Odstránenie problémov s reklamami porušujúcimi pravidlá

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Ak máte reklamu s porušeniami pravidiel, odporúčame vám prečítať si ich a odstrániť problémy s reklamou. Iba tak sa bude môcť opäť zobrazovať. Po odstránení problémov reklamu skontrolujeme, a ak bude spĺňať pravidlá, povolíme jej zobrazovanie.

Môžu však nastať aj iné situácie, v ktorých sa budete musieť odvolať a požiadať o ďalšiu kontrolu reklamy.

 • Ak je reklama zamietnutá pre problémy so vstupnou stránkou, musíte tieto problémy odstrániť a potom sa odvolať.
 • Ak ste si pravidlá prečítali a reklama ich podľa vás spĺňa, odporúčame vám odvolať sa.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako postupovať. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako možno skontrolovať, či reklama neporušuje pravidlá, a zistiť, čo znamenajú jednotlivé stavy reklamy, prečítajte si článok o kontrole stavu reklamy v súvislosti s kontrolou dodržiavania pravidiel.

Vyriešenie problémov s reklamou

Postup opravy reklamy sa líši podľa typu porušenia pravidiel týkajúceho sa vašej reklamy. Vaša reklama možno nie je v súlade s konkrétnymi pravidlami služby Google Ads (napríklad nespĺňa naše publikačné pravidlá) alebo mohli nastať problémy s vaším cieľom (cieľ napríklad nefunguje alebo obsahuje nepovolený obsah). Najprv skontrolujte, ktoré pravidlá ovplyvňujú vašu reklamu, a potom postupujte podľa príslušných krokov nižšie.

Fix a disapproved instructional grpahic

Ak sa na vašu reklamu vzťahujú pravidlá nesúvisiace s cieľom, tu je postup opravy:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Prejdite na stránku Reklamy a podklady a nájdite reklamu alebo podklad, ktorý chcete opraviť.
  Poznámky: Niektoré pravidlá sa vzťahujú na cieľ reklamy. Ak je vaša reklama v súlade s pravidlami, skontrolujte cieľ, aby ste zistili, či je dôvodom zamietnutia. Než budete pokračovať, vykonajte príslušné zmeny.
 3. Umiestnite kurzor myši na reklamu alebo podklad a kliknite na Upraviť.
 4. Upravte reklamu alebo podklad na dosiahnutie súladu s pravidlami.
 5. Kliknite na Uložiť. Reklamu automaticky znova skontrolujeme. Aktuálny stav reklamy nájdete na stránke Reklamy a podklady.

Odvolanie proti rozhodnutiu v súvislosti s pravidlami

Možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu v súvislosti s pravidlami priamo v účte Google Ads je teraz k dispozícii pre väčšinu formátov a pravidiel.

V prípade nepodporovaných formátov a pravidiel môžete proti rozhodnutiam v súvislosti s pravidlami podávať námietky pomocou formulára Zamietnuté reklamy a otázky súvisiace s pravidlami.

Ak sa domnievate, že chyba je na našej strane, alebo ste už problém s cieľom vyriešili, môžete sa proti rozhodnutiu v súvislosti s pravidlami odvolať priamo v účte Google Ads. Začnite tak, že v ponuke stránok vľavo kliknete na Reklamy a podklady. Tam sa môžete odvolať dvoma spôsobmi.

Odvolanie proti rozhodnutiu v súvislosti s pravidlami v tabuľke Reklamy a podklady

Ak chcete vidieť titulky vo svojom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videí vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube a potom vyberte Titulky a požadovaný jazyk.


 1. Vyberte reklamy, pri ktorých sa chcete odvolať.
 2. V ponuke v hornej časti stránky kliknite na Upraviť.
 3. Kliknite na Odvolať sa.

  Ak niektoré z vybraných reklám nespĺňajú podmienky na odvolanie, zobrazí sa správa uvádzajúca tieto reklamy.

 4. V sekcii Dôvod odvolania vyberte Podanie námietky proti rozhodnutiu alebo Vykonanie zmien na zaistenie súladu s pravidlami.
 5. V sekcii „Odvolať sa v súvislosti s“ vyberte reklamy, pri ktorých sa chcete odvolať.
 6. Kliknite na Odoslať.

Odvolanie proti rozhodnutiu v súvislosti s pravidlami v stĺpci Stav danej reklamy

Ak chcete vidieť titulky vo svojom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videí vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube a potom vyberte Titulky a požadovaný jazyk.


 1. V stĺpci Stav danej reklamy, v súvislosti s ktorou chcete podať námietku, umiestnite kurzor myši na stav reklamy a kliknite na Odvolať sa.
 2. V sekcii Dôvod odvolania vyberte Podanie námietky proti rozhodnutiu alebo Vykonanie zmien na zaistenie súladu s pravidlami.
 3. V sekcii „Odvolať sa v súvislosti s“ vyberte reklamy, pri ktorých sa chcete odvolať.
 4. Kliknite na Odoslať.

Kontrola stavu odvolania

Po odvolaní si stav kontroly môžete kedykoľvek pozrieť v správcovi pravidiel.

 1. V pravom hornom rohu obrazovky účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 2. V sekcii Nastavenie kliknite na položku Správca pravidiel.
 3. Na karte História odvolaní nájdete podrobnosti o všetkých reklamách, v súvislosti s ktorými ste sa odvolali.
 • V stĺpci Stav je uvedené, či riešenie odvolania ešte prebieha alebo už bolo ukončené.
 • Kontrola bola dokončená: kontrola je teraz dokončená. Ďalšie podrobnosti nájdete v stĺpci Stav.
 • Prebieha: momentálne prebieha kontrola odvolania. Skontrolujte stav o 24 hodín.
 • Neskontrolované: odvolanie nebolo skontrolované. Ďalšie podrobnosti nájdete v stĺpci Stav.
 • Stĺpec Výsledky obsahuje výsledky odvolania vrátane počtu reklám, ktorým sa po kontrole zmenil stav v súvislosti s dodržiavaním pravidiel. Ak rovnaké odvolanie odošlete príliš veľa ráz, na karte História odvolaní v správcovi pravidiel sa môže zobraziť stav Bol prekročený limit opakovania pokusov o odvolanie. Ak potrebujete pomoc s podaním nového odvolania, kontaktujte zákaznícku podporu.
 • Úspešné: pravidlá, proti ktorým ste sa odvolali, sa už nevzťahujú na žiadnu zo skontrolovaných reklám. Žiadne z reklám v tomto odvolaní už nie sú obmedzené na základe pravidiel, proti ktorým ste sa odvolali. Ak sa na reklamy vzťahujú zvyšné pravidlá, ktoré obmedzujú ich zobrazovanie, a po prečítaní príslušných pravidiel s rozhodnutím nesúhlasíte, môžete sa odvolať.
 • Čiastočne úspešné: pravidlo, proti ktorému ste sa odvolali, sa už nevzťahuje najmenej na jednu z reklám, ktoré boli skontrolované. Ak sa na reklamy vzťahujú zvyšné pravidlá, ktoré obmedzujú ich zobrazovanie, a po prečítaní príslušných pravidiel s rozhodnutím nesúhlasíte, môžete sa odvolať.
 • Chyba: skúste to znova: pri spracúvaní žiadosti došlo k chybe. Kontaktujte tím podpory.
 • Neúspešné: žiadna z reklám v tomto odvolaní nie je vhodná. Prečítajte si pravidlá služby Google Ads a opravte reklamy a vstupné stránky.
 • Duplikát: odvolanie nebolo spracované, pretože bolo odoslané počas spracúvania predchádzajúceho odvolania týkajúceho sa rovnakej skupiny reklám. Kontaktujte tím podpory.
 • Bol prekročený limit opakovania pokusov o odvolanie: rovnaké odvolanie ste odoslali príliš veľa ráz. Ak potrebujete pomoc s podaním nového odvolania, kontaktujte zákaznícku podporu.

Súvisiaci odkaz

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
false
true
true
73067
false
false