Om verifiering

För att underlätta för våra användare tillhandahåller Google översatta versioner av vårt hjälpcenter. Sådana versioner är dock inte avsedda att förändra innehållet i våra policyer. Den engelskspråkiga versionen är den officiella version vi använder för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

För att Google ska kunna erbjuda ett säkert och tillförlitligt annonsekosystem för användare måste annonsörer slutföra ett eller flera verifieringsprogram. Nedan följer några exempel på verifieringsprogram som vi kan be dig att gå igenom. En mer detaljerad lista finns här.

Annonsörerna måste även följa Google Ads-policyerna. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Verifieringsprogram för annonsörer

Verifieringsprogrammet för annonsörer är Googles sammanslagna verifieringsprogram som förenar verifieringen av identitet och företagsverksamhet i ett enda flöde. Programmet består av ett antal steg som annonsörer måste följa och slutföra. I programmet ombeds annonsörer att tillhandahålla grundläggande information om deras verksamhet och identitet. Annonsörer har 30 dagar på sig att starta verifieringen och ytterligare 30 dagar på sig att slutföra den.

Annonsörer meddelas via e-post och i kontot när de har blivit utvalda för att genomgå verifieringsprogrammet för annonsörer. Nedan är uppgifterna för verifieringsprogrammet för annonsörer.

Om din verksamhet

I det första steget av verifieringsprogrammet för annonsörer ombeds annonsörer att svara på ett antal grundläggande frågor som har med deras Google Ads-konto och företag att göra i avsnittet Om ditt företag. Svaren på dessa frågor ger oss en bättre bild av ditt företag. Här finns några exempelfrågor som du kan bli ombedd att svara på:

 • Är ditt företag en reklambyrå?
 • Vem betalar för era annonser?
 • Marknadsför ditt företag egna produkter/tjänster eller någon annans?
 • Vilken eller vilka branscher är företaget verksam inom?

Personen som är ansvarig för att slutföra detta avsnitt bör vara en Google Ads-kontoadministratör som är bekant med företagets verksamhet och annonseringsrutiner för Google Ads-kontot. Du har 30 dagar på dig att skicka in dina svar. Efter dag 30 pausas ditt konto (eller dina konton). Läs mer om pausade konton

Svaren i avsnittet Om ditt företag avgör vilka verifieringskrav som gäller och leder vidare annonsörer till nästa steg i verifieringsprocessen. Där kan annonsörerna bli ombedda att verifiera sin identitet, sin företagsverksamhet eller både och.

Verifiera din identitet

När du har svarat på frågorna i avsnittet Om ditt företag kan du bli ombedd att verifiera företagets juridiska namn via processen för verifiering av annonsörsidentitet eller verifiering av företagsverksamhet. Beroende på hur Google Ads-kontot är konfigurerat kan denna verifiering krävas för din organisation och/eller din kunds organisation (om du arbetar för en byrå). Google verifierar din identitet och genererar en upplysning med ditt namn och din plats i alla annonser du visar. Läs mer om insyn och annonsupplysningar här.

Verifieringen måste slutföras av en auktoriserad representant som är administratör för Google Ads-kontot och/eller betalningsprofilen som betalar för annonserna. Du har 30 dagar på dig att slutföra verifieringen och alla andra verifieringar som krävs (om tillämpligt) när du inlett processen. Om du inte slutför verifieringen eller uppfyller kraven inom den angivna tidsperioden pausas kontot. Observera att kontot pausas i slutet av dag 30 endast om annonsörerna inte har slutfört verifieringen eller inte uppfyller kraven. Läs mer om pausade konton.

Mer information om hur du slutför verifieringen finns här.

Verifiera din företagsverksamhet

Beroende på dina svar på frågorna i avsnittet Om ditt företag kan vi be dig verifiera informationen om din företagsverksamhet (om tillämpligt) och skicka in styrkande dokumentation, som affärsmodell, företagsregistreringsuppgifter, vilken typ av tjänster du erbjuder, affärsmetoder och relationer till annonserade varumärken, produkter eller tredje parter (om tillämpligt).

Du 30 dagar på dig att slutföra verifieringen av företagsverksamhet och alla andra typer av begärda verifieringar (om tillämpligt) när du inleder processen. Om du inte slutför verifieringen eller uppfyller kraven inom den angivna tidsperioden pausas kontot. Observera att kontot pausas i slutet av dag 30 endast om annonsörerna inte har slutfört verifieringen eller inte uppfyller kraven. Läs mer om pausade konton.

Läs mer om verifiering av företagsverksamhet här.

