Zneužívanie reklamnej siete

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Chceme, aby boli reklamy v Sieti Google pre používateľov užitočné, rozmanité, relevantné a bezpečné. Inzerentom nepovoľujeme prevádzkovať reklamy, obsah ani cieľové umiestnenia, ktoré sa snažia oklamať alebo obísť naše procesy kontroly reklamy.

Nižšie nájdete niekoľko príkladov, čomu by ste sa vo svojich reklamách mali vyhýbať. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Škodlivý alebo nechcený softvér

Tieto požiadavky sa vzťahujú na vaše reklamy a akýkoľvek softvér, ktorý hostíte alebo na ktorý odkazujete na svojich webových stránkach alebo vo svojej aplikácii, a to bez ohľadu na to, či sa daný softvér propaguje prostredníctvom reklamnej siete spoločnosti Google. Nepovoľujeme:

červená značka x Škodlivý softvér alebo malvér, ktorý môže počítaču, zariadeniu alebo sieti uškodiť, prípadne k nim získať neoprávnený prístup

Príklady (neúplný zoznam): počítačové vírusy, ransomvér, červy, trójske kone, rootkity, programy na zaznamenávanie stlačení klávesov, vytáčací softvér, spyware, falošný bezpečnostný softvér a iné škodlivé programy alebo aplikácie

Ako problém vyriešiť: váš web bol napadnutý

Napadnuté domény vo vašom účte Google Ads nahlasujeme hneď, ako ich identifikujeme. Odstráňte všetok kód odkazujúci na tieto domény. Zdroje a pokyny, ktoré vám pomôžu odstrániť príslušnú príčinu napadnutia, nájdete v článku pomocníka pre weby napadnuté hackermi. Ak nedokážete vyriešiť problém s cieľom reklamy, aktualizujte reklamu tak, že nastavíte nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.

Ako problém vyriešiť: škodlivý softvér
 1. Skontrolujte stav svojho webu v službe Google Search Console. Ak ste túto službu ešte nepoužívali, zadajte webovú adresu svojich stránok a kliknite na tlačidlo Pridať vlastníctvo, aby ste zistili ich stav. Možno budete musieť potvrdiť, že príslušný web vlastníte.

  Ak Search Console nezistí žiadne problémy, váš web by aj napriek tomu mohol mať problémy so zabezpečením, ktoré identifikovala služba Google Ads. Ak chcete situáciu prešetriť podrobnejšie, kontaktujte správcu webu alebo poskytovateľa webového hostingu. Prečítajte si viac o tom, ako identifikujeme škodlivý alebo nechcený softvér.

 2. Odstráňte všetok škodlivý alebo nechcený softvér.

  pomocníkovi pre weby napadnuté hackermi nájdete zdroje a pokyny od Googlu, ktoré vám pomôžu vyriešiť problém na vašom webe. Ak problém v cieli reklamy nedokážete vyriešiť, aktualizujte danú reklamu tak, že nastavíte nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.

 3. Upravte reklamu.

  Po úprave sa reklama a jej cieľ znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

červená značka x Reklamy alebo ciele, ktoré porušujú pravidlá Googlu pre nevyžiadaný softvér

Príklady (neúplný zoznam): netransparentnosť v súvislosti s funkciami softvéru alebo celkovými dôsledkami inštalácie softvéru; nezahrnutie zmluvných podmienok alebo licenčnej zmluvy s koncovým používateľom; zahrnutie softvéru alebo aplikácií do balíka bez vedomia používateľa; vykonanie zmien v systéme bez súhlasu používateľa; sťaženie deaktivácie alebo odinštalovania softvéru používateľmi; nepoužitie verejne dostupných rozhraní Google API náležitým spôsobom pri interakciách so službami alebo výrobkami Googlu

Ako problém vyriešiť: nevyžiadaný softvér
 1. Skontrolujte si reklamu a cieľ a ubezpečte sa, že sú v súlade s pravidlami spoločnosti Google pre nevyžiadaný softvér.

 2. Upravte reklamu alebo cieľ.

  Po úprave sa reklama a jej cieľ znova odošlú na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

 
Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Nespravodlivá výhoda

Nepovoľujeme:

červená značka x Používanie Siete Google na získanie nespravodlivej výhody voči iným účastníkom v aukcii, pokiaľ ide o návštevnosť

Príklady (neúplný zoznam): affiliate partneri, ktorí v službe Google Ads inzerujú v rozpore s príslušnými pravidlami partnerského programu, a to propagáciou rovnakého alebo podobného obsahu z viacerých účtov pomocou rovnakých alebo podobných dopytov s cieľom zobraziť pre vašu firmu, aplikáciu alebo web viac než jednu reklamu naraz.

Poznámka: Kľúčové slová by mali pri vyhľadávaní zodpovedať pravdepodobným záujmom cieľového publika. Jednotlivé propagované weby alebo aplikácie by mali používateľom ponúkať odlišnú hodnotu. Vyhnite sa napríklad propagácii podobných výrobkov a cien v rámci súvisiacich cieľov.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Obsah reklamy obchádzajúci systémy

červená značka x Manipulácia s komponentmi reklamy (textom, obrázkami, videami, doménami alebo subdoménami) v snahe obísť detekciu alebo presadzovanie pravidiel.

