Verkeerde voorstelling

Google biedt vertaalde versies van het Helpcenter. Het is echter niet de bedoeling dat deze de content van ons beleid veranderen. De Engelse versie is de officiële taal waarmee we ons beleid handhaven. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Display & Video 360-gebruikers moeten voldoen aan dit Google Ads-beleid. Ga naar het Helpcentrum van Display & Video 360 voor aanvullende beperkingen.

Zet YouTube-ondertiteling aan voor ondertiteling in uw eigen taal. Selecteer het icoon Instellingen Afbeelding van icoon voor YouTube-instellingen onderaan de videospeler, selecteer Ondertiteling en kies dan uw taal.


We willen dat gebruikers de advertenties op ons platform vertrouwen. Daarom streven we naar duidelijkheid en eerlijkheid, en bieden we informatie die gebruikers nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen. We staan geen advertenties of bestemmingen toe die gebruikers misleiden door relevante productinformatie uit te sluiten of misleidende informatie over producten, services of bedrijven te verstrekken.

Hieronder staan enkele voorbeelden van wat u in uw advertenties moet vermijden. Meer informatie over wat er gebeurt als u ons beleid schendt

Onaanvaardbaar bedrijfsbeleid

Dit is niet toegestaan:

Gebruikers oplichten door informatie over het bedrijf, het product of de service van de adverteerder te verbergen of onjuist weer te geven

Voorbeelden (niet-volledig):

 • Gebruikers aansporen geld uit te geven of persoonlijke informatie te verstrekken door de identiteit na te bootsen of ten onrechte een samenwerkingsverband met of een aanbeveling door een bekende persoon, een organisatie of merk te impliceren
 • Gebruikers aansporen geld uit te geven of informatie te verstrekken via een bedrijf dat niet over de kwalificaties of capaciteit beschikt om de geadverteerde producten of services aan te bieden
 • Onjuist adverteren van services die de gezondheid, het leven of de veiligheid van een gebruiker in gevaar kunnen brengen; doen alsof er kritieke services worden geleverd, met vertraging van behandeling of medische hulp van de gebruiker als gevolg

Advertentiebestemmingen die phishing-technieken gebruiken om gebruikersinformatie te verzamelen

Voorbeelden (geen volledige lijst): sites die een vertrouwde entiteit, zoals een browser of bank, nabootsen om gebruikers te misleiden zodat ze hun persoonlijke informatie vrijgeven

Opmerking: We kunnen actie ondernemen tegen het account van de adverteerder op basis van, onder andere, negatieve regelgevende kennisgevingen, schikkingen of uitspraken over het bedrijfsbeleid van een adverteerder, of directe klachten van bedrijven en andere entiteiten over nabootsing van hun identiteit.

We nemen schendingen van dit beleid uiterst serieus en beschouwen ze als zeer ernstig. Een zeer ernstige schending van het Google Ads-beleid is een schending die onwettig is of aanzienlijke schade toebrengt aan onze gebruikers. We wijzen u erop dat we informatie van meerdere bronnen kunnen controleren, waaronder uw advertentie, website, accounts en bronnen van derden, om te bepalen of een adverteerder of bestemming dit beleid schendt. Als we schendingen van dit beleid vinden, schorten we uw Google Ads-accounts onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing op en kunt u niet opnieuw bij ons adverteren. Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt en dat u ons beleid niet heeft geschonden, kunt u bezwaar maken en uitleggen waarom. We herstellen accounts alleen wanneer het bezwaar zeer overtuigend is en er een goede reden is om dit te doen. Neem daarom de tijd om een gedetailleerd, nauwkeurig en eerlijk bezwaar op te stellen Meer informatie over opgeschorte accounts.

Gecoördineerde misleidende praktijken

Het volgende is niet toegestaan:

Niet toegestaan In coördinatie met andere sites of accounts uw identiteit of andere belangrijke informatie over uzelf verbergen of verkeerd voorstellen als uw content betrekking heeft op politiek, sociale kwesties of kwesties van algemeen belang.

Niet toegestaan Content over politiek, sociale kwesties of kwesties van algemeen belang naar een land leiden waar u niet zelf woont, als u een verkeerde voorstelling geeft van uw land van herkomst of van andere belangrijke informatie over uzelf, of als u deze achterhoudt.

We nemen schendingen van dit beleid uiterst serieus en beschouwen ze als zeer ernstig. Een zeer ernstige schending van het Google Ads-beleid is een schending die onwettig is of aanzienlijke schade toebrengt aan onze gebruikers. We wijzen u erop dat we informatie van meerdere bronnen kunnen controleren, waaronder uw advertentie, website, accounts en bronnen van derden, om te bepalen of een adverteerder of bestemming dit beleid schendt. Als we schendingen van dit beleid vinden, schorten we uw Google Ads-accounts onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing op en kunt u niet opnieuw bij ons adverteren. Als u van mening bent dat er een fout is gemaakt en dat u ons beleid niet heeft geschonden, kunt u bezwaar maken en uitleggen waarom. We herstellen accounts alleen wanneer het bezwaar zeer overtuigend is en er een goede reden is om dit te doen. Neem daarom de tijd om een gedetailleerd, nauwkeurig en eerlijk bezwaar op te stellen Meer informatie over opgeschorte accounts.

Misleidende voorstelling

Dit is niet toegestaan:

Niet toegestaan Misleidende uitspraken doen of belangrijke informatie verbergen of weglaten over uw identiteit, partners of kwalificaties

Voorbeelden (geen volledige lijst): impliceren van partnerschap met of goedkeuring door een ander(e) organisatie, merk of individu zonder medeweten van deze andere partij; een affiliate marketeer die reclame maakt voor juridische services zonder te vermelden dat de marketeer zelf geen juridische services verleent; een aannemer zonder licentie die claimt een gelicentieerde aanbieder te zijn

Niet toegestaan Een onjuiste bedrijfsnaam opgeven of een naam die het geadverteerde bedrijf niet duidelijk vertegenwoordigt of die niet te onderscheiden is van vergelijkbare bedrijven in de advertentie of gebruikersinteracties

Voorbeeld (niet volledig): een verkeerde voorstelling geven van uw bedrijfsnaam tijdens gesprekken met gebruikers

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Oneerlijke prijspraktijken

Dit is niet toegestaan:

Het betalingsmodel of alle kosten die een gebruiker moet betalen, worden niet duidelijk en overzichtelijk getoond

Voorbeelden (niet-volledig): geen prijs, verzendkosten en andere aan facturering gerelateerde informatie; rentepercentages; periodieke abonnementskosten of boetes voor te late betalingen; het gebruik van telefoonnummers met een premiumtarief in belcomponenten; prijzen opdrijven ten opzichte van het opgegeven bedrag om gebruikers die zich in een kwetsbare situatie bevinden of onder druk staan, uit te buiten

Adverteren voor producten of services alsof ze gratis zijn als dat niet zo is

Voorbeelden (niet volledig): apps promoten alsof ze gratis zijn als een gebruiker moet betalen om de app te installeren

 1. Controleer de advertentie en bijbehorende bestemming om na te gaan waar belangrijke informatie ontbreekt. Hier volgen enkele voorbeelden:
  • Betalingsmodel en factureringsgegevens: zorg ervoor dat op uw site of in uw app duidelijk en goed zichtbaar wordt vermeld wat de volledige kosten zijn voor de gebruiker en hoe de factureringsprocedure werkt. Wanneer we bepalen of iets duidelijk en opvallend is, houden we mogelijk rekening met de volgende factoren: 
   • Is de prijsinformatie zichtbaar en duidelijk voor gebruikers? (Bijvoorbeeld: geen prijsinformatie op de bestemmingspagina of verborgen prijsinformatie is een slechte start omdat gebruikers toegang tot deze informatie moeten hebben voordat ze de service gebruiken.)
   • Kunnen klanten de kosten die ze gaan maken, eenvoudig zien en begrijpen, of is de pagina juist zo ontworpen dat de prijsinformatie is verborgen of dat klanten moeilijk begrijpen welke kosten ze gaan maken? (Bijvoorbeeld: weergave van de prijsinformatie in grijze tekens tegen een grijze achtergrond, gebruik van heel kleine lettertypen of weergave van andere elementen van de pagina over de belangrijke informatie.)
   • Is de kostenstructuur eenvoudig te begrijpen? (Bijvoorbeeld: de formule om de kosten van de service te bepalen, moet zo eenvoudig en duidelijk mogelijk zijn.) 
    Specifiek voorbeeld: als gebruikers worden gefactureerd via het gebruik van een telefoonnummer met een premiumtarief, moeten de kosten voor de gebruiker, zoals de prijs per gesprek en/of de prijs per gespreksminuut, duidelijk en opvallend worden weergegeven.) 
  • App-installaties: zorg ervoor dat u content uit het advertentiemateriaal verwijdert die ervoor kan zorgen dat gebruikers denken dat uw app gratis kan worden gedownload, terwijl dat niet het geval is.
 2. Corrigeer de bestemming van de advertentie. Voeg de vereiste informatie toe. Als u de bestemming van de advertentie niet kunt corrigeren, updatet u de advertentie met een nieuwe bestemming die voldoet aan dit beleid.
 3. Bewerk de advertentie. Voeg de vereiste informatie toe. Als de advertentie al voldoet aan het beleid, maar u wijzigingen in de bestemming van de advertentie heeft aangebracht, bewerkt u de advertentie en slaat u deze op. Hierdoor worden de advertentie en bijbehorende bestemming opnieuw ingediend voor beoordeling.