Urvalskriterier för verifieringsprogrammet för annonsörer

Annonsörer kan bli utvalda för att slutföra Googles verifieringsprogram för annonsörer utifrån följande exempelkriterier:

 • Annonsörer kan väljas ut för verifiering om, till exempel, annonseringsbeteendet eller ditt annonsinnehåll anses vara potentiellt vilseledande. Vi vill säkerställa att användarna förstår vem som tillhandahåller de annonserade produkterna eller tjänsterna i Google-annonser.
 • Som ett led i lanseringen, som sker i etapper, av Googles löpande arbete för insyn, genom vilken alla annonsörer slutligen måste slutföra Googles verifieringsprogram för annonsörer. Att slutföra stegen ovan är en del av det programmet. Google tillämpar för närvarande identitetsverifiering av annonsörer som är registrerade i dessa regioner.
 • Som ett extra skyddslager för våra användare kan Google begära att annonsörer slutför programmet för annonsörsverifiering om de exempelvis visar annonser vid varumärkesrelaterade sökfrågor eller användarsökfrågor inom affärsområden eller branscher som är särskilt utsatta för otillåten användning och bedrägeri (till exempel resor, kundservicetjänster och tekniska supporttjänster samt finansiella tjänster). När en annonsör blir ombedd att verifiera sig ytterligare kan kampanjresultatet påverkas om annonsören visar annonser vid särskilda sökfrågor som är begränsade enligt Google. Annonsörerna kan förbättra sitt kampanjresultat genom att slutföra den verifiering som begärs (i tillämpliga fall).
Omedelbart pausade konto för verifieringsprogrammet för annonsörer

I vissa situationer kan vi pausa dina Google Ads-konton omedelbart när verifieringsprogrammet för annonsörer påbörjas. Det betyder att dina annonser inte kan visas förrän du har slutfört programmet.

Vi pausar ditt konto direkt av följande anledningar om

När vi bedömer om en annonsörs konto ska pausas under verifieringsprocessen kan vi överväga information från flera källor, bland annat varningar från myndigheter, beslut om en annonsörs affärspraxis eller klagomål från användare, företag eller andra om identitetsstöld eller bedrägeri.

När verifieringsprocessen är slutförd aktiveras annonsörens konto(n) och eventuella annonser som uppfyller kraven i Google Ads policyer kan visas. Konton som inte uppfyller kraven i detta verifieringsprogram förblir dock pausade.

Så använder Google dina uppgifter

Google använder informationen du uppger för att

 1. verifiera din identitet och/eller din företagsverksamhet 
 2. inkludera en länk i annonser du visar till en upplysning med ditt namn eller namnet på företaget du företräder samt din plats. 

Läs mer om insyn och upplysningar för annonsörer.

Som ett led i Googles utvidgade arbete för insyn gör vi information om dina Google Ads-konton och annonskampanjer tillgänglig offentligt, inräknat

 • historik över ändringar av annonsörsnamn
 • annonsmaterial
 • datum och platser för annonsvisning
 • annonser som har tagits bort eller konton som har stängts av på grund av juridiska skäl eller policyskäl
 • företagets kontaktuppgifter.

Personliga kontaktuppgifter, telefonnummer och e-postadresser publiceras inte.

Så visas upplysningar i olika annonsformat

Google Sök visas upplysningen i Om annonsören.

YouTube visas upplysningen som svar på frågan Varför visas annonsen? under informationsikonen  eller ikonen med tre punkter .

På webbplatser och i appar som samarbetar med Google gällande displayannonser visas upplysningen som svar på frågan Varför visas annonsen? via ikonen för Annonsval Annonsval-ikonen.

Viktigt att tänka på
 • Om du har för avsikt att visa valannonser måste du i vissa länder också slutföra verifieringen av valannonser.
 • Om vi upptäcker att du bryter mot vår Google Ads-policy eller om du uppger felaktig information under verifieringsprocessen återkallas verifieringen och ditt konto kan stängas av.
 • Google förbehåller sig rätten att verifiera din identitet eller företagsverksamhet igen. Du får en avisering när detta krävs. Du kan till exempel bli ombedd att verifiera din identitet eller företagsverksamhet igen om betydande förändringar i ditt Google Ads-konto skett.
 • Google kan uppdatera dessa verifieringskrav när som helst.

Begränsat innehåll

För att skydda våra användare tillåter vi endast legitima annonsörer att marknadsföra innehåll som är kopplat till vissa reglerade branscher, som hasardspel och spel, hälsovård och läkemedel samt finansiella produkter och tjänster. Om du vill annonsera om denna typ av innehåll på vår plattform kan du behöva gå igenom verifieringsprogrammet för att bevisa att du uppfyller lokala licenskrav. Du kan också behöva slutföra ytterligare identitetskontroller.

Vi granskar kontinuerligt våra annonspolicyer för att se till att de motsvarar förändringar i branschen och trender kring otillåten användning. Vi kan komma att införa nya verifieringskrav för vissa typer av innehåll.

Annonsformat och annonsfunktioner

För att säkerställa att annonserna som visas är av hög kvalitet kan vi kräva att annonsörer genomgår ytterligare verifiering för att få åtkomst till avancerade annonsformat och funktioner i Google Ads, som HTML5-annonser och annonser om lokala tjänster. Vi granskar annonser med alla våra annonsformat för att kontrollera att de inte överträder våra policyer eller medför otillåten användning, och kan införa nya verifieringskrav för att få åtkomst till vissa annonsformat.

Annonsörens ansvar

Enligt användarvillkoren för Google Ads ansvarar annonsörerna själva för sin användning av Google Ads. Annonsörer som skickar in falsk information som en del av våra verifieringsprogram anses bryta mot vår policy för kringgående av system. Google gör sitt bästa för att granska och validera informationen som annonsörerna tillhandahåller som en del av dessa verifieringsprogram. Detta utgör dock inte någon garanti eller något ansvar för annonsörernas innehåll eller aktivitet.

Behöver du hjälp?

Kontakta supportteamet på Google Ads om du har frågor om våra policyer
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73067
false