Andmete kogumine ja kasutamine

Soovime kasutajatele tagada, et nende kohta käivasse teabesse suhtutaks lugupidavalt ja seda käsitletaks asjakohase hoolikusega. Seetõttu ei tohiks meie reklaamipartnerid seda teavet väärkasutada ega seda ilma selgete eesmärkideta või asjakohase teabe või turvameetmeteta koguda.

Arvestage, et isikupärastatud reklaamimise puhul, millega seoses kasutatakse uuesti turundamist ja kohandatud vaatajaskondi, kehtivad täiendavad eeskirjad. Kui kasutate isikupärastatud reklaamimise sihtimisfunktsioone, siis vaadake kindlasti üle isikupärastatud reklaamide andmete kogumise ja kasutamise eeskirjad.

Allpool on mõned näited selle kohta, mida peaksite reklaamides vältima. Lugege, mis juhtub siis, kui rikute meie eeskirju.

Alltoodud eeskirjade rikkumisega ei kaasne kohene konto peatamine ilma eelneva hoiatuseta. Vähemalt seitse päeva enne konto peatamist edastatakse hoiatus. Vaadake peatatud kontode kohta lisateavet.

Ebapiisav andmeturve

Lubatud pole järgmine.

Puuduvad asjakohased turvameetmed, mis valdkonnastandardeid järgides kogutavate andmetüüpide puhul sobiksid

Näited (loend pole lõplik): krediit- või deebetkaartide, panga- ja investeerimiskontode, pangaülekannete, riiklike ID-de, maksu-ID-de, pensioni, tervisekindlustuse ja juhilubade numbrite või isikukoodide kogumine ebaturvalise lehe kaudu, mis pole kaitstud SSL-iga (turvasoklite kihiga) ja millel ei ole kehtivat SSL-sertifikaati.

Vealeidja: ebapiisav andmeturve
 1. Parandage reklaami sihtkohta. Lõpetage kasutajate isiklike andmete kogumine või koguge selliseid andmeid nende kaitsmiseks turvalise SSL-serveri kaudu.
  • 1. valik: kasutage turvalist serverit.
   Kasutage isiklike andmete kogumisel turvalist töötlemisserverit (SSL). SSL-i kasutamisel on veebilehe URL-i alguses https://, mitte http://. Lugege saidil SSL-i seadistamise kohta lisateavet.
  • 2. valik: ärge koguge kasutajate andmeid.
   Muutke oma veebisaiti või rakendust nii, et see ei küsiks kasutajatelt teie sisule juurdepääsemisel nende isiklikke andmeid.
 2. Muutke reklaami. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkoht uuesti ülevaatamisele.

  Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, ent kui reklaamid vajavad põhjalikumat ülevaatust, võib aega kuluda rohkem.

Sobimatu teabejagamine

Lubatud pole järgmine.

Isikut tuvastava teabe (PII) jagamine Google'iga uuesti turundamise märgendite, konversioonide jälgimise märgendite või muude tooteandmevoogude kaudu, mida võidakse reklaamidega seostada

Näited (loend pole lõplik): kasutajate e-posti aadresside jagamine uuesti turundamise märgenditega URL-ide kaudu.

Märkus. Seda nõuet ei kohaldata nende Google'i teenuste suhtes, mille puhul kehtivad Google Adsi andmetöötluse tingimused.

Vealeidja: sobimatu teabejagamine
 1. Tuvastage allikas. Tuvastage Google'ilt saadud kohustuste rikkumise teate alusel, millised URL-id eeskirju rikuvad. Sageli sisaldavad Google'ile veebivormidest, sisselogimislehtedelt ja kohandatud meiliturunduskampaania parameetritest edastatavad URL-id isikuandmeid.
 2. Eemaldage isikuandmed jagatud andmetest. Värskendage oma süsteeme, nii et URL-id ei sisalda isikuandmeid. Allpool on toodud kõige levinumad meetodid URL-idest isikuandmete eemaldamiseks.

  Veebivormid. HTML-vormid tuleb saata protokolliga POST. Kui kasutate protokolli GET, lisatakse vormi parameetrid aadressiribal olevale URL-ile. Värskendage lehe allikat või HTML-i loomiseks kasutatavat komponenti, nii et vormi märgendi atribuut hõlmaks parameetrit method=”post”. Vaadake lisateavet vormi meetodi kohta.

  Sisselogimislehed. Mõned saidid, eriti sellised, mis hõlmavad kasutajaprofiile või sisselogimist, kasutavad URL-i mustreid, mille struktuur sisaldab isikuandmeid. Asendage URL-is olevad isikuandmed saidipõhise ainuidentifikaatori või unikaalse kasutaja ID-ga (UUID).

  Kohandatud meiliturunduskampaania parameetrid. Uurige, kas meiliturunduse testkampaania loodud URL-i parameetrid hõlmavad e-posti aadressi või muid isikuandmeid. Määrake igale kasutajale saidipõhine ainuidentifikaator või unikaalse kasutaja ID (UUID) ja jälgige URL-i parameetrite kaudu UUID-d.

  Isikuandmete edastamist Google'ile saab vältida UUID abil. Näiteks võite URL-i site.com/my_settings/sample@email.com asendada URL-iga site.com/my_settings/43231, kus 43231 on aadressiga sample@email.com konto ainuidentifikaator.
 3. Täitke vastusevorm. Vorm võimaldab teil märkida, et olete probleemi lahendamiseks meetmeid rakendanud. Vorm annab Google'ile teada, kui kaugele olete probleemi lahendamisega jõudnud.
 4. Kontrollige, kas probleem on lahendatud. Kui olete vormi kaudu vastanud, kontrollib Google, kas saidil tehtud muudatused lahendasid probleemi. Kahe nädala jooksul saate järgmise teate, mis annab teada, kas probleem on lahendatud või edastatakse teie kontoga seotud URL-ide kaudu endiselt isikuandmeid. Kui Google tuvastab siiski isikuandmeid, uurige probleemi põhjuse leidmiseks eeskirju rikkuvate URL-ide värskendatud loendit.

  Pange tähele, et võite enne põhisaidi koodi muutmist esmalt testsaidi abil kontrollida, kas muudatused toimivad. Lisage testsaidile sama Google Adsi kliendi ID märgendid, mida kasutate isikupärastatud reklaamimiseks. Kui teie testsait ilmub isikuandmeid hõlmavate URL-ide loendis, saate rakendada testitavad muudatused. Kui me ei tuvasta enam teie testsaidilt pärinevaid isikuandmeid, kaob sait aruannetest. Seejärel saate rakendada muudatused põhisaidil.

Kui uuesti turundamise loendid ja muud uuesti turundamisele tuginevad loendid (nt kohandatud kombinatsioonide loendid või sarnased vaatajaskonnad) ei järgi neid eeskirju, siis need keelatakse. Vaadake lisateavet selle kohta, mis juhtub, kui meie eeskirju rikute.

Isiklike andmete väärkasutus

Lubatud pole järgmine.

Isiklike andmete kasutamine viisil, milleks kasutajad pole luba andnud

Näited (loend pole lõplik): kasutajate kontaktandmete edasimüümine, kasutajate piltide reklaamides kasutamine ilma nende nõusolekuta.

Reklaamid, milles pöördutakse otse kasutaja poole, tarvitades tema isiklikke andmeid

Näited (loend pole lõplik): reklaamid, milles pöördutakse kasutaja poole, tarvitades tema nime, ametinimetust või töökohta.

Konkreetne näide: „Tere, Jaan Sepp, osta siit lilli!”

Reklaamid, mis vihjavad teabele kasutaja isiklike andmete kohta

Näited (loend pole lõplik): reklaamid, mis väidavad, et reklaamijale on teada teie rahaline olukord või poliitilised eelistused.

Konkreetne näide: „Olete võlakoorma all. Küsige abi juba täna.”

Euroopa Liidus asuva kasutaja nõusolek

Lubatud pole järgmine.

Reklaamid, mis rikuvad meie eeskirju küpsistega nõustumise kohta EL-is asuvate kasutajate puhul

Näited (loend pole lõplik): teatud Google Adsi funktsioonide (nt uuesti turundamine või konversioonide jälgimine) kasutamine EL-is asuvalt kasutajalt küpsiste kasutamise jaoks vastavat luba hankimata.

Volitamata küpsisefailid Google'i domeenidel

Lubatud pole järgmine.

Google'i domeeni küpsise seadmine

Näited (loend pole lõplik): kõik teised juriidilised isikud peale Google'i, kes seavad küpsise domeenis doubleclick.net või domeenis googlesyndication.com või lubavad teisel juriidilisel isikul sellise küpsise seada.

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google'i reklaamitoega
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?