήρες όπως emoji, ώρες λειτουργίας, πληροφορίες προϊόντος ή υπηρεσίας ή αριθμοί τηλεφώνου.

Βήματα για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας

Οι απαντήσεις σας στις ερωτήσεις που υπάρχουν στην πρώτη ενότητα "Σχετικά με την επιχείρησή σας" θα καθορίσουν τα πρόσθετα βήματα επαλήθευσης ταυτότητας που θα πρέπει να ολοκληρώσετε. Τα απαιτούμενα βήματα θα εμφανιστούν στην ενότητα "Η κατάστασή σας" στη σελίδα επαλήθευσης διαφημιζομένου.

Για λεπτομερείς οδηγίες, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω. Αν δεν γνωρίζετε σίγουρα ποιο από αυτά ισχύει για εσάς, μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε τη ρύθμιση πληρωμών.

Προβείτε σε επαλήθευση ή επαληθεύστε τον οργανισμό σας [Είμαι διαφημιζόμενος που εκπροσωπώ τον εαυτό μου ή τον οργανισμό μου]

Ο λογαριασμός μου στο Google Ads έχει ρυθμιστεί με αυτόματες/μη αυτόματες πληρωμές

Πώς να ολοκληρώσετε τη διαδικασία:

 • Η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ειδοποίηση εντός του λογαριασμού που λαμβάνετε θα αναφέρουν λεπτομερώς τα βήματα που πρέπει να ολοκληρώσετε για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας για κάθε λογαριασμό Google Ads.
 • Τα απαιτούμενα βήματα θα εμφανιστούν στον λογαριασμό σας στο Google Ads
  • Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία και ρυθμίσεις → Χρέωση → Επαλήθευση διαφημιζομένου.
 • Φτάνοντας σε αυτό το σημείο της διαδικασίας επαλήθευσης, η ενότητα Σχετικά με την επιχείρησή σας θα έχει ήδη ολοκληρωθεί. Κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη που υπάρχει δίπλα στην επιλογή "Επαληθεύστε τον οργανισμό σας" ή στην επιλογή "Προβείτε σε επαλήθευση".

Αν προωθείτε έναν οργανισμό:

 • Ο Τύπος λογαριασμού στο προφίλ πληρωμών του Google Ads πρέπει να είναι Οργανισμός, προτού υποβάλετε τα στοιχεία σας.
Μπορείτε να ελέγξετε τον Τύπο λογαριασμού στο προφίλ πληρωμών του Google Ads μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις για την ενότητα Χρέωση και πληρωμές. Αν ο Τύπος λογαριασμού είναι Φυσικό πρόσωπο, αλλά πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης ως οργανισμός, επικοινωνήστε μαζί μας, πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία επαλήθευσης.
 • Αυτή η φόρμα θα πρέπει να συμπληρωθεί από έναν διαχειριστή λογαριασμού Google Ads ή έναν διαχειριστή του προφίλ πληρωμών που πληρώνει τις διαφημίσεις. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους χρήστες πληρωμών.
 • Θα κληθείτε να υποβάλετε δικαιολογητικά εγγραφής που θα περιλαμβάνουν το νόμιμο όνομα και την τοποθεσία του οργανισμού σας. Τα αποδεκτά έγγραφα ανά τοποθεσία παρατίθενται εδώ. Θα πρέπει επίσης να υποβάλετε τον αριθμό εγγραφής του οργανισμού και ένα έγγραφο για τη δική σας επαλήθευση*.
 • Το όνομα και η τοποθεσία στο προφίλ πληρωμών πρέπει να συμφωνούν ακριβώς με το όνομα και την τοποθεσία που αναγράφονται σε οποιαδήποτε έγγραφα υποβάλλετε. Αν το όνομα δεν συμφωνεί, φροντίστε ώστε ένας διαχειριστής λογαριασμού Google Ads ή ένας διαχειριστής πληρωμών να επεξεργαστεί το όνομα του προφίλ πληρωμών, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι που υπάρχει δίπλα στο όνομα του οργανισμού σας. Αν ο διαχειριστής δεν έχει πρόσβαση με δυνατότητα επεξεργασίας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να ζητήσετε ενημέρωση ονόματος οργανισμού.
 • Για να επαληθεύσει τη νομική του ταυτότητα, ένα υποσύνολο διαφημιζομένων ενδέχεται να πληροί τα κριτήρια για να υποβάλει τις πληροφορίες του οργανισμού τους που έχουν καταχωρισθεί στην Dun & Bradstree. Αν σας ζητηθεί, μπορείτε να δηλώσετε τον αριθμό D-U-N-S, ο οποίος είναι ένα μοναδικό εννιαψήφιο αναγνωριστικό για επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην Duns and Bradstreet. Αν δεν έχετε αριθμό D-U-N-S, διατηρείτε τη δυνατότητα να υποβάλετε το όνομα και τη διεύθυνση του οργανισμού σας.
 • Θα αναζητήσουμε τις πληροφορίες του οργανισμού σας που έχουν καταχωρηθεί στην Dun & Bradstreet με τον συγκεκριμένο αριθμό D-U-N-S και θα τις αντιστοιχίσουμε με τις πληροφορίες που παρείχατε για την επαλήθευση. Αν δεν υπάρξει αντιστοίχιση, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που παρείχατε είναι ακριβείς και υποβάλετέ τις εκ νέου έως και 3 φορές. Και σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητηθεί να υποβάλετε έγγραφα ταυτότητας, όπως αυτά παρατίθενται παραπάνω, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης.

Αν προωθείτε τον εαυτό σας ως φυσικό πρόσωπο:

 • Ο Τύπος λογαριασμού στο προφίλ πληρωμών του Google Ads πρέπει να είναι Φυσικό πρόσωπο, πριν υποβάλετε τα στοιχεία σας.
Μπορείτε να ελέγξετε τον Τύπο λογαριασμού στο προφίλ πληρωμών του Google Ads μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις για την ενότητα Χρέωση και πληρωμές. Αν ο Τύπος λογαριασμού εμφανίζεται εσφαλμένα ως Οργανισμός, επικοινωνήστε μαζί μας, πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία επαλήθευσης.
 • Πρέπει να υποβάλετε έγγραφα, για να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας. Τα αποδεκτά έγγραφα ανά τοποθεσία παρατίθενται εδώ*.
 • Το όνομα και η τοποθεσία που αναγράφονται στο προφίλ πληρωμών πρέπει να συμφωνούν με το όνομα και την τοποθεσία που αναγράφονται σε οποιαδήποτε έγγραφα υποβάλλετε*. Αν το όνομα δεν συμφωνεί, φροντίστε να επεξεργαστείτε το όνομα του προφίλ πληρωμών, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι που βρίσκεται δίπλα στο όνομά σας. Αν δεν έχετε πρόσβαση με δυνατότητα επεξεργασίας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να ζητήσετε ενημέρωση ονόματος.
 • Αν επαληθεύετε την ταυτότητά σας στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτήματος επανεξέτασης κατά προτεραιότητα λόγω αναστολής λογαριασμού, οι διαφημιζόμενοι στις ΗΠΑ μπορούν να υποβάλουν τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης για να ολοκληρώσουν την επαλήθευση. Ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης θα διαγραφεί και δεν θα αποθηκευτεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης. Αν δεν μπορούμε να βρούμε αντιστοίχιση μετά από 3 προσπάθειες, μπορεί και πάλι να σας ζητηθούν έγγραφα για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας.

Η Google θα εξετάσει την αίτησή σας και θα σας στείλει, εντός πέντε έως επτά εργάσιμων ημερών, μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την κατάσταση της επαλήθευσης ταυτότητας διαφημιζομένου. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση επαλήθευσης στον λογαριασμό σας στο Google Ads, στην ενότητα Εργαλεία και ρυθμίσεις → Χρέωση → Επαλήθευση διαφημιζομένου. Αν είστε χρήστης λογαριασμού υπευθύνου, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα επαλήθευσης διαφημιζομένου, για να δείτε την κατάσταση όλων των λογαριασμών σας.

* Στη Νότια Κορέα, η επαλήθευση ταυτότητας πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας του χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που υποβάλλετε συμφωνούν απολύτως με τις πληροφορίες που διαθέτει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.
Ο λογαριασμός μου στο Google Ads έχει ρυθμιστεί με μηνιαία τιμολόγηση

Πριν ξεκινήσετε

Καθώς τα στοιχεία σας έχουν ήδη επαληθευτεί κατά τη διαδικασία δημιουργίας πιστωτικού ορίου, δεν απαιτείται να υποβάλετε πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα.

Η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ειδοποίηση εντός του λογαριασμού που θα λάβετε θα αναφέρει λεπτομερώς τα απαιτούμενα βήματα για την έγκριση της χρήσης του νόμιμου ονόματος και της τοποθεσίας σας για κάθε λογαριασμό στο Google Ads. Αυτό το όνομα και η τοποθεσία θα αναφέρονται στο προφίλ πληρωμών. Αν τα στοιχεία του προφίλ πληρωμών δεν είναι ενημερωμένα, επικοινωνήστε μαζί μας, πριν ξεκινήσετε την επαλήθευση.

Αν δεν είστε διαχειριστής του λογαριασμού στο Google Ads, πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν διαχειριστή, για να ξεκινήσει την επαλήθευση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα επίπεδα πρόσβασης στον λογαριασμό εδώ.

Πώς να ολοκληρώσετε τη διαδικασία:

 • Αφού ολοκληρώσετε την ενότητα Σχετικά με την επιχείρησή σας στη σελίδα Επαλήθευση διαφημιζομένου του λογαριασμού σας στο Google Ads, κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη που υπάρχει δίπλα στην επιλογή Επαλήθευση του οργανισμού σας.
 • Με αυτήν την ενέργεια θα ανοίξει μια νέα σελίδα για την επιβεβαίωση του ονόματος και της τοποθεσίας του οργανισμού σας.
 • Αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για μαζική επαλήθευση πολλών λογαριασμών, θα σας παρουσιαστεί αυτή η επιλογή.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Επιβεβαίωση.

Θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η ταυτότητά σας έχει επαληθευτεί. Το όνομα και η τοποθεσία στο προφίλ πληρωμών θα εμφανίζονται σε αποκάλυψη σε όλες τις διαφημίσεις που προβάλλετε. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαφάνεια και τις αποκαλύψεις διαφημίσεων

Έχω λογαριασμό στο Google Ad Grants

Σημαντικό

 • Αν έχετε πολλούς λογαριασμούς Google Ad Grants, θα πρέπει να ολοκληρώσετε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω για κάθε λογαριασμό.
 • Θα πρέπει να ολοκληρώσετε την επαλήθευση διαφημιζομένου μόνο για τους λογαριασμούς που αναφέρονται στην ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία σας ζητείται να ξεκινήσετε τη διαδικασία επαλήθευσης.
 • Αν δεν είστε διαχειριστής του λογαριασμού στο Google Ads, πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν διαχειριστή, για να ξεκινήσει την επαλήθευση. Μάθετε πώς.

Πώς να ολοκληρώσετε τη διαδικασία:

 • Αφού ολοκληρώσετε την ενότητα Σχετικά με την επιχείρησή σας στη σελίδα Επαλήθευση διαφημιζομένου του λογαριασμού σας στο Google Ads, κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη που υπάρχει δίπλα στην επιλογή Επαλήθευση του οργανισμού σας.
 • Θα ανακατευθυνθείτε σε μια φόρμα, όπου θα πρέπει να υποβάλετε τις ζητούμενες πληροφορίες εκ μέρους του οργανισμού που εκπροσωπείτε.
 • Το όνομα που υποβάλλετε ως όνομα διαφημιζομένου πρέπει να είναι ο παραλήπτης δωρεάς που εκπροσωπείτε.
 • Η επιλεγμένη τοποθεσία πρέπει να είναι η τοποθεσία όπου είναι εγγεγραμμένος ο παραλήπτης δωρεάς που εκπροσωπείτε και να συμφωνεί με τα έγγραφα που υποβάλλετε.
 • Τα δικαιολογητικά εγγραφής που υποβάλλονται πρέπει να φέρουν το όνομα και την τοποθεσία του διαφημιζομένου που εκπροσωπείτε. Τα αποδεκτά έγγραφα ανά τοποθεσία παρατίθενται εδώ.
 • Η Google θα εξετάσει την αίτησή σας και θα σας στείλει, εντός πέντε έως επτά εργάσιμων ημερών, μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την κατάσταση της επαλήθευσης. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση επαλήθευσης στον λογαριασμό σας στο Google Ads, στην ενότητα Εργαλεία και ρυθμίσεις → Χρέωση → Επαλήθευση διαφημιζομένου.
Επαληθεύστε την εταιρεία σας [Είμαι εταιρεία ή τρίτο μέρος που προβάλλει διαφημίσεις εκ μέρους ενός οργανισμού ή φυσικού προσώπου]

Πριν ξεκινήσετε

Επαληθεύστε ότι ο Τύπος λογαριασμού στο προφίλ πληρωμών του Google Ads έχει οριστεί σε Οργανισμός, προτού υποβάλετε τα στοιχεία σας.

