Lạm dụng mạng quảng cáo

Chúng tôi muốn quảng cáo trên Mạng Google hữu ích, đa dạng, phù hợp và an toàn cho người dùng. Chúng tôi không cho phép quảng cáo, nội dung hoặc đích đến tìm cách đánh lừa hoặc né tránh các quá trình xem xét quảng cáo của chúng tôi.

Dưới đây là một số ví dụ về những điều cần tránh trong quảng cáo của bạn. Tìm hiểu về điều sẽ xảy ra nếu bạn vi phạm các chính sách của chúng tôi.

Phần mềm độc hại hoặc phần mềm không mong muốn

Các yêu cầu này áp dụng cho quảng cáo của bạn và bất kỳ phần mềm nào mà trang web hoặc ứng dụng của bạn lưu trữ hoặc liên kết đến, cho dù phần mềm đó có được quảng bá thông qua mạng quảng cáo của Google hay không. Chúng tôi không cho phép những điều sau:

Phần mềm độc hại có thể gây hại hoặc lấy được quyền truy cập trái phép vào máy tính, thiết bị hoặc mạng

Ví dụ: Vi rút máy tính, phần mềm tống tiền, sâu máy tính, mã độc trojan, rootkit, trình theo dõi thao tác bàn phím, trình quay số, phần mềm gián điệp, phần mềm an ninh giả mạo và các chương trình hoặc ứng dụng độc hại khác

Trình khắc phục sự cố: Phần mềm độc hại
 1. Kiểm tra trạng thái của trang web trong Google Search Console. Nếu bạn chưa sử dụng Search Console trước đây, hãy nhập URL trang web của bạn và nhấp vào "Thêm thuộc tính" để xem trạng thái của trang web. Bạn có thể cần phải xác minh rằng bạn sở hữu trang web.

  Nếu Search Console không báo cáo bất kỳ vấn đề nào, thì có thể trang web của bạn vẫn còn vấn đề về bảo mật được Google Ads phát hiện. Hãy tham vấn quản trị viên web hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web và sử dụng công cụ chẳng hạn như Ngừng phần mềm độc hại để điều tra thêm. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xác định phần mềm độc hại hoặc phần mềm không mong muốn.

 2. Xóa mọi phần mềm độc hại hoặc phần mềm không mong muốn.

  Google cung cấp tài nguyên và hướng dẫn để giúp bạn khắc phục trang web thông qua Trợ giúp cho trang web bị tấn công. Nếu bạn không thể chỉnh sửa đích đến của quảng cáo, hãy cập nhật quảng cáo với đích đến mới tuân thủ chính sách này.

 3. Chỉnh sửa quảng cáo.

  Việc chỉnh sửa quảng cáo sẽ gửi lại quảng cáo và trang đích của quảng cáo để xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần xem xét phức tạp hơn.

Quảng cáo hoặc đích đến vi phạm Chính sách về Phần mềm không mong muốn của Google

Ví dụ: Không minh bạch về chức năng mà phần mềm cung cấp hoặc không ngụ ý đầy đủ về việc cài đặt phần mềm; không bao gồm Điều khoản dịch vụ hoặc Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối; đóng gói phần mềm hoặc ứng dụng mà người dùng không biết; thay đổi hệ thống mà không có sự đồng ý của người dùng; gây khó khăn cho người dùng khi vô hiệu hóa hoặc gỡ cài đặt phần mềm; không sử dụng đúng cách Google API có sẵn công khai khi tương tác với các dịch vụ hoặc sản phẩm của Google

Trình khắc phục sự cố: Phần mềm không mong muốn
 1. Kiểm tra quảng cáo và trang đích để đảm bảo quảng cáo và trang đích đó tuân thủ Chính sách phần mềm không mong muốn của Google.

 2. Chỉnh sửa quảng cáo và/hoặc trang đích.

  Việc chỉnh sửa quảng cáo sẽ gửi lại quảng cáo và trang đích của quảng cáo để xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần xem xét phức tạp hơn.

Lợi thế gian lận

Chúng tôi không cho phép hoạt động sau đây:

Sử dụng Mạng Google để có được lợi thế gian lận về lưu lượng truy cập so với những người tham gia khác trong phiên đấu giá

Ví dụ: Đơn vị liên kết quảng cáo trên Google Ads không tuân theo quy tắc chương trình liên kết hiện hành, quảng cáo cùng một nội dung hoặc nội dung tương tự từ nhiều tài khoản với các truy vấn giống hoặc tương tự nhau, cố gắng hiển thị nhiều quảng cáo cùng một lúc cho doanh nghiệp, ứng dụng hoặc trang web của bạn

Lưu ý: Từ khóa phải phù hợp với ý định có thể có của đối tượng mục tiêu khi tìm kiếm và mỗi trang web hoặc ứng dụng bạn quảng cáo phải cung cấp giá trị riêng biệt cho người dùng. Ví dụ: tránh quảng cáo các sản phẩm và giá tương tự trên các đích đến có liên quan.

