Tietojen kerääminen ja käyttö

Haluamme varmistaa, että käyttäjät voivat luottaa siihen, että heitä koskevia tietoja käsitellään kunnioittavasti ja huolellisesti. Tästä syystä mainoskumppanimme ei pitäisi käyttää näitä tietoja väärin tai kerätä niitä epäselviä käyttötarkoituksia varten tai ilman asiaankuuluvia varotoimia.

Alla on esimerkkejä asioista, joita mainoksissa tulee välttää. Tutustu käytäntörikkomusten seurauksiin.

Huomaa, että uudelleenmarkkinointiluetteloihin ja räätälöityihin mainoksiin (joita kutsuttiin aiemmin kiinnostuksiin perustuviksi mainoksiksi) sovelletaan erillisiä käytäntöjä. Jos käytät räätälöityjä mainoksia, muista tutustua tietojen keräämistä koskeviin lisäkäytäntöihin, jotka koskevat myös henkilötietojen käyttöä mainonnassa.

Riittämätön tietoturva

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Sopimattomien turvatoimien käyttäminen kerättävien tietojen tyyppiin nähden

Esimerkkejä: luotto- ja pankkikorttien tai pankki- tai sijoitustilien tai pankkisiirtojen numeroiden tai kansallisten henkilökorttien, vero-, eläke-, terveydenhuolto- tai sosiaaliturvatunnusten tai ajokortin numeroiden kerääminen turvattomalla sivulla, joka ei ole SSL-suojattu ja jolla ei ole kelvollista varmennetta.

Vianetsintä: Riittämätön tietoturva
 1. Korjaa mainoksen kohde. Voit joko lopettaa käyttäjien henkilötietojen keräämisen tai kerätä henkilötietoja turvallisen SSL-palvelimen kautta tietojen suojaamiseksi.
  • Vaihtoehto 1: Käytä turvallista palvelinta.
   Käytä henkilötietojen keräämiseen turvallista palvelinta (SSL). Kun käytössä on SSL, sivustosi URL-osoitteen alussa on https:// eikä http://. Lue lisätietoja SSL:n käytön aloittamisesta sivustollasi.
  • Vaihtoehto 2: Älä kerää käyttäjätietoja.
   Muuta sivustoasi tai sovellustasi siten, ettei se pyydä henkilötietoja, kun käyttäjät käyttävät sisältöäsi.
 2. Muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkistettaviksi.

  Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin.

Kielletty tietojen jakaminen

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Henkilötietojen jakaminen Googlelle uudelleenmarkkinointitagien, konversioseurannan tagien tai muiden mainoksiin mahdollisesti liittyvien tuotetietosyötteiden kautta

Esimerkki: Käyttäjien sähköpostiosoitteiden jakaminen sellaisten URL-osoitteiden kautta, joissa on uudelleenmarkkinointitageja

Vianetsintä: Kielletty tietojen jakaminen
 1. Selvitä ongelman aiheuttaja. Tarkista Googlen lähettämästä rikkomusilmoituksesta, mitkä URL-osoitteet rikkovat käytäntöä. Henkilötietoja päätyy Googlelle välitettäviin URL-osoitteisiin usein tahattomasti esimerkiksi verkkolomakkeiden, kirjautumissivujen tai sähköpostimarkkinoinnin muokattujen kampanjaparametrien kautta.
 2. Poista henkilötiedot jaetuista tiedoista. Päivitä järjestelmäsi niin, että URL-osoitteisiin ei sisällytetä henkilötietoja. Alla on esitelty tavallisimpia tapoja henkilötietojen poistamiseen URL-osoitteista.

  Verkkolomakkeet: HTML-lomakkeet on lähetettävä käyttämällä POST-protokollaa. Jos lomake lähetetään GET-protokollaa käyttäen, lomakkeen parametrit päätyvät osoitekenttään osaksi URL-osoitetta. Päivitä sivun lähdekoodia tai osaa, joka luo HTML-koodin, niin että lomakkeen tagin attribuuttiin sisältyy method="post". Lue lisätietoja lomakkeessa käytettävästä menetelmästä.

  Kirjautumissivut: Erityisesti käyttäjäprofiileja ja kirjautumista käyttävillä sivustoilla henkilötiedot voivat sisältyä rakenteellisesti URL-osoitteisiin. Korvaa URL-osoitteessa olevat henkilötiedot yksilöllisellä sivustokohtaisella tunnuksella (UUID).

  Sähköpostimarkkinoinnin muokatut kampanjaparametrit: Tarkista testisähköpostimarkkinointikampanjasi luomat URL-osoitteet ja selvitä, sisältävätkö URL-parametrit sähköpostiosoitteita tai muita henkilötietoja. Anna kullekin käyttäjälle yksilöllinen sivustokohtainen tunnus (UUID-tunnus) ja seuraa UUID-tunnusta URL-parametrien kautta.

  Voit estää henkilötietojen välittymisen Googlelle käyttämällä UUID-tunnusta. Esimerkiksi site.com/my_settings/sample@email.com voidaan muuttaa muotoon site.com/my_settings/43231. Tässä esimerkissä 43231 on tunnus, joka yhdistää tilin osoitteeseen sample@email.com.
 3. Täytä vastauslomake. Ilmoita lomakkeella, että olet ryhtynyt toimenpiteisiin ongelman korjaamiseksi. Lomake kertoo Googlelle, kuinka pitkälle korjausprosessi on edennyt.
 4. Odota vahvistusta ongelman korjaamisesta. Kun olet lähettänyt vastauslomakkeen, Google tarkistaa tilanteen ja selvittää, onko sivuston ongelmat korjattu. Kahden viikon kuluessa saat joko vahvistuksen siitä, että ongelmat on korjattu, tai ilmoituksen siitä, että tiliisi liittyvissä URL-osoitteissa jaetaan edelleen henkilötietoja. Tarkista tällöin Googlen lähettämästä päivitetystä luettelosta URL-osoitteet, jotka ovat edelleen käytännön vastaisia.

  Ennen kuin teet muutoksia varsinaiselle sivustollesi, voit varmistaa muutosten toimivuuden testisivustolla. Lisää tagit testisivustolle samalla Google Ads ‑asiakastunnuksella, jota käytät räätälöidyssä mainonnassa. Kun testisivustosi näkyy henkilötietoja sisältävien URL-osoitteiden luettelossa, voit tehdä testimuutokset. Jos testisivustosi ei enää välitä henkilötietoja, raporttien lähettäminen lopetetaan. Tämän jälkeen voit tehdä tarvittavat muutokset varsinaiselle sivustollesi.

Uudelleenmarkkinointiluettelot ja muut uudelleenmarkkinointiin perustuvat luettelot, kuten omat yhdistelmäluettelot tai samankaltaiset yleisöt, poistetaan käytöstä, jos ne eivät noudata tätä käytäntöä. Lue lisää käytäntörikkomusten seurauksista.

Henkilötietojen väärinkäyttö

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Henkilötietojen käyttäminen tavoilla, joihin käyttäjät eivät ole antaneet lupaa

Esimerkkejä: käyttäjien yhteystietojen jälleenmyynti, käyttäjien kuvien käyttäminen mainoksissa ilman heidän suostumustaan.

Kampanjat, jotka on kohdistettu suoraan käyttäjälle henkilötietojen avulla

Esimerkkejä: mainokset, joissa käytetään käyttäjän nimeä, titteliä tai työtehtävää.

Tarkka esimerkki: "Hei Matti Virtanen, osta kukkia täältä!"

Kampanjat, joissa käytetään käyttäjän henkilötietoja tai viitataan tietämykseen niistä

Esimerkkejä: kampanjat, joissa väitetään, että käyttäjän taloustilanne tai poliittiset yhteydet ovat tiedossa.

Tarkka esimerkki: "Hukut velkoihin. Hanki apua heti."

Euroopan unionin alueella asuvien käyttäjien suostumus

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Mainoskampanjat, joissa rikotaan EU-maissa asuvia käyttäjiä koskevaa evästeiden hyväksymiseen liittyvää käytäntöä

Esimerkki: Mainoskampanjassa käytetään Google Adsin ominaisuuksia, kuten uudelleenmarkkinointia tai konversioseurantaa siten, että EU:n alueella asuvalta käyttäjältä ei ole pyydetty asianmukaista suostumusta evästeiden käyttöön.

Luvattomat evästeet Googlen verkkotunnuksissa

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Evästeen määrittäminen Google-verkkotunnukseen

Esimerkki: kolmannen osapuolen evästeen määrityksen salliminen doubleclick.net- tai googlesyndication.com-verkkotunnuksiin.

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, ota yhteyttä Google Adsin tukeen.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?