Åtgärda annonser med policyöverträdelser

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Om du har en annons med policyöverträdelser bör du läsa igenom policyn och korrigera annonsen så att den kan visas igen. När du har åtgärdat annonsen granskar vi den och godkänner den för visning om den följer våra policyer. Observera att policybegränsningar är permanenta och att den regionala begränsningen är global om inget annat anges.

I den här artikeln beskriver vi hur du tar reda på om din annons har avvisats eller begränsats av policy, varför den avvisades eller har statusen Kvalificerad (begränsad) och hur du redigerar den och skickar in den för ny granskning. Du får även veta hur du överklagar ett policybeslut. Information om hur du överklagar DV360-annonser finns på den här sidan.

Aktivera YouTube-textning om du vill se undertexter på ditt språk. Klicka på inställningsikonen Bild på ikon för inställningar i YouTube längst ned i videospelaren, välj Undertexter/textning och sedan ditt språk.


Annonser kan märkas med policyetiketter även om de följer våra policyer.

 • Om din annons märkts med en policyetikett men är inriktad på länder eller regioner som inte omfattas av policyerna visas inte annonsen.
  • Exempel (inte uttömmande): En annons med etiketten Alkoholinformation som inriktas på USA får statusen Kvalificerad (begränsad). Annonsen visas som vanligt för användare i USA, enligt kraven på annonsnätverk, annonsplattform och annonsformat som ingår i vår alkoholpolicy.
 • Om din annons är märkt med en policyetikett men du har korrekt certifiering för att visa annonser enligt policyn visas annonsen.
  • Exempel (inte uttömmande): En annons med etiketten Komplexa spekulativa finansiella produkter som visas i Singapore via ett konto med certifiering för denna typ av produkter i Singapore får statusen Kvalificerad (begränsad). Annonsen visas för användare i Singapore förutsatt att annonsen och målsidan följer alla övriga riktlinjer för komplexa spekulativa finansiella produkter.

Det kan dock finnas situationer då du behöver överklaga din annons så att den granskas på nytt.

 • Om annonsen avvisas på grund av problem med destinationen måste du åtgärda destinationen och sedan skicka in ett överklagande.
 • Om du har läst igenom policyn och anser att annonsen följer den bör du överklaga beslutet.

I den här artikeln beskriver vi även hur du gör detta. Läs mer om hur du kontrollerar om annonser följer policyn eller inte och vad de olika statusvärdena betyder i Kontrollera en annons policygranskningsstatus.

Kontrollera förekomsten av policyöverträdelser i annonser

Direkt i ditt Google Ads-konto:

 1. Gå till sidan Annonser och tillgångar i ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på kolumnikonen En bild på kolumnikonen i Google Ads ovanför statistiktabellen och klicka sedan på Ändra kolumner.
 3. Klicka på Koppling i tabellvyn.
 4. Markera kryssrutan bredvid Policyinformation i avsnittet Attribut.
 5. Klicka på Använd.

Gör så här i e-postaviseringen du fick om en specifik avvisad annons:

 1. Klicka på Se och åtgärda policyproblem i meddelandet.
 2. Klicka på VIsa annonser för policyöverträdelsen som du vill åtgärda.
 3. Kontrollera statusen för en annons eller tillgång i kolumnen Status. När du håller pekaren över statusen visas mer information om överträdelsen.
 4. Klicka på Läs policyn under skälet till avvisningen för att läsa mer om hur du kan åtgärda annonsen.

Åtgärda annonsen

Stegen för att åtgärda din annons varierar beroende på vilken typ av policyöverträdelse annonsen omfattas av. Annonsen i sig kanske inte följer specifika Google Ads-policyer (till exempel att annonsen inte följer vår policy för annonstext) eller så kanske det är problem med destinationen (som att destinationen inte fungerar eller att den har innehåll som inte är tillåtet). Kontrollera först vilken policy som påverkar din annons och följ sedan tillämpliga steg nedan.

Fix a disapproved instructional grpahic

Om din annons påverkas av policyer som inte har att göra med destinationen följer du stegen nedan för att åtgärda annonsen:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Gå till Annonser och tillgångar och hitta annonsen eller tillgången som du vill åtgärda.
  Obs! Vissa policyer gäller annonsens mål. Om annonsen följer policyn kan du kontrollera destinationen och avgöra om den är orsaken till att annonsen inte blev godkänd. Gör eventuella ändringar innan du fortsätter.
 3. Håll muspekaren över annonsen eller tillgången och klicka på Redigera.
 4. Redigera annonsen eller tillgången så att policyn följs.
 5. Klicka på Spara. Annonsen granskas automatiskt igen. Kontrollera annonsens status på sidan Annonser och tillgångar för uppdateringar.

Överklaga policybeslut

Nu kan du överklaga ett policybeslut direkt från ditt Google Ads-konto för de flesta annonsformat och policyer.

För alla format och policyer som inte stöds kan du bestrida policybeslut via formuläret för frågor om avvisade annonser och policy.

Om du har åtgärdat din annons och destination eller anser att vi har gjort ett misstag kan du överklaga policybeslutet direkt i ditt Google Ads-konto för att begära granskning.

 1. Du kan överklaga beslut om flera annonser samtidigt i specifika annonsgrupper eller kampanjer. Om du överklagar alla annonser i ditt konto vid samma tillfälle kan granskningen ta längre tid.
  1. Följ anvisningarna här för att skicka in ett överklagande om en hel kampanj.
 2. Tänk på att ett överklagande som gäller samma annonsgrupper eller kampanjer eller alla annonser i ditt konto måste ske 24 timmar efter ett föregående överklagande, för att undvika att överklagandena märks som dubbletter.
 3. Om vi får indikationer på att du använder överklagandefunktionen på ett felaktigt sätt slutar vi behandla särskilda överklaganden tills du kontaktar kundsupport. Exempelvis är det inte tillåtet att skicka in överklaganden för en viss annons fler än tre gånger. Om du överklagar samma annons tre gånger och överklagandena avslås behandlar vi inte några ytterligare överklaganden av samma annons. Om du fortfarande anser att annonsen följer våra policyer kan du kontakta kundsupport. Om du skickar in för många unika överklaganden inom en 24-timmarsperiod slutar vi behandla eventuella ytterligare överklaganden under den perioden.
Tips! Överklaganden som skickas in via alternativet Har gjort ändringar för att följa policyn granskas automatiskt av vårt system, och Bestrida beslutet granskas av våra annonsgranskare.
 • Exempel (inte uttömmande): Om du har gjort ändringar på dina målsidor för att följa våra policyer, till exempel Icke fungerande destination eller Begränsade läkemedelstermer, ska du välja Har gjort ändringar för att följa policyn under Anledningar till överklagande.
 • Exempel (inte uttömmande): Om du anser att vi har avvisat din annons på felaktiga grunder ska du välja Bestrida beslutet under Anledningar till överklagande.

Härifrån finns det tre sätt att överklaga.

Överklaga policybeslut från Policyhanteraren

 1. Klicka på ikonen Verktyg Tools Icon högst upp till höger i ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Policyhanteraren under Konfiguration.
 3. På fliken Policyöverträdelser till vänster hittar du information om alla annonser med policyöverträdelser.
 4. Klicka på Överklaga.
 5. Om någon av de valda annonserna inte är kvalificerade för överklagande får du ett meddelande som visar vilka annonser som inte är kvalificerade.
 6. Välj Bestrida beslutet eller Har gjort ändringar för att följa policyn under Anledning till överklagande.
 7. Välj vilka annonser du vill överklaga under Överklaga följande.
 8. Klicka på Skicka.

Klicka på Annonser och tillgångar i den vänstra sidmenyn i ditt Google Ads-konto för att välja mellan två metoder för att överklaga.

Så här överklagar du policybeslut från tabellen Annonser och tillgångar:

Aktivera YouTube-textning om du vill se undertexter på ditt språk. Klicka på inställningsikonen Bild på ikon för inställningar i YouTube längst ned i videospelaren, välj Undertexter/textning och sedan ditt språk.


 1. Välj annonserna du vill överklaga.
 2. Välj Redigera i menyn högst upp.
 3. Klicka på Överklaga.

  Om någon av de valda annonserna inte är kvalificerade för överklagande får du ett meddelande som visar vilka annonser som inte är kvalificerade.

 4. Välj Bestrida beslutet eller Har gjort ändringar för att följa policyn under Anledning till överklagande.
 5. Välj vilka annonser du vill överklaga under Överklaga följande.
 6. Klicka på Skicka.

Överklaga policybeslut från kolumnen Status i en annons

Aktivera YouTube-textning om du vill se undertexter på ditt språk. Klicka på inställningsikonen Bild på ikon för inställningar i YouTube längst ned i videospelaren, välj Undertexter/textning och sedan ditt språk.


 1. Håll muspekaren över annonsstatusen i kolumnen Status för annonsen du vill bestrida och klicka på Överklaga.
 2. Välj Bestrida beslutet eller Har gjort ändringar för att följa policyn under Anledning till överklagande.
 3. Välj vilka annonser du vill överklaga under Överklaga följande.
 4. Klicka på Skicka.

Kontrollera status på överklagande

Efter överklagandet kan du alltid kontrollera granskningsstatusen i Policyhanteraren.

Obs! Anvisningarna nedan är en del av den nya Google Ads-användarupplevelsen. Om du vill använda den tidigare designen klickar du på ikonen Utseende och väljer Använd tidigare design. Om du fortfarande använder den tidigare versionen av Google Ads kan du titta på snabbguiden eller använda sökfältet i navigeringspanelen högst upp i Google Ads för att hitta sidan du söker.
 1. Klicka på ikonen Verktyg Tools Icon i ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Felsökning och sedan på Policyhanteraren.
 3. På fliken Historik över överklaganden hittar du information om alla annonser du har överklagat.
 • Kolumnen Status visar om överklagandet fortfarande pågår eller har avslutats.
 • Granskning har slutförts: Granskningen har nu avslutats. Se kolumnen Resultat om du vill ha mer information.
 • Pågår: Överklagandet undergår granskning. Återkom om 24 timmar.
 • Har inte granskats: Ditt överklagande granskades inte. Se kolumnen Resultat om du vill ha mer information.
 • Kolumnen Resultat visar resultaten av överklagandet, bland annat för hur många annonser statusen för policygranskningen har uppdaterats efter granskningen. Om du skickar in samma överklagande för många gånger kan du se statusen Gränsen för antal överklaganden överskriden på fliken Historik över överklaganden i Policyhanteraren. Kontakta kundsupport om du behöver hjälp med ett nytt överklagande.
 • Klart: Policyn som överklagades gäller inte längre för någon av annonserna som granskades. Inga av annonserna i överklagandet begränsas längre som ett resultat av policyn som överklagandet gällde. Om det finns andra policyer som fortfarande begränsar annonsvisningen kan du överklaga beslutet om du har läst respektive policy och inte instämmer i beslutet.
 • Delvis klart: Policyn som överklagades gäller inte längre för minst en av de annonser som granskades. Om det finns andra policyer som fortfarande begränsar annonsvisningen kan du överklaga beslutet om du har läst respektive policy och inte instämmer i beslutet.
 • Fel: försök igen: Ett fel uppstod när din begäran skulle bearbetas. Kontakta vårt supportteam.
 • Misslyckades: Ingen av annonserna i överklagandet är kvalificerade. Läs igenom Google Ads-policyerna och åtgärda dina annonser och målsidor. Vanliga anledningar till att överklaganden avslås är att annonsen har en felaktig etikett och (mer sällsynt) fel på grund av granskaren.
 • Dubblett: Överklagandet har inte behandlats eftersom det skickades in medan vi fortfarande behandlade ditt tidigare överklagande av samma annonser. Kontakta vårt supportteam.
 • Gränsen för antal överklaganden överskriden: Om vi får indikationer på att du använder överklagandefunktionen på ett felaktigt sätt slutar vi behandla särskilda överklaganden tills du kontaktar kundsupport. Exempelvis är det inte tillåtet att skicka in överklaganden för en viss annons fler än tre gånger. Om du överklagar samma annons tre gånger och överklagandena avslås behandlar vi inte några ytterligare överklaganden av samma annons. Om du fortfarande anser att annonsen följer våra policyer kan du kontakta kundsupport. Om du skickar in för många unika överklaganden inom en 24-timmarsperiod slutar vi behandla eventuella ytterligare överklaganden under den perioden.

Relaterad länk

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
6066820438196592743
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067