Събиране и използване на данни

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

За да виждате субтитри на своя език, включете надписите в YouTube. Изберете иконата за настройки Изображение на иконата за настройки на YouTube в долната част на видеоплейъра, след което изберете „Субтитри“ и посочете езика си.


Искаме потребителите да са уверени, че информацията за тях ще бъде уважавана и обработвана по подходящ начин. Затова рекламните ни партньори не трябва да злоупотребяват с тази информация, нито да я събират за неясни цели или без прилагане на подходящи мерки за разкриване и сигурност.

Имайте предвид, че при използване на персонализирано рекламиране, което включва ремаркетинг и персонализирани аудитории, важат допълнителни правила. Ако използвате функции за насочване с персонализирано рекламиране, не забравяйте да прегледате правилата за събиране и използване на данни за персонализирани реклами.

По-долу сме дали няколко примера за това какво да избягвате в рекламите си. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Нарушенията на долупосочените правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спиране на профила. Научете повече за спрените профили.

Незадоволителна сигурност на данните

Не се допуска следното:

Не се използват мерки за сигурност, подходящи за типа информация, която се събира въз основа на съответните отраслови стандарти

Примери (неизчерпателни): Събиране на номера на кредитни или дебитни карти, банкови и инвестиционни сметки, банкови преводи, както и номера на лични карти, данъчни номера, шофьорски книжки, номера на пенсионни, социални или здравни осигуровки, през неподсигурена страница без SSL (слой със защитен цокъл) защита и валиден SSL сертификат.

Инструмент за отстраняване на неизправности: Незадоволителна сигурност на данните
 1. Коригирайте дестинацията на рекламата. Спрете събирането на лична информация от потребителите или го правете чрез защитен SSL сървър, за да я пазите в безопасност.
  • Опция 1: Използвайте защитен сървър.
   Използвайте защитен сървър за обработка (наречен SSL), когато събирате лична информация. При защита с SSL URL адресът на уеб страницата Ви ще се показва с https:// вместо с http://. Научете как да настройвате SSL на сайта си.
  • Опция 2: Не събирайте данни за потребителите.
   Променете уебсайта или приложението си, така че да не искат лична информация от потребителите, когато те използват съдържанието Ви.
 2. Редактирайте рекламата. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед.

  Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

Неприемливо споделяне на информация

Не се допуска следното:

Споделяне с Google на информация, позволяваща лично идентифициране (PII), чрез маркери за ремаркетинг, маркери за проследяване на реализациите или емисии с данни за продукти, които може да бъдат свързани с рекламите

Пример (неизчерпателен): Споделяне на имейл адресите на потребителите чрез URL адреси, които имат маркери за ремаркетинг.

Забележка: Това изискване не важи за услугите на Google Ads, които са предмет на Условията на Google Ads за обработване на данните.(„Подобрени реализации“, „Списъци с клиенти“, „Продажби в магазини“, „Продажби в магазини (директно качване)“)

Инструмент за отстраняване на неизправности: Неприемливо споделяне на информация
 1. Идентифицирайте източника. Използвайте имейла от Google с известие за нарушението, за да определите кои URL адреси нарушават правилата. Често ИРС се включва неволно в URL адресите, които се предават на Google от уеб формуляри, страници за вход и персонализирани параметри на кампании за имейл маркетинг.
 2. Премахнете ИРС в споделените данни. Актуализирайте системите си, така че да няма ИРС, включена в URL адресите. По-долу са най-често срещаните методи за премахване на ИРС от URL адреси.

  Уеб формуляри: HTML формулярите трябва да се изпращат с протокола POST. Ако се използва протоколът GET, параметрите на формуляра се включват в URL адреса в адресната лента. Актуализирайте изходния код на страницата или компонента, който генерира HTML кода, така че маркерът form да съдържа атрибут method="post". Научете повече за атрибута method за формулярите.

  Страници за вход: Някои сайтове, особено тези с потребителски профили или данни за вход, използват URL адреси, чиято структура по начало включва ИРС. Заменете ИРС в URL адреса с уникален идентификатор за конкретния сайт или уникален потребителски идентификатор (UUID).

  Персонализирани параметри на кампании за имейл маркетинг: Проверете дали параметрите на URL адресите, генерирани от тестова кампания за имейл маркетинг, съдържат имейл адреси или друга ИРС. Задайте на всеки потребител уникален идентификатор за конкретния сайт или уникален потребителски идентификатор (UUID) и проследявайте този UUID чрез параметрите на URL адреса.

  Можете да внедрите UUID, за да предотвратите предаването на ИРС на Google. Например site.com/my_settings/sample@email.com може да бъде променено на site.com/my_settings/43231, където 43231 е число, което уникално идентифицира профила с адрес sample@email.com.
 3. Попълнете формуляра за отговор. Чрез този формуляр посочете, че сте предприели стъпки за решаването на проблема. По този начин знаем на какъв етап от процеса сте.
 4. Проверете дали проблемът е отстранен. След като отговорите чрез формуляра, Google ще провери дали промените на сайта Ви са решили проблема. До две седмици ще получите друго известие с информация дали проблемът е отстранен, или ИРС продължава да се споделя през URL адреси, свързани с профила Ви. Ако ИРС продължава да се открива, разгледайте актуализирания списък с URL адреси, неспазващи правилата, за да определите на какво се дължи проблемът.

  Имайте предвид, че преди да модифицирате кода в активния си сайт, можете да проверите върху тестов сайт дали промените Ви действат. Маркирайте тестовия си сайт с маркери с идентификационния номер на клиента в Google Ads, който използвате за персонализирано рекламиране. След като тестовият Ви сайт се покаже в списъка с URL адреси с открита ИРС, можете да извършите тестовите промени. Ако престанем да откриваме ИРС в тестовия Ви сайт, той ще спре да се среща в отчетите. След това можете да промените и активния си сайт.

Списъците за ремаркетинг и други списъци въз основа на ремаркетинг, като списъци с персонализирани комбинации или подобни аудитории, ще бъдат деактивирани, ако не спазват тези правила. Научете повече за това, какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Злоупотреба с лична информация

Не се допуска следното:

Използване на лична информация по начини, за които потребителите не са дали своето съгласие

Примери (неизчерпателни): Препродаване на информацията за връзка на потребителите, използване на изображения на потребителите в реклами без тяхното съгласие.

Реклами с пряко обръщение към потребителя, използващи лична информация

Пример (неизчерпателен): Реклами с обръщение към потребителя по име, звание или длъжност.

Конкретен пример: „Здравейте, Иван Георгиев – купете цветя тук!“

Реклами, които предполагат притежаването на личната информация на потребителя

Пример (неизчерпателен): Реклами с твърдения за познаване на финансовото Ви състояние или политическа принадлежност

Конкретен пример: „Затънали сте в дългове. Получете помощ днес.“

Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Съгласие на потребителите в Европа

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Популяризации, които нарушават правилата ни за съгласие на потребителите в Европа

Пример (неизчерпателен): Използване на функции на Google Ads, като ремаркетинг или проследяване на реализациите, без получаване на нужното съгласие от потребителите в Европейското икономическо пространство или Обединеното кралство за използване на „бисквитки“ или (в случая на ремаркетинг) за използването на лични данни за персонализирани реклами

Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Неоторизирани „бисквитки“ в домейни на Google

Не се допуска следното:

Задаване на „бисквитка“ в домейн на Google

Примери (неизчерпателни): Всяко юридическо лице, различно от Google, което е задало „бисквитка“ на doubleclick.net или googlesyndication.com, или е разрешило на друго юридическо лице да зададе такава „бисквитка“.

Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
1895395200611171507