Chúng tôi coi những trường hợp vi phạm chính sách này là rất nghiêm trọng vì các lỗi vi phạm đó gây rủi ro đối với sự an toàn của người dùng hoặc tài sản của họ (ví dụ: do hoạt động tội phạm và/hoặc quảng cáo độc hại). Trong quá trình xác định xem một nhà quảng cáo hay trang đích có vi phạm chính sách này hay không, chúng tôi có thể xem xét thông tin từ nhiều nguồn bao gồm quảng cáo, trang web, các tài khoản của bạn và các nguồn của bên thứ ba. Các tài khoản vi phạm chính sách này có thể bị tạm ngưng và có thể không được phép quảng cáo lại với chúng tôi. Nếu bạn tin rằng việc này là nhầm lẫn và bạn không vi phạm chính sách, hãy gửi khiếu nại và giải thích lý do. Chúng tôi chỉ phục hồi tài khoản trong trường hợp có lý do xác đáng. Vì vậy, bạn cần dành thời gian để cung cấp thông tin kỹ lưỡng, chính xác và trung thực. Hãy tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Tránh né hệ thống

Chúng tôi không cho phép hoạt động sau đây:

Không được phép Tham gia vào các hoạt động nhằm tìm cách tránh né hoặc gây trở ngại cho các hệ thống và quy trình quảng cáo của Google

Ví dụ 1: Kỹ thuật che dấu (hiển thị nội dung khác nhau cho các nhóm người dùng khác nhau, bao gồm cả Google) nhằm mục đích hoặc cố gắng gây trở ngại cho các hệ thống xem xét của Google, hoặc che giấu hay cố gắng che giấu việc không tuân thủ chính sách của Google Ads (ví dụ: chuyển hướng đến nội dung không tuân thủ, sử dụng DNS động để chuyển sang trang hoặc nội dung quảng cáo khác, sửa đổi nội dung trang web hoặc hạn chế quyền truy cập vào quá nhiều trang đích khiến Google khó có thể xem xét thỏa đáng quảng cáo, trang web hoặc tài khoản của bạn)

*Lưu ý: Kỹ thuật che giấu không bao gồm hoạt động cá nhân hóa nội dung nhằm bổ sung thêm giá trị thực sự cho một số người dùng nhất định, chẳng hạn như:
 • các phiên bản ngôn ngữ khác nhau của cùng một nội dung, miễn là nội dung cung cấp vẫn giống nhau;
 • nội dung khác biệt về một số điểm nhưng vẫn tuân thủ chính sách của Google Ads và
 • Google có thể xem xét phiên bản của nội dung

Ví dụ 2: Vi phạm chính sách nhiều lần trên bất kỳ tài khoản nào của bạn, bao gồm cả việc tạo miền hoặc tài khoản mới để đăng quảng cáo tương tự như quảng cáo đã bị từ chối (do vi phạm quy tắc này hoặc bất kỳ quy tắc nào khác trong chính sách của Google Ads)

Ví dụ 3: Gửi thông tin sai lệch trong chương trình xác minh

Chúng tôi coi những trường hợp vi phạm chính sách này là rất nghiêm trọng vì các lỗi vi phạm đó gây rủi ro đối với sự an toàn của người dùng hoặc tài sản của họ (ví dụ: do hoạt động tội phạm và/hoặc quảng cáo độc hại). Trong quá trình xác định xem một nhà quảng cáo hay trang đích có vi phạm chính sách này hay không, chúng tôi có thể xem xét thông tin từ nhiều nguồn bao gồm quảng cáo, trang web, các tài khoản của bạn và các nguồn của bên thứ ba. Các tài khoản vi phạm chính sách này có thể bị tạm ngưng và có thể không được phép quảng cáo lại với chúng tôi. Nếu bạn tin rằng việc này là nhầm lẫn và bạn không vi phạm chính sách, hãy gửi khiếu nại và giải thích lý do. Chúng tôi chỉ phục hồi tài khoản trong trường hợp có lý do xác đáng. Vì vậy, bạn cần dành thời gian để cung cấp thông tin kỹ lưỡng, chính xác và trung thực. Hãy tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Không được phép Sửa đổi văn bản quảng cáo nhằm tìm cách né tránh các hoạt động kiểm tra của hệ thống tự động

Ví dụ: Ghi sai chính tả các từ hoặc cụm từ cấm sử dụng để quảng cáo không bị từ chối; sửa đổi cụm từ nhãn hiệu trong văn bản quảng cáo để tránh bị áp dụng các biện pháp hạn chế liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu đó

Nếu tài khoản của bạn bị phát hiện liên tục can thiệp vào văn bản quảng cáo, như mô tả ở trên, thì tài khoản của bạn có thể bị tạm ngưng.

Trình khắc phục sự cố: Tránh né hệ thống

Có thể bạn sẽ bị từ chối quảng cáo do vi phạm chính sách này nhưng không bị tạm ngưng toàn bộ tài khoản. Việc này thường xảy ra nhất khi trong quảng cáo có các từ hoặc cụm từ trông quá giống với từ bị cấm sử dụng hoặc giống với cụm từ đã đăng ký nhãn hiệu mà bạn không được phép quảng cáo. Trong trường hợp này, chỉ cần xóa từ hoặc cụm từ đó khỏi quảng cáo của bạn. Sau khi bạn chỉnh sửa và lưu quảng cáo, quảng cáo sẽ tự động được xem xét và có thể được chấp thuận cho chạy nếu chúng tôi nhận thấy quảng cáo không còn vi phạm chính sách này.

Nguyên tắc quản trị trang web

Chúng tôi không cho phép hoạt động sau đây:

Tham gia vào các phương thức vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google

Ví dụ: Nhồi nhét từ khóa, kỹ thuật che giấu, chuyển hướng lén lút, trang ngõ, trang web mạng xã hội gửi spam

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi về chính sách của Google, hãy cho chúng tôi biết: Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Google Ads
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?