Μπορείτε να ελέγξετε τον Τύπο λογαριασμού στο προφίλ πληρωμών του Google Ads μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις στην ενότητα Χρέωση και πληρωμές. Αν ο Τύπος λογαριασμού είναι Φυσικό πρόσωπο, επικοινωνήστε μαζί μας, πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία επαλήθευσης.

Πώς να ολοκληρώσετε τη διαδικασία:

 • Αφού ολοκληρώσετε την ενότητα Σχετικά με την επιχείρησή σας στη σελίδα Επαλήθευση διαφημιζομένου του λογαριασμού σας στο Google Ads, κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη που υπάρχει δίπλα στην επιλογή Επαλήθευση της εταιρείας σας.
  • Αν η εταιρεία έχει λογαριασμό στο Google Ads που χρεώνεται βάσει μηνιαίας τιμολόγησης, η εφαρμογή παρακολούθησης θα ενημερωθεί σε κατάσταση Ολοκληρώθηκε και δεν απαιτούνται άλλα βήματα.
  • Αν η εταιρεία έχει λογαριασμό στο Google Ads που δεν χρεώνεται βάσει μηνιαίας τιμολόγησης, θα γίνει μετάβαση σε μια νέα σελίδα για τα επόμενα βήματα.
 • Με αυτήν την ενέργεια θα ανοίξει μια νέα σελίδα, όπου θα σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητα της εταιρείας σας. Αν δεν είστε διαχειριστής Google Ads, πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν διαχειριστή του λογαριασμού για να ξεκινήσετε την επαλήθευση. Μάθετε πώς.
 • Ένας διαχειριστής του Google Ads ή ένας διαχειριστής στο προφίλ πληρωμών πρέπει να ανεβάσει τα δικαιολογητικά εγγραφής για την εταιρεία σας, καθώς και ένα έγγραφο για τη δική σας επαλήθευση*. Τα αποδεκτά έγγραφα ανά τοποθεσία παρατίθενται εδώ. Το νόμιμο όνομα και η τοποθεσία που αναγράφονται στο προφίλ πληρωμών πρέπει να συμφωνούν με το νόμιμο όνομα και την τοποθεσία που αναγράφονται σε οποιαδήποτε έγγραφα υποβάλλετε. Αν το όνομα δεν συμφωνεί, φροντίστε ώστε ένας διαχειριστής λογαριασμού ή ένας διαχειριστής πληρωμών να επεξεργαστεί το όνομα του προφίλ πληρωμών, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι που υπάρχει δίπλα στο όνομα του οργανισμού, για να πραγματοποιήσει την αλλαγή. Αν ο διαχειριστής δεν έχει πρόσβαση με δυνατότητα επεξεργασίας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να ζητήσετε ενημέρωση ονόματος οργανισμού.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.

Σημείωση: Η διαχείριση όλων των πληροφοριών που συλλέγονται πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πολιτικές απορρήτου και ασφαλείας που περιγράφονται στο Κέντρο ασφαλείας Google.

* Στη Νότια Κορέα, η επαλήθευση ταυτότητας πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας του χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που υποβάλλετε συμφωνούν απολύτως με τις πληροφορίες που διαθέτει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

Επαληθεύστε τον πελάτη σας [Είμαι εταιρεία ή τρίτο μέρος που προβάλλει διαφημίσεις εκ μέρους ενός οργανισμού ή φυσικού προσώπου]

Σημαντικό

 • Αν πληρώνετε για λογαριασμούς Google Ads εκ μέρους πολλών οργανισμών ή φυσικών προσώπων, θα πρέπει να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα ξεχωριστά για κάθε λογαριασμό που έχει ταυτοποιηθεί.
 • Θα πρέπει να ολοκληρώσετε την επαλήθευση διαφημιζομένου μόνο για τους λογαριασμούς που αναφέρονται στην ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία σας ζητείται να ξεκινήσετε τη διαδικασία επαλήθευσης.

