Technické požadavky

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Pokud chcete titulky ve svém jazyce, můžete si je zapnout na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu Nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky a nastavte požadovaný jazyk.


V zájmu zajištění přehlednosti a správné funkce reklam musí inzerenti splňovat určité technické požadavky.

Níže uvádíme příklady toho, čeho byste se v reklamách měli vyvarovat. Další informace o tom, co se stane, když naše zásady porušíte

Jeden web na reklamní sestavu

Nepovolujeme toto:

Červené znaménko × Použití více než jedné domény viditelné URL na reklamní sestavu

Příklad: použití dvou viditelných URL, které jsou hostovány na různých webech.
Odstraňování problémů: jeden web na reklamní sestavu
Illustrating one domain per ad group

Pokud jsme vaši reklamu zamítli, obsahovala nejspíš reklamní sestava ve viditelné URL reklam nebo adrese URL klíčových slov více než jednu doménu nejvyšší úrovně. Připomínáme, že i pozastavené reklamy musí používat stejnou doménu jako ostatní reklamy a klíčová slova v reklamní sestavě.

Co můžete udělat:

Až bude vaše reklamní sestava se všemi aktivními a pozastavenými reklamami obsahovat jen jednu doménu, požádejte o kontrolu. Zjistíme, jestli vaši reklamu můžeme schválit k zobrazování.

  1. Podívejte se na kartě Reklamy na sloupec Stav. Umístěte kurzor na bílou bublinu Bublina s informacemi o zamítnutí reklamy vedle stavu Zamítnuto.
  2. Klikněte na položku „Znovu odeslat kampaň ke kontrole“. Tento odkaz se zobrazí pouze v případě, pokud byla vaše reklama zamítnuta kvůli porušení zásad.
  3. Podle pokynů na obrazovce znovu odešlete zamítnuté reklamy z kampaně.

Nepřijatelná reklama ve formátu HTML5

Nepovolujeme toto:

Červené znaménko × Reklamy ve formátu HTML5, které se zobrazují nesprávně nebo prázdné

Příklady: Vkládání děl do podřízených rámců, načítání obsahu z neschválených zdrojů třetích stran, používání jiných písem, než má Google k dispozici, přidávání značek pro zvuk či video

Nástroj pro odstraňování problémů: nepřijatelná reklama ve formátu HTML5
  1. Najděte problém. Zkontrolujte reklamu a její obsah. Pomocí validátoru HTML5 služby Google Ads zjistěte, co způsobuje, že se reklama zobrazuje nesprávně nebo prázdná.
  2. Upravte reklamu. Po opravení problému reklamu znovu nahrajte. Tím se reklama odešle ke kontrole.

    Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle.

Limity účtu

Nepovolujeme toto:

Červené znaménko × Překročení limitů účtu týkajících se reklam a jiného obsahu

Červené znaménko × Odesílání nadměrného množství obsahu prostřednictvím několika různých účtů

Červené znaménko × Konfigurace kampaně, která neúměrně zatěžuje naše systémy

Projděte si informace o limitech účtu a zjistěte, jaké množství obsahu od inzerentů přijímáme. Dokud neodstraníte obsah přesahující limit, nebudete moci vytvářet nové kampaně, reklamy nebo podklady.

Nepodporovaný jazyk

Nepovolujeme toto:

Červené znaménko × Reklama nebo cílový obsah v nepodporovaném jazyce cílení

Příklad: Jazyky, které nejsou podporovány v jazykovém cílení v Google Ads

Poznámka: U reklam a cílů je možné používat standardní jazyky dostupné pro jazykové cílení, ale některé formáty reklamy (například odkazy na recenzi) mají jiná jazyková omezení. Zkontrolujte, zda je obsah těchto formátů psán schváleným jazykem.

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Nedostupné video

Není povoleno:

Červené znaménko × Videa, jejichž stav byl po odeslání změněn na Smazáno.

Červené znaménko × Videa, jejichž stav byl po odeslání změněn na Soukromé.

 Červené znaménko × Videa označená jako premiéra živého obsahu.

 Červené znaménko × Videa označená jako pouze pro sponzory nebo členy.

Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.Video nesmí být odstraněno ani označeno jako soukromé. Pokud služba hostující vaše video nefunguje, zkuste ho nahrát na YouTube.

Video s omezeným přístupem

Není povoleno:

Červené znaménko × Videa, která jsou službou YouTube věkově omezena

Přečtěte si, jak se odvolat proti nastavení věkové hranice u videa.

 Červené znaménko × Videa podléhající nároku v souvislosti s duševním vlastnictvím iniciovanému službou YouTube nebo vlastníkem obsahu

 Červené znaménko × Videa podléhající omezením obsahu na YouTube

Geograficky omezené video

Není povoleno:

Červené znaménko ×Videa, která nejsou v cílové zemi reklamy dostupná

Příklady: Blokování videa na určitých územích po nahrání

Obsah videa se změnil

Není povoleno:

Červené znaménko × Videa, která se po vytvoření reklamní jednotky změnila

Problém vyřešíte tak, že po změně obsahu videa vytvoříte novou kreativu reklamy.

Nepřijatelný formát videa

Není povoleno:

Červené znaménko × Nahrání videí ve formátu, který služba Google Ads nebo server YouTube nepodporují

Příklad: Pokus o nahrání videosouboru ve formátu dvdproj (soubor projektu iDVD)
Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Pokud video nemůžete převést do přijímaného formátu, nahrajte jiné, které zásady splňuje. Podporované formáty videí pro nahrávání na YouTube najdete v tomto seznamu.

Nepřijatelný skript

Nepovolujeme toto:

Červené znaménko × Použití skriptů Google Ads k obcházení jakýchkoli omezení či limitů použití služby Google Ads, případně jejich použití k jakémukoli účelu nesouvisejícímu s podnikáním

Příklad: Použití skriptů k obcházení kvót na operace

Červené znaménko × Použití nepodporovaných metod přístupu ke skriptům Google Ads

Poznámka: Přípustné metody jsou uvedeny v dokumentaci ke skriptům.

Červené znaménko × Neúměrné či zneužívající použití skriptů včetně nepřiměřeného objemu požadavků

Červené znaménko × Skripty, které upravují, ruší nebo zakazují jakékoli prvky, ukazatele výkony či funkce platformy Google Ads

Červené znaménko × Nedodržování doporučených postupů při používání skriptů k načítání údajů pro více než 1 milion položek (například klíčových slov nebo reklam), případně úprava více než 100 tisíc položek denně

Poznámka: Doporučené postupy ke skriptům naleznete v dokumentaci.

Zkontrolujte, zda skripty neprovádějí žádnou zneužívající ani nadměrnou aktivitu, a poté je upravte tak, aby splňovaly naše zásady.

Vymáhání zásad týkajících se skriptů Google Ads

Právo na kontrolu skriptů

Společnost Google může monitorovat a kontrolovat jakoukoli aktivitu prováděnou prostřednictvím skriptů Google Ads. Tato šetření mohou zahrnovat přístup, kontrolu, přezkoumání a používání skriptu ze strany společnosti Google, například za účelem zjištění bezpečnostních problémů, které by mohly mít dopad na společnost Google nebo její uživatele. Na základě žádosti musíte společnosti Google poskytnout přístup ke všem skriptům Google Ads (i v případě, že jsou uloženy mimo službu Google Ads), a to ve lhůtě 2 pracovních dnů od vznesení žádosti.

Je zakázáno do takového monitorování či kontrol zasahovat nebo před společností Google jinak skrývat či zamlžovat aktivity prováděné pomocí skriptů Google Ads.

Oznámení o porušení zásad a jeho důsledky

Porušíte-li kteroukoli z těchto zásad, rozešle společnost Google oznámení na e-mailové adresy uživatelů s přístupem pro správce k vašemu účtu MCC nebo Google Ads. Můžete být rovněž vyzváni k poskytnutí dalších kontaktních údajů. Pokud nezjednáte nápravu do 2 pracovních dnů od oznámení, může Google pozastavit všechny skripty v účtu správce nebo Google Ads, případně snížit vaše celkové limity.

V případě důvodného podezření, že jste se dopustili závažného porušení těchto zásad (např. pokud používání skriptů ruší či zakazuje jakékoli prvky, ukazatele výkonu a funkce platformy Google Ads), může navíc společnost Google bez předchozího oznámení pozastavit všechny skripty v účtu správce nebo účtu Google Ads.

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás! Kontaktovat podporu Google Ads

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka