Prasības par īsziņu paplašinājumiem

Īsziņu paplašinājumi sniedz jūsu klientiem iespēju sazināties ar jums — mobilajā tālrunī nosūtīt īsziņu, reaģējot uz reklāmu. Uz īsziņu paplašinājumiem, tostarp reklāmdevēju nodrošināto īsziņu tekstu, attiecas standarta Google Ads politikas. Lai nodrošinātu klientiem labāko pieredzi saziņā ar jums, sūtot īsziņas, esam izstrādājuši tālāk norādītās papildu prasības.

Prasības par tālruņa numuriem

Nav atļauts tālāk minētais.

Not allowed Tālruņu numuri, kuri ir nepareizi, neatbilstoši, nav aktīvi vai kurus nevar izmantot, lai sazinātos ar reklamēto uzņēmumu

Not allowed Tālruņu numuri, kuri nav mērķauditorijas atlasē norādītās valsts vietējie vai iekšējie tālruņu numuri

Piemērs: Latvijas tālruņa numura izmantošana, lai atbildētu uz īsziņām no reklāmām, kuru mērķauditorija tiek atlasīta Kenijā

Not allowed Paaugstinātas maksas numuri, par kuriem no lietotājiem tiek iekasēta papildu maksa, lai varētu nosūtīt īsziņu

Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu vai paplašinājumu. Ja nevarat labot tālruņa numuru, izmantojiet citu numuru, kas atbilst politikas prasībām.

Nepieņemama atbilde

Nav atļauts tālāk minētais.

Not allowed Uz lietotāju sūtītajām īsziņām tiek atbildēts pēc ilga vai nesamērīgi ilga laika

Piemēri: lietotājam netiek atbildēts; paiet nesamērīgi ilgs laiks, līdz lietotājam tiek sniegta atbilde

Not allowed Lietotājiem, kuri ir reaģējuši uz reklāmām, tiek sūtītas neatbilstošas vai nevēlamas īsziņas

Piemēri: īsziņu sūtīšana par tādu produktu vai pakalpojumu, kas nav saistīts ar sākotnējo reklāmu; atkārtota īsziņu sūtīšana, ja netiek saņemta atbilde

Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu vai paplašinājumu. Pārskatiet saturu un atbildes biežumu un pēc tam mainiet iekšējās sistēmas vai sniedziet norādījumus komandai, lai uzlabotu atbildes uz lietotāju vaicājumiem.

Datu apkopošana īsziņu paplašinājumos

Nav atļauts tālāk minētais.

Not allowed Finanšu informācijas apkopošana

Not allowed Oficiālo personas datu apkopošana

Saistītās politikas un izplatītākie noraidīšanas iemesli

Tālāk norādītās AdWords politikas īpaši attiecas uz īsziņu paplašinājumiem, un bieži vien reklāmu noraidīšana ir saistīta ar šo politiku neievērošanu. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Ļaunprātīga personas informācijas izmantošana

Tiek stingri aizliegta personas informācijas izmantošana veidos, kuriem lietotājs nav piekritis. Plašāku informāciju par to, kādus datus varat apkopot un kā jārīkojas ar personas informāciju, skatiet politikā par datu apkopošanu un izmantošanu.

Ļaunprātīga vai nevēlama programmatūra

Google neatļauj reklamēt vietnes, kuras ir inficētas ar ļaunprātīgu programmatūru, kā arī neatļauj pārdot ļaunprogrammatūru. Plašāku informāciju skatiet politikā par reklāmu tīkla ļaunprātīgu izmantošanu. Šī politika attiecas arī uz ļaunprātīgu programmatūru, kas var būt ietverta īsziņu paplašinājumos. Dažkārt varat pat nezināt, ka jūsu īsziņās ir ļaunprātīga programmatūra. Lai aizsargātu mūsu lietotāju drošību, mēs apturam to īsziņu paplašinājumu darbību, kuros esam konstatējuši ļaunprātīgu programmatūru.

Neatbilstošs saturs

Google augstu vērtē daudzveidību un cieņu pret citiem. Tāpēc mēs nepieļaujam saturu, kas aizvaino lietotājus vai ir citādi neatbilstošs. Plašāku informāciju skatiet politikā par neatbilstošu saturu.

Atkārtošanās

Lai nezaudētu reklāmu profesionālo tēlu, netiek atļauta pārmērīga vai uzkrītoša vārdu vai frāžu atkārtošana. Plašāku informāciju skatiet redakcionālajā politikā. Šī politika attiecas arī uz īsziņu saturu.

Preču zīmes

Reaģējot uz preču zīmes īpašnieku sūdzībām, Google var noņemt reklāmas vai paplašinājumus. Reklāmdevēji ir atbildīgi par preču zīmju pareizu izmantošanu savas reklāmas tekstā, īpašumos un uzņēmuma informācijā. Plašāku informāciju skatiet politikā par preču zīmēm. Ņemiet vērā, ka šī politika attiecas arī uz jūsu sūtītajām īsziņām.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?