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Clickbaitadvertenties

Het volgende is niet toegestaan:

Advertenties die clickbaittactieken of sensationele tekst of afbeeldingen gebruiken om verkeer te genereren

Voorbeelden (niet-volledig): advertenties waarin wordt beweerd dat ze geheimen, schandalen of andere sensationele informatie onthullen over het product of de service waarvoor wordt geadverteerd; advertenties die gebruikmaken van clickbaitberichten, zoals 'Klik hier om erachter te komen', 'U gelooft niet wat er is gebeurd' of woordgroepen die synoniemen of vergelijkbaar zijn en de gebruiker aansporen op de advertentie te klikken om de volledige context van de advertentie te begrijpen; advertenties met duidelijk gewijzigde foto's van lichaamsdelen, arrestaties of echte ongevallen of rampen waarop is ingezoomd om een product of service te promoten; of advertenties met afbeeldingen van 'voor en na' om aanzienlijke veranderingen van het menselijk lichaam te promoten

Advertenties die negatieve levensgebeurtenissen aangrijpen, zoals sterfgevallen, ongevallen, ziekten, arrestaties of faillissementen, om angst, schuld of andere sterke negatieve emoties op te wekken en de kijker zo onder druk te zetten dat deze onmiddellijk actie onderneemt.

Voorbeelden (niet-volledig): advertenties die gebruikers onder druk zetten een product of service te kopen, zich erop te abonneren of het gebruik te stoppen om schade te voorkomen; advertenties die afbeeldingen van ernstige nood, pijn, angst of schok gebruiken om een product of service te promoten
Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Misleidend advertentieontwerp

Dit is niet toegestaan:

Niet toegestaan Advertenties die het de gebruiker lastig maken om te begrijpen dat ze interactie hebben met een advertentie

Voorbeelden (niet volledig): advertenties die lijken op waarschuwingen/foutmeldingen van het systeem of de site; advertenties die berichten, dialoogvensters, menu's of verzoeken simuleren; gehoste advertenties die niet te onderscheiden zijn van andere content; advertenties met functies die niet werken, zoals sluitknoppen, tekstinvoervakken of meerkeuzeopties; download- of installatieknoppen of -iconen in beeldadvertenties; advertenties met een transparante achtergrond; afbeeldingen die zijn gesegmenteerd; een afbeelding die meerdere keren is gekopieerd binnen de advertentie; afbeeldingen die meer dan één advertentie blijken te zijn; bewegende en klikkende pijlen; advertenties die door middel van een heimelijke techniek hun werkelijke aard verbergen

Opmerking: Bewegende advertenties en advertenties in de Advertentiegalerij mogen wel bewegende voorbeeldfuncties of iconen bevatten, mits de beloofde functionaliteit werkt of het doel van deze functies kan worden gevonden op de bestemmingspagina.

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Gemanipuleerde media

Dit is niet toegestaan:

 

Niet toegestaan Media manipuleren om anderen te misleiden, te bedriegen of op te lichten

Voorbeelden (niet-volledig):  bedrieglijke nieuwsmedia over politiek, maatschappelijke kwesties of zaken van openbaar belang

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Dit is niet toegestaan:

Onjuiste claims of claims doen die een onwaarschijnlijk (maar niet per se onmogelijk) resultaat voorspiegelen als het resultaat dat de gebruiker kan verwachten

Claims met betrekking tot gezondheid en gewichtsverlies
 • Niet-onderbouwde claims over geneeswijzen voor medische ziekten maken

  Voorbeelden (niet volledig): 'wondermiddeltjes' tegen medische aandoeningen, zoals artritis, diabetes, Alzheimer of kanker; producten waarvan wordt beweerd dat ze een 'wondermiddel' zijn voor verschillende ziekten

  Opmerking: Voor gezondheidsgerelateerde claims, inclusief gebruikerservaringen, geldt dat we bij de handhaving van dit beleid mogelijk lokale regulerende richtlijnen toepassen.