Πώς να ολοκληρώσετε τη διαδικασία:

 • Αφού ολοκληρώσετε την ενότητα "Σχετικά με την επιχείρησή σας" στη σελίδα Επαλήθευση διαφημιζομένου του λογαριασμού σας στο Google Ads, κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη που υπάρχει δίπλα στην επιλογή Επαλήθευση πελάτη.
 • Στη συνέχεια, θα ανακατευθυνθείτε στη φόρμα του Κέντρου βοήθειας, για να ολοκληρώσετε την επαλήθευση.
 • Η επιλεγμένη τοποθεσία πρέπει να είναι η τοποθεσία όπου είναι εγγεγραμμένος ο διαφημιζόμενος που εκπροσωπείτε και να συμφωνεί με τα έγγραφα που υποβάλλετε. Αυτή η τοποθεσία θα εμφανίζεται σε μια αποκάλυψη, σε οποιεσδήποτε διαφημίσεις προβάλλει ο διαφημιζόμενος. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαφάνεια και τις αποκαλύψεις διαφημίσεων
 • Το όνομα που υποβάλετε ως όνομα διαφημιζομένου πρέπει να είναι το όνομα του διαφημιζομένου που εκπροσωπείτε και όχι το όνομα της εταιρείας σας. Επίσης, θα πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο όνομα με αυτό που αναγράφεται στα νομικά έγγραφα που υποβάλλονται μέσω της φόρμας. Αυτό το όνομα θα εμφανίζεται σε μια αποκάλυψη, σε οποιεσδήποτε διαφημίσεις προβάλλονται από τον λογαριασμό Google Ads.
 • Τα δικαιολογητικά εγγραφής που υποβάλλονται πρέπει να φέρουν το όνομα και την τοποθεσία του διαφημιζομένου που εκπροσωπείτε. Τα αποδεκτά έγγραφα ανά τοποθεσία παρατίθενται εδώ.

Η Google θα εξετάσει την αίτησή σας και θα σας στείλει, εντός πέντε έως επτά εργάσιμων ημερών, μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την κατάσταση της επαλήθευσης του πελάτη σας.

Ένα υποσύνολο χρηστών ενδέχεται να πληροί τις προϋποθέσεις για οικειοθελή μαζική υποβολή επαλήθευσης ταυτότητας. Αν πληροίτε τις προϋποθέσεις, θα ενημερωθείτε μέσα από τον λογαριασμό στο Google Ads κατά τη διάρκεια του βήματος επαλήθευσης ταυτότητας.

Ως ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας για τους χρήστες μας, ενδέχεται να απαιτήσουμε από διαφημιζομένους να ολοκληρώσουν την επαλήθευση για να αποκτήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες διαφήμισης, προκειμένου να μειωθούν τυχόν περιπτώσεις απάτης και κατάχρησης αυτών των λειτουργιών. Ένα παράδειγμα είναι η λειτουργία των Πληροφοριών επιχείρησης, η οποία επιτρέπει σε έναν διαφημιζόμενο να χρησιμοποιεί ένα όνομα και ένα λογότυπο επιχείρησης στις διαφημίσεις αναζήτησης που προβάλλει. Αν πληροίτε τα κριτήρια για αυτήν τη λειτουργία, θα δείτε μια επιλογή στον λογαριασμό σας στο Google Ads για την ολοκλήρωση της επαλήθευσης διαφημιζομένου, ώστε να αξιοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Μεταβείτε στη σελίδα Επαλήθευση διαφημιζομένου, στην ενότητα Εργαλεία και ρυθμίσεις → Χρέωση, και ανατρέξτε στην ενότητα Η κατάστασή σας, για να δείτε αν πληρείτε τις προϋποθέσεις για έναρξη της επαλήθευσης. Δεν προβλέπεται προθεσμία και δεν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για τη μη ολοκλήρωση ή τη μη εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτού του προγράμματος επαλήθευσης διαφημιζομένων.

Θυμηθείτε

Οι διαφημίσεις που προβάλλονται από διαφημιζομένους οι οποίοι ολοκληρώνουν την επαλήθευση ταυτότητας θα εμφανίζουν το όνομα (ή το όνομα του οργανισμού που εκπροσωπείτε) και την τοποθεσία που δηλώσατε κατά τη διαδικασία επαλήθευσης, σε μια αποκάλυψη που δημιουργείται αυτόματα από την Google. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαφάνεια διαφημιζομένων και τις αποκαλύψεις

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
false
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
73067