Πολιτικές για τα δεδομένα πελατών

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Αυτή η πολιτική ισχύει για διαφημιζομένους που χρησιμοποιούν βελτιωμένες μετατροπές για τον ιστό, βελτιωμένες μετατροπές για δυνητικούς πελάτες, πωλήσεις καταστήματος ή πωλήσεις καταστήματος (άμεση μεταφόρτωση).

Συλλογή πληροφοριών πελάτη

Αν δεν είστε διαφημιζόμενος που πωλεί τα προϊόντα του μέσω πωλητών λιανικής (βλ. παρακάτω), μπορείτε να ανεβάζετε μόνο δεδομένα πρώτου μέρους. Ως τέτοια ορίζονται οι πληροφορίες πελάτη που σας κοινοποιεί ο πελάτης απευθείας. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται από τους ιστοτόπους, τις εφαρμογές ή τα φυσικά σας καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων συναλλαγών εκτός σύνδεσης), καθώς και από άλλα σημεία όπου οι πελάτες αλληλεπιδρούν με την επιχείρησή σας.

Αν είστε διαφημιζόμενος που δεν πωλεί απευθείας τα προϊόντα του σε πελάτες (π.χ. κατασκευαστής προϊόντων ή κινηματογραφικό στούντιο), μπορείτε να ανεβάζετε πληροφορίες πελάτη οι οποίες συλλέγονται από έναν πωλητή λιανικής που πωλεί τα προϊόντα σας (στις περιπτώσεις όπου οι πελάτες μοιράζονται τις πληροφορίες τους απευθείας με τον πωλητή λιανικής). Πρέπει (1) να εξασφαλίζετε εγγράφως ότι ο πωλητής λιανικής συμμορφώνεται με αυτές τις πολιτικές και (2) εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, να συνάπτετε έγγραφα συμφωνητικά με τους συγκεκριμένους πωλητές λιανικής.

Αν ένα τρίτο μέρος το οποίο έχετε εξουσιοδοτήσει ανεβάζει εκ μέρους σας δεδομένα στον λογαριασμό σας Google Ads ("Τρίτος χρήστης"), τότε πρέπει επίσης (1) να εξασφαλίζετε ότι ο Τρίτος χρήστης συμμορφώνεται με αυτές τις πολιτικές και (2) εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, να συνάπτετε έγγραφα συμφωνητικά με τους συγκεκριμένους Τρίτους χρήστες.

Παραδείγματα περιπτώσεων όπου μπορείτε να συλλέξετε δεδομένα πελατών

 • Από πελάτες που αγόρασαν ένα είδος από τον ιστότοπο, την εφαρμογή ή το φυσικό σας κατάστημα
 • Από πελάτες που εγγράφηκαν για να λαμβάνουν μηνύματα μάρκετινγκ
 • Από πελάτες που σας ζήτησαν περισσότερες πληροφορίες ή προσφορές
 • Από πελάτες που εγγράφηκαν σε λογαριασμό ή στο πρόγραμμα αφοσίωσης που προσφέρετε

Απαιτήσεις

 • Πρέπει να γνωστοποιείτε στους πελάτες (για παράδειγμα, στο πλαίσιο της πολιτικής απορρήτου) ότι κοινοποιείτε τις πληροφορίες τους σε τρίτα μέρη τα οποία σας παρέχουν υπηρεσίες μέτρησης διαφημίσεων. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνετε τη συναίνεση των πελατών για την κοινοποίηση και τη χρήση των πληροφοριών τους, όπου αυτό απαιτείται από τον νόμο
 • Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί προστασίας των δεδομένων ή του απορρήτου, καθώς και με τους αυτορρυθμιστικούς ή κλαδικούς κώδικες που ενδεχομένως ισχύουν. Οποιαδήποτε επεξεργασία των δεδομένων συναλλαγών από πωλήσεις καταστήματος, τα οποία ανεβάζετε από χρήστες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα υπόκειται στους όρους επεξεργασίας δεδομένων διαφημίσεων που αφορούν σε πωλήσεις καταστήματος (άμεση μεταφόρτωση)
 • Δεν επιτρέπεται να ανεβάζετε πληροφορίες που απαγορεύονται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν ανηλίκους. Μην ανεβάζετε δεδομένα (1) τα οποία γνωρίζετε ότι αφορούν σε άτομα ηλικίας κάτω των 13 ετών ή (2) τα οποία συλλέχθηκαν από οποιονδήποτε ιστότοπο ή εφαρμογή που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών
 • Δεν επιτρέπεται να ανεβάζετε πληροφορίες συναλλαγών οι οποίες σχετίζονται με τις ευαίσθητες κατηγορίες που περιγράφονται παρακάτω. Για να ανεβάζετε πληροφορίες πελάτη, επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μόνο το εγκεκριμένο API ή την εγκεκριμένη διεπαφή της Google
 • Αν δώσετε εντολή στην Google να δημιουργεί αυτόματα λίστες Αντιστοιχίας πελατών με τα δεδομένα που ανεβάζετε, πρέπει να συμμορφώνεστε και με τις πολιτικές που ισχύουν για την Αντιστοιχία πελατών.

Περιορισμοί στη μέτρηση σε ευαίσθητες κατηγορίες

Οι συναλλαγές που σχετίζονται με ευαίσθητες κατηγορίες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για μέτρηση σε βελτιωμένες μετατροπές, πωλήσεις καταστήματος ή πωλήσεις καταστήματος (άμεση μεταφόρτωση).

Στις ευαίσθητες κατηγορίες περιλαμβάνονται:

 • Ενδιαφέρον για δραστηριότητες για ενηλίκους, όπως τζόγος, ραντεβού για σεξουαλική συνεύρεση, ραντεβού με σεξουαλικά θέματα, σεξουαλική ψυχαγωγία, πορνογραφία ή συμμετοχή στις εν λόγω δραστηριότητες
 • Σεξουαλική συμπεριφορά ή προσανατολισμός
 • Πληροφορίες φυλής ή εθνικότητας
 • Πολιτικές πεποιθήσεις
 • Συμμετοχή σε συνδικάτα ή συνεργασία με αυτά, όπως οι συνδρομές σε συνδικάτα
 • Θρησκεία ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, όπως δηλωμένες πληροφορίες σχετικά με τη θρησκεία ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των ατόμων
 • Αρνητική οικονομική κατάσταση, όπως πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι ένας χρήστης έχει χαμηλή πιστωτική αξιολόγηση ή υψηλό χρέος
 • Πληροφορίες υγείας ή ιατρικού περιεχομένου, όπως αγορές ιατρικών υπηρεσιών, συνταγογραφούμενων φαρμάκων ή ιατρικών συσκευών
 • Ανήλικοι κάτω των 13 ετών
 • Διάπραξη ή εικαζόμενη διάπραξη τυχόν εγκληματικής ενέργειας, όπως πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι κάποιος χρήστης έχει ποινικό μητρώο
 • Διαζύγιο ή συζυγική διάσταση, όπως συναλλαγές που σχετίζονται με συμβουλευτικές υπηρεσίες για διαζύγια
 • Οποιαδήποτε άλλα προϊόντα απαγορεύονται βάσει των πολιτικών του Google Ads

Τι συμβαίνει σε περίπτωση παράβασης των πολιτικών μας

Έλεγχος συμμόρφωσης: Μπορούμε να ελέγχουμε την επιχείρησή σας ανά πάσα στιγμή όσον αφορά στη συμμόρφωση με αυτές τις πολιτικές.Αν επικοινωνήσουμε μαζί σας ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση, θα πρέπει να ανταποκριθείτε εγκαίρως και να προβείτε αμέσως σε οποιαδήποτε διορθωτική ενέργεια απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις πολιτικές μας. Αν είστε κάτοχος λογαριασμού υπευθύνου, ενδέχεται επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να επαληθεύσουμε τη συμμόρφωση των διαχειριζόμενων λογαριασμών σας.

Ειδοποίηση έλλειψης συμμόρφωσης: Αν θεωρήσουμε ότι παραβαίνετε αυτές τις πολιτικές, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε να προβείτε σε διορθωτικές ενέργειες. Αν δεν πραγματοποιήσετε τις ενέργειες που θα σας ζητήσουμε εντός της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου, ενδέχεται να μην μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε αυτά τα προϊόντα ή να τεθεί σε αναστολή η πρόσβασή σας στους λογαριασμούς σας στο Google Ads. Σε περιπτώσεις σοβαρών ή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να τεθεί σε αναστολή άμεσα και χωρίς ειδοποίηση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Επιλογή και έλεγχος από χρήστες

Οι χρήστες Google μπορούν να ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, μέσω της επιλογής Η δραστηριότητά μου. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο προβολής και ελέγχου της δραστηριότητας αναζήτησης.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false
false