Sõnumilaiendite nõuded

Sõnumilaiendid võimaldavad klientidel reklaami nägemisel teiega mobiilseadmes ühendust võtta tekstsõnumi kaudu. Sõnumilaiendite (sh reklaamija esitatud sõnumi tekst) puhul kehtivad tavapärased Google Adsi eeskirjad. Klientidele tekstsõnumi kaudu suhtlemisel parima kasutuskogemuse pakkumiseks oleme loonud ka lisanõuded, mille leiate altpoolt.

Telefoninumbrite nõuded

Järgmine pole lubatud.

Not allowed Telefoninumbrid, mis on ebatäpsed, inaktiivsed või asjakohatud või ei võimalda võtta ühendust reklaamitud ettevõttega.

Not allowed Telefoninumbrid, mis pole sihitud riigi puhul kohalikud.

Näide. Keeniat sihtivate reklaamide puhul tekstsõnumitele vastamine USA telefoninumbriga.

Not allowed Tasulised numbrid, mis nõuavad kasutajatelt tekstsõnumi saatmisel lisatasu.

Lugege, kuidas parandada tagasi lükatud reklaami või laiendit. Kui te ei saa telefoninumbrit parandada, kasutage muud numbrit, mis järgib eeskirjade nõudeid.

Lubamatud vastamisviisid

Järgmine pole lubatud.

Not allowed Kasutajate saadetud sõnumitele liiga pika aja järel vastamine

Näited. Kasutajale vastamata jätmine; vastamine liiga pika aja möödudes.

Not allowed Asjakohatud või soovimatud sõnumid kasutajatele, kes on reklaamidele reageerinud

Näited. Tekstsõnumi saatmine toote või teenuse kohta, mis pole algse reklaamiga seotud; korduvad tekstsõnumid, millele pole vastatud.

Lugege, kuidas parandada tagasi lükatud reklaami või laiendit. Vaadake vastuste sisu ja sagedus üle ning seejärel muutke oma sisemisi süsteeme või paluge tiimidel parandada kasutajate päringutele vastamist.

Andmete kogumine sõnumilaiendite kaudu

Järgmine pole lubatud.

Not allowed Finantsteabe kogumine

Not allowed Riikliku isikutunnistuse teabe kogumine

Seotud eeskirjad ja sagedased tagasilükkamised

Järgmised Google Adsi eeskirjad on sõnumilaiendite puhul eriti asjakohased ja sageli seotud tagasilükkamisega. Lugege, mis juhtub siis, kui rikute meie eeskirju.

Isiklike andmete väärkasutus

Isiklike andmete kasutamine viisil, milleks kasutajad pole luba andnud, on rangelt keelatud. Lisateavet selle kohta, mida tohite koguda ja kuidas isiklikke andmeid käsitleda, vaadake andmete kogumise ja kasutamise eeskirjadest.

Pahatahtlik või soovimatu tarkvara

Google ei luba reklaamida pahatahtliku tarkvara müüki ega saite, mis on pahavaraga nakatunud. Lisateavet vaadake võrgu väärkasutuse eeskirjadest. Need eeskirjad kehtivad ka pahavara puhul, mis võib asuda tekstisõnumite laiendites. Mõnel juhul ei pruugi te tekstisõnumi valikutes olevast pahavarast teadlik olla. Kasutajate ohutuse ja turvalisuse tagamiseks peatame tekstisõnumite laiendid, kust leiame pahavara.

Sobimatu sisu

Google väärtustab mitmekesisust ja teiste austamist. Seetõttu ei luba me sisu, mis solvab kasutajaid või on muul viisil sobimatu. Lisateavet vaadake sobimatu sisu eeskirjadest.

Kordamine

Reklaamide professionaalse ilme säilitamiseks ei luba me kasutada liigseid ega reklaamitrikina mõjuvaid sõna- ja fraasikordusi. Lisateavet leiate redigeerimiseeskirjadest. Need eeskirjad kehtivad ka tekstisõnumite sisu puhul.

Kaubamärgid

Kaubamärgi omaniku kaebuse korral võib Google reklaami või laienduse eemaldada. Reklaamijad vastutavad selle eest, et kaubamärki kasutatakse nende reklaami tekstis, varades ja ettevõtte teabes õigesti. Lisateavet leiate kaubamärgieeskirjadest. Pange tähele, et need eeskirjad kehtivad ka teie saadetavate tekstsõnumite puhul.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?