Zásady týkající se údajů o zákaznících

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Tyto zásady se vztahují na inzerenty, kteří využívají rozšířené konverze pro web, rozšířené konverze potenciálních zákazníků nebo prodeje v obchodě (nahrávání).

Shromažďování údajů o zákaznících

Pokud nejste inzerent, který prodává produkty prostřednictvím prodejců (viz níže), smíte nahrávat pouze data první strany, což jsou údaje, které s vámi zákazník sdílí přímo. Jedná se o údaje zákazníků pocházející z vašich webů, aplikací, kamenných obchodů (včetně offline konverzí) či dalších míst, kde dochází k interakci zákazníků s vaší firmou.

Jestliže inzerujete produkty, ale sami je neprodáváte přímo zákazníkům (pokud jste například výrobce produktů nebo filmové studio), můžete nahrát údaje o zákaznících shromážděné prodejcem, který vaše produkty prodává (pokud zákazníci poskytují své údaje přímo tomuto prodejci). Musíte 1) zajistit v písemné formě, že prodejce jedná v souladu s těmito zásadami, a 2) pokud to vyžadují platné právní předpisy, mít s těmito prodejci uzavřenou písemnou smlouvu.

Pokud za vás nahrává údaje do účtu Google Ads třetí strana, kterou jste k tomu zmocnili („třetí strana nahrávající údaje“), musíte také 1) zajistit v písemné formě, že třetí strana nahrávající údaje jedná v souladu s těmito zásadami, a 2) v případech, kdy to vyžadují platné právní předpisy, mít s těmito třetími stranami nahrávajícími údaje uzavřeny písemné smlouvy.

Od koho lze například shromažďovat údaje o zákaznících

 • od zákazníků, kteří zakoupili zboží na vašem webu, v aplikaci nebo v kamenném obchodě,
 • od zákazníků, kteří se zaregistrovali k odběru marketingových sdělení,
 • od zákazníků, kteří vás požádali o doplňující informace nebo odhad ceny,
 • od zákazníků, kteří si u vás zaregistrovali účet nebo se přihlásili do věrnostního programu.

Požadavky

 • Zákazníky je třeba informovat (například v zásadách ochrany soukromí), že jejich údaje sdělujete třetím stranám, které vaším jménem poskytují služby měření reklam, a vyžádat si k takovému sdílení a použití souhlas, pokud to vyžadují právní předpisy.
 • Je nutné dodržovat veškeré platné zákony a jiné právní předpisy včetně jakýchkoli platných právních předpisů na ochranu dat či soukromí a samoregulačních či oborových standardů. Data, která nahrajete do služeb zpracovatele, se řídí podmínkami zpracování dat pro reklamy Google. U osobních údajů koncových uživatelů z Evropského hospodářského prostoru, které se odesílají do Googlu pro reklamní účely, včetně rozšířených konverzí a prodejů v obchodě (nahrání), jsou potřeba signály souhlasu.
 • V příslušném rozsahu je nutné dodržovat zásady společnosti Google pro souhlas uživatele z EU.
 • Nesmíte nahrávat informace, které jsou zakázány právními předpisy, včetně informací o nezletilých. Nenahrávejte údaje, (1) o kterých víte, že se týkají osob mladších 13 let, a (2) údaje získané z webů či aplikací určených pro děti do 13 let.
 • Nesmíte nahrávat informace o konverzích týkajících se citlivých kategorií, které jsou popsány níže. K nahrávání údajů o zákaznících je možné využívat pouze běžná rozhraní nebo rozhraní API schválená společností Google.
 • Pokud dáte společnosti Google pokyn, aby na základě vámi nahraných dat automaticky generovala vlastní seznamy zákazníků, musíte navíc splňovat zásady, které se těchto seznamů týkají.

Omezení měření v citlivých kategoriích

Konverze související s citlivými kategoriemi nelze použít pro měření v rámci rozšířených konverzí ani prodejů v obchodě (nahrávání).

K těmto citlivým kategoriím patří:

 • zájem o aktivity pro dospělé nebo účast v nich (jde například o hazardní hry, seznamování za účelem sexu nebo se sexuálním motivem, sexuální zábavu nebo pornografii),
 • sexuální chování nebo orientace,
 • informace o rase či etniku,
 • politická příslušnost,
 • členství v odborech nebo příslušnost k nim (například odborové příspěvky),
 • náboženské vyznání či přesvědčení (například informace potvrzující, že je někdo určitého náboženského vyznání či přesvědčení),
 • nepříznivý finanční stav nebo situace (například informace, z nichž vyplývá, že má uživatel nízký úvěrový rating nebo velké dluhové zatížení),
 • zdravotní nebo lékařské záznamy nebo informace (například nákup lékařských služeb, léků na předpis nebo zdravotnických prostředků),
 • status dítěte mladšího 13 let,
 • domnělé či skutečné spáchání trestného činu, například informace, z nichž vyplývá, že má uživatel záznam v trestním rejstříku,
 • rozvod či odloučení manželů, například konverze týkající se rozvodového poradenství,
 • jakékoli další produkty, které jsou zakázány zásadami Google Ads.

Co se stane, když zásady porušíte?

Kontrola dodržování zásad: Můžeme kdykoli zkontrolovat, zda vaše firma tyto zásady dodržuje. Pokud vás požádáme o informace související s dodržováním zásad, jste povinni včas odpovědět a případně neprodleně dodržování našich zásad zajistit. Pokud máte účet správce, můžeme při kontrole dodržování zásad kontaktovat i vaše klientské účty.

Oznámení o porušení zásad: Pokud máme za to, že porušujete zásady, obrátíme se na vás s žádostí, abyste provedli nápravné opatření. Pokud nápravné opatření v uvedené lhůtě neprovedete, můžeme vám znemožnit využívat tyto služby, případně vám může být pozastaven přístup k účtům Google Ads. Pokud budete zásady porušovat opakovaně nebo je porušíte zvlášť závažným způsobem, můžeme váš účet pozastavit okamžitě a bez předchozího upozornění. Další informace o pozastavených účtech

Uživatelský výběr a kontrola

Uživatelé Googlu mohou v okně Aktivity na webu a v aplikacích na stránce Moje aktivita nastavit, jak má být s jejich údaji zacházeno. Další informace o zobrazování a sledování vyhledávací aktivity

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka