Jak provést ověření totožnosti

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

ověření identity

Inzerenti, které do programu ověřování inzerentů vybereme, obdrží výzvu k ověření e-mailem a přes oznámení v účtu. Po úspěšném ověření bude Google zveřejňovat informace o vašem účtu Google Ads a reklamních kampaních ve veřejných informacích o reklamách a v Centru transparentnosti reklam. Další informace o našich zásadách transparentnosti

Google si vyhrazuje právo vyžádat si opětovné ověření vaší totožnosti nebo obchodní činnosti. Až bude takové ověření nutné, oznámíme vám to. O opětovné ověření totožnosti nebo obchodní činnosti můžete být požádáni například v případě, že dojde k významným změnám ve vašem účtu Google Ads.

Pokud máte na ověření lhůtu

Pokud máte pro dokončení ověření stanovenou konkrétní lhůtu, budete mít na spuštění ověření v sekci „Informace o vaší firmě“ 30 dní ode dne, kdy vám přišel e-mail s upozorněním nebo se objevilo oznámení v účtu. Po dokončení této fáze vám bude sděleno, jaké další kroky musíte v rámci ověření provést. Další kroky budou záviset na struktuře vašeho účtu, nastavení fakturace a na tom, jestli inzerujete jménem organizace, nebo fyzické osoby. Můžeme také požadovat, abyste ověřili svoji obchodní činnost.

Po zahájení ověření budete mít 30 dnů na to, abyste dokončili jak toto ověření, tak i všechna ostatní, která si od vás vyžádáme, např. ověření vaší obchodní činnosti. Jestliže ověření během 30 dnů neprovedete, bude vám účet předběžně pozastaven.

Pokud nemáte na ověření lhůtu

Ověření spustíte v sekci „Informace o firmě“ a budete postupovat podle stejných kroků, jak jsou uvedeny výše. Po dokončení této fáze vám bude sděleno, jaké další kroky musíte v rámci ověření provést. Další kroky budou záviset na struktuře vašeho účtu, nastavení fakturace a na tom, jestli inzerujete jménem organizace, nebo fyzické osoby. Můžeme také požadovat, abyste ověřili svoji obchodní činnost.

I pokud ověření nespustíte nebo nesplníte požadavky programu ověřování, účet vám předběžně pozastaven nebude.

Poznámka:

 • Ověření identity musí provést administrátor účtu Google Ads a případně platebního profilu, který za reklamy platí. Níže jsou pro jednotlivé typy zákazníků uvedeny podrobnosti o tom, kdo může ověření provést.
 • Někteří uživatelé budou mít možnost dobrovolně provést hromadné ověření identity. Pokud se vás týká, oznámíme vám to v účtu Google Ads ve fázi ověřování identity.
 • Jako další vrstvu ochrany našich uživatelů může Google vyžadovat, aby inzerenti provedli ověření pro přístup k určitým reklamním funkcím s cílem zabránit neplatným aktivitám a zneužívání těchto funkcí.
Požadavky na název inzerenta

Název inzerenta je obchodní firma nebo obchodní název inzerenta ověřené společností Google v rámci Programu ověřování inzerentů.

Aby mohla být obchodní firma ověřena, musí se shodovat s obchodní firmou na všech dokumentech dokládajících registraci předložených v ověřovacím programu.

Aby mohl být ověřen obchodní název, musí odpovídat tomu na dokumentu dokládajícím registraci předloženém v ověřovacím programu, na němž musí být uveden spolu s obchodní firmou. Přijatelné dokumenty pro jednotlivé země najdete zde.*

Agentury musí jako název použít obchodní firmu nebo obchodní název inzerenta, kterého zastupují.

Název inzerenta se zobrazí v sekci „Informace o tomto inzerentovi“, kde se zveřejňují údaje o zadavateli reklamy. Další informace

Není povoleno:

Červené znaménko × Nepřesné názvy nebo názvy produktů, které se neshodují s obchodní firmou nebo obchodním názvem inzerenta uvedenými na dokumentech dokládajících registraci předložených v ověřovacím programu

Červené znaménko × Velká písmena, propagační formulace nebo domény, pokud nejsou součástí platné obchodní firmy nebo platného obchodního názvu

Červené znaménko × Speciální znaky, například smajlíky, otevírací doba, informace o produktech nebo službách a telefonní čísla

Červené znaménko × Ochranné známky

 • Inzerenti také mohou ověřit podklady s informacemi o své firmě, například název a logo firmy, a zobrazovat je v reklamách v rámci ověření značky pro informace o firmě. Přečtěte si další informace o ověření značky pro informace o firmě.
* V Jižní Koreji se ověření identity provádí prostřednictvím mobilního operátora. Informace, které předložíte, se proto musí přesně shodovat s údaji evidovanými vaším mobilním operátorem.

Postup ověření totožnosti

Jaké další kroky budete muset v rámci ověřování identity provést, závisí na vašich odpovědích ve fázi Informace o vaší firmě. Kroky najdete na stránce ověření inzerenta v sekci „Váš stav“.

Vyberte si jednu z níže uvedených možností a systém zobrazí podrobné pokyny. Pokud si nejste jisti, který typ se na vás vztahuje, přečtěte si, jak zjistit nastavení plateb.

Ověření vás nebo vaší organizace [Jsem inzerent a zastupuji sám sebe nebo svou organizaci]

Ve svém účtu Google Ads mám nastaveny automatické nebo manuální platby

Postup ověření

 1. Postup ověření pro jednotlivé účty Google Ads bude uveden v oznámení, které obdržíte e-mailem a v účtu.
  Poznámka: Níže uvedené pokyny se týkají nového designu uživatelského prostředí Google Ads. Pokud chcete použít předchozí design, klikněte na ikonu Vzhled a vyberte možnost Použít předchozí vzhled. Pokud používáte předchozí verzi Google Ads, můžete vyzkoušet pomůcku pro rychlou orientaci nebo požadovanou stránku najít přes vyhledávací pole v horním navigačním panelu.
 2. Kroky, které je třeba provést, najdete v Google Ads:
  1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu Fakturace Billing Icon.
  2. Klikněte na možnost Ověření inzerenta.
 3. V této fázi ověřovacího procesu již budete mít sekci Informace o vaší firmě vyplněnou. Klikněte na Začínáme vedle textu „Ověření organizace“ nebo „Ověření vlastní identity“.

Pokud propagujete organizaci:

 • Než informace odešlete, musíte mít v platebním profilu Google Ads jako typ účtu nastavenou Organizaci.
Typ účtu zjistíte v platebním profilu služby Google Ads na kartě Fakturace a stránce Nastavení, v sekci Údaje o plátci. Pokud máte zvolenou možnost Fyzická osoba, ale potřebujete ověřit organizaci, před spuštěním ověření nás kontaktujte.
 • Tento formulář musí vyplnit administrátor účtu Google Ads nebo administrátor platebního profilu, který platí za reklamy. Další informace o uživatelích centra plateb
 • Budete požádáni o zaslání registračních dokumentů, v nichž je uveden úřední název a sídlo vaší organizace. Přijatelné dokumenty pro jednotlivé lokality najdete zde. Dále budete muset uvést registrační číslo své firmy a předložit dokument, kterým doložíte, že se jedná skutečně o vás.*
 • Název a lokalita v platebním profilu musí přesně odpovídat názvu a lokalitě ve všech poskytnutých dokumentech. Pokud se názvy neshodují, zajistěte, aby administrátor účtu Google Ads nebo administrátor plateb upravil název v platebním profilu. Provede to tak, že klikne na ikonu tužky vedle názvu organizace. Jestliže administrátor nemá oprávnění k úpravám, musíte nás s žádostí o změnu názvu organizace kontaktovat.
 • Možná budete muset zadat číslo DUNS, abychom mohli ověřit vaši právní identitu. Pokud ho nemáte, můžete o něj požádat zde nebo místo něj zadat název a adresu organizace.
 • Podle DUNS vyhledáme údaje o vaší organizaci zaregistrované u společnosti Dun & Bradstreet a porovnáme je s informacemi, které jste zadali k ověření. Pokud nenajdeme shodu, zkontrolujte přesnost zadaných údajů a až třikrát zadejte své informace znovu. I v tomto případě vás můžeme vyzvat, abyste pro úspěšné dokončení procesu ověření předložili dokumenty potvrzující vaši identitu.
 • Pokud identitu organizace ověřujete v rámci odvolání proti pozastavení účtu, můžete být vyzváni, abyste zadali své číslo DUNS. Pokud ani po třech pokusech nenajdeme shodu, odvolání proti pozastavení účtu vám umožněno nebude.

Pokud propagujete sami sebe jako fyzickou osobu:

 • Než odešlete údaje, musíte mít v platebním profilu Google Ads nastaven typ účtu Fyzická osoba.
Typ účtu zjistíte v platebním profilu služby Google Ads na kartě Fakturace a stránce Nastavení, v sekci Údaje o plátci. Pokud máte nesprávně zvolenou možnost Organizace, před spuštěním ověření nás kontaktujte.
 • Předložte dokumenty dokládající vaši identitu. Přijatelné dokumenty pro jednotlivé lokality najdete zde.*
 • Název a lokalita v platebním profilu musí přesně odpovídat názvu a lokalitě ve všech poskytnutých dokumentech*. Pokud název neodpovídá, upravte ho ve svém platebním profilu. K tomu je třeba vedle názvu kliknout na ikonu tužky. Pokud nemáte přístup s oprávněním k úpravám, kontaktujte nás a požádejte o změnu názvu.
 • Možná budete muset kvůli ověření vlastní identity zadat své telefonní číslo. Pokud ani po pěti pokusech nenajdeme shodu, můžeme vás požádat o předložení dokladů potvrzujících vaši identitu.
 • Pokud svou totožnost ověřujete v rámci odvolání proti pozastavení účtu, můžete být vyzváni, abyste zadali své rodné nebo telefonní číslo. Vaše rodné nebo telefonní číslo bude po dokončení ověřovacího procesu odstraněno a nebudeme ho ukládat. Pokud ani po třech pokusech nenajdeme shodu, odvolání proti pozastavení účtu vám umožněno nebude.

Google žádost zkontroluje, a pokud máte stanovenou lhůtu, zašle vám do 5–7 pracovních dnů e‑mailem oznámení o stavu ověření identity inzerenta. Pokud lhůtu nemáte, přijde e‑mail do 30 pracovních dnů. Stav najdete v účtu Google Ads na stránce Nástroje a nastavení → Fakturace → Ověření inzerenta. Pokud jste uživatelem účtu správce, najdete stav všech svých účtů na stránce Ověření inzerentů.

* V Jižní Koreji se ověření identity provádí prostřednictvím mobilního operátora. Informace, které předložíte, se proto musí přesně shodovat s údaji evidovanými vaším mobilním operátorem.
Ve svém účtu Google Ads používám měsíční fakturaci

Než začnete

Protože vaše údaje již byly ověřeny při schvalování kreditní hranice, nemusíte žádné další dokumenty ani informace předkládat.

Postup schválení použití vašeho obchodního názvu a sídla pro jednotlivé účty Google Ads se dozvíte z oznámení, které obdržíte e-mailem a v účtu. Jde o název a sídlo uvedené ve vašem platebním profilu. Pokud nejsou údaje ve vašem platebním profilu aktuální, před zahájením ověřování nás kontaktujte.

Pokud nejste administrátor účtu Google Ads, musíte o zahájení ověření požádat administrátora. Další informace o úrovních přístupu k účtu najdete zde.

Postup ověření

 1. Poté, co v účtu Google Ads na stránce Ověření inzerenta vyplníte sekci informací o firmě, klikněte na Začínáme vedle textu Ověření organizace.
 2. Otevře se nová stránka, kde potvrdíte název a sídlo své organizace.
 3. Pokud jste způsobilí k hromadnému ověření více účtů, bude vám tato možnost nabídnuta.
 4. Klikněte na Potvrdit.

Obdržíte e-mail s potvrzením, že vaše identita je ověřena. Název a adresa ve vašem platebním profilu budou uvedeny v informacích o zadavateli u všech vámi zobrazovaných reklam. Další informace o transparentnosti a informacích o zadavateli reklamy

Mám účet Google Ad Grants

Důležité

 • Pokud máte více účtů Google Ad Grants, musíte níže popsané kroky provést pro každý z nich.
 • Ověření inzerenta je třeba provést pouze pro účty uvedené v e-mailu, kterým jsme vás o ně požádali.
 • Pokud nejste administrátor účtu Google Ads, musíte o zahájení ověření požádat administrátora. Jak na to

Postup ověření

 1. Poté, co v účtu Google Ads na stránce Ověření inzerenta vyplníte sekci informací o firmě, klikněte na Začínáme vedle textu Ověření organizace.
 2. Budete přesměrováni na formulář, kde jménem vámi zastupované organizace uvedete požadované informace.
 3. Uvedený název inzerenta musí být názvem vámi zastupovaného příjemce grantu.
 4. Vybrané sídlo musí odpovídat zemi, kde je vámi zastupovaný příjemce grantu registrován, a shodovat se s údaji v předložených dokumentech.
 5. Předložené dokumenty o registraci musí obsahovat název a sídlo vámi zastupovaného inzerenta. Přijatelné dokumenty pro jednotlivé lokality najdete zde.
 6. Google žádost zkontroluje, a pokud máte stanovenou lhůtu, zašle vám do 5–7 pracovních dnů e‑mailem oznámení o stavu vašeho ověření. Pokud lhůtu nemáte, přijde e‑mail do 30 pracovních dnů. Stav ověření najdete v účtu Google Ads na stránce Nástroje a nastavení → Fakturace → Ověření inzerenta.
Ověření vaší agentury [Jsem agentura nebo třetí strana a inzeruji jménem organizace nebo fyzické osoby]

Než začnete

Před odesláním informací musíte mít ve svém platebním profilu Google Ads jako typ účtu nastavenou Organizaci.

Typ účtu zjistíte v platebním profilu služby Google Ads na kartě Fakturace a stránce Nastavení, v sekci Údaje o plátci. Pokud máte zvolenou možnost Fyzická osoba, před spuštěním ověření nás kontaktujte.

Postup ověření

 1. Poté, co v účtu Google Ads na stránce Ověření inzerenta vyplníte sekci informací o firmě, klikněte na Začínáme vedle textu Ověření agentury.
  • Jestliže účet Google Ads agentury používá měsíční fakturaci, změní se ukazatel stavu na Hotovo a nic dalšího dělat nemusíte.
  • Jestliže agentura používá účet Google Ads, který nepoužívá měsíční fakturaci, zobrazí se další stránka uvádějící další potřebné kroky.
 2. Otevře se nová stránka s žádostí, abyste ověřili identitu své agentury. Pokud nejste administrátorem Google Ads, musíte o zahájení ověřování požádat správce účtu. Postup
 3. Administrátor Google Ads nebo administrátor platebního profilu musí odeslat registrační dokumenty vaší agentury a dokument dokládající vaši identitu.* Přijatelné dokumenty pro jednotlivé lokality najdete zde. Úřední název a sídlo v platebním profilu musí odpovídat údajům uvedeným ve všech předložených dokladech. Pokud se názvy neshodují, zajistěte, aby administrátor účtu nebo administrátor plateb upravil název v platebním profilu. Provede to tak, že klikne na ikonu tužky vedle názvu organizace a název změní. Jestliže administrátor nemá přístup s oprávněním k úpravám, musíte nás kontaktovat a požádat o změnu názvu organizace.
 4. Klikněte na Odeslat.

Poznámka: Všechny získané informace jsou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany soukromí a zabezpečení, které najdete v centru bezpečnosti Google.

* V Jižní Koreji se ověření identity provádí prostřednictvím mobilního operátora. Informace, které předložíte, se proto musí přesně shodovat s údaji evidovanými vaším mobilním operátorem.

Ověření vašeho klienta [Jsem agentura nebo třetí strana a inzeruji jménem organizace nebo fyzické osoby]

Důležité

 • Pokud automatickými nebo manuálními platbami hradíte útratu za účty Google Ads více organizací nebo fyzických osob, musíte tento krok provést pro každý účet zvlášť.

Postup ověření

Agentury

 1. Až v účtu Google Ads na stránce Ověření inzerenta vyplníte informace o své firmě, zobrazí se vám sekce Ověření klienta.
 2. Následně se vám nabídne možnost vyzvat klienta, aby se ověřil sám, nebo nechat agenturu ověřit ho jeho jménem.
  • Pokud chcete klienta vyzvat, aby se ověřil sám, klikněte na Zkopírovat odkaz vedle možnosti Pošlete klientovi ověřovací odkaz. Požádejte ho, ať dokončí ověření podle uvedených pokynů.
  • Pokud jste zvolili ověření klienta jeho jménem, budete přesměrováni na samostatnou stránku, kde budete moct ověření klienta zahájit. Budete muset pro klienta vytvořit nový platební profil a možná budete požádáni o předložení příslušných dokumentů. Přijatelné dokumenty pro jednotlivé lokality najdete zde. Dokončete ověření podle uvedených pokynů.

Klient

Aby mohl klient zahájit své ověření, musí mu agentura nejprve zaslat e‑mailem příslušné pokyny (viz oddíl výše).

 1. Bude vyzván, aby vybral platební profil, který se při ověřování inzerce jeho firmy použije. Zvolit může buď stávající platební profil, který má u Googlu, nebo si může vytvořit nový.
 2. V rámci tohoto kroku může klient vybírat ze všech platebních profilů spojených s jeho e‑mailovou adresou. Jestliže chce znovu použít nějaký stávající platební profil, který není v seznamu uveden, musí poslat odkaz na zahájení ověřování jeho administrátorovi. Pokud žádný profil nemá, musí si vytvořit nový.
  • Název společnosti uvedený ve vybraném profilu bude použit v informacích o zadavateli reklamy u jeho reklam a v Centru transparentnosti reklam.
  • Ať už zvolí stávající profil, nebo bude mít nový, fakturace v účtech Google Ads zůstane beze změn a klientovi nebude ani udělen přístup k jeho účtům Google Ads (pokud ho dosud nemá).
 3. Pokud klient nevybere stávající platební profil, který byl už ověřen, musí svůj nový nebo stávající platební profil ověřit nahráním dokumentace prokazující identitu jeho společnosti. Další informace
 4. Jakmile klient svůj platební profil úspěšně ověří, obdržíte oznámení e-mailem. Stav ověření se Vám zobrazuje na stránce Ověření inzerenta.

Poznámka:

 • Uvedený název společnosti inzerenta musí odpovídat inzerentovi zastupovanému agenturou (není to tedy název vaší agentury) a musí se přesně shodovat s názvem v právních dokumentech předložených prostřednictvím formuláře. Název bude uveden v informacích o zadavateli ve všech reklamách zobrazovaných z daného účtu Google Ads.
 • Předložené dokumenty o registraci musí obsahovat název a sídlo vámi zastupovaného inzerenta. Přijatelné dokumenty pro jednotlivé lokality najdete zde.

Google žádost zkontroluje, a pokud máte stanovenou lhůtu, zašle vám do 5–7 pracovních dnů e‑mailem oznámení o stavu ověření klienta. Pokud lhůtu nemáte, přijde e‑mail do 30 pracovních dnů.

Upozornění

Reklamy zobrazované inzerenty s ověřenou totožností budou uvádět jméno (nebo název organizace, kterou zastupujete) a sídlo uvedené při ověřování. Tyto informace Google do reklam vkládá automaticky. Další informace o transparentnosti inzerentů a veřejných informacích o reklamách

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
5891846892469942766
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true