Κατάχρηση του δικτύου διαφημίσεων

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι χρήστες του Display & Video 360 πρέπει να συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική του Google Ads. Μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας του Display & Video 360, για να δείτε περισσότερους περιορισμούς.

Θέλουμε οι διαφημίσεις στο Δίκτυο Google να είναι χρήσιμες, ποικίλες, συναφείς και ασφαλείς για τους χρήστες. Δεν επιτρέπουμε στους διαφημιζομένους να προβάλλουν διαφημίσεις, περιεχόμενο ή προορισμούς που επιχειρούν να παραπλανήσουν ή να παρακάμψουν τις διαδικασίες ελέγχου διαφημίσεων τις οποίες εφαρμόζουμε.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα για όσα πρέπει να αποφεύγετε στις διαφημίσεις σας. Μάθετε τι θα συμβεί, αν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Κακόβουλο ή ανεπιθύμητο λογισμικό

Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν για τις διαφημίσεις σας και για οποιοδήποτε λογισμικό το οποίο φιλοξενείται στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας ή προς το οποίο παρέχει συνδέσμους ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας, ανεξάρτητα από το αν το λογισμικό προωθείται μέσω του διαφημιστικού δικτύου της Google. Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Κακόβουλο λογισμικό ή κακόβουλο πρόγραμμα (malware) που μπορεί να βλάψει ή να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπολογιστή, συσκευή ή δίκτυο

Παραδείγματα (μη περιοριστική λίστα): ιοί υπολογιστών, ransomware, worm, δούρειοι ίπποι, rootkit, keylogger, προγράμματα αυτόματης κλήσης (dialer), spyware, παραπλανητικό λογισμικό ασφάλειας και άλλα κακόβουλα προγράμματα ή εφαρμογές

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Αν ο ιστότοπός σας έχει παραβιαστεί

Επισημαίνουμε τους παραβιασμένους τομείς στον λογαριασμό σας Google Ads μόλις τους εντοπίσουμε. Καταργήστε τυχόν κώδικα που αναφέρεται σε αυτούς τους τομείς. Δείτε τους πόρους και τις οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να διορθώσετε την υποκείμενη αιτία της παραβίασης, ανατρέχοντας στο άρθρο Βοήθεια για παραβιασμένους ιστοτόπους. Αν δεν μπορείτε να διορθώσετε τον προορισμό της διαφήμισης, ενημερώστε τη διαφήμιση με έναν νέο προορισμό που συμμορφώνεται με αυτήν την πολιτική.

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Κακόβουλο λογισμικό
 1. Ελέγξτε την κατάσταση του ιστοτόπου σας στο Google Search Console. Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Search Console στο παρελθόν, καταχωρίστε το URL του ιστοτόπου σας και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ιδιοκτησίας, για να δείτε την κατάστασή του. Ίσως χρειαστεί να επαληθεύσετε ότι ο ιστότοπος σας ανήκει.

  Ακόμα και αν το Search Console δεν αναφέρει προβλήματα, ο ιστότοπος ενδέχεται να παρουσιάζει ζητήματα ασφάλειας που εντοπίστηκαν από το Google Ads. Συμβουλευτείτε τον webmaster ή τον πάροχο υπηρεσίας φιλοξενίας ιστού για περαιτέρω διερεύνηση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζουμε κακόβουλο ή ανεπιθύμητο λογισμικό.

 2. Καταργήστε τυχόν κακόβουλο ή ανεπιθύμητο λογισμικό.

  Η Google παρέχει πόρους και οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να επιδιορθώσετε τον ιστότοπό σας μέσω της ενότητας Help for Hacked Websites. Εάν δεν μπορείτε να διορθώσετε τον προορισμό της διαφήμισης, ενημερώστε τη διαφήμιση με έναν νέο προορισμό που συμμορφώνεται με αυτήν την πολιτική.

 3. Επεξεργαστείτε τη διαφήμιση.

  Με αυτόν τον τρόπο θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο η διαφήμιση και ο προορισμός της. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Κόκκινο σύμβολο x Διαφημίσεις ή προορισμοί που παραβαίνουν την πολιτική της Google σχετικά με το Ανεπιθύμητο λογισμικό

Παραδείγματα (ενδεικτικά): μη παροχή σαφών πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργικότητα που παρέχει το λογισμικό ή τις πλήρεις επιπτώσεις της εγκατάστασης του λογισμικού, παράλειψη συμπερίληψης Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή Συμφωνητικού άδειας τελικού χρήστη, ομαδοποίηση λογισμικού ή εφαρμογών εν αγνοία του χρήστη, πραγματοποίηση αλλαγών στο σύστημα χωρίς τη συναίνεση του χρήστη, παρακώλυση της απενεργοποίησης ή απεγκατάστασης του λογισμικού από τον χρήστη, παράλειψη σωστής χρήσης δημόσια διαθέσιμων API της Google κατά την αλληλεπίδραση με προϊόντα ή υπηρεσίες της Google

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Ανεπιθύμητο λογισμικό
 1. Ελέγξτε τη διαφήμιση και τον προορισμό σας, για να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνονται με την Πολιτική της Google σχετικά με το Ανεπιθύμητο λογισμικό.

 2. Επεξεργαστείτε τη διαφήμιση ή και τον προορισμό.

  Με αυτόν τον τρόπο θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο η διαφήμιση και ο προορισμός της. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 
Οι παραβιάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς σε αναστολή.

Αθέμιτο πλεονέκτημα

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Χρήση του Δικτύου Google για την απόκτηση αθέμιτου πλεονεκτήματος επισκεψιμότητας σε σχέση με τους άλλους συμμετέχοντες στη δημοπρασία

Παραδείγματα (ενδεικτικά): συνδεδεμένες εταιρείες που διαφημίζονται στο Google Ads χωρίς να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες προγράμματος συνδεδεμένων εταιρειών, προώθηση του ίδιου ή παρόμοιου περιεχομένου από πολλούς λογαριασμούς στα ίδια ή σε παρόμοια ερωτήματα, προσπάθεια προβολής περισσότερων από μία διαφημίσεων κάθε φορά για την επιχείρηση, την εφαρμογή ή τον ιστότοπό σας

Σημείωση: Οι λέξεις-κλειδιά πρέπει να ταιριάζουν με την πιθανή πρόθεση του στοχευμένου κοινού κατά την αναζήτηση. Κάθε ιστότοπος ή εφαρμογή που προωθείτε πρέπει να προσφέρει διακριτή αξία στους χρήστες. Για παράδειγμα: Αποφύγετε την προώθηση παρόμοιων προϊόντων και τιμών σε συναφείς προορισμούς.

Οι παραβιάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς σε αναστολή.

Ασαφές περιεχόμενο διαφήμισης

Κόκκινο σύμβολο x Αθέμιτος χειρισμός στοιχείων διαφήμισης (κείμενο, εικόνα, βίντεο, τομέας ή υποτομείς) προκειμένου να παρακαμφθεί η ενέργεια εντοπισμού ή/και λήψης μέτρων.

Παραδείγματα (ενδεικτικά): χρήση ανορθόγραφων απαγορευμένων λέξεων ή φράσεων, προκειμένου να αποφευχθεί η απόρριψη διαφημίσεων, αθέμιτος χειρισμός των όρων του εμπορικού σήματος στο δημιουργικό, στον τομέα, στον υποτομέα ή στο λογότυπο, προκειμένου να αποφευχθούν περιορισμοί για τη χρήση του συγκεκριμένου εμπορικού σήματος, χρήση αόρατων χαρακτήρων UNICODE στις διαφημίσεις που δεν προσθέτουν καμία αξία στο περιεχόμενο διαφήμισης για τους χρήστες, αθέμιτος χειρισμός εικόνων ή βίντεο για την απόκρυψη περιεχομένου παράβασης πολιτικής.

Οι παραβιάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς σε αναστολή.

Παράκαμψη συστημάτων

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Εμπλοκή σε πρακτικές που παρακάμπτουν τις διαδικασίες και τα συστήματα διαφήμισης της Google ή παρεμβαίνουν σε αυτά ή επιχειρούν να το κάνουν.

Παραδείγματα (ενδεικτικά):

 • Η απόκρυψη τύπου cloaking (εμφάνιση διαφορετικού περιεχομένου σε συγκεκριμένους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της Google, από αυτό που προβάλλεται σε άλλους χρήστες), η οποία αποσκοπεί ή οδηγεί σε παρέμβαση στα συστήματα ελέγχου της Google ή αποκρύπτει ή επιχειρεί να αποκρύψει τη μη συμμόρφωση με τις πολιτικές του Google Ads, όπως: 
  • ανακατεύθυνση σε περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με τις εν λόγω πολιτικές
  • χρήση δυναμικού DNS για την εναλλαγή του περιεχομένου σελίδων ή διαφημίσεων
  • αθέμιτος χειρισμός περιεχομένου του ιστοτόπου ή περιορισμός πρόσβασης σε τόσο πολλές σελίδες προορισμού, ώστε να καθίσταται δύσκολος ο ουσιαστικός έλεγχος της διαφήμισης, του ιστοτόπου ή του λογαριασμού σας

  Σημείωση: Η απόκρυψη τύπου "cloaking" δεν περιλαμβάνει την παροχή εξατομίκευσης περιεχομένου που προσθέτει γνήσια αξία για συγκεκριμένους χρήστες, όπως εκδόσεις διαφορετικών γλωσσών του ίδιου περιεχομένου ή διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου περιεχομένου, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου του χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά παραμένει ουσιαστικά η ίδια, η παραλλαγή στο περιεχόμενο εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τις πολιτικές του Google Ads και η Google έχει τη δυνατότητα να ελέγξει μια έκδοση του περιεχομένου.

 • Επαναλαμβανόμενες παραβάσεις πολιτικής σε οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς σας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων τομέων ή λογαριασμών για τη δημοσίευση διαφημίσεων που είναι παρόμοιες με τις διαφημίσεις που έχουν απορριφθεί (για αυτήν ή οποιαδήποτε άλλη πολιτική του Google Ads)
 • Παράκαμψη μηχανισμών επιβολής και εντοπισμός με τη δημιουργία παραλλαγών διαφημίσεων, τομέων ή περιεχομένου που έχουν απορριφθεί (για αυτήν ή οποιαδήποτε πολιτική του Google Ads) ή χρήση τεχνικών σε κείμενο, εικόνες ή βίντεο για την παραμόρφωση σεξουαλικά ακατάλληλου περιεχομένου
 • Μετά από προηγούμενη απόφαση αναστολής, απόπειρα νέας χρήσης του συστήματος Google Ads, δημιουργώντας νέους λογαριασμούς με στόχο την εκ νέου προσπέλαση του συστήματος
 • Κατάχρηση των λειτουργιών προϊόντος του Google Ads, προκειμένου να εμφανίζεται στους χρήστες περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με τις πολιτικές ή/και να επιτυγχάνεται επιπλέον επισκεψιμότητα
 • Υποβολή ψευδών στοιχείων στα πλαίσια των προγραμμάτων επαλήθευσης.

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις παραβάσεις αυτής της πολιτικής, τις οποίες θεωρούμε κατάφωρες. Οι κατάφωρες παραβάσεις των πολιτικών του Google Ads αποτελούν παραβάσεις τόσο σοβαρές, ώστε να είναι παράνομες ή να βλάπτουν σοβαρά τους χρήστες μας. Προκειμένου να προσδιορίσουμε αν κάποιος διαφημιζόμενος ή προορισμός παραβαίνει αυτήν την πολιτική, ενδέχεται να ελέγξουμε πληροφορίες από πολλές πηγές, όπως είναι η διαφήμιση, ο ιστότοπος και οι λογαριασμοί σας, καθώς και οι πληροφορίες από πηγές τρίτου μέρους.  Αν διαπιστώσουμε παραβάσεις αυτής της πολιτικής, κατά τον εντοπισμό τους και χωρίς προειδοποίηση, θα αναστείλουμε τους λογαριασμούς σας στο Google Ads και δεν θα σας επιτραπεί να διαφημιστείτε ξανά μαζί μας. Αν θεωρείτε ότι έχει γίνει κάποιο λάθος και ότι δεν έχετε παραβεί την πολιτική μας, υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης και εξηγήστε τους λόγους. Καθώς επαναφέρουμε λογαριασμούς μόνο όταν οι συνθήκες είναι επιτακτικές και υπάρχει ουσιαστικός λόγος, είναι σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο, προκειμένου το αίτημά σας να είναι εμπεριστατωμένο, ακριβές και ειλικρινές. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους ανασταλμένους λογαριασμούς.

Σημείωση: Ενδέχεται να προβούμε σε ενέργειες σχετικά με τον λογαριασμό ενός διαφημιζομένου, με βάση, για παράδειγμα, αρνητικές ρυθμιστικές προειδοποιήσεις, διακανονισμούς ή αποφάσεις σχετικά με τις διαφημιστικές πρακτικές ενός διαφημιζομένου ή άμεσες καταγγελίες από χρήστες ή επιχειρήσεις.

Οδηγίες για webmaster

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Συμμετοχή σε πρακτικές που παραβαίνουν τις Οδηγίες για Webmasters Google

Παραδείγματα (ενδεικτικά): "παραγέμισμα" με λέξεις-κλειδιά, απόκρυψη τύπου "cloaking", ύπουλες ανακατευθύνσεις, σελίδες "εισόδου", χρήση ανεπιθύμητου περιεχομένου σε ιστότοπους κοινωνικών δικτύων

Οι παραβιάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς σε αναστολή.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας, επικοινωνώντας με την Υποστήριξη του Google Ads
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false
false