Zneužívanie reklamnej siete

Chceme, aby boli reklamy v Sieti Google pre používateľov užitočné, rozmanité, relevantné a bezpečné. Inzerentom nepovoľujeme prevádzkovať reklamy, obsah ani cieľové umiestnenia, ktoré sa snažia oklamať alebo obísť naše procesy kontroly reklamy.

Nižšie nájdete niekoľko príkladov, čomu by ste sa vo svojich reklamách mali vyhýbať. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Škodlivý alebo neželaný softvér

Tieto požiadavky sa vzťahujú na vaše reklamy a softvér, ktorý hostíte alebo na ktorý odkazujete na svojich webových stránkach alebo vo svojej aplikácii, a to bez ohľadu na to, či sa daný softvér propaguje prostredníctvom reklamnej siete spoločnosti Google. Nie sú povolené:

Škodlivý softvér alebo malvér, ktorý môže počítaču, zariadeniu alebo sieti uškodiť, prípadne k nim získať neoprávnený prístup

Príklady: počítačové vírusy, ransomvér, červy, trójske kone, rootkity, programy na zaznamenávanie stlačení klávesov, vytáčací softvér, spyware, falošný bezpečnostný softvér a iné škodlivé programy alebo aplikácie

Nástroj na riešenie problémov: škodlivý softvér
 1. Skontrolujte stav svojich webových stránok v službe Google Search Console. Ak ste túto službu ešte nepoužívali, zadajte webovú adresu svojich stránok a kliknite na tlačidlo Pridať vlastníctvo, aby ste zistili ich stav. Možno budete musieť potvrdiť, že príslušné webové stránky vlastníte.

  Ak služba Search Console nezistí žiadne problémy, vaše webové stránky by aj napriek tomu mohli mať problémy so zabezpečením, ktoré identifikovala služba Google Ads. Ak chcete situáciu prešetriť do hĺbky, kontaktujte svojho správcu webových stránok alebo poskytovateľa hostiteľských služieb a použite nástroje ako Stop Badware. Prečítajte si viac o tom, ako identifikovať škodlivý alebo nevyžiadaný softvér.

 2. Odstráňte všetok škodlivý alebo nevyžiadaný softvér.

  pomocníkovi pre webové stránky napadnuté hackermi nájdete zdroje a pokyny od spoločnosti Google, ktoré vám pomôžu vyriešiť problém na vašich webových stránkach. Ak problém v cieli reklamy nedokážete vyriešiť, aktualizujte danú reklamu tak, že nastavíte nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.

 3. Upravte reklamu.

  Po úprave sa reklama a jej cieľ znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Reklamy alebo ciele, ktoré porušujú pravidlá spoločnosti Google týkajúce sa nevyžiadaného softvéru

Príklady: netransparentnosť v súvislosti s funkciami softvéru alebo celkovými dôsledkami inštalácie softvéru, nezahrnutie zmluvných podmienok alebo licenčnej zmluvy s koncovým používateľom, zahrnutie softvéru alebo aplikácií do balíka bez vedomia používateľa, vykonanie zmien v systéme bez súhlasu používateľa, sťaženie deaktivácie alebo odinštalovania softvéru používateľmi, nepoužitie verejne dostupných rozhraní Google API náležitým spôsobom pri interakciách so službami alebo výrobkami spoločnosti Google

Nástroj na riešenie problémov: nevyžiadaný softvér
 1. Skontrolujte si reklamu a cieľ a ubezpečte sa, že sú v súlade s pravidlami spoločnosti Google pre nevyžiadaný softvér.

 2. Upravte reklamu alebo cieľ.

  Po úprave sa reklama a jej cieľ znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Nespravodlivá výhoda

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Používanie Siete Google na získanie nespravodlivej výhody nad inými účastníkmi v aukcii, pokiaľ ide o návštevnosť

Príklady: affiliate partneri, ktorí v službe Google Ads inzerujú v rozpore s príslušnými pravidlami partnerského programu, a to propagáciou rovnakého alebo podobného obsahu z viacerých účtov pomocou rovnakých alebo podobných dopytov s cieľom zobraziť pre vašu firmu, aplikáciu alebo webové stránky viac než jednu reklamu naraz.

Poznámka: Kľúčové slová by mali pri vyhľadávaní zodpovedať pravdepodobným záujmom cieľového publika a jednotlivé propagované webové stránky alebo aplikácie by mali používateľom ponúkať odlišnú hodnotu. Vyhnite sa napríklad propagácii podobných produktov a cien v rámci súvisiacich cieľov.

Porušenia týchto pravidiel berieme veľmi vážne a považujeme ich za veľmi hrubé porušenia, pretože ohrozujú bezpečnosť používateľov alebo ich vlastníctiev (napríklad v prípade trestnej činnosti a/alebo škodlivých reklám). Pri posudzovaní, či inzerent alebo cieľ porušujú tieto pravidlá, môžeme skontrolovať informácie z viacerých zdrojov vrátane vašej reklamy, webu, účtov a zdrojov tretích strán. Účty, ktoré porušujú tieto pravidlá, môžeme pozastaviť a zakázať im opäť s nami inzerovať. Ak si myslíte, že došlo k chybe a naše pravidlá ste neporušili, podajte odvolanie, v ktorom vysvetlíte dôvod. Účty obnovujeme, iba ak sú na to pádne dôvody, preto je dôležité venovať tejto záležitosti čas a dbať na dôkladnosť, presnosť a poctivosť. Prečítajte si viac o pozastavených účtoch.

