Innsamling og bruk av data

Google leverer oversatte versjoner av brukerstøtten, men de er ikke ment å endre innholdet i retningslinjene våre. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

For å se undertekster på språket ditt må du slå på YouTube-teksting. Velg innstillingsikonet Bilde av ikonet for innstillinger i YouTube nederst i videospilleren, og velg så «Teksting» og ønsket språk.


Vi ønsker at brukerne skal være helt sikre på at informasjonen om dem respekteres og behandles på riktig måte. Annonseringspartnerne våre skal derfor ikke misbruke denne informasjonen eller samle den inn til uklare formål uten tilstrekkelige sikkerhetstiltak eller uten at egnet informasjon om dette videreformidles.

Vær oppmerksom på at du er underlagt tilleggsretningslinjer når du bruker personlig tilpasset annonsering, som omfatter remarketing og egendefinerte målgrupper. Hvis du bruker målrettingsfunksjoner for personlig tilpasset annonsering, må du gjennomgå retningslinjene for innsamling og bruk av data i personlig tilpassede annonser.

Nedenfor ser du eksempler på innhold som ikke er tillatt i annonser. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Brudd på retningslinjene oppført nedenfor fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst 7 dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Mangelfull datasikkerhet

Vi tillater ikke

manglende implementering av nødvendige sikkerhetstiltak (basert på relevante bransjestandarder) med tanke på typen informasjon som samles inn

Eksempler (listen er ikke uttømmende): Innsamling av numre til kreditt- eller debetkort, bank- og investeringskontoer, bankoverføringer, personnumre, organisasjonsnumre, pensjon, helsehjelp, førerkort eller fødselsnumre via en usikret side som ikke er beskyttet med secure socket layer (SSL), og som ikke har noe gyldig sertifikat.

Løs problemer knyttet til mangelfull datasikkerhet
 1. Korriger annonsens destinasjon. Du må enten slutte å samle inn personopplysninger fra brukerne eller samle inn denne informasjonen via en sikker tjener som bruker SSL. Da foregår datainnsamlingen på en trygg måte.
  • Alternativ 1: Bruk en sikker tjener.
   Bruk en sikker behandlingstjener (kalt SSL) når du samler inn personopplysninger. Når du bruker SSL, begynner nettadressen med https:// i stedet for http://. Finn ut hvordan du konfigurerer SSL på nettstedet ditt.
  • Alternativ 2: Ikke samle inn brukerdata.
   Endre appen din eller nettstedet ditt slik at brukerne ikke blir bedt om å oppgi personopplysninger når de prøver å åpne innholdet ditt.
 2. Endre selve annonsen. Da sendes annonsen og destinasjonen til en ny gjennomgang.

  Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere evaluering.

Informasjonsdeling som ikke er godkjent

Vi tillater ikke

overføring av personlig identifiserende informasjon (PII) til Google gjennom remarketing-tagger, tagger for konverteringssporing eller feeder med produktinformasjon som kan knyttes til annonser

Eksempel (listen er ikke uttømmende): Deling av brukernes e-postadresser via nettadresser som inneholder remarketing-tagger.

Merk: Dette kravet gjelder ikke for Google Ads-tjenestene som er underlagt Google Ads-vilkårene for databehandling: optimaliserte konverteringer, Kundematch, butikksalg og butikksalg (direkteopplasting).

Løs problemer knyttet til ikke-godkjent informasjonsdeling
 1. Identifiser kilden. Identifiser hvilke nettadresser som bryter med retningslinjene, ved hjelp av e-postvarselet fra Google om bruddet. PII overføres ofte ved et uhell til Google via nettadresser. Disse kan stamme fra nettskjemaer, påloggingssider og tilpassede parametere for e-postkampanjer.
 2. Fjern PII fra delte data. Oppdater systemene dine slik at PII ikke tas med i nettadresser. Nedenfor finner du de vanligste metodene for å fjerne PII fra nettadresser.

  Nettskjemaer: HTML-skjemaer bør overføres ved hjelp av POST-protokollen. Hvis du bruker GET-protokollen, blir parameterne i skjemaet tatt med i nettadressen i adressefeltet. Oppdater sidekilden eller komponenten som genererer HTML-innholdet, slik at <form>-taggen har method="post" i attributtet. Finn ut mer om <form>-metoden.

  Påloggingssider: Enkelte nettsteder, spesielt sider med brukerprofiler eller brukerpålogging, har nettadressemønstre som omfatter PII. Erstatt PII i nettadressen med en unik ID knyttet til nettstedet eller en unik bruker-ID (UUID).

  Tilpassede parametere for e-postkampanjer: Se på nettadressene som genereres av en testkampanje for e-postmarkedsføring, for å identifisere e-postadresser eller annen PII i nettadresseparameterne. Tilordne en unik identifikator for nettstedet eller en unik bruker-ID (UUID) til hver enkelt bruker, og spor UUID-en gjennom nettadresseparameterne.

  Du kan implementere en UUID for å hindre at PII overføres til Google. Du kan for eksempel endre site.com/my_settings/sample@email.com til site.com/my_settings/43231, der tallet 43231 identifiserer den spesifikke kontoen med e-postadressen sample@email.com.
 3. Fyll ut svarskjemaet. Velg alternativet for at du har iverksatt tiltak for å løse problemet. Informasjonen du oppgir i skjemaet, gir Google bedre oversikt over hvor i prosessen du befinner deg.
 4. Bekreft at problemet er løst. Etter at du har svart oss gjennom skjemaet, sjekker Google om endringene du har gjort på nettstedet ditt, løser problemet. I løpet av to uker mottar du en ny melding. Her får du enten bekreftet at problemet er løst, eller så opplyser vi at nettadresser knyttet til kontoen din fortsatt sender PII. Hvis det fortsatt påvises PII, går du gjennom den oppdaterte listen over nettadresser som bryter med retningslinjene, for å finne årsaken til problemet.

  Du kan sjekke om endringene fungerer på et testnettsted, før du endrer koden på det aktive nettstedet ditt. På testnettstedet legger du inn de samme taggene med kunde-ID-en for Google Ads som du bruker i personlig tilpasset annonsering. Når testnettstedet dukker opp i listen over nettadresser som inneholder PII, kan du teste ut endringer. Når vi ikke lenger oppdager PII på testnettstedet, blir ikke testnettstedet lenger flagget i rapportene. Da kan du overføre endringene til det aktive nettstedet ditt.

Remarketinglister og andre lister som er basert på remarketing, for eksempel egendefinerte kombinasjonslister eller lignende målgrupper, deaktiveres hvis de ikke overholder disse retningslinjene. Finn ut mer om hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Uriktig bruk av personopplysninger

Vi tillater ikke

bruk av personopplysninger på måter brukerne ikke har samtykket til

Eksempler (listen er ikke uttømmende): Videresalg av brukeres kontaktinformasjon eller at bilder av brukere benyttes i annonser uten samtykke

annonser som henvender seg direkte til brukerne på bakgrunn av personopplysningene deres

Eksempel (listen er ikke uttømmende): Annonser som er rettet mot en bruker ved navn, tittel eller stilling.

Et konkret eksempel: «Hei, Martin Hansen! Kjøp blomster her.»

annonser hvor kjennskap til brukerens personopplysninger antydes

Eksempel (listen er ikke uttømmende): Annonser hvor det antydes kunnskap om den økonomiske statusen eller politiske tilhørigheten din.

Et konkret eksempel: «Du drukner i gjeld. Få hjelp i dag.»

Brukersamtykke i EU

Vi tillater ikke

rødt x-tegn kampanjer som bryter retningslinjene våre for samtykke fra brukere i Europa

Eksempel (listen er ikke uttømmende): Vi tillater ikke at det brukes Google Ads-funksjoner, for eksempel remarketing eller konverteringssporing, uten at det innhentes relevant samtykke til bruk av informasjonskapsler eller (når det gjelder remarketing) til bruk av personlige data for personlig tilpassede annonser fra brukere i EØS-området (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde) eller Storbritannia.

Uautoriserte informasjonskapsler på Google-domener

Vi tillater ikke

plassering av informasjonskapsler på Google-domener

Eksempler (listen er ikke uttømmende): At enheter som ikke er Google, legger inn informasjonskapsler på doubleclick.net eller googlesyndication.com eller legger til rette for at andre enheter kan legger inn slike informasjonskapsler.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om retningslinjene våre, kan du kontakte brukerstøtten for Google Ads.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny