Zhromažďovanie a používanie údajov

Chceme, aby používatelia verili tomu, že s informáciami o nich sa bude zaobchádzať s patričným rešpektom a starostlivosťou. Preto by naši reklamní partneri nemali zneužívať tieto informácie, prípadne ich zhromažďovať z nejasných dôvodov alebo bez náležitých bezpečnostných opatrení.

Nižšie nájdete niekoľko príkladov, čomu by ste sa vo svojich reklamách mali vyhýbať. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Nedostatočné zabezpečenie údajov

Nepovoľujeme:

Použitie nevhodných prostriedkov zabezpečenia v súvislosti s príslušným typom zhromažďovaných informácií

Príklady: Zhromažďovanie čísiel kreditných alebo debetných kariet, bankových a investičných účtov, bezhotovostných prevodov, dokladov totožnosti, daňového identifikačného čísla, čísiel dôchodkových účtov, zdravotného poistenia, vodičských preukazov alebo rodných čísiel prostredníctvom nezabezpečenej stránky bez ochrany SSL a platného certifikátu.

Ako problém vyriešiť: nedostatočné zabezpečenie údajov
 1. Vyriešte problém v cieli reklamy. Prestaňte zhromažďovať osobné informácie používateľov alebo tieto osobné informácie zhromažďujte cez server zabezpečený technológiou SSL, aby ste zaistili ich bezpečnosť.
  • Možnosť 1: Používajte zabezpečený server.
   Pri zhromažďovaní osobných informácií používajte zabezpečený server (SSL). Pri použití technológie SSL sa webová adresa zobrazí s reťazcom https://, nie http://. Zistite, ako na svojich webových stránkach nastavíte SSL.
  • Možnosť 2: Nezhromažďujte údaje používateľov.
   Zmeňte svoje webové stránky alebo svoju aplikáciu tak, aby sa od používateľov pristupujúcich k vášmu obsahu nepožadovali osobné informácie.
 2. Upravte reklamu. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.

  Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Neprijateľné zdieľanie informácií

Nepovoľujeme:

Zdieľanie informácií umožňujúcich identifikáciu osôb so spoločnosťou Google prostredníctvom remarketingových značiek, značiek sledovania konverzií alebo akýchkoľvek informačných kanálov s produktovými dátami, ktoré by mohli súvisieť s reklamami

Príklad: zdieľanie e-mailových adries používateľov prostredníctvom webových adries, ktoré majú remarketingové značky

Poznámka: Táto požiadavka sa nevzťahuje na služby Googlu, pre ktoré platia podmienky spracúvania údajov služby Google Ads.

Ako problém vyriešiť: neprijateľné zdieľanie informácií
 1. Identifikujte zdroj. Na základe oznámenia o porušení od spoločnosti Google identifikujte, ktoré webové adresy porušujú pravidlá. Informácie umožňujúce identifikáciu osôb sú často neúmyselne zahrnuté do webových adries, ktoré sú odosielané spoločnosti Google z webových formulárov, prihlasovacích stránok a vlastných parametrov e-mailových marketingových kampaní.
 2. Odstráňte informácie umožňujúce identifikáciu osôb v zdieľaných údajoch. Aktualizujte svoje systémy tak, aby informácie umožňujúce identifikáciu osôb neboli zahrnuté vo webových adresách. Nižšie uvádzame najbežnejšie spôsoby odstránenia informácií umožňujúcich identifikáciu osôb z webových adries.

  Webové formuláre: Formuláre HTML je potrebné odosielať prostredníctvom protokolu POST. V prípade použitia protokolu GET sa parametre formulára stanú súčasťou webovej adresy v paneli s adresou. Aktualizujte zdroj stránky alebo komponent, ktorý generuje kód HTML tak, aby značka formulára mala v atribúte reťazec method=”post”. Ďalšie informácie o spôsoboch spracovania formulára

  Prihlasovacie stránky: Niektoré webové stránky (najmä tie, ktoré obsahujú profily používateľov alebo ich prihlasovacie údaje) používajú vzory webových adries. Tie sú navrhnuté tak, aby obsahovali informácie umožňujúce identifikáciu osôb. Informácie umožňujúce identifikáciu osôb vo webovej adrese nahraďte jedinečným identifikátorom webových stránok alebo univerzálnym jedinečným identifikátorom (UUID).

  Vlastné parametre e-mailových marketingových kampaní: Preskúmajte webové adresy generované testovacou e-mailovou marketingovou kampaňou a identifikujte tak e-mailové adresy alebo iné informácie umožňujúce identifikáciu osôb v parametroch webových adries. Priraďte každému používateľovi jedinečný identifikátor webových stránok alebo univerzálny jedinečný identifikátor (UUID). Sledujte UUID pomocou parametrov webových adries.

  UUID môžete implementovať a zabrániť tak odosielaniu informácií umožňujúcich identifikáciu osôb spoločnosti Google. Napríklad adresa site.com/my_settings/sample@email.com by sa dala zmeniť na site.com/my_settings/43231, kde 43231 predstavuje číslo, ktoré jedinečne identifikuje účet s adresou sample@email.com.
 3. Vyplňte formulár odpovede. Vo formulári označte, že ste vykonali kroky na odstránenie problému. Formulár umožňuje spoločnosti Google určiť, v ktorej časti procesu sa nachádzate.
 4. Skontrolujte, či je problém odstránený. Po odoslaní odpovedí prostredníctvom formulára spoločnosť Google overí, či zmeny vykonané na webových stránkach problém vyriešili. V priebehu dvoch týždňov dostanete ďalšie oznámenie, ktoré buď potvrdí odstránenie problému, alebo vás bude informovať o pokračujúcom zdieľaní informácií umožňujúcich identifikáciu osôb prostredníctvom webových adries súvisiacich s vaším účtom. V prípade, že budú informácie umožňujúce identifikáciu osôb naďalej zaznamenávané, preskúmajte aktualizovaný zoznam webových adries, ktoré nie sú v súlade s pravidlami, a identifikujte príčinu problému.

  Upozorňujeme, že pred odoslaním zmien kódu na zverejnené webové stránky môžete skontrolovať, či tieto zmeny fungujú na testovacích webových stránkach. Označte testovacie webové stránky pomocou značiek s rovnakým číslom zákazníka v službe Google Ads, ktoré používate aj pre svoju prispôsobenú inzerciu. Keď sa vaše testovacie webové stránky zobrazia v zozname webových adries, kde boli zaznamenané informácie umožňujúce identifikáciu osôb, môžete vykonať testovacie zmeny. Ak už na vašich testovacích webových stránkach nezaznamenáme informácie umožňujúce identifikáciu osôb, vylúčime ich z prehľadov. Následne môžete odoslať zmeny na zverejnené webové stránky.

Remarketingové zoznamy a ďalšie zoznamy založené na remarketingu, ako sú zoznamy vlastných kombinácií alebo podobné publiká, budú zakázané, ak nebudú v súlade s týmito pravidlami. Získajte ďalšie informácie o postupe v prípade porušenia našich pravidiel.

Zneužívanie osobných údajov

Nepovoľujeme:

Použitie osobných informácií spôsobmi, s ktorými používatelia nevyslovili súhlas

Príklady: Predávanie kontaktných údajov používateľov, použitie obrázkov používateľov v reklamách bez ich súhlasu.

Propagácie, ktoré priamo oslovujú používateľa na základe osobných informácií

Príklady: Reklamy oslovujúce používateľa menom, titulom alebo pracovnou pozíciou.

Konkrétny príklad: „Dobrý deň, pán Kováč, kúpte si u nás kvety!“

Propagácie, ktoré používajú osobné informácie používateľa alebo naznačujú vedomosť o nich

Príklady: Propagácie, ktoré tvrdia, že poznajú vaše majetkové pomery alebo politickú príslušnosť.

Konkrétny príklad: „Topíte sa v dlhoch. Pomôžeme vám.“

Súhlas používateľov v Európskej únii

Nepovoľujeme:

Propagácie, ktorú porušujú naše pravidlá získavania súhlasu s používaním súborov cookie od používateľov v EÚ

Príklad: Používanie funkcií služby Google Ads, ako sú napríklad remarketing alebo sledovanie konverzií, bez získania náležitého súhlasu s používaním súborov cookie od používateľov v EÚ.

Neoprávnené používanie súborov cookie na doménach Googlu

Nepovoľujeme:

Nastavenie súboru cookie pre doménu Google

Príklad: Umožnenie tretej strane nastaviť súbor cookie pre doménu doubleclick.net alebo googlesyndication.com.

Potrebujete pomoc?

V prípade otázok o našich pravidlách kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?