Πώς να ολοκληρώσετε την επαλήθευση ταυτότητας

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Επαλήθευση ταυτότητας

Οι διαφημιζόμενοι που επιλέγονται για να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα επαλήθευσης διαφημιζομένων θα λάβουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού με οδηγίες για την έναρξη της διαδικασίας επαλήθευσης. Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία την επαλήθευση, η Google θα διαθέσει δημόσια πληροφορίες για τον λογαριασμό σας στο Google Ads και στις καμπάνιες διαφήμισης που προβάλλετε, μέσω αποκαλύψεων διαφημίσεων και του Ads Transparency Center. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική διαφάνειας της Google.

Η Google επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επαληθεύσει ξανά την ταυτότητά σας ή τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Θα λαμβάνετε ειδοποίηση όταν απαιτείται η εν λόγω επαλήθευση. Για παράδειγμα, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε εκ νέου την ταυτότητά σας ή τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες, αν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στον λογαριασμό σας στο Google Ads.

Αν σας δοθεί προθεσμία ολοκλήρωσης της επαλήθευσης

Αν σας δοθεί προθεσμία για την ολοκλήρωση της επαλήθευσης, θα έχετε 30 ημέρες από την ημέρα που λάβετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την ειδοποίηση εντός λογαριασμού για να ξεκινήσετε την ενότητα Σχετικά με την επιχείρησή σας. Αφού συμπληρώσετε αυτή την ενότητα, θα σας παρουσιαστούν τα πρόσθετα βήματα που χρειάζονται για την ολοκλήρωση του προγράμματος επαλήθευσης. Τα επόμενα βήματα θα είναι προσαρμοσμένα με βάση τη δομή του λογαριασμού σας, τη ρύθμιση χρέωσης και το αν διαφημίζεστε για λογαριασμό οργανισμού ή φυσικού προσώπου. Ενδεχομένως θα χρειαστεί επίσης να επαληθεύσετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

Αφού ξεκινήσετε, έχετε υπόψη ότι θα έχετε στη διάθεσή σας 30 ημέρες για να ολοκληρώσετε με επιτυχία αυτή την επαλήθευση και όλες τις άλλες ζητούμενες επαληθεύσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν την επαλήθευση των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων (κατά περίπτωση). Η μη ολοκλήρωση του προγράμματος επαλήθευσης μετά από 30 ημέρες θα επιφέρει παύση λογαριασμού.

Αν δεν σας δοθεί προθεσμία ολοκλήρωσης της επαλήθευσης

Για να ξεκινήσετε την ενότητα Σχετικά με την επιχείρησή σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα ίδια βήματα όπως παραπάνω. Αφού συμπληρώσετε αυτή την ενότητα, θα σας παρουσιαστούν τα πρόσθετα βήματα που χρειάζονται για την ολοκλήρωση του προγράμματος επαλήθευσης. Τα επόμενα βήματα θα είναι προσαρμοσμένα με βάση τη δομή του λογαριασμού σας, τη ρύθμιση χρέωσης και το αν διαφημίζεστε για λογαριασμό οργανισμού ή φυσικού προσώπου. Ενδεχομένως θα χρειαστεί επίσης να επαληθεύσετε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

Ο λογαριασμός σας δεν θα τεθεί σε παύση, αν δεν ξεκινήσατε την επαλήθευση ή αν δεν είχατε καλύψει τις απαιτήσεις του προγράμματος επαλήθευσης.

Σημείωση:

