Zneužívanie reklamnej siete

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


Chceme, aby boli reklamy v Sieti Google pre používateľov užitočné, rozmanité, relevantné a bezpečné. Inzerentom nepovoľujeme prevádzkovať reklamy, obsah ani cieľové umiestnenia, ktoré sa snažia oklamať alebo obísť naše procesy kontroly reklamy.

Nižšie nájdete niekoľko príkladov, čomu by ste sa vo svojich reklamách mali vyhýbať. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Škodlivý softvér

Malvér je softvér, ktorého cieľom je uškodiť alebo získať neoprávnený prístup k počítaču, zariadeniu alebo sieti.

Tieto požiadavky sa vzťahujú na vaše reklamy a akýkoľvek softvér, ktorý hostíte alebo na ktorý odkazujete na svojich webových stránkach alebo vo svojej aplikácii, a to bez ohľadu na to, či sa daný softvér propaguje prostredníctvom reklamnej siete spoločnosti Google. Nepovoľujeme:

Zámerné šírenie škodlivého softvéru alebo malvéru, ktorý môže uškodiť alebo získať neoprávnený prístup k počítaču, zariadeniu alebo sieti

Príklady (neúplný zoznam):

 • počítačové vírusy, ransomvér, červy, trójske kone, rootkity, programy na zaznamenávanie stlačení klávesov, vytáčací softvér, spyware, falošný bezpečnostný softvér a iné škodlivé programy alebo aplikácie;
 • vynútené presmerovania, napríklad presmerovanie používateľov na neznáme webové stránky, ktoré sú infikované škodlivým softvérom, bez kliknutia používateľa na reklamu;
 • reklama HTML5, ktorá kradne prihlasovacie údaje používateľov zo stránky vlastníka.

Porušenia týchto pravidiel považujeme za hrubé a berieme ich veľmi vážne. Hrubé porušenie pravidiel služby Google Ads je veľmi vážne porušenie, ktoré sa buď považuje za nezákonné, alebo používateľom spôsobuje škody. Pri posudzovaní, či inzerent alebo cieľ porušujú tieto pravidlá, môžeme skontrolovať informácie z viacerých zdrojov vrátane vašej reklamy, webu, účtov a zdrojov tretích strán.Ak zistíme porušenia týchto pravidiel, bez predchádzajúceho upozornenia pozastavíme váš účet Google Ads a už cez nás nebudete môcť inzerovať. Ak si myslíte, že došlo k chybe a naše pravidlá ste neporušili, podajte odvolanie, v ktorom vysvetlíte dôvod. Účty obnovujeme, iba ak sú na to pádne dôvody a poskytnete dobré vysvetlenie. Preto je dôležité venovať tejto záležitosti čas a dbať na dôkladnosť, presnosť a pravdivosť. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Napadnuté webové stránky

Napadnuté webové stránky sú webové stránky alebo cieľ, s ktorých kódom sa manipulovalo, aby fungoval spôsobom, ktorý prinesie prospech tretej strane bez vedomia vlastníka alebo prevádzkovateľa webových stránok či cieľa. Daný spôsob fungovania často uškodí používateľom webových stránok. Nasledujúce prípady by viedli k zamietnutiu z dôvodu napadnutých webových stránok:

červená značka x Ciele, ktoré sú napadnuté a hacknuté

Príklady (neúplný zoznam): webové stránky, ktoré vkladajú skripty alebo kód na prenos údajov používateľov bez ich súhlasu, napr. zberač údajov kreditných kariet, inštalácia malvéru v zariadeniach koncových používateľov, spúšťanie vyskakovacích reklám, presmerovanie používateľov na iné webové stránky, vykonávanie akcií s údajmi používateľa bez súhlasu koncového používateľa; prevádzkovanie webových stránok so systémom na správu obsahu so známymi nedostatkami zabezpečenia, kde dochádza k ich využívaniu

Možnosti opravy

1. krok zo 4

Skontrolujte reklamy zamietnuté z dôvodu napadnutých webových stránok.

 1. V službe Google Ads prejdite na sekciu Reklamy na karte Reklamy a rozšírenia.
 2. Pridajte filter Podrobnosti pravidiel: Napadnutý web.
  Obrázok odpovede na napadnutý web
 3. Ak sa nájdu reklamy zamietnuté z dôvodu napadnutých webových stránok, pokračujte.

2. krok zo 4

Pozrite si dôvod zamietnutia, aby ste vedeli, odkiaľ sa obsah načítava.

Ak nájdeme napadnuté domény, niekedy ich zobrazujeme vo vašom účte Google Ads.

Gif znázorňujúci postup zistenia dôvodu, prečo bola určitá reklama nahlásená ako nevhodná

Skontrolujte svoje webové stránky a odstráňte všetok kód, ktorý odkazuje na identifikované domény.

Poznámka: Spoločnosť Google poskytuje informácie, ktoré vám majú pomôcť s opravou vašich webových stránok, prostredníctvom pomocníka pre webové stránky napadnuté hackermi.

3. krok zo 4

Odvolajte sa proti rozhodnutiu v súvislosti s reklamami pomocou správcu pravidiel.

Gif znázorňujúci postup odvolania proti zamietnutej reklame

4. krok zo 4

Skontrolujte stav webových stránok alebo cieľovej webovej adresy zamietnutých reklám v nástroji spoločnosti Google na kontrolu stavu webových stránok z hľadiska bezpečnosti ich prehliadania.

Ak sú webové stránky deaktivované funkciou Bezpečné prehliadanie, znamená to, že boli deaktivované v dôsledku nebezpečného obsahu, ktorý sa používateľom môže zobrazovať napríklad prostredníctvom organických záznamov. Vyriešte problém s malvérom na svojich webových stránkach a odvolajte sa prostredníctvom služby Google Search Console, aby doména bola vyradená zo zoznamu hrozieb vo funkcii Bezpečné prehliadanie. Po úspešnom dokončení tohto procesu by sa zobrazovanie reklám na vašich webových alebo vstupných stránkach malo automaticky znova povoliť. Ak sú vaše reklamy naďalej zamietnuté aj po dokončení tohto procesu, obráťte sa na technickú podporu.

Ak nedokážete problém s cieľom reklamy vyriešiť, môžete reklamu aktualizovať tak, že nastavíte nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami. Po úprave sa reklama a jej cieľ znova odošlú na kontrolu.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Nechcený softvér

V súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z pravidiel platí, že akýkoľvek softvér, ktorý hostíte (alebo na ktorý odkazujete) na svojich webových stránkach alebo vo svojej aplikácii, musí v používateľoch vyvolávať pozitívny dojem. Pravidlá spoločnosti Google proti nechcenému softvéru uvádzajú niekoľko základných charakteristík softvéru s potenciálne škodlivým vplyvom na dojem používateľov, ktoré sú uvedené nižšie:

 • je klamlivý a sľubuje hodnotovú ponuku, ktorú neposkytuje;
 • snaží sa používateľov prinútiť k inštalácii alebo im ju podmienene ponúka v rámci inštalácie iného programu;
 • neinformuje používateľov o všetkých podstatných a významných funkciách;
 • ovplyvňuje systém používateľa nečakanými spôsobmi;
 • je ťažké ho odstrániť;
 • zhromažďuje alebo prenáša súkromné informácie bez vedomia používateľa;
 • je dodávaný s iným softvérom, o ktorého prítomnosti nie je používateľ informovaný.

Ubezpečte sa, že vaše reklamy a ciele neporušujú pravidlá spoločnosti Google proti nechcenému softvéru.

Nasledujúce prípady by viedli k zamietnutiu z dôvodu nechceného softvéru:

červená značka x V reklame ani na vstupnej stránke sa nenachádza žiadny jasný opis produktu

Príklady (neúplný zoznam): žiadne informácie o type produktu (aplikácia, rozšírenie, softvér) v reklame ani na vstupnej stránke, netransparentnosť v súvislosti s funkciami softvéru, opis funkcií softvéru sa líši od skutočných funkcií

červená značka x Neinformovanie používateľa o celkových dôsledkoch inštalácie softvéru

Príklady (neúplný zoznam): vykonávanie zmien v nastaveniach systému alebo prehliadača bez súhlasu a vedomia používateľa, sťaženie deaktivácie alebo odinštalovania softvéru používateľmi, nezahrnutie zmluvných podmienok alebo licenčnej zmluvy s koncovým používateľom, zahrnutie iného softvéru alebo aplikácií bez vedomia používateľa, prenos súkromných informácií bez vedomia používateľa

Možnosti opravy

1. krok z 2

Vyriešte problém s reklamou alebo cieľom reklamy

Uistite sa, že reklama obsahuje typ produktu aj jednoriadkový presný opis funkcií produktu.

Uistite sa, že cieľ reklamy uvádza typ produktu, zahŕňa presný jednoriadkový opis funkcií produktu a jasne vysvetľuje všetky dôsledky inštalácie softvéru vrátane možných zmien v prehliadači alebo nastaveniach používateľov. Informácie alebo vylúčenia zodpovednosti v súvislosti s celkovými dôsledkami inštalácie softvéru musia byť zreteľné (uvedené vo význačnej pozícií primerane veľkým písmom) a jednoducho a jasne formulované tak, aby ich bez problémov pochopili všetci používatelia (najmä pokiaľ ide o používateľov, ktorí sa nie veľmi vyznajú v počítačoch alebo technológiách).

2. krok z 2

Odvolajte sa proti rozhodnutiu na základe pravidiel

Po úprave sa reklama a jej cieľ znova odošlú na kontrolu. Ak boli zmeny vykonané len na vstupnej stránke, pri odvolaní proti rozhodnutiu v súvislosti s týmito reklamami použite tlačidlo Vykonanie zmien na zaistenie súladu s pravidlami.

An animation demonstrating how to appeal a disapproved ad due to unwanted software, by making changes to comply with Google’s policy.

Ak sme sa podľa vás zmýlili, odvolajte sa proti rozhodnutiu na základe pravidiel priamo zo svojho účtu Google Ads pomocou tlačidla Podať námietku proti rozhodnutiu v správcovi pravidiel. Keď sa uistíme, že reklama aj cieľ reklamy sú povolené, môžeme vaše reklamy schváliť.

An animation demonstrating how to appeal a disapproved ad due to unwanted software by disputing the decision.
Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Nespravodlivá výhoda

Nepovoľujeme:

Používanie Siete Google na získanie nespravodlivej výhody voči iným účastníkom v aukcii, pokiaľ ide o návštevnosť

Príklady (neúplný zoznam): affiliate partneri, ktorí v službe Google Ads inzerujú v rozpore s príslušnými pravidlami partnerského programu, a to propagáciou rovnakého alebo podobného obsahu z viacerých účtov pomocou rovnakých alebo podobných dopytov s cieľom zobraziť pre vašu firmu, aplikáciu alebo web viac než jednu reklamu naraz.

Poznámka: Kľúčové slová by mali pri vyhľadávaní zodpovedať pravdepodobným záujmom cieľového publika. Jednotlivé propagované weby alebo aplikácie by mali používateľom ponúkať odlišnú hodnotu. Vyhnite sa napríklad propagácii podobných výrobkov a cien v rámci súvisiacich cieľov.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch
Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Obsah reklamy obchádzajúci systémy

červená značka x Manipulácia s komponentmi reklamy (textom, obrázkami, videami, doménami alebo subdoménami) v snahe obísť detekciu alebo presadzovanie pravidiel.

Príklady (neúplný zoznam): chybné zapisovanie zakázaných slov alebo slovných spojení s cieľom vyhnúť sa zamietnutiu reklamy; manipulácia s výrazmi chránenými ochrannými známkami v reklamnom texte, doméne, subdoméne alebo logu s cieľom vyhnúť sa obmedzeniam súvisiacim s používaním danej ochrannej známky; používanie neviditeľných znakov UNICODE v reklamách, ak nezvyšujú hodnotu obsahu reklamy pre používateľov; manipulácia s obrázkami a videami s cieľom skryť obsah porušujúci pravidlá.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch
Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Obchádzanie systémov

Nepovoľujeme:

Praktiky, ktoré obchádzajú reklamné systémy a procesy spoločnosti Google, prípadne do nich zasahujú alebo sa o to pokúšajú.

Príklady (neúplný zoznam):

 • maskovanie (cloaking) (zobrazovanie odlišného obsahu určitým používateľom vrátane spoločnosti Google než ostatným používateľom), ktoré sa zameriava na kontrolné systémy spoločnosti Google alebo spôsobuje ich narušenie, prípadne skrýva nesúlad s pravidlami služby Google Ads alebo sa o to pokúša, napríklad:
  • presmerovanie na obsah porušujúci pravidlá;
  • prepínanie obsahu stránky alebo reklamy pomocou dynamického systému DNS;
  • manipulácia s obsahom webu alebo obmedzovanie prístupu k takému veľkému počtu vstupných stránok, že vašu reklamu, web alebo účet je náročné zmysluplne skontrolovať;
  • presmerovanie používateľov na škodlivé weby pomocou nástrojov na sledovanie kliknutí;

  Poznámka: Medzi maskovanie (cloaking) nepatrí poskytovanie prispôsobeného obsahu, ktorý určitým používateľom prináša jedinečnú hodnotu, ako sú rôzne jazykové verzie rovnakého obsahu alebo rôzne verzie rovnakého obsahu v závislosti od poskytovateľa internetových služieb používateľa, pokiaľ je takáto ponuka obsahu v zásade rovnaká ako tá pôvodná, variácia obsahu spĺňa pravidlá služby Google Ads a spoločnosť Google dokáže skontrolovať takúto variáciu obsahu.

 • opakované alebo súčasné porušovanie pravidiel v ktoromkoľvek z vašich účtov vrátane používania najmenej dvoch účtov na uverejňovanie reklám, ktoré porušujú tieto alebo ktorékoľvek iné pravidlá služby Google Ads (napríklad vytváranie nových domén alebo účtov s cieľom uverejňovať reklamy podobné tým, ktoré boli zamietnuté pre porušenie týchto alebo ktorýchkoľvek iných pravidiel služby Google Ads);
 • obchádzanie mechanizmov presadzovania a detekcie vytváraním variácií reklám, domén alebo obsahu, ktoré boli zamietnuté (pre porušenie týchto pravidiel alebo akýchkoľvek iných pravidiel služby Google Ads), prípadne používanie techník na znejasnenie sexuálne explicitného obsahu v texte, obrázkoch alebo videách;
 • pokusy o opätovné používanie systému Google Ads po predchádzajúcom rozhodnutí o pozastavení vytváraním nových účtov na opätovné získanie prístupu do systému;
 • zneužívanie funkcií služby Google Ads na zobrazovanie obsahu používateľom, ktorý porušuje pravidlá, alebo získanie ďalšej návštevnosti;
 • odosielanie nepravdivých informácií v rámci našich procesov overenia.

Porušenia týchto pravidiel považujeme za hrubé a berieme ich veľmi vážne. Hrubé porušenie pravidiel služby Google Ads je veľmi vážne porušenie, ktoré sa buď považuje za nezákonné, alebo používateľom spôsobuje škody. Pri posudzovaní, či inzerent alebo cieľ porušujú tieto pravidlá, môžeme skontrolovať informácie z viacerých zdrojov vrátane vašej reklamy, webu, účtov a zdrojov tretích strán.Ak zistíme porušenia týchto pravidiel, bez predchádzajúceho upozornenia pozastavíme váš účet Google Ads a už cez nás nebudete môcť inzerovať. Ak si myslíte, že došlo k chybe a naše pravidlá ste neporušili, podajte odvolanie, v ktorom vysvetlíte dôvod. Účty obnovujeme, iba ak sú na to pádne dôvody a poskytnete dobré vysvetlenie. Preto je dôležité venovať tejto záležitosti čas a dbať na dôkladnosť, presnosť a pravdivosť. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Poznámka: V súvislosti s účtom inzerenta môžeme prijať opatrenia, napríklad na základe nepriaznivých regulačných upozornení, dohôd alebo rozhodnutí o reklamných praktikách inzerenta, prípadne priamych sťažností od používateľov alebo firiem.

Pravidlá proti spamu pre službu Vyhľadávanie Google na webe

Nepovoľujeme:

červená značka x Zapájanie sa do praktík porušujúcich pravidlá proti spamu pre službu Vyhľadávanie Google na webe

Príklady (neúplný zoznam): nadužívanie kľúčových slov, maskovanie (cloaking), utajené presmerovania, portálové stránky a šírenie spamu na webových stránkach sociálnych sietí

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch
Prečítajte si, ako vyriešiť problémy so zamietnutou reklamou alebo podkladom.

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
3433292355515577611
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true