Συλλογή και χρήση δεδομένων

Θέλουμε οι χρήστες να είναι βέβαιοι ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με αυτούς θα τύχουν σεβασμού και μεταχείρισης με την απαραίτητη προσοχή. Συνεπώς, οι συνεργάτες διαφήμισης δεν θα πρέπει να κάνουν κακή χρήση αυτών των πληροφοριών. Δεν θα πρέπει, επίσης, να τις συλλέγουν για μη σαφείς σκοπούς ή χωρίς να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα για όσα πρέπει να αποφεύγετε στις διαφημίσεις σας. Μάθετε τι συμβαίνει, εάν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Έχετε υπόψη ότι υπάρχουν ξεχωριστές πολιτικές για τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ και τις εξατομικευμένες διαφημίσεις (παλαιότερα γνωστές ως διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος). Εάν χρησιμοποιείτε εξατομικευμένες διαφημίσεις, μην παραλείψετε να διαβάσετε τις πρόσθετες πολιτικές συλλογής δεδομένων οι οποίες ισχύουν επίσης για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε προσωπικά στοιχεία στη διαφήμιση.

Ανεπαρκής ασφάλεια δεδομένων

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Χρήση μέτρων ασφαλείας που είναι ακατάλληλα για τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγονται

Παραδείγματα: συλλογή αριθμών για πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, τραπεζικούς και επενδυτικούς λογαριασμούς, τραπεζικά εμβάσματα, ταυτότητα, σύνταξη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, άδεια οδήγησης ή αριθμών φορολογικού μητρώου και μητρώου κοινωνικής ασφάλισης σε μη ασφαλή σελίδα που δεν προστατεύεται από SSL και δεν διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Aνεπαρκής ασφάλεια δεδομένων
 1. Διορθώστε τον προορισμό της διαφήμισης. Είτε σταματήστε να συλλέγετε προσωπικά στοιχεία από χρήστες είτε φροντίστε να τα συλλέγετε μέσω ασφαλούς διακομιστή SSL, για να διατηρούνται ασφαλή.
  • Επιλογή 1: Χρησιμοποιήστε ασφαλή διακομιστή.
   Χρησιμοποιήστε έναν ασφαλή διακομιστή επεξεργασίας (ονομάζεται SSL) κατά τη συλλογή προσωπικών στοιχείων. Με το SSL, το URL του ιστοτόπου σας θα εμφανίζεται με https:// αντί για http://. Μάθετε πώς να ρυθμίζετε το SSL στον ιστότοπό σας.
  • Επιλογή 2: Μην συλλέγετε δεδομένα χρηστών.
   Αλλάξτε τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας, έτσι ώστε να μην ζητά προσωπικά στοιχεία, όταν οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στο περιεχόμενό σας.
 2. Επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Με αυτόν τον τρόπο θα υποβληθούν ξανά η διαφήμιση και ο προορισμός της για έλεγχο.

  Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Μη αποδεκτή κοινοποίηση πληροφοριών

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κοινοποίηση στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης (PII) στην Google μέσω ετικετών επαναληπτικού μάρκετινγκ, ετικετών παρακολούθησης μετατροπών ή οποιωνδήποτε ροών δεδομένων προϊόντων που ενδέχεται να συσχετίζονται με διαφημίσεις

Παράδειγμα: Κοινοποίηση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρήστη μέσω URL που έχουν ετικέτες επαναληπτικού μάρκετινγκ

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Mη αποδεκτή κοινοποίηση πληροφοριών
 1. Προσδιορίστε την πηγή. Χρησιμοποιήστε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ειδοποίηση παράβασης που παρέχεται από την Google, για να προσδιορίσετε ποια URL παραβαίνουν την πολιτική. Συχνά, περιλαμβάνονται κατά λάθος PII στα URL που μεταβιβάζονται στην Google από τις φόρμες ιστού, τις σελίδες σύνδεσης και τις προσαρμοσμένες παραμέτρους καμπάνιας μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 2. Καταργήστε τα PII σε κοινόχρηστα δεδομένα. Ενημερώστε τα συστήματά σας, έτσι ώστε να μην περιλαμβάνονται PII στα URL. Ακολουθούν οι συνηθέστερες μέθοδοι για την κατάργηση PII από URL.

  Φόρμες ιστού: Οι φόρμες HTML πρέπει να υποβάλλονται με το πρωτόκολλο POST. Εάν χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο GET, οι παράμετροι της φόρμας καταλήγουν ως τμήμα του URL στη γραμμή διευθύνσεων. Ενημερώστε το στοιχείο ή την πηγή σελίδας που δημιουργεί την HTML, προκειμένου η ετικέτα φόρμας να έχει το στοιχείο method=”post” στο χαρακτηριστικό. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μέθοδο υποβολής φόρμας.

  Σελίδες σύνδεσης: Ορισμένοι ιστότοποι, ειδικά εκείνοι με προφίλ χρήστη ή σύνδεση χρήστη, χρησιμοποιούν τύπους URL που περιλαμβάνουν PII ως τμήμα της σχεδίασης. Αντικαταστήστε τα PII στο URL με ένα μοναδικό αναγνωριστικό για συγκεκριμένο ιστότοπο ή ένα καθολικό μοναδικό αναγνωριστικό (UUID).