 • Claims doen over onrealistisch gewichtsverlies binnen een specifieke periode of waar weinig inspanning voor nodig is

  Voorbeeld (niet volledig): producten of programma's om extreem snel af te vallen

  Specifiek voorbeeld: een advertentie voor gewichtsverlies waarin wordt aangegeven dat u kunt eten wat u wilt en toch 5 kilo per maand afvalt

 • Content die schadelijke gezondheidsclaims promoot en of content die betrekking heeft op een actuele, ernstige gezondheidscrisis en die in strijd is met de gezaghebbende, wetenschappelijke consensus

  Voorbeelden (niet volledig): anti-vaccinatiepromotie, ontkenning van medische aandoeningen zoals aids of COVID-19, homogenezingstherapie

Opmerking: Als u bepaalde resultaten garandeert, moet u een helder en laagdrempelig terugbetalingsbeleid hebben. Aanbevelingen waarin bepaalde resultaten worden geclaimd, moeten een goed zichtbare disclaimer bevatten die aangeeft dat specifieke resultaten niet gegarandeerd zijn en dat resultaten kunnen variëren. Neem links naar bevestigingen door derden op of plaats relevante en goed zichtbare disclaimers wanneer gebruikerservaringen en aanbevelingen impliceren dat de aangegeven resultaten kloppen.

Claims met betrekking tot financiële producten of mogelijkheden om geld te verdienen
 • Onrealistische beloften doen over een aanzienlijk financieel rendement met minimale risico's, inspanningen of investeringen

  Voorbeelden (niet volledig): mogelijkheden om 'snel rijk te worden'; gegarandeerde of veelbelovende rendementen die onrealistisch of overdreven zijn voor het geadverteerde investeringsproduct; investeringsproducten presenteren als risicovrij of het risico van investeringsmogelijkheden bagatelliseren

Claims met betrekking tot politieke aangelegenheden, maatschappelijke kwesties of zaken van openbaar belang
 • Content met claims die aantoonbaar onwaar zijn en die de deelname aan of het vertrouwen in een electoraal of democratisch proces aanzienlijk kunnen ondermijnen

  Voorbeelden (niet volledig): informatie over openbare stemprocedures, de geschiktheid van politieke kandidaten op basis van leeftijd of geboorteplaats, verkiezingsuitslagen of deelname aan een volkstelling die in strijd is met officiële overheidsgegevens; onjuiste beweringen dat een openbaar persoon is overleden of bij een ongeval betrokken is geweest

 • Claims maken die in strijd zijn met de gezaghebbende, wetenschappelijke consensus over klimaatverandering
Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Onduidelijke relevantie

Dit is niet toegestaan:

Promoties die niet relevant zijn voor de bestemming

Voorbeelden (niet volledig): de advertentie maakt gebruik van de functie 'Zoekwoord invoegen' zonder dat er een relevant 'standaardzoekwoord' is; de advertentietitel is niet relevant voor de advertentiecontent; in de advertentie wordt niet duidelijk aangegeven dat de bestemming een pagina met zoekresultaten is; de advertentie beschrijft niet nauwkeurig wat de gebruiker te zien krijgt op de bestemmingspagina; de advertentie bevat te algemene zoekwoorden of omvat zoekwoordspam

Opmerking: Maakt u gebruik van Zoekwoord invoegen? Neem dan standaardadvertentietekst op die duidelijk en makkelijk te begrijpen is.

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Niet-beschikbare aanbiedingen

Dit is niet toegestaan:

Veelbelovende producten, services of promotie-aanbiedingen in de advertentie die niet beschikbaar zijn of die niet gemakkelijk te vinden zijn vanaf de bestemming

Voorbeelden (geen volledige lijst): producten promoten die niet op voorraad zijn; een aanbieding promoten die is afgelopen; een prijs promoten die onjuist is; een call-to-action in een advertentie die niet makkelijk toegankelijk is vanaf de bestemming

Specifiek voorbeeld: in de advertentie staat 'Nieuwe tablets vanaf € 40', maar nadat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt, worden er geen tablets weergegeven die € 40 kosten.

Opmerking: Maak geen advertenties voor specifieke aanbiedingen, tenzij u uw advertenties kunt updaten wanneer uw voorraad of aanbiedingen veranderen. Als u bijvoorbeeld een advertentie maakt voor een promotiekorting die één dag loopt, updatet of verwijdert u de advertentie de volgende dag wanneer de aanbieding niet meer beschikbaar is. Als de voorraad of de prijzen op uw site vaak veranderen, kunt u eventueel dynamische zoekadvertenties instellen. Deze geven uw advertentie automatisch weer op basis van de content van uw website.

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dat laten weten: neem contact op met Google Ads-support

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
11554074994971141699
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true