Διόρθωση διαφημίσεων με παραβάσεις πολιτικής

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Αν έχετε μια διαφήμιση στην οποία εντοπίζονται παραβάσεις πολιτικής, προκειμένου να συνεχιστεί η προβολή της θα πρέπει να εξετάσετε την πολιτική και να διορθώσετε τη διαφήμιση. Αφού διορθώσετε τη διαφήμιση, θα την ελέγξουμε και, εφόσον συμμορφώνεται με την πολιτική, θα επιτρέψουμε την προβολή της.

Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν και άλλα σενάρια όπου θα χρειαστεί να υποβάλετε αίτημα για περαιτέρω έλεγχο της διαφήμισής σας.

 • Αν η διαφήμισή σας απορριφθεί λόγω ζητημάτων στον προορισμό σας, θα πρέπει να διορθώσετε τον προορισμό σας και, στη συνέχεια, να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης.
 • Αν έχετε εξετάσει την πολιτική και θεωρείτε ότι η διαφήμισή σας συμμορφώνεται με αυτήν, θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης.

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να ελέγχετε τις διαφημίσεις για παραβάσεις πολιτικής και τι σημαίνουν οι διαφορετικές καταστάσεις διαφήμισης, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος κατάστασης του ελέγχου πολιτικής της διαφήμισής σας.

Διόρθωση της διαφήμισής σας

Τα βήματα για τη διόρθωση της διαφήμισής σας διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της παράβασης πολιτικής που εντοπίζεται σε αυτήν. Η διαφήμισή σας μπορεί να μην συμμορφώνεται με συγκεκριμένες πολιτικές του Google Ads (π.χ. να μην συμμορφώνεται με την πολιτική σύνταξης) ή μπορεί να έχουν προκύψει ζητήματα με τον προορισμό σας (π.χ. να μην λειτουργεί ή να περιλαμβάνει περιεχόμενο που δεν επιτρέπεται). Αρχικά, προσδιορίστε ποια πολιτική επηρεάζει τη διαφήμισή σας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Παρακάτω θα βρείτε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να διορθώσετε τη διαφήμισή σας, αν αυτή παραβαίνει πολιτικές που δεν σχετίζονται με τον προορισμό:

 1. Μεταβείτε στη σελίδα Διαφημίσεις και επεκτάσεις και βρείτε τη διαφήμιση ή την επέκταση που θέλετε να διορθώσετε.
  Ορισμένες πολιτικές ισχύουν για τον προορισμό της διαφήμισης. Εάν η διαφήμισή σας συμμορφώνεται με την πολιτική, ελέγξτε τον προορισμό, για να δείτε αν ευθύνεται για την απόρριψη, και κάντε τυχόν απαιτούμενες αλλαγές, πριν συνεχίσετε.
 2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στη διαφήμιση ή στην επέκταση και κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.
 3. Επεξεργαστείτε τη διαφήμιση ή την επέκταση, έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την πολιτική.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Η διαφήμισή σας θα υποβληθεί αυτόματα σε νέο έλεγχο. Ελέγξτε την κατάσταση της διαφήμισης στη σελίδα Διαφημίσεις και επεκτάσεις, για να δείτε τυχόν ενημερώσεις.

Υποβολή αιτήματος επανεξέτασης σχετικά με απόφαση πολιτικής

Η δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης για μια απόφαση πολιτικής απευθείας από τον λογαριασμό σας Google Ads είναι πλέον διαθέσιμη για τις περισσότερες μορφές και πολιτικές.

Για τυχόν μη υποστηριζόμενες μορφές και πολιτικές, μπορείτε να αμφισβητήσετε τις αποφάσεις πολιτικής, μέσω της φόρμας για Ερωτήσεις σχετικά με διαφημίσεις που απορρίφθηκαν και σχετικά με πολιτικές.

Αν πιστεύετε ότι η απόφασή μας είναι εσφαλμένη ή διορθώσατε τον προορισμό σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης της απόφασης πολιτικής απευθείας από τον λογαριασμό σας Google Ads. Αρχικά, κάντε κλικ στην επιλογή Διαφημίσεις και επεκτάσεις, στο αριστερό μενού σελίδων. Από εκεί, υπάρχουν δύο τρόποι για να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης.

Τρόπος υποβολής αιτήματος επανεξέτασης της απόφασης πολιτικής από τον πίνακα Διαφημίσεις και επεκτάσεις

Για να δείτε υπότιτλους στη γλώσσα σας, ενεργοποιήστε τους υπότιτλους στο YouTube. Επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις Εικόνα εικονιδίου ρυθμίσεων YouTube, στο κάτω μέρος του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, επιλέξτε Υπότιτλοι και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη γλώσσα σας.


 1. Επιλέξτε τις διαφημίσεις για τις οποίες θέλετε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης.
 2. Από το μενού στο επάνω μέρος, επιλέξτε Επεξεργασία.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αίτημα επανεξέτασης.

  Αν κάποια από τις διαφημίσεις που επιλέξατε δεν είναι κατάλληλη για υποβολή αιτήματος επανεξέτασης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα το οποίο θα παρουσιάζει τις διαφημίσεις που δεν είναι κατάλληλες.

 4. Στην ενότητα Αιτία για υποβολή αιτήματος επανεξέτασης, επιλέξτε Διαφωνία με την απόφαση ή Πραγματοποίησα αλλαγές ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με την πολιτική.
 5. Στην ενότητα Υποβολή αιτήματος επανεξέτασης των παρακάτω, επιλέξτε τις διαφημίσεις που θέλετε να υποβάλετε για επανεξέταση.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή

Τρόπος υποβολής αιτήματος επανεξέτασης των αποφάσεων πολιτικής από τη στήλη Κατάσταση μιας διαφήμισης

Για να δείτε υπότιτλους στη γλώσσα σας, ενεργοποιήστε τους υπότιτλους στο YouTube. Επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις Εικόνα εικονιδίου ρυθμίσεων YouTube, στο κάτω μέρος του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο, επιλέξτε Υπότιτλοι και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη γλώσσα σας.


 1. Στη στήλη Κατάσταση της διαφήμισης την οποία θέλετε να αμφισβητήσετε, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην κατάσταση της διαφήμισης και κάντε κλικ στην επιλογή Αίτημα επανεξέτασης.
 2. Στην ενότητα Αιτία για υποβολή αιτήματος επανεξέτασης, επιλέξτε Διαφωνία με την απόφαση ή Πραγματοποίησα αλλαγές ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με την πολιτική.
 3. Στην ενότητα Υποβολή αιτήματος επανεξέτασης των παρακάτω, επιλέξτε τις διαφημίσεις που θέλετε να υποβάλετε για επανεξέταση.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.

Έλεγχος κατάστασης αιτήματος επανεξέτασης

Αφού υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης, μπορείτε να ελέγξετε ανά πάσα στιγμή την κατάσταση ελέγχου στο Εργαλείο διαχείρισης πολιτικής.

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείου Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο], στην επάνω δεξιά γωνία του λογαριασμού σας.
 2. Στην ενότητα Ρύθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλείο διαχείρισης πολιτικής.
 3. Στην καρτέλα Ιστορικό αιτημάτων επανεξέτασης, θα βρείτε λεπτομέρειες για όλες τις διαφημίσεις για τις οποίες έχετε υποβάλει αίτημα επανεξέτασης.
 • Στη στήλη Κατάσταση βλέπετε αν ο έλεγχος των διαφημίσεων που υποβάλατε για επανεξέταση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρωθεί.
 • Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε: Ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί πλέον. Ανατρέξτε στη στήλη Αποτελέσματα για περισσότερες λεπτομέρειες.
 • Σε εξέλιξη: Ο έλεγχος βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη. Ελέγξτε ξανά σε 24 ώρες.
 • Δεν έγινε έλεγχος: Το αίτημα επανεξέτασης που υποβάλατε δεν ελέγχθηκε. Ανατρέξτε στη στήλη Αποτελέσματα για περισσότερες λεπτομέρειες.
 • Στη στήλη Αποτελέσματα βλέπετε τα αποτελέσματα του ελέγχου των διαφημίσεων που υποβάλατε για επανεξέταση, καθώς και τον αριθμό των διαφημίσεων των οποίων η κατάσταση ελέγχου πολιτικής ενημερώθηκε μετά τον έλεγχο. Αν υποβάλατε το ίδιο αίτημα επανεξέτασης πολλές φορές, μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα "Έγινε υπέρβαση του ορίου νέων προσπαθειών αιτημάτων επανεξέτασης" στην καρτέλα Ιστορικό αιτημάτων επανεξέτασης στο Εργαλείο διαχείρισης πολιτικής. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών για βοήθεια όσον αφορά την υποβολή νέου αιτήματος επανεξέτασης.
 • Επιτυχία: Η πολιτική για την οποία υποβλήθηκε αίτημα επανεξέτασης δεν ισχύει πλέον για καμία από τις διαφημίσεις που ελέγχθηκαν. Καμία από τις διαφημίσεις σας σε αυτό το αίτημα επανεξέτασης δεν περιορίζεται πλέον λόγω της πολιτικής για την οποία υποβλήθηκε αίτημα. Αν υπάρχουν και άλλες πολιτικές που ισχύουν για τις διαφημίσεις σας και περιορίζουν την προβολή τους, υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης, αν έχετε διαβάσει την αντίστοιχη πολιτική και διαφωνείτε με την απόφαση.
 • Μερική επιτυχία: Η πολιτική για την οποία υποβλήθηκε αίτημα επανεξέτασης δεν ισχύει πλέον για τουλάχιστον μία από τις διαφημίσεις που ελέγχθηκαν. Αν υπάρχουν και άλλες πολιτικές που ισχύουν για τις διαφημίσεις σας και περιορίζουν την προβολή τους, υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης, αν έχετε διαβάσει την αντίστοιχη πολιτική και διαφωνείτε με την απόφαση.
 • Σφάλμα: Δοκιμάστε ξανά: Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματός σας. Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης.
 • Αποτυχία: Καμία από τις διαφημίσεις σας σε αυτό το αίτημα επανεξέτασης δεν πληροί τις προϋποθέσεις. Ανατρέξτε στις πολιτικές του Google Ads και διορθώστε τις διαφημίσεις σας και τις σελίδες προορισμού.
 • Διπλότυπο: Δεν έγινε επεξεργασία του αιτήματος επανεξέτασης, επειδή υποβλήθηκε ενώ επεξεργαζόμασταν ακόμη το προηγούμενο αίτημα επανεξέτασης που είχατε υποβάλει για το ίδιο σύνολο διαφημίσεων. Επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης.
 • Έγινε υπέρβαση του ορίου νέων προσπαθειών αιτημάτων επανεξέτασης: Υποβάλατε το ίδιο αίτημα επανεξέτασης πολλές φορές. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών για βοήθεια όσον αφορά την υποβολή νέου αιτήματος επανεξέτασης
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false