Zasady dotyczące danych klienta

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy dla wygody użytkowników. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Te zasady obowiązują reklamodawców korzystających z konwersji rozszerzonych w kampaniach internetowych, konwersji rozszerzonych dotyczących potencjalnych klientów oraz konwersji typu „Sprzedaż w sklepie” i „Sprzedaż w sklepie (przesyłanie bezpośrednie)”.

Zbieranie informacji o kliencie

Możesz przesyłać tylko dane własne, tj. informacje o kliencie udostępnione Ci bezpośrednio przez klienta. Nie dotyczy to reklamodawców, którzy sprzedają swoje produkty przez sieć sprzedaży detalicznej (patrz poniżej). Dane te mogą pochodzić z Twoich stron, aplikacji, sklepów stacjonarnych (w tym transakcji offline) lub z innych miejsc, w których klienci wchodzą w interakcje z Twoją firmą. 

Jeśli jesteś reklamodawcą, który nie sprzedaje swoich produktów bezpośrednio klientom (np. jesteś producentem produktu lub reprezentujesz studio filmowe), możesz przesłać informacje o kliencie zebrane przez sprzedawcę, który sprzedaje Twoje produkty (jeśli klienci przekazują mu bezpośrednio informacje o sobie). Reklamodawca: 1) musi potwierdzić na piśmie, że sprzedawca przestrzega tych zasad; oraz 2) w przypadkach, gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy, musi mieć odpowiednie umowy zawarte z takimi sprzedawcami.

Jeśli upoważniona przez Ciebie osoba trzecia przesyła dane na Twoje konto Google Ads w Twoim imieniu („Podmiot zewnętrzny przesyłający dane”), musisz też: 1) potwierdzić na piśmie, że Podmiot zewnętrzny przesyłający dane przestrzega tych zasad; oraz 2) w przypadkach, gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy, musisz mieć odpowiednie umowy zawarte z takimi podmiotami.

Zbieranie danych klienta – przykładowe sytuacje

 • Klienci, którzy zrobili zakupy na Twojej stronie, w aplikacji lub w sklepie stacjonarnym
 • Klienci, którzy zarejestrowali się, by otrzymywać komunikaty marketingowe
 • Klienci, którzy poprosili o dodatkowe informacje lub wyceny
 • Klienci, którzy założyli konto lub zarejestrowali się w Twoim programie lojalnościowym

Wymagania

 • Poinformuj klientów (na przykład w polityce prywatności) o tym, że udostępniasz ich dane osobom trzecim, które wykonują usługi pomiaru skuteczności reklam w Twoim imieniu. Jeśli wymaga tego prawo, upewnij się też, że uzyskujesz zgodę klientów na udostępnianie i wykorzystanie tych danych.
 • Przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów, w tym przepisów o ochronie danych i prywatności, a także wszelkich wytycznych i regulacji wewnętrznych branży. Wszelkiego rodzaju przetwarzanie przesłanych przez Ciebie danych o transakcjach sprzedaży w sklepach, które dotyczą użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podlega zasadom przetwarzania danych dotyczących sprzedaży w sklepie (przesyłania bezpośredniego).
 • Nie możesz przesyłać informacji, jeśli jest to niezgodne z prawem. Dotyczy to np. informacji o osobach nieletnich. Nie przesyłaj żadnych (1) danych, o których wiesz, że dotyczą osób w wieku poniżej 13 lat, ani (2) informacji zebranych na stronach lub w aplikacjach przeznaczonych dla dzieci poniżej 13 roku życia.
 • Nie możesz przesyłać informacji o transakcjach związanych z kategoriami o charakterze kontrowersyjnym, które wymieniliśmy poniżej. Do przesyłania informacji o klientach używaj wyłącznie zatwierdzonego do tego celu interfejsu API firmy Google.
 • Na Twoją prośbę Google może automatycznie generować listy służące do kierowania reklam na listę klientów na podstawie przesłanych przez Ciebie danych, dlatego musisz przestrzegać także zasad dotyczących kierowania reklam na listę klientów.

Ograniczenia dotyczące pomiarów w przypadku kategorii o charakterze kontrowersyjnym

Transakcji związanych z kategoriami o charakterze kontrowersyjnym nie można używać do pomiaru konwersji rozszerzonych, konwersji typu „Sprzedaż w sklepie” ani „Sprzedaż w sklepie (przesyłanie bezpośrednie)”.

Kategorie o charakterze kontrowersyjnym obejmują:

 • informacje o korzystaniu z rozrywek dla dorosłych (takich jak hazard, randki mające na celu kontakty seksualne, randki z podtekstem seksualnym, rozrywka o charakterze seksualnym, pornografia) lub zainteresowaniu nimi;
 • informacje o zachowaniach seksualnych lub orientacji seksualnej;
 • informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym;
 • informacje o poglądach lub powiązaniach politycznych;
 • informacje o przynależności do związków zawodowych, w tym o dokonywaniu opłat za członkostwo;
 • informacje o religii lub wyznaniu, również te zebrane za zgodą użytkownika;
 • informacje o problemach finansowych użytkownika, np. wskazujące, że użytkownik ma małą wiarygodność kredytową lub jest obciążony długami;
 • informacje o stanie zdrowia i leczeniu, na przykład o zakupie usług medycznych, leków na receptę lub wyrobów medycznych;
 • informacje o wieku – dzieci poniżej 13 roku życia;
 • informacje o popełnieniu lub podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w tym informacje wskazujące, że użytkownik był karany;
 • informacje o rozwodach lub separacjach małżonków, w tym o transakcjach związanych z konsultacjami rozwodowymi;
 • inne produkty niezgodne z zasadami Google Ads.

Konsekwencje naruszenia zasad

Weryfikacja przestrzegania zasad: w każdej chwili możemy sprawdzić, czy Twoja firma przestrzega tych zasad. Jeśli poprosimy Cię o informacje związane z przestrzeganiem zasad, musisz odpowiedzieć w wyznaczonym terminie oraz szybko podjąć działania korygujące, aby zachować zgodność z naszymi zasadami. Jeśli masz konto menedżera, możemy też weryfikować przestrzeganie zasad, kontaktując się z Twoimi kontami zarządzanymi.

Powiadomienie o nieprzestrzeganiu zasad: jeśli uznamy, że naruszasz te zasady, skontaktujemy się z Tobą, by nakazać podjęcie działań korygujących. Jeśli nie wprowadzisz wymaganych zmian w podanym przez nas terminie, możesz utracić możliwość korzystania z tych usług lub dostęp do swoich kont Google Ads. W przypadku poważnych lub notorycznych naruszeń możemy zawiesić Twoje konto natychmiast i bez powiadomienia. Więcej informacji o zawieszonych kontach

Kontrola użytkownika nad wykorzystywaniem ich danych

Użytkownicy Google mogą kontrolować to, jak wykorzystywane są ich dane, odpowiednio konfigurując ustawienia funkcji „Aktywność w internecie i aplikacjach” na stronie Moja aktywność. Dowiedz się więcej o przeglądaniu aktywności związanej z wyszukiwaniem i zarządzaniu nią.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
73067
false
false