Obchádzanie systémov

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

Nepovolené Praktiky, ktorých cieľom je obchádzať reklamné systémy a procesy Googlu, prípadne do nich zasahovať

1. príklad: maskovanie (cloaking) (zobrazovanie odlišného obsahu určitým používateľom vrátane Googlu než ostatným používateľom), ktoré sa zameriava na kontrolné systémy Googlu alebo spôsobuje ich narušenie, prípadne skrýva nesúlad s pravidlami služby Google Ads alebo sa o to pokúša (môže ísť napríklad o presmerovanie na obsah nedodržiavajúci pravidlá, prepínanie stránky alebo obsahu reklamy pomocou dynamického systému DNS; manipuláciu s obsahom webu alebo obmedzovanie prístupu k takému veľkému počtu vstupných stránok, že vašu reklamu, web alebo účet je náročné zmysluplne skontrolovať)

* Poznámka: Medzi maskovanie (cloaking) nepatrí poskytovanie prispôsobeného obsahu, ktorý určitým používateľom prináša jedinečnú hodnotu, ako napríklad:
 • rôzne jazykové verzie rovnakého obsahu, pokiaľ je takáto ponuka obsahu v zásade rovnaká ako tá pôvodná,
 • variant obsahu spĺňa pravidlá služby Google Ads a
 • spoločnosť Google je schopná takýto variant obsahu skontrolovať.

2. príklad: platená telefónna adresárová služba, ktorá opakovane pridáva a odstraňuje kľúčové slová súvisiace s nespriaznenými spoločnosťami a/alebo službami štátnej správy (čím porušuje pravidlá predaja bezplatných položiek) po schválení reklamy; platená telefónna adresárová služba, ktorá mení svoju vstupnú stránku tak, aby nahradila číslo bez zvláštnej sadzby prepojené so schválenou reklamou číslom so zvláštnou sadzbou

3. príklad: opakované porušenie pravidiel v ktoromkoľvek z vašich účtov vrátane vytvárania nových domén alebo účtov s cieľom uverejňovať reklamy podobné tým, ktoré boli zamietnuté (pre porušenie týchto pravidiel alebo akýchkoľvek iných pravidiel služby Google Ads)

4. príklad: odoslanie nepravdivých informácií v rámci našich programov overovania

Porušenia týchto pravidiel berieme veľmi vážne a považujeme ich za veľmi hrubé porušenia, pretože ohrozujú bezpečnosť používateľov alebo ich vlastníctiev (napríklad v prípade trestnej činnosti a/alebo škodlivých reklám). Pri posudzovaní, či inzerent alebo cieľ porušujú tieto pravidlá, môžeme skontrolovať informácie z viacerých zdrojov vrátane vašej reklamy, webu, účtov a zdrojov tretích strán. Účty, ktoré porušujú tieto pravidlá, môžeme pozastaviť a zakázať im opäť s nami inzerovať. Ak si myslíte, že došlo k chybe a naše pravidlá ste neporušili, podajte odvolanie, v ktorom vysvetlíte dôvod. Účty obnovujeme, iba ak sú na to pádne dôvody, preto je dôležité venovať tejto záležitosti čas a dbať na dôkladnosť, presnosť a poctivosť. Prečítajte si viac o pozastavených účtoch.

Nepovolené Manipulácia s reklamným textom s cieľom obísť naše automatické systémové kontroly

Príklady: chybné zapisovanie zakázaných slov alebo slovných spojení s cieľom vyhnúť sa zamietnutiu reklamy; manipulácia s výrazmi chránenými ochrannými známkami v reklamnom texte s cieľom vyhnúť sa obmedzeniam súvisiacim s používaním danej ochrannej známky.

Ak je váš účet opakovane zapojený do manipulácie s reklamným textom tak, ako je to uvedené vyššie, môžeme ho pozastaviť.

Ako problém vyriešiť: obchádzanie systémov

Môže dôjsť k situácii, keď pre porušenie týchto pravidiel zamietneme reklamu, no nepozastavíme celý účet. Stáva sa to najčastejšie vtedy, keď sa zdá, že slovo alebo slovné spojenie v reklame je príliš podobné zakázanému slovu alebo výrazu chránenému ochrannou známkou, na ktorého inzerovanie nemáte autorizáciu. V takom prípade príslušné slovo alebo slovné spojenie z reklamy jednoducho odstráňte. Reklamu po úprave a uložení automaticky skontrolujeme. Ak zistíme, že už naše pravidlá neporušuje, môžeme schváliť jej prevádzku.

Pokyny pre správcov webu

Nasledujúce možnosti nie sú povolené:

 Zapájanie sa do praktík, ktoré porušujú pokyny spoločnosti Google pre správcov webových stránok

Príklady: nadbytočné množstvo kľúčových slov, maskovanie (cloaking), utajené presmerovania, portálové stránky a šírenie spamu na webových stránkach sociálnych sietí

Potrebujete pomoc?

V prípade otázok o našich pravidlách kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?