 • Η επαλήθευση ταυτότητας πρέπει να ολοκληρωθεί από έναν διαχειριστή του λογαριασμού στο Google Ads ή/και από το προφίλ πληρωμών μέσω του οποίου πληρώνονται οι διαφημίσεις. Λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία παρατίθενται στη συνέχεια για κάθε τύπο πελάτη.
 • Ένα υποσύνολο χρηστών ενδέχεται να πληροί τις προϋποθέσεις για οικειοθελή μαζική υποβολή επαλήθευσης ταυτότητας. Αν πληροίτε τις προϋποθέσεις, θα ενημερωθείτε μέσα από τον λογαριασμό σας στο Google Ads κατά τη διάρκεια του βήματος επαλήθευσης ταυτότητας.
 • Ως ένα πρόσθετο επίπεδο προστασίας για τους χρήστες μας, ενδέχεται να απαιτήσουμε από διαφημιζομένους να ολοκληρώσουν την επαλήθευση για να αποκτήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες διαφήμισης, προκειμένου να μειωθούν τυχόν περιπτώσεις μη έγκυρης δραστηριότητας, απάτης και κατάχρησης αυτών των λειτουργιών.
Απαιτήσεις για το όνομα διαφημιζομένου

Το όνομα διαφημιζομένου είναι το νόμιμο όνομα ή η εμπορική επωνυμία ή το όνομα του τύπου "δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως" (DBA) του διαφημιζομένου, όπως έχει επαληθευτεί από την Google μέσω του Προγράμματος επαλήθευσης διαφημιζομένων.

Για να επαληθευτεί ένα νόμιμο όνομα, αυτό πρέπει να αντιστοιχεί στο νόμιμο όνομα που αναγράφεται σε οποιαδήποτε έγγραφα εγγραφής έχουν υποβληθεί κατά το πρόγραμμα επαλήθευσης.

Για να επαληθευτεί μια εμπορική επωνυμία ή ένα όνομα του τύπου "δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως" (DBA), η εμπορική επωνυμία ή το όνομα του τύπου "δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως" (DBA) πρέπει να ταιριάζει και να αναγράφεται στο ίδιο έγγραφο εγγραφής που υποβλήθηκε κατά το πρόγραμμα επαλήθευσης μαζί με το νόμιμο όνομα. Τα αποδεκτά έγγραφα ανά τοποθεσία παρατίθενται εδώ*.

Για διαφημιστικές εταιρείες, το όνομα πρέπει να είναι το νόμιμο όνομα, η εμπορικη επωνυμία ή το όνομα του τύπου "δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως" (DBA) του διαφημιζομένου που εκπροσωπείτε.

Το όνομα του διαφημιζομένου θα εμφανίζεται στην αποκάλυψη "Σχετικά με αυτόν τον διαφημιζόμενο". Μάθετε περισσότερα

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Ανακριβή ονόματα ή ονόματα προϊόντος που δεν ταιριάζουν με το νόμιμο όνομα, την εμπορική επωνυμία ή το όνομα του τύπου "δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως" (DBA) του διαφημιζομένου σε τυχόν έγγραφα εγγραφής που υποβλήθηκαν κατά το πρόγραμμα επαλήθευσης

Κόκκινο σύμβολο x Χρήση κεφαλαίων, γλώσσα προώθησης ή τομείς, εκτός αν αποτελούν μέρος ενός έγκυρου νόμιμου ονόματος ή μιας έγκυρης εμπορικής επωνυμίας ή ενός έγκυρου ονόματος του τύπου "δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως" (DBA)

Κόκκινο σύμβολο x Ειδικοί χαρακτήρες όπως emoji, ώρες λειτουργίας, πληροφορίες προϊόντος ή υπηρεσίας ή αριθμοί τηλεφώνου

Κόκκινο σύμβολο x Εμπορικά σήματα

 • Εναλλακτικά, οι διαφημιζόμενοι έχουν την επιλογή να επαληθεύσουν και να προβάλουν στις διαφημίσεις τους στοιχεία της επιχείρησής τους, όπως το όνομα και το λογότυπο επιχείρησης, μέσω της επαλήθευσης επωνυμίας για τις πληροφορίες επιχείρησης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επαλήθευση επωνυμίας για τις πληροφορίες επιχείρησης.
* Στη Νότια Κορέα, η επαλήθευση ταυτότητας πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας του χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που υποβάλλετε συμφωνούν απολύτως με τις πληροφορίες που διαθέτει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

Βήματα για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας

Οι απαντήσεις σας στις ερωτήσεις που υπάρχουν στην πρώτη ενότητα "Σχετικά με την επιχείρησή σας" θα καθορίσουν τα πρόσθετα βήματα επαλήθευσης ταυτότητας που θα πρέπει να ολοκληρώσετε. Τα απαιτούμενα βήματα θα εμφανιστούν στην ενότητα "Η κατάστασή σας" στη σελίδα επαλήθευσης διαφημιζομένου.

Για λεπτομερείς οδηγίες, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω. Αν δεν γνωρίζετε σίγουρα ποιο από αυτά ισχύει για εσάς, μάθετε πώς μπορείτε να ελέγξετε τη ρύθμιση πληρωμών.

Προβείτε σε επαλήθευση ή επαληθεύστε τον οργανισμό σας [Είμαι διαφημιζόμενος που εκπροσωπώ τον εαυτό μου ή τον οργανισμό μου]

Ο λογαριασμός μου στο Google Ads έχει ρυθμιστεί με αυτόματες / μη αυτόματες πληρωμές

Πώς να ολοκληρώσετε τη διαδικασία

 1. Η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ειδοποίηση εντός του λογαριασμού που λαμβάνετε θα αναφέρουν λεπτομερώς τα βήματα που πρέπει να ολοκληρώσετε για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας για κάθε λογαριασμό Google Ads.
  Σημείωση: Οι παρακάτω οδηγίες αποτελούν μέρος της νέας σχεδίασης για την εμπειρία χρήστη του Google Ads. Για να χρησιμοποιήσετε την προηγούμενη σχεδίαση, κάντε κλικ στο εικονίδιο Εμφάνιση και επιλέξτε Χρήση προηγούμενης σχεδίασης. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την προηγούμενη έκδοση του Google Ads, ανατρέξτε στον Χάρτη γρήγορης αναφοράς ή χρησιμοποιήστε τη γραμμή αναζήτησης, στο επάνω πλαίσιο πλοήγησης του Google Ads, για να βρείτε τη σελίδα που αναζητάτε.
 2. Τα απαιτούμενα βήματα θα εμφανιστούν στον λογαριασμό σας στο Google Ads:
  1. Στον λογαριασμό σας στο Google Ads, κάντε κλικ στο εικονίδιο ΧρέωσηΕικονίδιο χρέωσης.
  2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επαλήθευση διαφημιζομένου.
 3. Φτάνοντας σε αυτό το σημείο της διαδικασίας επαλήθευσης, η ενότητα Σχετικά με την επιχείρησή σας θα έχει ήδη ολοκληρωθεί. Κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη που υπάρχει δίπλα στην επιλογή Επαληθεύστε τον οργανισμό σας ή στην επιλογή Προβείτε σε επαλήθευση.

Αν προωθείτε έναν οργανισμό:

