Διόρθωση διαφημίσεων με παραβάσεις πολιτικής

Αν έχετε μια διαφήμιση στην οποία εντοπίζονται παραβάσεις πολιτικής, προκειμένου να συνεχιστεί η προβολή της θα πρέπει να εξετάσετε την πολιτική και να διορθώσετε τη διαφήμιση. Αφού διορθώσετε τη διαφήμιση, θα την ελέγξουμε και, εφόσον συμμορφώνεται με την πολιτική, θα επιτρέψουμε την προβολή της.

Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν και άλλα σενάρια όπου θα χρειαστεί να υποβάλετε αίτημα για περαιτέρω έλεγχο της διαφήμισής σας.

 • Αν η διαφήμισή σας απορριφθεί λόγω ζητημάτων στον προορισμό σας, θα πρέπει να διορθώσετε τον προορισμό σας και, στη συνέχεια, να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης.
 • Αν έχετε εξετάσει την πολιτική και θεωρείτε ότι η διαφήμισή σας συμμορφώνεται με αυτήν, θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης.

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να ελέγξετε διαφημίσεις για παραβάσεις πολιτικής και τι σημαίνουν οι διάφορες καταστάσεις έγκρισης, ανατρέξτε στο άρθρο Έλεγχος της κατάστασης έγκρισης μιας διαφήμισης.

Διόρθωση της διαφήμισής σας

Τα βήματα για τη διόρθωση της διαφήμισής σας διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της παράβασης πολιτικής που εντοπίζεται σε αυτήν. Η διαφήμισή σας μπορεί να μην συμμορφώνεται με συγκεκριμένες πολιτικές του Google Ads (π.χ. να μην συμμορφώνεται με την πολιτική σύνταξης) ή μπορεί να έχουν προκύψει ζητήματα με τον προορισμό σας (π.χ. να μην λειτουργεί ή να περιλαμβάνει περιεχόμενο που δεν επιτρέπεται). Αρχικά, προσδιορίστε ποια πολιτική επηρεάζει τη διαφήμισή σας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Παρακάτω θα βρείτε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να διορθώσετε τη διαφήμισή σας, αν αυτή παραβαίνει πολιτικές που δεν σχετίζονται με τον προορισμό:

 1. Μεταβείτε στη σελίδα Διαφημίσεις και επεκτάσεις και βρείτε τη διαφήμιση ή την επέκταση που θέλετε να διορθώσετε.
  Ορισμένες πολιτικές ισχύουν για τον προορισμό της διαφήμισης. Εάν η διαφήμισή σας συμμορφώνεται με την πολιτική, ελέγξτε τον προορισμό, για να δείτε αν ευθύνεται για την απόρριψη, και κάντε τυχόν απαιτούμενες αλλαγές, πριν συνεχίσετε.
 2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στη διαφήμιση ή στην επέκταση και κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.
 3. Επεξεργαστείτε τη διαφήμιση ή την επέκταση, έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την πολιτική.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Η διαφήμισή σας θα υποβληθεί αυτόματα σε νέο έλεγχο. Ελέγξτε την κατάσταση της διαφήμισης στη σελίδα Διαφημίσεις και επεκτάσεις, για να δείτε τυχόν ενημερώσεις.

Υποβολή αιτήματος επανεξέτασης σχετικά με απόφαση πολιτικής

Η δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης για μια απόφαση πολιτικής απευθείας από τον λογαριασμό σας Google Ads είναι πλέον διαθέσιμη για τις περισσότερες μορφές και πολιτικές.

Για τυχόν μη υποστηριζόμενες μορφές και πολιτικές, μπορείτε να αμφισβητήσετε τις αποφάσεις πολιτικής, μέσω της φόρμας για Ερωτήσεις σχετικά με διαφημίσεις που απορρίφθηκαν και σχετικά με πολιτικές.

Αν πιστεύετε ότι η απόφασή μας είναι εσφαλμένη ή διορθώσατε τον προορισμό σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης της απόφασης πολιτικής απευθείας από τον λογαριασμό σας στο Google Ads. Αρχικά, κάντε κλικ στην επιλογή Διαφημίσεις και επεκτάσεις, στο αριστερό μενού σελίδων. Από εκεί, υπάρχουν δύο τρόποι για να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης:

Τρόπος υποβολής αιτήματος επανεξέτασης της απόφασης πολιτικής από τον πίνακα Διαφημίσεις και επεκτάσεις

 1. Επιλέξτε τις διαφημίσεις για τις οποίες θέλετε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης.
 2. Από το μενού στο επάνω μέρος, επιλέξτε Επεξεργασία.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αίτημα επανεξέτασης.

  Αν κάποια από τις διαφημίσεις που επιλέξατε δεν είναι κατάλληλη για υποβολή αιτήματος επανεξέτασης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα το οποίο θα παρουσιάζει τις διαφημίσεις που δεν είναι κατάλληλες.

 4. Στην ενότητα Αιτία για υποβολή αιτήματος επανεξέτασης, επιλέξτε Διαφωνία με την απόφαση ή Πραγματοποίησα αλλαγές ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με την πολιτική.
 5. Στην ενότητα Υποβολή αιτήματος επανεξέτασης των παρακάτω, επιλέξτε τις διαφημίσεις που θέλετε να υποβάλετε για επανεξέταση.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.

Τρόπος υποβολής αιτήματος επανεξέτασης των αποφάσεων πολιτικής από τη στήλη Κατάσταση μιας διαφήμισης

 1. Στη στήλη Κατάσταση της διαφήμισης την οποία θέλετε να αμφισβητήσετε, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην κατάσταση της διαφήμισης και κάντε κλικ στην επιλογή Αίτημα επανεξέτασης.
 2. Στην ενότητα Αιτία για υποβολή αιτήματος επανεξέτασης, επιλέξτε Διαφωνία με την απόφαση ή Πραγματοποίησα αλλαγές ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με την πολιτική.
 3. Στην ενότητα Υποβολή αιτήματος επανεξέτασης των παρακάτω, επιλέξτε τις διαφημίσεις που θέλετε να υποβάλετε για επανεξέταση.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.

Έλεγχος κατάστασης επανεξέτασης

Αφού υποβάλετε εκ αίτημα επανεξέτασης, μπορείτε να ελέγξετε ανά πάσα στιγμή την κατάσταση ελέγχου στο Εργαλείο διαχείρισης πολιτικής.

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείου , στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας.
 2. Στην ενότητα Ρύθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλείο διαχείρισης πολιτικής.
 3. Στην καρτέλα Ιστορικό αιτημάτων επανεξέτασης, θα βρείτε λεπτομέρειες για όλες τις διαφημίσεις που έχετε υποβάλει αίτημα επανεξέτασης.
  • Στη στήλη Κατάσταση βλέπετε αν ο έλεγχος των διαφημίσεων που υποβάλατε για επανεξέταση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρωθεί.
  • Στη στήλη Αποτελέσματα βλέπετε τα αποτελέσματα του ελέγχου των διαφημίσεων που υποβάλατε για επανεξέταση, καθώς και τον αριθμό των διαφημίσεων των οποίων η κατάσταση έγκρισης πολιτικής ενημερώθηκε μετά τον έλεγχο.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;