Innsamling og bruk av data

Vi ønsker at brukerne skal være helt sikre på at informasjon om dem respekteres og behandles på riktig måte. Av den grunn skal annonseringspartnerne våre ikke misbruke slik informasjon og heller ikke innhente informasjon til uklare formål eller uten tilstrekkelige sikkerhetstiltak.

Nedenfor ser du eksempler på ting du bør unngå i annonsene dine. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Vær oppmerksom på at remarketinglister og personlig tilpassede annonser (tidligere kalt interessebaserte annonser) er underlagt egne retningslinjer. Hvis du bruker personlig tilpassede annonser, må du i tillegg gå gjennom retningslinjene for innsamling av data, som også gjelder for bruken av personopplysninger i forbindelse med annonsering.

Mangelfull datasikkerhet

Følgende er ikke tillatt:

Bruk av manglende sikkerhetstiltak for informasjonstypen som samles inn

Eksempler: innsamling av numre til kreditt- eller debetkort, bank- og investeringskontoer, bankoverføringer, personnumre, organisasjonsnumre, pensjon, helsepleie, førerkort eller fødselsnumre via en usikret side som ikke er beskyttet med SSL, og som ikke har noe gyldig sertifikat

Feilsøkingsprogram for problemer knyttet til mangelfull datasikkerhet
 1. Korriger annonsens destinasjon. Du må enten slutte å samle inn personopplysninger fra brukerne, eller samle inn personopplysningene via en sikker tjener som bruker SSL. Da foregår datainnsamlingen på en trygg måte.
  • Alternativ 1: Bruk en sikker tjener.
   Bruk en sikker behandlingstjener (kalt SSL) når du samler inn personopplysninger. Når du bruker SSL, begynner nettadressen med https:// i stedet for http://. Finn ut hvordan du konfigurerer SSL på nettstedet ditt.
  • Alternativ 2: Ikke samle inn brukerdata.
   Endre nettstedet ditt eller appen din slik at brukerne ikke blir bedt om å oppgi personopplysninger når de prøver å åpne innholdet ditt.
 2. Rediger annonsen. Da sendes annonsen og destinasjonen til ny gjennomgang.

  De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid.

Informasjonsdeling som ikke er godkjent

Følgende er ikke tillatt:

Overføring av personlig identifiserende informasjon (PII) til Google gjennom remarketing-tagger, tagger for konverteringssporing eller feeder med produktdata som kan være knyttet til annonser

Eksempel: Deling av brukeres e-postadresser via nettadresser som har remarketing-tagger

Feilsøkingsprogram for problemer knyttet til informasjonsdeling som ikke er godkjent
 1. Identifiser kilden. Identifiser hvilke nettadresser som bryter med retningslinjene, ved hjelp av e-postvarselet fra Google om bruddet. PII overføres ofte ved et uhell til Google via nettadresser. Disse kan stamme fra nettskjemaer, påloggingssider og tilpassede parametere for e-postkampanjer.
 2. Fjern PII fra delte data. Oppdater systemene dine slik at PII ikke tas med i nettadresser. Nedenfor finner du de vanligste metodene for å fjerne PII fra nettadresser.

  Nettskjemaer: HTML-skjemaer bør overføres ved hjelp av POST-protokollen. Hvis du bruker GET-protokollen, blir parameterne i skjemaet tatt med i nettadressen i adressefeltet. Oppdater sidekilden eller komponenten som genererer HTML-innholdet, slik at <form>-taggen har method="post" i attributtet. Finn ut mer om <form>-metoden.

  Påloggingssider: Enkelte nettsteder, spesielt sider med brukerprofiler eller brukerpålogging, har nettadressemønstre som omfatter PII. Erstatt PII i nettadressen med en unik ID knyttet til nettstedet eller en unik bruker-ID (UUID).

  Tilpassede parametere for e-postkampanjer: Se på nettadressene som genereres av en testkampanje for e-postmarkedsføring, for å identifisere e-postadresser eller annen PII i nettadresseparameterne. Tilordne en unik identifikator for nettstedet eller en unik bruker-ID (UUID) til hver enkelt bruker, og spor UUID-en gjennom nettadresseparameterne.

  Du kan implementere en UUID for å hindre at PII overføres til Google. Du kan for eksempel endre site.com/my_settings/sample@email.com til site.com/my_settings/43231, der tallet 43231 identifiserer den spesifikke kontoen med e-postadressen sample@email.com.
 3. Fyll ut svarskjemaet. Velg alternativet for at du har iverksatt tiltak for å løse problemet. Informasjonen du oppgir i skjemaet, gir Google bedre oversikt over hvor i prosessen du befinner deg.
 4. Bekreft at problemet er løst. Etter at du har svart oss gjennom skjemaet, sjekker Google om endringene du har gjort på nettstedet ditt, løser problemet. I løpet av to uker mottar du en ny melding. Her får du enten bekreftet at problemet er løst, eller så opplyser vi at nettadresser knyttet til kontoen din fortsatt sender PII. Hvis det fortsatt påvises PII, går du gjennom den oppdaterte listen over nettadresser som bryter med retningslinjene, for å finne årsaken til problemet.

  Du kan sjekke om endringene fungerer på et testnettsted, før du endrer koden på det aktive nettstedet ditt. På testnettstedet legger du inn de samme taggene med kunde-ID-en for Google Ads som du bruker i personlig tilpasset annonsering. Når testnettstedet dukker opp i listen over nettadresser som inneholder PII, kan du teste ut endringer. Når vi ikke lenger oppdager PII på testnettstedet, blir ikke testnettstedet lenger flagget i rapportene. Da kan du overføre endringene til det aktive nettstedet ditt.

Remarketinglister og andre lister som er basert på remarketing, for eksempel egendefinerte kombinasjonslister eller lignende målgrupper, deaktiveres hvis de ikke overholder disse retningslinjene. Finn ut mer om hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Misbruk av personopplysninger

Følgende er ikke tillatt:

Bruk av personlige opplysninger uten brukernes samtykke

Eksempler: videresalg av brukeres kontaktinformasjon, bilder av brukere i annonser uten brukernes samtykke

Kampanjer som henvender seg direkte til brukeren ved hjelp av personlige opplysninger

Eksempler: annonser som inneholder brukerens navn, tittel eller stillingsbeskrivelse

Spesifikt eksempel: «Hei, Petter Hansen! Kjøp blomster her.»

Kampanjer der det benyttes personlige opplysninger eller antydes kunnskap om slike opplysninger

Eksempler: kampanjer med påstander om hvilken økonomisk situasjon du er i, eller hvilken politisk tilknytning du har

Spesifikt eksempel: «Du drukner i gjeld. Få hjelp i dag.»

Brukersamtykke i EU

Følgende er ikke tillatt:

Kampanjer som bryter med retningslinjene våre for samtykke om informasjonskapsler fra brukere i EU

Eksempel: Bruk av Google Ads-funksjoner som remarketing eller konverteringssporing uten å innhente relevant samtykke i bruk av informasjonskapsler fra brukere i EU.

Uautoriserte informasjonskapsler på Google-domener

Følgende er ikke tillatt:

Plassering av informasjonskapsler på Google-domener

Eksempel: det å tillate tredjeparter å legge inn informasjonskapsler på doubleclick.net eller googlesyndication.com

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om retningslinjene våre: Kontakt brukerstøtten for Google Ads
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?