Ověřování

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Společnost Google se snaží poskytovat uživatelům důvěryhodný a bezpečný ekosystém. Proto vyžaduje, aby inzerenti absolvovali jeden nebo více programů ověřování. Níže uvádíme několik aspektů, které můžeme ověřovat. Podrobný seznam najdete zde.

Inzerenti musí rovněž dodržovat zásady služby Google Ads. Přečtěte si, co se stane, když naše zásady porušíte.

Program ověřování inzerentů

Program ověřování inzerentů je jednotný ověřovací program, do nějž společnost Google sjednotila ověřování totožnosti a obchodní činnosti. Skládá se z několika kroků, které musí inzerenti vykonat. V rámci tohoto programu si od inzerentů vyžádáme základní informace o jejich totožnosti a firmě. Na zahájení ověřovacího procesu mají inzerenti 30 dnů, dalších 30 dnů pak na jeho dokončení.

O tom, že byli do programu ověřování inzerentů vybráni, budou inzerenti informováni e-mailem a oznámením v účtu. Podrobnosti o tomto programu najdete níže.

Informace o vaší firmě

V prvním kroku programu ověřování inzerentů společnost Google inzerentům položí několik základních otázek souvisejících s jejich firmou a účtem Google Ads, a to v sekci Informace o vaší firmě. Odpovědi na ně nám pomohou udělat si o vaší firmě lepší představu. Může být potřeba odpovědět například na tyto otázky:

 • Je vaše firma reklamní agenturou?
 • Kdo platí za vaše reklamy?
 • Inzerujete produkty či služby někoho jiného nebo své vlastní?
 • V jakém odvětví (nebo odvětvích) působíte?

Vyplnění této části by měl provést administrátor účtu Google Ads obeznámený s fungováním firmy a inzertními postupy používanými na vašem účtu Google Ads. Na odeslání odpovědí budete mít 30 dnů. Pokud to v dané lhůtě nestihnete, váš účet (či účty) bude po uplynutí 30. dne předběžně pozastaven. Další informace o předběžném pozastavení účtu

Odpovědi na otázky z části Informace o vaší firmě ovlivní to, co od vás v rámci ověření budeme požadovat. Inzerenti podle nich budou nasměrováni na další ověřovací kroky. Může jít o ověření totožnosti, obchodní činnosti nebo obou.

Ověření totožnosti

Poté, co odešlete odpovědi na otázky o své firmě, můžete být požádáni o ověření svého úředního názvu či jména prostřednictvím ověření totožnosti inzerenta nebo ověření obchodní činnosti. V závislosti na tom, jak je váš účet Google Ads nastaven, můžeme toto ověření vyžadovat pro vaši organizaci, pro organizaci klienta (pokud pracujete jako agentura) nebo obojí. Google ověří vaši totožnost a ve všech vámi zobrazovaných reklamách pak bude zveřejňovat váš název či jméno a zemi. Další informace o transparentnosti a veřejných informacích o reklamách si můžete přečíst zde.

Toto ověření musí provést oprávněný zástupce, který je administrátorem účtu Google Ads a případně platebního profilu, který za reklamy platí. Na jeho provedení (a stejně tak i na provedení všech dalších ověření, která si od vás případně vyžádáme) budete mít 30 dnů od okamžiku zahájení tohoto procesu. Pokud ve stanovené lhůtě ověření neprovedete nebo nesplníte jeho požadavky, bude váš účet předběžně pozastaven. K pozastavení po uplynutí 30 dnů dojde pouze v případě, že inzerenti ověření nestihnou dokončit nebo nesplní jeho požadavky. Další informace o předběžném pozastavení účtu

Další pokyny k ověření totožnosti najdete zde.

Ověření obchodní činnosti

Podle odpovědí na otázky o vaší firmě vás můžeme požádat o ověření informací o obchodní činnosti (pokud je to relevantní) a o předložení podpůrných dokumentů. Můžeme se zeptat například na váš obchodní model, registrační údaje firmy, druhy nabízených služeb, obchodní praktiky a případně na vztahy s inzerovanými značkami, produkty nebo třetími stranami.

Na ověření obchodní činnosti (a stejně tak i na všechna další ověření, která si od vás případně vyžádáme) budete mít 30 dnů od okamžiku zahájení tohoto procesu. Pokud ve stanovené lhůtě ověření neprovedete nebo nesplníte jeho požadavky, bude váš účet předběžně pozastaven. K pozastavení po uplynutí 30 dnů dojde pouze v případě, že inzerenti ověření nestihnou dokončit nebo nesplní jeho požadavky. Další informace o předběžném pozastavení účtu

Další informace o ověřování obchodní činnosti

Kritéria výběru pro zařazení do programu ověřování inzerentů

Níže uvádíme příklady kritérií, která můžeme používat při výběru inzerentů, po nichž bude společnost Google požadovat ověření.

 • Inzerenti mohou být do programu ověřování vybráni například v případě, že budeme jejich inzertní chování nebo obsah reklam považovat za potenciálně zavádějící. Cílem je zajistit, aby uživatelé správně chápali, kdo služby nebo produkty propagované v reklamách Google Ads poskytuje.
 • V rámci postupné snahy společnosti Google o transparentnost budou muset program ověřování inzerentů, který zahrnuje výše uvedené kroky, v budoucnu absolvovat všichni inzerenti na Googlu. V současné době Google podporuje ověřování identity u inzerentů registrovaných v těchto regionech.
 • Jako další stupeň ochrany pro naše uživatele si Google může absolvování programu ověřování inzerentů vyžádat po inzerentech, kteří například inzerují u dotazů souvisejících s nějakou značkou nebo dotazů v odvětvích či oborech náchylných na zneužívání a podvody (například cestování, služby zákaznické nebo technické podpory a finanční služby). V případech, kdy je inzerent požádán o dodatečné ověření, to může ovlivnit výkon jeho kampaně při zobrazování reklam na určité dotazy, které Google omezuje. Úspěšné dokončení požadovaných ověření pomůže výkon příslušné kampaně zlepšit.
Okamžité pozastavení účtu v rámci programu ověřování inzerentů

Za určitých okolností můžeme vaše účty Google Ads při jejich zařazení do programu ověřování inzerentů pozastavit okamžitě. To znamená, že se vaše reklamy nebudou moci zobrazovat, dokud nebudete ověřeni.

Okamžité pozastavení účtů provádíme z těchto důvodů:

Při rozhodování, zda by účet inzerenta měl být v průběhu ověření předběžně pozastaven, můžeme kontrolovat informace z několika zdrojů. Mezi tyto zdroje patří (mimo jiné) varování a rozhodnutí regulačních orgánů o obchodních praktikách inzerenta a stížnosti uživatelů, firem a dalších subjektů ohledně předstírání jiné identity či podvodů.

Po úspěšném ověření bude pozastavení inzerentova účtu (nebo účtů) zrušeno a všechny reklamy, které jsou v souladu se zásadami Google Ads, se budou moci zobrazovat. Účty, které podmínky programu ověřování nesplní, však zůstanou pozastaveny.

Jak Google používá vaše údaje

Na základě vámi uvedených informací Google:

 1. ověří vaši totožnost, případně obchodní činnost,
 2. zobrazuje v reklamách veřejné informace včetně vašeho jména nebo názvu firmy, kterou zastupujete, a lokality; na tyto údaje vedou odkazy ze všech vašich reklam.

Přečtěte si o transparentnosti inzerentů a veřejných informacích o reklamách více.

Společnost Google pracuje na zajištění transparentnosti reklam, a proto veřejně zpřístupňujeme informace o vašich účtech Google Ads a reklamních kampaních. Týká se to těchto údajů:

 • historie změn jména nebo názvu inzerenta,
 • kreativ,
 • data a místa zobrazování reklam,
 • reklam odebraných z důvodu porušení zásad a účtů ze stejného důvodu pozastavených,
 • kontaktních údajů firmy.

Osobní kontaktní údaje, telefonní čísla ani e-mailové adresy se nezveřejňují.

Jak se veřejné informace zobrazují v různých formátech reklam

Ve Vyhledávání Google se tyto informace zobrazí v části O tomto inzerentovi.

Na YouTube jsou zveřejňované informace zobrazeny v části Proč tato reklama?, která je přístupná přes informační ikonu  nebo ikonu tří teček .

Na webech a v aplikacích partnerů společnosti Google zobrazujících obsahové reklamy se zveřejnění zobrazuje v části Proč tato reklama?, která je přístupná prostřednictvím ikony AdChoices Ikona AdChoices.

Důležité upozornění
 • Jestliže chcete zobrazovat volební reklamy, v některých zemích také musíte absolvovat ověření pro volební reklamy.
 • Pokud zjistíme, že porušujete naše zásady Google Ads nebo jste v ověřovacím programu uvedli nepravdivé informace, bude vaše ověření zrušeno a váš účet může být pozastaven.
 • Google si vyhrazuje právo vyžádat si opětovné ověření vaší totožnosti nebo obchodní činnosti. Až bude takové ověření nutné, oznámíme vám to. O opětovné ověření totožnosti nebo obchodní činnosti můžete být požádáni například v případě, že dojde k významným změnám ve vašem účtu Google Ads.
 • Společnost Google může tyto požadavky na ověření kdykoli změnit.

Obsah podléhající omezením

Abychom chránili naše uživatele, mohou obsah související s určitými regulovanými odvětvími, jako jsou hry (včetně hazardních), zdravotní péče a léčivafinanční produkty a služby, propagovat pouze oprávnění inzerenti. Pokud chcete na naší platformě takový obsah inzerovat, můžeme vás požádat, abyste absolvovali ověření a v jeho rámci prokázali, že splňujete místní požadavky ohledně licencí. Může být také nutné znovu ověřit vaši totožnost.

Zásady inzerce průběžně upravujeme, aby zohledňovaly aktuální vývoj v oboru a trendy ve způsobech zneužívání. U některého obsahu tak můžeme zavést nové požadavky na ověření.

Formáty a funkce reklam

Abychom zajistili kvalitu reklam, můžeme od inzerentů vyžadovat další ověření. Týká se to těch, kteří chtějí využívat pokročilé formáty a funkce služby Google Ads, například reklamy ve formátu HTML5reklamy místních služeb. U všech formátů kontrolujeme, zda inzerenti neporušují zásady nebo zda reklamy nezneužívají. Proto můžeme pro konkrétní formáty zavádět další požadavky na ověření.

Odpovědnost inzerenta

Podle ujednání ve smluvních podmínkách služby Google Ads odpovídají za své používání Google Ads výhradně sami inzerenti. Pokud nám inzerenti poskytnou v rámci našich ověřovacích programů nepravdivé informace, bude to považováno za porušení zásad pro obcházení systémů. Společnost Google věnuje kontrole a ověřování informací poskytnutých inzerenty v rámci těchto ověřovacích programů maximální úsilí. To však neznamená, že ručí nebo přebírá odpovědnost za obsah či aktivity těchto inzerentů.

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás: Kontaktovat podporu Google Ads
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false