 • Ο Τύπος λογαριασμού στο προφίλ πληρωμών του Google Ads πρέπει να είναι Οργανισμός, προτού υποβάλετε τα στοιχεία σας.
Μπορείτε να ελέγξετε τον Τύπο λογαριασμού στο προφίλ πληρωμών στο Google Ads, μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις για τη Χρέωση, στην ενότητα Λεπτομέρειες υπόχρεου πληρωμής. Αν ο Τύπος λογαριασμού είναι Φυσικό πρόσωπο, αλλά πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης ως οργανισμός, επικοινωνήστε μαζί μας πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία επαλήθευσης.
 • Αυτή η φόρμα θα πρέπει να συμπληρωθεί από έναν διαχειριστή λογαριασμού Google Ads ή έναν διαχειριστή του προφίλ πληρωμών που πληρώνει τις διαφημίσεις. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους χρήστες πληρωμών.
 • Θα κληθείτε να υποβάλετε δικαιολογητικά εγγραφής που θα περιλαμβάνουν το νόμιμο όνομα και την τοποθεσία του οργανισμού σας. Τα αποδεκτά έγγραφα ανά τοποθεσία παρατίθενται εδώ. Θα πρέπει επίσης να υποβάλετε τον αριθμό εγγραφής του οργανισμού και ένα έγγραφο για τη δική σας επαλήθευση*.
 • Το όνομα και η τοποθεσία στο προφίλ πληρωμών πρέπει να συμφωνούν ακριβώς με το όνομα και την τοποθεσία που αναγράφονται σε οποιαδήποτε έγγραφα υποβάλλετε. Αν το όνομα δεν συμφωνεί, φροντίστε ώστε ένας διαχειριστής λογαριασμού Google Ads ή ένας διαχειριστής πληρωμών να επεξεργαστεί το όνομα του προφίλ πληρωμών, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι που υπάρχει δίπλα στο όνομα του οργανισμού σας. Αν ο διαχειριστής δεν έχει πρόσβαση με δυνατότητα επεξεργασίας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να ζητήσετε ενημέρωση ονόματος οργανισμού.
 • Ενδέχεται να σας ζητηθεί να δηλώσετε τον αριθμό D-U-N-S που έχετε, προκειμένου να επαληθεύσετε τη νόμιμη ταυτότητά σας. Αν δεν έχετε αριθμό D-U-N-S, μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα απόκτησης εδώ ή, εναλλακτικά, να υποβάλετε το όνομα και τη διεύθυνση του οργανισμού σας.
 • Θα αναζητήσουμε τις πληροφορίες του οργανισμού σας που έχουν καταχωρηθεί στην Dun & Bradstreet με τον συγκεκριμένο αριθμό D-U-N-S και θα τις αντιστοιχίσουμε με τις πληροφορίες που παρείχατε για την επαλήθευση. Αν δεν υπάρξει αντιστοίχιση, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που παρείχατε είναι ακριβείς και υποβάλετέ τις εκ νέου έως και 3 φορές. Και σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητηθεί να υποβάλετε έγγραφα ταυτότητας, όπως αυτά παρατίθενται παραπάνω, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης.
 • Αν επαληθεύετε την ταυτότητα του οργανισμού σας στο πλαίσιο της διαδικασίας αιτημάτων επανεξέτασης όσον αφορά τις αναστολές λογαριασμών, μπορεί να λάβετε ειδοποίηση να υποβάλετε τον αριθμό D-U-N-S για την ολοκλήρωση της επαλήθευσης. Αν δεν μπορούμε να βρούμε αντιστοίχιση μετά από 3 προσπάθειες, δεν θα σας επιτρέπεται να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης για την αναστολή του λογαριασμού σας.

Αν προωθείτε τον εαυτό σας ως φυσικό πρόσωπο:

 • Ο Τύπος λογαριασμού στο προφίλ πληρωμών του Google Ads πρέπει να είναι Φυσικό πρόσωπο, πριν υποβάλετε τα στοιχεία σας.
Μπορείτε να ελέγξετε τον Τύπο λογαριασμού στο προφίλ πληρωμών στο Google Ads, μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις για τη Χρέωση, στην ενότητα Λεπτομέρειες υπόχρεου πληρωμής. Αν ο Τύπος λογαριασμού εμφανίζεται εσφαλμένα ως Οργανισμός, επικοινωνήστε μαζί μας, πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία επαλήθευσης.
 • Πρέπει να υποβάλετε έγγραφα, για να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας. Τα αποδεκτά έγγραφα ανά τοποθεσία παρατίθενται εδώ*.
 • Το όνομα και η τοποθεσία που αναγράφονται στο προφίλ πληρωμών πρέπει να συμφωνούν με το όνομα και την τοποθεσία που αναγράφονται σε οποιαδήποτε έγγραφα υποβάλλετε*. Αν το όνομα δεν συμφωνεί, φροντίστε να επεξεργαστείτε το όνομα του προφίλ πληρωμών, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι που βρίσκεται δίπλα στο όνομά σας. Αν δεν έχετε πρόσβαση με δυνατότητα επεξεργασίας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να ζητήσετε ενημέρωση ονόματος.
 • Ενδέχεται να σας ζητηθεί να δηλώσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας, προκειμένου να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας. Αν δεν μπορούμε να βρούμε αντιστοίχιση μετά από 5 προσπάθειες, μπορεί και πάλι να σας ζητηθούν έγγραφα για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας.
 • Αν επαληθεύετε την ταυτότητά σας στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτήματος επανεξέτασης λόγω αναστολής λογαριασμού, μπορεί να λάβετε ειδοποίηση για να υποβάλετε τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ή τον αριθμό τηλεφώνου σας, προκειμένου να ολοκληρώσετε την επαλήθευση. Ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ή ο αριθμός τηλεφώνου σας θα διαγραφεί και δεν θα αποθηκευτεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης. Αν δεν μπορούμε να βρούμε αντιστοίχιση μετά από 3 προσπάθειες, δεν θα σας επιτρέπεται να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης για την αναστολή του λογαριασμού σας.