  Προσαρμοσμένες παράμετροι καμπάνιας μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Εξετάστε τα URL που έχουν δημιουργηθεί από μια δοκιμαστική καμπάνια μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να προσδιορίσετε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα PII στις παραμέτρους URL. Εκχωρήστε σε κάθε χρήστη ένα μοναδικό αναγνωριστικό για συγκεκριμένο ιστότοπο ή ένα μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη (UUID) και παρακολουθήστε το UUID μέσω παραμέτρων URL.

  Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα UUID, για να αποτρέψετε τη μεταβίβαση PII στην Google. Για παράδειγμα, το site.com/my_settings/sample@email.com θα μπορούσε να αλλάξει σε site.com/my_settings/43231, όπου το 43231 είναι ένας αριθμός που προσδιορίζει μοναδικά τον λογαριασμό με τη διεύθυνση sample@email.com.
 3. Συμπληρώστε τη φόρμα απάντησης. Χρησιμοποιήστε τη φόρμα, για να υποδείξετε ότι έχετε προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για τη διόρθωση του ζητήματος. Η φόρμα βοηθάει την Google να γνωρίζει σε ποιο σημείο της διαδικασίας βρίσκεστε.
 4. Επαληθεύστε ότι το πρόβλημα έχει διορθωθεί. Αφού απαντήσετε μέσω της φόρμας, η Google θα επιβεβαιώσει ότι οι αλλαγές που κάνατε στον ιστότοπό σας διόρθωσαν το πρόβλημα. Εντός δύο εβδομάδων, θα λάβετε μία ακόμα ειδοποίηση που θα επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα έχει διορθωθεί ή θα σας ενημερώσει εάν εξακολουθούν να κοινοποιούνται PII από τα URL που συσχετίζονται με τον λογαριασμό σας. Εάν εξακολουθούν να εντοπίζονται PII, εξετάστε την ενημερωμένη λίστα των URL που δεν συμμορφώνονται με την πολιτική, για να προσδιορίσετε την αιτία του προβλήματος.

  Έχετε υπόψη ότι μπορείτε να επαληθεύσετε ότι οι αλλαγές κώδικα έχουν το θεμιτό αποτέλεσμα σε έναν δοκιμαστικό ιστότοπο, προτού τις εφαρμόσετε στον ενεργό ιστότοπο. Προσθέστε στον δοκιμαστικό ιστότοπο ετικέτες από το ίδιο αναγνωριστικό πελάτη Google Ads που χρησιμοποιείτε για την εξατομικευμένη διαφήμιση. Αφού ο δοκιμαστικός ιστότοπος εμφανιστεί στη λίστα των URL όπου εντοπίστηκαν PII, μπορείτε να πραγματοποιήσετε δοκιμαστικές αλλαγές. Εάν δεν εντοπίζουμε πλέον PII από τον δοκιμαστικό ιστότοπο, οι αναφορές θα σταματήσουν. Στη συνέχεια, μπορείτε να εφαρμόσετε τις αλλαγές στον ενεργό ιστότοπο.

Οι λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ και άλλες λίστες με βάση το επαναληπτικό μάρκετινγκ, όπως λίστες προσαρμοσμένων συνδυασμών ή λίστες παρόμοιων ειδών κοινού θα απενεργοποιηθούν, αν δεν συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι συμβαίνει αν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Κακή χρήση προσωπικών στοιχείων

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Χρήση προσωπικών στοιχείων με τρόπους για τους οποίους δεν έχουν δώσει τη συναίνεσή τους οι χρήστες

Παραδείγματα: εκ νέου πώληση στοιχείων επικοινωνίας χρηστών, χρήση εικόνων χρηστών σε διαφημίσεις χωρίς τη συναίνεσή τους

Προωθήσεις που απευθύνονται άμεσα στους χρήστες, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά τους στοιχεία

Παραδείγματα: διαφημίσεις που απευθύνονται σε χρήστες, αναφέροντας το όνομα, την ιδιότητα ή τη θέση εργασίας τους

Συγκεκριμένο παράδειγμα: "Γεια σας κ. Γιάννη Παπαδόπουλε. Αγοράστε βιβλία από εδώ!"

Προωθήσεις που χρησιμοποιούν προσωπικά στοιχεία χρηστών ή υποδηλώνουν ότι τα γνωρίζουν

Παραδείγματα: προωθήσεις που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν την οικονομική σας κατάσταση ή τις πολιτικές σας πεποιθήσεις

Συγκεκριμένο παράδειγμα: "Έχετε βουλιάξει στα χρέη. Ζητήστε βοήθεια σήμερα."

Συναίνεση χρηστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Προωθήσεις που παραβαίνουν την πολιτική συναίνεσης για cookie από χρήστες στην ΕΕ

Παράδειγμα: χρήση λειτουργιών του Google Ads, όπως το επαναληπτικό μάρκετινγκ ή η παρακολούθηση μετατροπών χωρίς την εξασφάλιση της κατάλληλης συναίνεσης από χρήστες στην ΕΕ για τη χρήση cookie

Μη εξουσιοδοτημένα cookie σε τομείς Google

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Ρύθμιση cookie σε τομέα Google

Παράδειγμα: επιτρεπόμενη ρύθμιση cookie από τρίτο μέρος στο doubleclick.net ή το googlesyndication.com

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας επικοινωνώντας με την Υποστήριξη του Google Ads
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;