Müşteri verileri politikaları

Bu politika geliştirilmiş dönüşümler, mağaza satışları veya mağaza satışları (doğrudan yükleme) kullanan reklamverenler için geçerlidir.

Müşteri bilgilerini toplama

Ürünlerini perakendeciler üzerinden satan bir reklamveren (aşağıya bakın) değilseniz sadece birinci taraf verilerini yükleyebilirsiniz. Müşterilerin sizinle doğrudan paylaştığı bu veriler müşteri bilgileri olarak tanımlanır. Bu bilgiler web sitelerinizden, uygulamalarınızdan, fiziksel mağazalarınızdan (çevrimdışı işlem verileri dahil) veya müşterilerin işletmenizle doğrudan etkileşim kurduğu diğer yerlerden toplanabilir. 

Ürünlerini doğrudan müşterilere satmayan bir reklamverenseniz (örneğin bir üretici veya film stüdyosuysanız) ürünlerinizi satan bir perakendecinin topladığı müşteri bilgilerini yükleyebilirsiniz (müşterilerin bilgilerini doğrudan perakendeciyle paylaştığı durumlarda). (1) Perakendecinin bu politikalara uyduğunu yazılı olarak garanti etmeniz ve (2) geçerli yasaların gerektirdiği durumlarda bu perakendecilerle yazılı anlaşmalar yapmanız gerekir.

Yetki verdiğiniz bir üçüncü taraf sizin adınıza Google Ads hesabınıza veri yüklerse (“Üçüncü Taraf Yükleyici”), yine (1) Üçüncü Taraf Yükleyicinin bu politikalara uyduğunu yazılı olarak garanti etmeniz ve (2) geçerli yasaların gerektirdiği durumlarda bu perakendecilerle yazılı anlaşmalar yapmanız gerekir. 

Müşteri verilerini nereden toplayabileceğinizle ilgili örnekler

 • Web sitenizden, uygulamanızdan veya fiziksel mağazanızdan ürün satın alan müşteriler
 • Pazarlama mesajları almak için kaydolan müşteriler
 • Sizden daha fazla bilgi veya fiyat teklifi isteyen müşteriler
 • Hesap / bağlılık programı için kaydolan müşteriler

Gereksinimler

 • Müşterilere, sizin adınıza hizmet verebilmeleri ve ölçüm hizmetleri sunabilmeleri için bilgilerini üçüncü taraflarla paylaştığınızı belirtmeli (örneğin gizlilik politikanızda) ve yasal gereksinimlerin söz konusu olduğu durumlarda böyle bir paylaşım ve kullanım için müşterilerin iznini almalısınız.
 • Veri koruma veya gizlilik ve geçerli olabilecek özdenetim veya sektör kuralları dahil olmak üzere geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uymalısınız. Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki kullanıcılardan yüklediğiniz mağaza satışı işlem verilerinin herhangi bir şekilde işlenmesi, mağaza satışları (doğrudan yükleme) reklam verileri işleme şartlarına tabidir.
 • Reşit olmayan kişiler hakkındakiler dahil olmak üzere yasalarca yasaklanmış bilgileri yükleyemezsiniz. (1) 13 yaşın altındaki bireylerle ilgili olduğunu bildiğiniz veya (2) 13 yaşın altındaki çocukları hedefleyen site ya da uygulamalardan toplanan verileri yüklemeyin.
 • Aşağıda açıklanan hassas kategorilerle ilgili işlem bilgilerini yükleyemezsiniz. Müşteri bilgilerini yüklemek için yalnızca Google'ın onayladığı API'yi veya arayüzü kullanabilirsiniz.
 • Google'a yüklediğiniz verileri kullanarak Müşteri Eşleştirme listelerini otomatik olarak oluşturma talimatı verdiyseniz Müşteri Eşleştirme politikalarına da uymanız gerekir.

Hassas kategorilerde ölçümle ilgili kısıtlamalar

Hassas kategorilerle ilgili işlemler gelişmiş dönüşümler, mağaza satışları veya mağaza satışları (doğrudan yükleme) için kullanılamaz.

Hassas kategoriler şunlardır:

 • Yetişkin aktivitelerine (ör. kumar, cinsel ilişki amaçlı arkadaşlık, cinsellik temalı arkadaşlık, cinsel eğlence, pornografi) ilgi duyma veya katılma
 • Cinsel davranış veya yönelim
 • Irksal veya etnik bilgiler
 • Politik bağlantı
 • Sendika üyeliği veya bağlantısı (ör. sendika üyeliği satın alma)
 • Din ve dini inanç (ör. kişilerin din veya dini inançlarını doğrulayan bilgiler)
 • Negatif mali durum (ör. bir kullanıcının kredi puanının düşük olduğunu veya yüksek miktarda borcu olduğunu belirten bilgiler)
 • Sağlıkla ilgili veya tıbbi bilgiler (ör. tıbbi hizmet, reçeteli ilaç veya tıbbi cihaz satın alımı)
 • 13 yaşın altında bir çocuk olma durumu
 • İşlenen veya işlendiği iddia edilen herhangi bir suç (ör. bir kullanıcının sabıka kaydı bulunduğunu belirten bilgiler)
 • Boşanma veya ayrılma (ör. boşanma danışmanlığıyla ilgili işlemler)
 • Google Ads politikaları uyarınca yasak olan diğer tüm ürünler

Politikaları ihlal ederseniz ne olur?

Uygunluk incelemesi: İşletmenizi, bu politikalara uygunluk açısından istediğimiz zaman inceleyebiliriz. Sizinle iletişime geçerek uyumlulukla ilgili bilgi talep etmemiz durumunda bize zamanında yanıt vermeniz ve politikalarımıza uymak için gereken her türlü düzeltmeyi en kısa sürede yapmanız gerekir. Bir yönetici hesabınız varsa uygunluğu doğrulamak için yönetilen hesaplarınızla da iletişime geçebiliriz.

İhlal bildirimi: Bu politikaları ihlal ettiğinize kanaat getirirsek genellikle sizinle iletişime geçip düzeltici işlem yapmanızı talep ederiz. İstenen düzeltmeleri size tanınan süre içerisinde yapmazsanız bu ürünleri kullanmanız engellenebilir veya Google Ads hesaplarınıza erişiminiz askıya alınabilir. Ciddi veya tekrar eden ihlaller olması durumunda hesabınız bildirim yapılmaksızın derhal askıya alınabilir. Askıya alınmış hesaplar hakkında daha fazla bilgi

Kullanıcıların tercihi ve denetimi

Google kullanıcıları Etkinliğim bölümünde "Web ve Uygulama Etkinliği" ayarlarını değiştirerek verilerinin nasıl kullanıldığını kontrol edebilir. Arama etkinliğinizi görüntüleme ve kontrol etme hakkında daha fazla bilgi

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?