Krav på sms-tillägg

Från och med januari 2020 går det inte längre att skapa sms-tillägg. Sms-tillägg slutar visas från och med februari 2020. I stället kan du använda formulärtillägg för potentiella kunder eller samtalstillägg. Observera att alla rapporter om sms-tillägg är tillgängliga fram till december 2020. 

Med sm-tillägg kan dina kunder svara på dina annonser genom att kontakta dig via sms. Sms-tillägg och texten i annonsörens sms omfattas av Google Ads-policyerna. Vi vill att dina kunder ska få en så bra upplevelse som möjligt när de kontaktar dig via sms, och därför gäller ytterligare krav som du hittar nedan.

Krav på telefonnummer 

Följande är inte tillåtet:

Not allowed Telefonnummer som är felaktiga, inaktiva, irrelevanta eller som inte går till företaget som marknadsförs

Not allowed Telefonnummer som inte är lokala nummer eller riksnummer i det inriktade landet

Exempel: Använda ett telefonnummer från USA för att svara på sms kopplat till en annons som är inriktad på Kenya.

Not allowed Betalnummer, dvs. nummer som kräver att användaren betalar ytterligare avgifter

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller ett avvisat tillägg. Om du inte kan ändra telefonnumret bör du använda ett annat nummer som uppfyller policykraven.

Otillåtet svar

Följande är inte tillåtet:

Not allowed Långsamma eller orimliga svarstider på meddelanden från användare

Exempel: Svarar aldrig användaren, väntar orimligt länge på att svara användaren.

Not allowed Irrelevanta eller oönskade meddelanden skickas till användare som svarar på annonser

Exempel: Sms om produkter eller tjänster som inte har att göra med den ursprungliga annonsen, upprepade sms utan svar.

Läs om hur du åtgärdar en avvisad annons eller ett avvisat tillägg. Gå igenom innehållet och svarsfrekvensen och ändra sedan i dina interna system eller se till att medarbetarna kan svara snabbare på användarnas frågor.

Datainsamling i sms-tillägg

Följande är inte tillåtet:

Not allowed Samla in ekonomiska uppgifter

Not allowed Samla in uppgifter om myndighetsutfärdat id

Relaterade policyer och vanliga avslag

Följande Google Ads-policyer är särskilt viktiga för sms-tillägg och leder ofta till avvisning. Läs om vad som händer om du bryter mot våra policyer.

Felaktig användning av personliga uppgifter

Det är strängt förbjudet att använda personliga uppgifter på sätt som användare inte har samtyckt till. Se policyn för insamling och användning av data för mer information om vad du får samla in och hur du ska hantera personliga uppgifter.

Skadlig eller oönskad programvara

Google tillåter inte marknadsföring av webbplatser som är infekterade med eller säljer skadlig programvara. Mer information finns i policyn Otillåten användning av annonsnätverket. Denna policy gäller skadlig programvara som kan finnas i sms-tillägg. I vissa fall kanske du inte känner till att det finns skadlig programvara i dina sms-funktioner. Vi skyddar våra användares säkerhet genom att stoppa sms-tillägg om vi upptäcker skadlig programvara.

Olämpligt innehåll

För Google är det viktigt med mångfald och att visa respekt för andra. Därför tillåter vi inte innehåll som kränker användare eller som är olämpligt på andra sätt. Mer information finns i policyn om olämpligt innehåll.

Upprepning

Vi vill att våra annonser ska vara professionella och tillåter därför inte att ord eller fraser upprepas på ett överdrivet eller plojartat sätt. Mer information finns i riktlinjerna för annonstext. Denna policy gäller även innehållet i sms.

Varumärken

Google kan komma att ta bort annonser och tillägg vid klagomål från varumärkesägare. Annonsörerna ansvarar själva för att användningen av varumärken är korrekt i annonstext, tillgångar och företagsinformation. Mer information finns i varumärkespolicyn. Observera att policyn även gäller sms som du skickar.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?