Príklady (neúplný zoznam): chybné zapisovanie zakázaných slov alebo slovných spojení s cieľom vyhnúť sa zamietnutiu reklamy; manipulácia s výrazmi chránenými ochrannými známkami v reklamnom texte, doméne, subdoméne alebo logu s cieľom vyhnúť sa obmedzeniam súvisiacim s používaním danej ochrannej známky; používanie neviditeľných znakov UNICODE v reklamách, ak nezvyšujú hodnotu obsahu reklamy pre používateľov; manipulácia s obrázkami a videami s cieľom skryť obsah porušujúci pravidlá.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Obchádzanie systémov

Nepovoľujeme:

červená značka x Praktiky, ktoré obchádzajú reklamné systémy a procesy Googlu, prípadne do nich zasahujú alebo sa o to pokúšajú

Príklady (neúplný zoznam):

 • maskovanie (cloaking) (zobrazovanie odlišného obsahu určitým používateľom vrátane Googlu než ostatným používateľom), ktoré sa zameriava na kontrolné systémy Googlu alebo spôsobuje ich narušenie, prípadne skrýva nesúlad s pravidlami služby Google Ads alebo sa o to pokúša, napríklad:
  • presmerovanie na obsah porušujúci pravidlá;
  • prepínanie obsahu stránky alebo reklamy pomocou dynamického systému DNS;
  • manipulácia s obsahom webu alebo obmedzovanie prístupu k takému veľkému počtu vstupných stránok, že vašu reklamu, web alebo účet je náročné zmysluplne skontrolovať;

  Poznámka: Medzi maskovanie (cloaking) nepatrí poskytovanie prispôsobeného obsahu, ktorý určitým používateľom prináša jedinečnú hodnotu, ako sú rôzne jazykové verzie rovnakého obsahu alebo rôzne verzie rovnakého obsahu v závislosti od poskytovateľa internetových služieb používateľa, pokiaľ je takáto ponuka obsahu v zásade rovnaká ako tá pôvodná, variácia obsahu spĺňa pravidlá služby Google Ads a Google dokáže skontrolovať takúto variáciu obsahu.

 • opakované porušenie pravidiel v ktoromkoľvek z vašich účtov vrátane vytvárania nových domén alebo účtov s cieľom uverejňovať reklamy podobné tým, ktoré boli zamietnuté (pre porušenie týchto pravidiel alebo akýchkoľvek iných pravidiel služby Google Ads);
 • obchádzanie mechanizmov presadzovania a detekcie vytváraním variácií reklám, domén alebo obsahu, ktoré boli zamietnuté (pre porušenie týchto pravidiel alebo akýchkoľvek iných pravidiel služby Google Ads), prípadne používanie techník na znejasnenie sexuálne explicitného obsahu v texte, obrázkoch alebo videách;
 • pokusy o opätovné používanie systému Google Ads po predchádzajúcom rozhodnutí o pozastavení vytváraním nových účtov na opätovné získanie prístupu do systému;
 • zneužívanie funkcií služby Google Ads na zobrazovanie obsahu používateľom, ktorý porušuje pravidlá, alebo získanie ďalšej návštevnosti;
 • odosielanie nepravdivých informácií v rámci našich programov overovania.

Porušenia týchto pravidiel považujeme za hrubé a berieme ich veľmi vážne. Hrubé porušenie pravidiel služby Google Ads je veľmi vážne porušenie, ktoré sa buď považuje za nezákonné, alebo používateľom spôsobuje škody. Pri posudzovaní, či inzerent alebo cieľ porušujú tieto pravidlá, môžeme skontrolovať informácie z viacerých zdrojov vrátane vašej reklamy, webu, účtov a zdrojov tretích strán.Ak zistíme porušenia týchto pravidiel, bez predchádzajúceho upozornenia pozastavíme váš účet Google Ads a už cez nás nebudete môcť inzerovať. Ak si myslíte, že došlo k chybe a naše pravidlá ste neporušili, podajte odvolanie, v ktorom vysvetlíte dôvod. Účty obnovujeme, iba ak sú na to pádne dôvody a poskytnete dobré vysvetlenie. Preto je dôležité venovať tejto záležitosti čas a dbať na dôkladnosť, presnosť a pravdivosť. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Poznámka: V súvislosti s účtom inzerenta môžeme prijať opatrenia, napríklad na základe nepriaznivých regulačných upozornení, dohôd alebo rozhodnutí o reklamných praktikách inzerenta, prípadne priamych sťažností od používateľov alebo firiem.

Pokyny pre správcov webu

Nepovoľujeme:

červená značka x Zapájanie sa do praktík porušujúcich Pokyny spoločnosti Google pre správcov webu

Príklady (neúplný zoznam): nadužívanie kľúčových slov, maskovanie (cloaking), utajené presmerovania, portálové stránky a šírenie spamu na weboch sociálnych sietí

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false