Požiadavky na rozšírenia o textové správy

Rozšírenia o textové správy umožňujú zákazníkom kontaktovať vás prostredníctvom textovej správy z mobilu v rámci odozvy na reklamu. Na rozšírenia o textové správy vrátane textu správy od inzerenta sa vzťahujú štandardné pravidlá služby Google Ads. V záujme zaistenia najlepšieho dojmu zákazníkov pri interakcii s vami prostredníctvom textových správ uplatňujeme aj ďalšie požiadavky uvedené nižšie.

Požiadavky na telefónne čísla

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Not allowed Telefónne čísla, ktoré sú nepresné, neaktívne, irelevantné a nepatria inzerovanej spoločnosti

Not allowed Telefónne čísla, ktoré nie sú miestne ani vnútroštátne pre zacielenú krajinu

Príklad: Odoslanie odpovede na textové správy pre reklamu zacielenú na Keňu z telefónneho čísla v USA.

Not allowed Prémiové čísla – čísla, ktoré od používateľov vyžadujú platbu ďalších poplatkov za odoslanie textovej správy

Prečítajte si, ako opraviť zamietnutú reklamu alebo zamietnuté rozšírenie. Ak telefónne číslo nemôžete opraviť, použite iné číslo, ktoré je v súlade s požiadavkami pravidiel.

Neprijateľná odozva

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Not allowed Pomalé alebo neprimerané časy odozvy na správy prijaté od používateľov

Príklady: neodpovedanie používateľovi, neprimerane dlhé čakanie pred odoslaním odpovede používateľovi.

Not allowed Irelevantné alebo neželané správy odoslané používateľom, ktorí odpovedali na reklamy

Príklady: textové správy o produktoch alebo službách, ktoré nesúvisia s pôvodnou reklamou; opakované textové správy bez odozvy.

Prečítajte si, ako opraviť zamietnutú reklamu alebo zamietnuté rozšírenie. Skontrolujte obsah a frekvenciu odpovedí a následne upravte interné systémy alebo nariaďte tímom zlepšenie odozvy na dopyty používateľov.

Zhromažďovanie údajov v rozšíreniach o textové správy

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Not allowed Zhromažďovanie finančných informácií

Not allowed Zhromažďovanie vládnych identifikačných informácií

Súvisiace pravidlá a bežné dôvody zamietnutia

Nasledujúce pravidlá služby Google Ads sa vzťahujú špeciálne na rozšírenia o textové správy a často sú dôvodom zamietnutia. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Zneužívanie osobných informácií

Použitie osobných informácií spôsobmi, s ktorými používatelia nevyslovili súhlas, je prísne zakázané. Ďalšie informácie o tom, čo môžete zhromažďovať a ako zaobchádzať s osobnými informáciami, nájdete v pravidlách zhromažďovania a používania údajov.

Škodlivý alebo neželaný softvér

Spoločnosť Google nepovoľuje inzerciu webových stránok infikovaných malvérom ani predaj škodlivého softvéru. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách týkajúcich sa zneužívania siete. Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na malvér, ktorý sa môže nachádzať v rozšíreniach o textové správy. V niektorých prípadoch ani nemusíte vedieť, že vaše textové správy obsahujú malvér. V záujme bezpečnosti našich používateľov budú pozastavené rozšírenia o textové správy, keď v nich zistíme prítomnosť malvéru.

Nevhodný obsah

Spoločnosť Google si cení rozmanitosť a rešpekt voči ostatným. Z tohto dôvodu nepovoľujeme obsah, ktorý používateľov uráža alebo je iným spôsobom nevhodný. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách týkajúcich sa nevhodného obsahu.

Opakovanie

V záujme zachovania profesionálneho vzhľadu reklám nepovoľujeme nadmerné ani neobvyklé opakovanie slov alebo fráz. Ďalšie informácie nájdete v publikačných pravidlách. Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na obsah textových správ.

Ochranné známky

Google môže v dôsledku sťažnosti vlastníka ochrannej známky odstrániť reklamy alebo rozšírenia. Za správne použitie ochranných známok v reklamnom texte, podkladoch alebo informáciách o firme zodpovedajú inzerenti. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách používania ochranných známok. Upozorňujeme, že tieto pravidlá sa vzťahujú aj na textové správy, ktoré odosielate.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?