המדיניות בנושא נתוני לקוחות

Google מספקת גרסאות מתורגמות של המאמרים במרכז העזרה, אבל התוכן של המדיניות שלנו אמור להיות זהה בכל הגרסאות. אנחנו אוכפים את המדיניות לפי נוסח הגרסה באנגלית. כדי לקרוא את המאמר הזה בשפה אחרת, השתמשו בתפריט הנפתח שבתחתית הדף.

המדיניות הזאת חלה על מפרסמים שמשתמשים בתיעוד המרות משופר באתרים, בהמרות משופרות לצורך שיוך ללידים או במכירות בחנות הפיזית (העלאות).

איסוף נתונים של לקוחות

מפרסמים שלא מוכרים את המוצרים שלהם דרך קמעונאים (כמתואר בהמשך) יכולים להעלות רק נתונים מאינטראקציה ישירה (First-Party), המוגדרים כנתונים שהלקוחות משתפים ישירות עם המפרסם. הנתונים האלה יכולים להיות נתוני לקוחות שנאספו באתרים, באפליקציות או בחנויות פיזיות של המפרסם (כולל נתוני המרות אופליין) או במקומות אחרים שבהם הלקוחות מקיימים אינטראקציה עם העסק.

מפרסמים שלא מוכרים את המוצרים ישירות ללקוחות (למשל יצרני מוצרים או אולפני סרטים) יכולים להעלות נתוני לקוחות שאספו הקמעונאים שמוכרים את המוצרים שלהם (כשמדובר בנתונים שהלקוחות שיתפו ישירות עם הקמעונאי). במקרים כאלה המפרסם מחויב (1) להבטיח לנו בכתב שהקמעונאי פועל בהתאם למדיניות הזאת, ו-(2) להתקשר בחוזה כתוב עם הקמעונאים שמעבירים לו נתונים, במקרים שבהם הדבר נדרש על פי חוק.

אם צד שלישי מורשה מעלה נתונים לחשבון Google Ads של המפרסם ("צד שלישי שמעלה נתונים"), המפרסם מחויב גם (1) לאשר לנו בכתב שהצד השלישי שמעלה נתונים פועל בהתאם למדיניות הזאת, ו-(2) להתקשר בחוזה כתוב עם אותו צד שלישי שמעלה נתונים, במקרים שבהם הדבר נדרש על פי חוק.

דוגמאות למקרים שבהם אפשר לאסוף נתוני לקוחות

 • כשהלקוחות רוכשים פריט באתר, באפליקציה או בחנות הפיזית שלך
 • כשהלקוחות נרשמים לקבלת הודעות שיווקיות באימייל.
 • כשהלקוחות מבקשים ממך מידע נוסף או הצעות מחיר.
 • כשהלקוחות פותחים אצלך חשבון או מצטרפים למועדון הלקוחות שלך

דרישות

 • הקפידו ליידע את הלקוחות (אפשר לציין את זה במדיניות הפרטיות, למשל) שאתם משתפים את המידע שלהם עם צדדים שלישיים שמספקים לכם שירותי מדידה של ביצועי המודעות. בנוסף, במקומות שבהם הדבר נדרש על פי חוק, צריך לקבל את הסכמת הלקוחות לשיתוף של המידע שלהם ולשימוש בו.
 • חובה לפעול בהתאם לכל החוקים והתקנות החלים, כולל חוקים שעוסקים בהגנה על נתונים או על פרטיות, וכן תקנונים של רגולציה עצמית או תקנונים מקובלים בתעשייה שחלים עליכם. נתונים שתעלו לשירותים של מעבדי מידע יהיו כפופים לתנאים לעיבוד מידע (DPT) במודעות בפלטפורמות של Google. יש להשתמש באותות הסכמה במקרים שבהם מידע אישי נשלח אל Google ממשתמשי קצה באזור הכלכלי האירופי למטרות פרסום, בין היתר לצורך המרות משופרות ומכירות בחנות הפיזית (העלאות).
 • עליכם לפעול בהתאם למדיניות Google בנושא הסכמת משתמשים באיחוד האירופי במידה שהיא חלה.
 • אין להעלות מידע שהאיסוף שלו אסור על פי חוק, כולל מידע על קטינים. אסור להעלות נתונים (1) שידוע לכם שהם קשורים לקטינים מתחת לגיל 13, או (2) שנאספו מאתר או אפליקציה שמיועדים לילדים מתחת לגיל 13.
 • אין להעלות פרטים על המרות שקשורות לקטגוריות הרגישות שמפורטות בהמשך. אפשר להעלות נתוני לקוחות רק דרך API או ממשק שאושרו על ידי Google.
 • אם ביקשתם מ-Google להשתמש בנתונים שאתם מעלים כדי ליצור עבורכם רשימות התאמה ללקוחות באופן אוטומטי, אתם מחויבים לפעול גם בהתאם למדיניות בנושא התאמה ללקוחות.

הגבלה על מדידה בקטגוריות רגישות

אי אפשר להשתמש בהמרות שקשורות לקטגוריות רגישות לצורך מדידה כשמדובר בהמרות משופרות או במכירות בחנות הפיזית (העלאות).

הקטגוריות הרגישות כוללות:

 • הבעת עניין או השתתפות בפעילויות למבוגרים בלבד, כמו הימורים, היכרויות למטרות מין, אתרי היכרויות בעלי אופי מיני, בידור בעל אופי מיני, פורנוגרפיה
 • התנהגות או נטייה מינית
 • נתונים על גזע או מוצא אתני
 • השתייכות פוליטית
 • חברות באיגוד מקצועי או השתייכות אליו, למשל הצטרפות בתשלום לאיגוד מקצועי
 • דת או אמונה דתית, כמו נתונים שמאשרים את ההשתייכות של אנשים לדת מסוימת או את האמונות הדתיות שלהם
 • מצוקה כספית, כמו נתונים שמציינים שלמשתמש יש דירוג אשראי נמוך או חובות בסכומים גבוהים
 • נתונים על מצב בריאותי או רפואי, למשל רכישת שירותים רפואיים, תרופות מרשם או מכשירים רפואיים
 • סטטוס של ילד מתחת לגיל 13
 • ביצוע או ביצוע-לכאורה של פשע כלשהו, כמו נתונים שמציינים שלמשתמש יש עבר פלילי
 • גירושין או פרידה, כמו למשל המרות שקשורות לייעוץ בענייני גירושין
 • כל מוצר אחר שאסור לקדם לפי המדיניות של Google Ads

מה קורה אם מפרים את כללי המדיניות שלנו?

בדיקת תאימות: אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לבדוק את העסק כדי להבטיח תאימות למדיניות הזאת בכל רגע נתון. אם ניצור איתך קשר כדי לבקש מידע שקשור לתאימות למדיניות, יהיה עליך להשיב בתוך פרק הזמן המבוקש ולבצע במהירות כל פעולה מתקנת שתידרש כדי לפעול בהתאם למדיניות. אם החשבון שלך הוא חשבון ניהול, ייתכן שניצור קשר גם עם בעלי החשבונות המנוהלים שלך כדי לוודא עמידה בדרישות המדיניות.

הודעה על חוסר תאימות: אם נמצא שאתה מפר את המדיניות הזאת, נפנה אליך בבקשה לביצוע פעולה מתקנת. במקרה שהתיקונים המבוקשים לא יבוצעו על ידך בפרק הזמן הנדרש, ייתכן שלא נאפשר לך להמשיך להשתמש במוצרים האלה או שהגישה שלך לחשבון Google Ads תושעה. במקרים של הפרות חמורות או חוזרות של המדיניות, ייתכן שנשעה את החשבון שלך באופן מיידי וללא כל הודעה מוקדמת. מידע נוסף על חשבונות מושעים.

יכולת השליטה והבחירה של המשתמשים

משתמשי Google יכולים לקבוע איך ישתמשו בנתונים שלהם דרך ההגדרות של התכונה "פעילות באינטרנט ובאפליקציות" שנמצאות בקטע הפעילות שלי. כך מציגים את פעילות החיפוש ושולטים בתיעוד שלה.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי