Събиране и използване на данни

Искаме потребителите да са уверени, че информацията за тях ще бъде уважавана и обработвана по подходящ начин. Затова рекламните ни партньори не трябва да злоупотребяват с тази информация, нито да я събират за неясни цели или без прилагане на подходящи мерки за сигурност.

По-долу сме дали някои примери за това, какво да избягвате в рекламите си. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Незадоволителна сигурност на данните

Не се допуска следното:

Използване на мерки за сигурност, неподходящи за естеството на събираната информация

Примери: Събиране на номера на кредитни или дебитни карти, на банкови преводи, банкови и инвестиционни сметки, както и на лични карти, шофьорски книжки, данъчни номера, номера на пенсионни, социални или здравни осигуровки през неподсигурена страница без SSL защита и валиден сертификат

Инструмент за отстраняване на неизправности: Незадоволителна сигурност на данните
 1. Коригирайте дестинацията на рекламата. Спрете събирането на лична информация от потребителите или го правете чрез защитен SSL сървър, за да я пазите в безопасност.
  • Опция 1: Използвайте защитен сървър.
   Използвайте защитен сървър за обработка (наречен SSL), когато събирате лична информация. Когато се работи с SSL, URL адресът на страницата Ви ще се показва с https:// вместо с http://. Научете как да настроите SSL на сайта си.
  • Опция 2: Не събирайте данни за потребителите.
   Променете уебсайта или приложението си, така че да не искат лична информация от потребителите, когато те използват съдържанието Ви.
 2. Редактирайте рекламата. Това ще изпрати рекламата и дестинацията й повторно за преглед.

  Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

Неприемливо споделяне на информация

Не се допуска следното:

Споделяне с Google на информация, разкриваща самоличността (ИРС), чрез маркери за ремаркетинг, маркери за проследяване на реализациите или емисии с данни за продукти, които може да бъдат свързани с рекламите

Пример: Споделяне на имейл адресите на потребителите чрез URL адреси, които имат маркери за ремаркетинг

Забележка: Това изискване не се прилага за услуги на Google, които са предмет на Условията на Google Ads за обработване на данни.

Инструмент за отстраняване на неизправности: Неприемливо споделяне на информация
 1. Идентифицирайте източника. Използвайте имейла от Google с известие за нарушението, за да определите кои URL адреси нарушават правилата. Често ИРС се включва неволно в URL адресите, които се предават на Google от уеб формуляри, страници за вход и персонализирани параметри на кампании за имейл маркетинг.
 2. Премахнете ИРС в споделените данни. Актуализирайте системите си, така че да няма ИРС, включена в URL адресите. По-долу са най-често срещаните методи за премахване на ИРС от URL адреси.

  Уеб формуляри: HTML формулярите трябва да се изпращат с протокола POST. Ако се използва протоколът GET, параметрите на формуляра се включват в URL адреса в адресната лента. Актуализирайте изходния код на страницата или компонента, който генерира HTML кода, така че маркерът form да съдържа атрибут method="post". Научете повече за атрибута method за формулярите.

  Страници за вход: Някои сайтове, особено тези с потребителски профили или данни за вход, използват URL адреси, чиято структура по начало включва ИРС. Заменете ИРС в URL адреса с уникален идентификатор за конкретния сайт или уникален потребителски идентификатор (UUID).

  Персонализирани параметри на кампании за имейл маркетинг: Проверете дали параметрите на URL адресите, генерирани от тестова кампания за имейл маркетинг, съдържат имейл адреси или друга ИРС. Задайте на всеки потребител уникален идентификатор за конкретния сайт или уникален потребителски идентификатор (UUID) и проследявайте този UUID чрез параметрите на URL адреса.

  Можете да внедрите UUID, за да предотвратите предаването на ИРС на Google. Например site.com/my_settings/sample@email.com може да бъде променено на site.com/my_settings/43231, където 43231 е число, което уникално идентифицира профила с адрес sample@email.com.
 3. Попълнете формуляра за отговор. Чрез този формуляр посочете, че сте предприели стъпки за решаването на проблема. По този начин знаем на какъв етап от процеса сте.
 4. Проверете дали проблемът е отстранен. След като отговорите чрез формуляра, Google ще провери дали промените на сайта Ви са решили проблема. До две седмици ще получите друго известие с информация дали проблемът е отстранен, или ИРС продължава да се споделя през URL адреси, свързани с профила Ви. Ако ИРС продължава да се открива, разгледайте актуализирания списък с URL адреси, неспазващи правилата, за да определите на какво се дължи проблемът.

  Имайте предвид, че преди да модифицирате кода в активния си сайт, можете да проверите върху тестов сайт дали промените Ви действат. Маркирайте тестовия си сайт с маркери с идентификационния номер на клиента в Google Ads, който използвате за персонализирано рекламиране. След като тестовият Ви сайт се покаже в списъка с URL адреси с открита ИРС, можете да извършите тестовите промени. Ако престанем да откриваме ИРС в тестовия Ви сайт, той ще спре да се среща в отчетите. След това можете да промените и активния си сайт.

Списъците за ремаркетинг и други списъци въз основа на ремаркетинг, като списъци с персонализирани комбинации или подобни аудитории, ще бъдат деактивирани, ако не спазват тези правила. Научете повече за това, какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Злоупотреба с лична информация

Не се допуска следното:

Използване на лична информация по начини, за които потребителите не са дали своето съгласие

Примери: Препродаване на координатите за връзка на потребителите, използване на изображения на потребителите в реклами без тяхното съгласие

Промоции с пряко обръщение към потребителя, използващи лична информация

Примери: Реклами с обръщение към потребителя по име, звание или длъжност

Конкретен пример: „Здравейте, Иван Георгиев – купете цветя тук!“

Промоции, които използват или загатват познаване на лична информация на потребителя

Примери: Промоции с твърдения за познаване на финансовото Ви състояние или политическа принадлежност

Конкретен пример: „Затънали сте в дългове. Получете помощ днес.“

Съгласие на потребителите от Европейския съюз

Не се допуска следното:

Популяризации, които нарушават правилата за съгласие за „бисквитки“ на потребителите в ЕС

Пример: Използване на функции на Google Ads, като ремаркетинг или проследяване на реализациите, без получаване на нужното съгласие от потребителите в ЕС за използване на „бисквитки“.

Неоторизирани „бисквитки“ в домейни на Google

Не се допуска следното:

Задаване на „бисквитка“ в домейн на Google

Пример: Разрешаване на трета страна да зададе „бисквитка“ в doubleclick.net или googlesyndication.com

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?