Η Google θα εξετάσει την αίτησή σας και θα σας στείλει μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την κατάσταση της επαλήθευσης ταυτότητας διαφημιζομένου, εντός 5-7 εργάσιμων ημερών, αν έχετε προθεσμία και εντός 30 εργάσιμων ημερών, αν δεν έχετε προθεσμία. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση επαλήθευσης στον λογαριασμό σας στο Google Ads, στην ενότητα Χρέωση Εικονίδιο χρέωσης → Επαλήθευση διαφημιζομένου. Αν είστε χρήστης λογαριασμού υπευθύνου, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα επαλήθευσης διαφημιζομένου, για να δείτε την κατάσταση όλων των λογαριασμών σας.

* Στη Νότια Κορέα, η επαλήθευση ταυτότητας πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας του χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που υποβάλλετε συμφωνούν απολύτως με τις πληροφορίες που διαθέτει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.
Ο λογαριασμός μου στο Google Ads έχει ρυθμιστεί με μηνιαία τιμολόγηση

Πριν ξεκινήσετε

Καθώς τα στοιχεία σας έχουν ήδη επαληθευτεί κατά τη διαδικασία δημιουργίας πιστωτικού ορίου, δεν απαιτείται να υποβάλετε πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα.

Η ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ειδοποίηση εντός του λογαριασμού που θα λάβετε θα αναφέρει λεπτομερώς τα απαιτούμενα βήματα για την έγκριση της χρήσης του νόμιμου ονόματος και της τοποθεσίας σας για κάθε λογαριασμό στο Google Ads. Αυτό το όνομα και η τοποθεσία θα αναφέρονται στο προφίλ πληρωμών. Αν τα στοιχεία του προφίλ πληρωμών δεν είναι ενημερωμένα, επικοινωνήστε μαζί μας, πριν ξεκινήσετε την επαλήθευση.

Αν δεν είστε διαχειριστής του λογαριασμού στο Google Ads, πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν διαχειριστή, για να ξεκινήσει την επαλήθευση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα επίπεδα πρόσβασης στον λογαριασμό εδώ.

Πώς να ολοκληρώσετε τη διαδικασία

 1. Αφού ολοκληρώσετε την ενότητα Σχετικά με την επιχείρησή σας στη σελίδα Επαλήθευση διαφημιζομένου του λογαριασμού σας στο Google Ads, κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη που υπάρχει δίπλα στην επιλογή Επαλήθευση του οργανισμού σας.
 2. Με αυτή την ενέργεια θα ανοίξει μια νέα σελίδα για την επιβεβαίωση του ονόματος και της τοποθεσίας του οργανισμού σας.
 3. Αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για μαζική επαλήθευση πολλών λογαριασμών, θα σας παρουσιαστεί αυτή η επιλογή.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιβεβαίωση.

Θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η ταυτότητά σας έχει επαληθευτεί. Το όνομα και η τοποθεσία στο προφίλ πληρωμών θα εμφανίζονται σε αποκάλυψη σε όλες τις διαφημίσεις που προβάλλετε. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαφάνεια και τις αποκαλύψεις διαφημίσεων

Έχω λογαριασμό στο Google Ad Grants

Σημαντικό

 • Αν έχετε πολλούς λογαριασμούς Google Ad Grants, θα πρέπει να ολοκληρώσετε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω για κάθε λογαριασμό.
 • Θα πρέπει να ολοκληρώσετε την επαλήθευση διαφημιζομένου μόνο για τους λογαριασμούς που αναφέρονται στην ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία σας ζητείται να ξεκινήσετε τη διαδικασία επαλήθευσης.
 • Αν δεν είστε διαχειριστής του λογαριασμού στο Google Ads, πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν διαχειριστή, για να ξεκινήσει την επαλήθευση. Μάθετε πώς.

Πώς να ολοκληρώσετε τη διαδικασία

 1. Αφού ολοκληρώσετε την ενότητα Σχετικά με την επιχείρησή σας στη σελίδα Επαλήθευση διαφημιζομένου του λογαριασμού σας στο Google Ads, κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη που υπάρχει δίπλα στην επιλογή Επαλήθευση του οργανισμού σας.
 2. Θα ανακατευθυνθείτε σε μια φόρμα, όπου θα πρέπει να υποβάλετε τις ζητούμενες πληροφορίες εκ μέρους του οργανισμού που εκπροσωπείτε.
 3. Το όνομα που υποβάλλετε ως όνομα διαφημιζομένου πρέπει να είναι ο παραλήπτης δωρεάς που εκπροσωπείτε.
 4. Η επιλεγμένη τοποθεσία πρέπει να είναι η τοποθεσία όπου είναι εγγεγραμμένος ο παραλήπτης δωρεάς που εκπροσωπείτε και να συμφωνεί με τα έγγραφα που υποβάλλετε.
 5. Τα δικαιολογητικά εγγραφής που υποβάλλονται πρέπει να φέρουν το όνομα και την τοποθεσία του διαφημιζομένου που εκπροσωπείτε. Τα αποδεκτά έγγραφα ανά τοποθεσία παρατίθενται εδώ.
 6. Η Google θα εξετάσει την αίτησή σας και θα σας στείλει μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την κατάσταση της επαλήθευσης, εντός 5-7 εργάσιμων ημερών, αν έχετε προθεσμία και εντός 30 εργάσιμων ημερών, αν δεν έχετε προθεσμία. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση επαλήθευσης στον λογαριασμό σας στο Google Ads, στην ενότητα Χρέωση Εικονίδιο χρέωσης → Επαλήθευση διαφημιζομένου.
Επαληθεύστε την εταιρεία σας [Είμαι εταιρεία ή τρίτο μέρος που προβάλλει διαφημίσεις εκ μέρους ενός οργανισμού ή φυσικού προσώπου]

Πριν ξεκινήσετε

Επαληθεύστε ότι ο Τύπος λογαριασμού στο προφίλ πληρωμών του Google Ads έχει οριστεί σε Οργανισμός, προτού υποβάλετε τα στοιχεία σας.

Μπορείτε να ελέγξετε τον Τύπο λογαριασμού στο προφίλ πληρωμών στο Google Ads, μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις για τη Χρέωση, στην ενότητα Λεπτομέρειες υπόχρεου πληρωμής. Αν ο Τύπος λογαριασμού είναι Φυσικό πρόσωπο, επικοινωνήστε μαζί μας πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία επαλήθευσης.

Πώς να ολοκληρώσετε τη διαδικασία

 1. Αφού ολοκληρώσετε την ενότητα Σχετικά με την επιχείρησή σας στη σελίδα Επαλήθευση διαφημιζομένου του λογαριασμού σας στο Google Ads, κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη που υπάρχει δίπλα στην επιλογή Επαλήθευση της εταιρείας σας.
  • Αν η εταιρεία διαθέτει λογαριασμό στο Google Ads που χρεώνεται βάσει μηνιαίας τιμολόγησης, η εφαρμογή παρακολούθησης θα ενημερωθεί σε κατάσταση Ολοκληρώθηκε και δεν απαιτούνται άλλα βήματα.
  • Αν η εταιρεία έχει λογαριασμό στο Google Ads που δεν χρεώνεται βάσει μηνιαίας τιμολόγησης, θα γίνει μετάβαση σε μια νέα σελίδα για τα επόμενα βήματα.
 2. Με αυτή την ενέργεια θα ανοίξει μια νέα σελίδα, όπου θα σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητα της εταιρείας σας. Αν δεν είστε διαχειριστής Google Ads, πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν διαχειριστή του λογαριασμού για να ξεκινήσετε την επαλήθευση. Μάθετε πώς.
 3. Ένας διαχειριστής του Google Ads ή ένας διαχειριστής στο προφίλ πληρωμών πρέπει να ανεβάσει τα δικαιολογητικά εγγραφής για την εταιρεία σας, καθώς και ένα έγγραφο για τη δική σας επαλήθευση*. Τα αποδεκτά έγγραφα ανά τοποθεσία παρατίθενται εδώ. Το νόμιμο όνομα και η τοποθεσία που αναγράφονται στο προφίλ πληρωμών πρέπει να συμφωνούν με το νόμιμο όνομα και την τοποθεσία που αναγράφονται σε οποιαδήποτε έγγραφα υποβάλλετε. Αν το όνομα δεν συμφωνεί, φροντίστε ώστε ένας διαχειριστής λογαριασμού ή ένας διαχειριστής πληρωμών να επεξεργαστεί το όνομα του προφίλ πληρωμών, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι που υπάρχει δίπλα στο όνομα του οργανισμού, για να πραγματοποιήσει την αλλαγή. Αν ο διαχειριστής δεν έχει πρόσβαση με δυνατότητα επεξεργασίας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να ζητήσετε ενημέρωση ονόματος οργανισμού.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.

Σημείωση: Η διαχείριση όλων των πληροφοριών που συλλέγονται πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πολιτικές απορρήτου και ασφαλείας που περιγράφονται στο Κέντρο ασφαλείας Google.

* Στη Νότια Κορέα, η επαλήθευση ταυτότητας πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας του χρήστη. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που υποβάλλετε συμφωνούν απολύτως με τις πληροφορίες που διαθέτει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

Επαληθεύστε τον πελάτη σας [Είμαι εταιρεία ή τρίτο μέρος που προβάλλει διαφημίσεις εκ μέρους ενός οργανισμού ή φυσικού προσώπου]

Σημαντικό

 • Αν πληρώνετε με αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές για λογαριασμούς Google Ads εκ μέρους πολλών οργανισμών ή φυσικών προσώπων, θα πρέπει να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα για κάθε προσδιορισμένο λογαριασμό.

Πώς να ολοκληρώσετε τη διαδικασία

Βήματα διαφημιστικής εταιρείας

 1. Αφού ολοκληρώσετε την ενότητα "Σχετικά με την επιχείρησή σας" στη σελίδα Επαλήθευση διαφημιζομένου του λογαριασμού σας στο Google Ads, θα εμφανιστεί η ενότητα "Επαληθεύστε τον πελάτη σας".
 2. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί η επιλογή να προσκαλέσετε τον πελάτη να κάνει ο ίδιος επαλήθευση ή να επαληθεύσει η διαφημιστική εταιρεία τον πελάτη εκ μέρους του.
  • Αν θέλετε να προσκαλέσετε τον πελάτη να κάνει ο ίδιος επαλήθευση, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή συνδέσμου δίπλα στο στοιχείο Αποστολή συνδέσμου επαλήθευσης στον πελάτη σας. Ζητήστε του να ακολουθήσει τις οδηγίες που παρέχονται, για να ολοκληρώσει την επαλήθευση.
  • Αν έχετε επιλέξει να επαληθεύσετε τον πελάτη εκ μέρους του, θα ανακατευθυνθείτε σε μια αυτόνομη σελίδα, για να ξεκινήσετε το βήμα επαλήθευσης πελάτη. Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ πληρωμών για τον πελάτη και μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχετε τεκμηρίωση. Τα αποδεκτά έγγραφα ανά τοποθεσία παρατίθενται εδώ. Ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες, για να ολοκληρώσετε την επαλήθευση.

Βήματα πελάτη

Για να ξεκινήσει την επαλήθευση πελάτη, η διαφημιστική εταιρεία πρέπει πρώτα να στείλει τις οδηγίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ανατρέξτε στην παραπάνω ενότητα).

 1. Ο πελάτης θα κληθεί είτε να επιλέξει ένα υπάρχον προφίλ πληρωμών που έχει στην Google, ώστε να το χρησιμοποιήσει για την επαλήθευση των διαφημίσεων της επιχείρησής του, είτε να δημιουργήσει ένα νέο προφίλ πληρωμών.
 2. Τα προφίλ πληρωμών που θα εμφανιστούν για επιλογή σε αυτό το βήμα θα είναι όλα τα προφίλ που σχετίζονται επί του παρόντος με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσει ξανά ένα υπάρχον προφίλ πληρωμών που δεν εμφανίζεται στη λίστα, πρέπει να κοινοποιήσει τον σύνδεσμο για την έναρξη της επαλήθευσης σε έναν διαχειριστή του προφίλ πληρωμών. Αν ο πελάτης δεν έχει υπάρχοντα προφίλ, πρέπει να δημιουργήσει ένα νέο προφίλ.
  • Το όνομα επιχείρησης του προφίλ που επιλέγει θα χρησιμοποιείται στις αποκαλύψεις των διαφημίσεών του και στο Ads Transparency Center.
  • Ανεξάρτητα από το αν ο πελάτης θα επιλέξει ένα υπάρχον προφίλ ή θα δημιουργήσει ένα νέο, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στη χρέωση των λογαριασμών Google Ads του πελάτη, ούτε θα παραχωρηθεί στον πελάτη πρόσβαση στους λογαριασμούς του στο Google Ads, αν δεν την έχει ήδη.
 3. Εκτός της περίπτωσης που ο πελάτης θα επιλέξει ένα υπάρχον, ήδη επαληθευμένο προφίλ, ο πελάτης θα πρέπει να επαληθεύσει το νέο ή το υπάρχον προφίλ πληρωμών του, ανεβάζοντας έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητα της εταιρείας του. Δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.
 4. Μόλις ο πελάτης σας επαληθεύσει με επιτυχία το προφίλ πληρωμών του, θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να δείτε την κατάσταση στη σελίδα Επαλήθευση διαφημιζομένου.

Σημείωση:

 • Το όνομα που υποβάλετε ως όνομα επιχείρησης διαφημιζομένου πρέπει να είναι το όνομα του διαφημιζομένου που εκπροσωπείται από τη διαφημιστική εταιρεία και όχι το όνομα της διαφημιστικής σας εταιρείας. Επίσης, θα πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο όνομα με αυτό που αναγράφεται στα νομικά έγγραφα που υποβάλλονται μέσω της φόρμας. Αυτό το όνομα θα εμφανίζεται σε μια αποκάλυψη, σε οποιεσδήποτε διαφημίσεις προβάλλονται από τον λογαριασμό Google Ads.
 • Τα δικαιολογητικά εγγραφής που υποβάλλονται πρέπει να φέρουν το όνομα και την τοποθεσία του διαφημιζομένου που εκπροσωπείτε. Τα αποδεκτά έγγραφα ανά τοποθεσία παρατίθενται εδώ.

Η Google θα εξετάσει την αίτησή σας και θα σας στείλει μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την κατάσταση της επαλήθευσης του πελάτη σας, εντός 5-7 εργάσιμων ημερών, αν έχετε προθεσμία και εντός 30 εργάσιμων ημερών, αν δεν έχετε προθεσμία.

Θυμηθείτε

Οι διαφημίσεις που προβάλλονται από διαφημιζομένους οι οποίοι ολοκληρώνουν την επαλήθευση ταυτότητας θα εμφανίζουν το όνομα (ή το όνομα του οργανισμού που εκπροσωπείτε) και την τοποθεσία που δηλώσατε κατά τη διαδικασία επαλήθευσης, σε μια αποκάλυψη που δημιουργείται αυτόματα από την Google. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαφάνεια διαφημιζομένων και τις αποκαλύψεις

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού