Wymagania techniczne

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Użytkownicy usługi Display & Video 360 muszą przestrzegać tych zasad Google Ads. Informacje o dodatkowych ograniczeniach znajdziesz w Centrum pomocy Display & Video 360.

Aby wyświetlać napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. U dołu odtwarzacza kliknij ikonę ustawień Obraz ikony ustawień w YouTube, a potem kliknij „Napisy” i wybierz swój język.


Aby pomóc nam zapewnić przejrzystość i funkcjonalność reklam, reklamodawcy muszą spełniać określone wymagania techniczne.

Zobacz, czego należy unikać w reklamach. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Jedna witryna na grupę reklam

Na co nie zezwalamy:

Czerwony znak x Użycie więcej niż jednej domeny wyświetlanego adresu URL na grupę reklam

Przykład: użycie dwóch wyświetlanych adresów URL z różnych witryn
Rozwiązanie problemu: jedna witryna na grupę reklam
Illustrating one domain per ad group

Jeśli reklama została odrzucona, grupa reklam mogła zawierać więcej niż jedną domenę najwyższego poziomu w wyświetlanych adresach URL reklam lub adresach URL słów kluczowych. Pamiętaj, że wstrzymane reklamy również muszą korzystać z tej samej domeny co pozostałe reklamy i słowa kluczowe w grupie reklam.

Oto, co możesz wówczas zrobić:

Gdy grupa reklam zawiera tylko aktywne i wstrzymane reklamy wykorzystujące tę samą domenę, poproś o sprawdzenie, a my zobaczymy, czy możemy zatwierdzić Twoje reklamy:

  1. Na karcie Reklamy spójrz na kolumną „Stan”. Najedź kursorem myszy na dymek Dymek: odrzucenie reklamy obok słowa „Odrzucona”.
  2. Kliknij „Prześlij kampanię do ponownego sprawdzenia”. Pamiętaj, że ten link będzie widoczny tylko w przypadku niektórych naruszeń.
  3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, by ponownie przesłać do sprawdzenia odpowiednie, lecz odrzucone wcześniej reklamy ze swojej kampanii.

Niedopuszczalna reklama HTML5

Na co nie zezwalamy:

Czerwony znak x Reklamy HTML5 nie działają poprawnie lub wyświetlają się puste

Przykłady: osadzanie zasobów w ramkach podrzędnych, ładowanie zasobów z niezatwierdzonych źródeł zewnętrznych, korzystanie z czcionek nieużywanych w Google, dodawanie tagów audio lub wideo

Rozwiązanie problemu: niedopuszczalna reklama HTML5
  1. Znajdź problem. Sprawdź reklamę i jej treść i za pomocą narzędzia HTML5 Validator znajdź przyczynę tego, że reklama działa nieprawidłowo lub wyświetla się pusta.
  2. Edytuj reklamę. Kiedy rozwiążesz problem, ponownie prześlij reklamę. Trafi ona wówczas do sprawdzenia.

    Większość reklam sprawdzamy w ciągu jednego dnia roboczego, choć w bardziej złożonych przypadkach może to potrwać dłużej.

Limity konta

Na co nie zezwalamy:

Czerwony znak x Przekroczenie limitów konta dotyczących reklam i innych treści

Czerwony znak x Zbyt wiele treści przesłanych za pomocą wielu kont

Czerwony znak x Konfiguracja kampanii powodująca nadmierne obciążenie naszych systemów

Zapoznaj się z informacjami o limitach konta, aby sprawdzić, jakie ilości treści mogą mieć na kontach reklamodawcy. Dopóki nie usuniesz treści, które przekraczają limit, nie będzie można tworzyć nowych kampanii, reklam ani komponentów.

Nieobsługiwany język

Na co nie zezwalamy:

Czerwony znak x Treść reklamy lub strony docelowej w nieobsługiwanym wybranym języku

Przykład: języki, które nie są obsługiwane w kierowaniu na język w Google Ads

Uwaga: języków standardowych dostępnych do kierowania na język można używać w reklamach i na stronach docelowych, ale niektóre formaty reklam, takie jak komponenty z opiniami, mają inne ograniczenia językowe. Upewnij się, że treść w tych formatach jest w odpowiednim języku.

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Niedostępny film

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Filmy, których stan po przesłaniu został zmieniony na „Usunięty”.

Czerwony znak x Filmy, których stan po przesłaniu został zmieniony na „Prywatny”.

 Czerwony znak x Filmy oznaczone jako mające premierę na żywo.

 Czerwony znak x Filmy oznaczone jako przeznaczone tylko dla sponsorów i wspierających.

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.Upewnij się, że film nie został usunięty albo oznaczony jako prywatny. Jeśli Twoja usługa hostingu wideo nie działa, spróbuj przesłać film do YouTube.

Film z ograniczonym dostępem

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Filmy, które są objęte ograniczeniem wiekowym w YouTube.

Dowiedz się, jak odwołać się od decyzji o nałożeniu ograniczenia wiekowego na film.

Czerwony znak x Filmy, które są przedmiotem roszczeń YouTube lub właściciela materiału wideo dotyczących własności intelektualnej.

Czerwony znak x Filmy, które podlegają ograniczeniom treści YouTube.

Film z ograniczonym dostępem w wybranych krajach

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Filmy niedostępne w kraju, na który kierowana jest reklama

Przykłady: zablokowanie filmu w określonych regionach po jego przesłaniu.

Zmieniona treść filmu

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Filmy zmienione po utworzeniu jednostki reklamowej.

Aby rozwiązać ten problem, po zmianie treści filmu ponownie utwórz nową kreację reklamy.

Niedopuszczalny format filmu

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Przesyłanie filmów w formacie nieobsługiwanym w Google Ads lub YouTube

Przykład: próba przesłania pliku filmu w formacie dvdproj (pliku projektu iDVD)
Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Jeśli nie możesz skonwertować filmu do akceptowanego formatu, prześlij inny film, który jest zgodny z zasadami. Zapoznaj się z listą obsługiwanych formatów filmów, które można przesyłać do YouTube.

Niedopuszczalny skrypt

Na co nie zezwalamy:

Czerwony znak x Używanie skryptów Google Ads do obchodzenia jakichkolwiek ograniczeń lub limitów związanych z korzystaniem z Google Ads lub do jakichkolwiek innych celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności

Przykład: używanie skryptów do obchodzenia limitów liczby operacji

Czerwony znak x Stosowanie nieobsługiwanych metod, by uzyskać dostęp do skryptów Google Ads

Uwaga: akceptowane metody zostały wymienione w dokumentacji skryptów.

Czerwony znak x Nadmierne lub niewłaściwe używanie skryptów, w tym nieuzasadnione liczby żądań

Czerwony znak x Skrypty, które modyfikują, zakłócają lub wyłączają jakiekolwiek funkcje, działania lub funkcjonalności platformy Google Ads

Czerwony znak x Niestosowanie się do sprawdzonych metod w przypadku używania skryptów do odczytywania danych dla ponad miliona podmiotów (np. słów kluczowych lub reklam) lub edytowania ponad 100 tys. jednostek dziennie

Uwaga: informacje o sprawdzonych metodach znajdują się w dokumentacji skryptów.

Sprawdź swoje skrypty pod kątem nadużyć i nadmiernej aktywności, a następnie zmień je tak, by były zgodne z tymi zasadami.

Egzekwowanie zasad związanych ze skryptami Google Ads

Prawo do przeglądania skryptów

Google może monitorować i kontrolować wszystkie działania związane ze skryptami Google Ads. Kontrola może obejmować dostęp, przeglądanie i użycie skryptu przez Google, np. do identyfikacji naruszeń bezpieczeństwa, które mogą mieć wpływ na usługi Google lub ich użytkowników. Na żądanie Google musisz zapewnić dostęp do wszystkich swoich skryptów Google Ads (nawet jeśli są przechowywane poza Google Ads) w ciągu dwóch dni roboczych od daty jego otrzymania.

Nie możesz zakłócać sprawdzania i monitorowania skryptów przez Google ani ukrywać przed Google działań związanych ze skryptami Google Ads.

Powiadomienie i skutki naruszenia zasad

Jeżeli naruszysz którekolwiek z tych zasad, Google prześle odpowiednie powiadomienie na adresy e-mail użytkowników z dostępem administracyjnym do Twojego konta MCK lub Google Ads. Może też być wymagane podanie dodatkowych informacji kontaktowych. Jeśli nie usuniesz elementów naruszających zasady w ciągu dwóch dni roboczych od daty powiadomienia, Google może zawiesić wszystkie skrypty na Twoim koncie menedżera lub Google Ads lub ograniczyć Twoje ogólne limity.

Co więcej, jeśli Google ma uzasadnione powody, by sądzić, że nastąpiło poważne naruszenie tych zasad (np. użycie skryptów zakłóca lub wyłącza jakiekolwiek funkcje, działania lub funkcjonalność platformy Google Ads), może zawiesić wszystkie skrypty na Twoim koncie menedżera lub Google Ads bez wcześniejszego powiadomienia.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
8352517900830125968
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73067