Κατάχρηση του δικτύου διαφημίσεων

Θέλουμε οι διαφημίσεις στο Δίκτυο Google να είναι χρήσιμες, ποικίλες, συναφείς και ασφαλείς για τους χρήστες. Δεν επιτρέπουμε στους διαφημιζομένους να προβάλλουν διαφημίσεις, περιεχόμενο ή προορισμούς που επιχειρούν να παραπλανήσουν ή να παρακάμψουν τις διαδικασίες ελέγχου διαφημίσεων τις οποίες εφαρμόζουμε.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα για όσα πρέπει να αποφεύγετε στις διαφημίσεις σας. Μάθετε τι συμβαίνει, εάν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Κακόβουλο ή ανεπιθύμητο λογισμικό

Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν για τις διαφημίσεις σας και για οποιοδήποτε λογισμικό το οποίο φιλοξενείται στον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας ή προς το οποίο παρέχει συνδέσμους ο ιστότοπος ή η εφαρμογή σας, ανεξάρτητα από το αν το λογισμικό προωθείται μέσω του διαφημιστικού δικτύου της Google. Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κακόβουλο λογισμικό ή "κακόβουλο πρόγραμμα" που μπορεί να βλάψει ή να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπολογιστή, συσκευή ή δίκτυο

Παραδείγματα: ιοί υπολογιστών, ransomware, worm, δούρειοι ίπποι, rootkit, keylogger, προγράμματα αυτόματης κλήσης (dialer), spyware, παραπλανητικό λογισμικό ασφάλειας και άλλα κακόβουλα προγράμματα ή εφαρμογές.

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Κακόβουλο λογισμικό
 1. Ελέγξτε την κατάσταση του ιστοτόπου σας στο Google Search Console. Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Search Console στο παρελθόν, καταχωρίστε το URL του ιστοτόπου σας και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ιδιοκτησίας, για να δείτε την κατάστασή του. Ίσως χρειαστεί να επαληθεύσετε ότι ο ιστότοπος σας ανήκει.

  Ακόμα και αν το Search Console δεν αναφέρει προβλήματα, ο ιστότοπος ενδέχεται να παρουσιάζει ζητήματα ασφάλειας που εντοπίστηκαν από το Google Ads. Συμβουλευτείτε τον webmaster ή τον πάροχο υπηρεσίας φιλοξενίας ιστού και χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το Stop Badware για περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζουμε κακόβουλο ή ανεπιθύμητο λογισμικό.

 2. Καταργήστε τυχόν κακόβουλο ή ανεπιθύμητο λογισμικό.

  Η Google παρέχει πόρους και οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να επιδιορθώσετε τον ιστότοπό σας μέσω της ενότητας Help for Hacked Websites. Εάν δεν μπορείτε να διορθώσετε τον προορισμό της διαφήμισης, ενημερώστε τη διαφήμιση με έναν νέο προορισμό που συμμορφώνεται με αυτήν την πολιτική.

 3. Επεξεργαστείτε τη διαφήμιση.

  Με αυτόν τον τρόπο θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο η διαφήμιση και ο προορισμός της. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Διαφημίσεις ή προορισμοί που παραβαίνουν την πολιτική της Google σχετικά με το Ανεπιθύμητο λογισμικό

Παραδείγματα: μη παροχή σαφών πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργικότητα που παρέχει το λογισμικό ή τις πλήρεις επιπτώσεις της εγκατάστασης του λογισμικού, παράλειψη συμπερίληψης Όρων Παροχής Υπηρεσιών ή Συμφωνητικού άδειας τελικού χρήστη, ομαδοποίηση λογισμικού ή εφαρμογών εν αγνοία του χρήστη, πραγματοποίηση αλλαγών στο σύστημα χωρίς τη συναίνεση του χρήστη, παρακώλυση της απενεργοποίησης ή απεγκατάστασης του λογισμικού από τον χρήστη, παράλειψη σωστής χρήσης δημόσια διαθέσιμων API της Google κατά την αλληλεπίδραση με προϊόντα ή υπηρεσίες της Google

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Ανεπιθύμητο λογισμικό
 1. Ελέγξτε τη διαφήμιση και τον προορισμό σας, για να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνονται με την Πολιτική της Google σχετικά με το Ανεπιθύμητο λογισμικό.

 2. Επεξεργαστείτε τη διαφήμιση ή και τον προορισμό.

  Με αυτόν τον τρόπο θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο η διαφήμιση και ο προορισμός της. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Αθέμιτο πλεονέκτημα

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Χρήση του Δικτύου Google για την απόκτηση αθέμιτου πλεονεκτήματος επισκεψιμότητας σε σχέση με τους άλλους συμμετέχοντες στη δημοπρασία

Παραδείγματα: συνδεδεμένες εταιρείες που διαφημίζονται στο Google Ads χωρίς να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες προγράμματος συνδεδεμένων εταιρειών, προώθηση του ίδιου ή παρόμοιου περιεχομένου από πολλούς λογαριασμούς στα ίδια ή σε παρόμοια ερωτήματα, προσπάθεια προβολής περισσότερων από μία διαφημίσεων κάθε φορά για την επιχείρηση, την εφαρμογή ή τον ιστότοπό σας

Σημείωση: Οι λέξεις-κλειδιά πρέπει να αντιστοιχούν στις πιθανές προθέσεις του κοινού-στόχου κατά τη διάρκεια της αναζήτησης και κάθε ιστότοπος ή εφαρμογή που προωθείτε πρέπει να προσφέρει διακριτή αξία στους χρήστες. Για παράδειγμα, αποφύγετε την προώθηση παρόμοιων προϊόντων και τιμών σε συναφείς προορισμούς.

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις παραβάσεις αυτής της πολιτικής και τις θεωρούμε κατάφωρες, καθώς θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών ή της ιδιοκτησίας τους (για παράδειγμα, λόγω εγκληματικής δραστηριότητας ή και κακόβουλων διαφημίσεων). Προκειμένου να προσδιορίσουμε αν κάποιος διαφημιζόμενος ή προορισμός παραβαίνει αυτήν την πολιτική, ενδέχεται να ελέγξουμε πληροφορίες από πολλές πηγές, όπως τη διαφήμιση, τον ιστότοπο και τους λογαριασμούς σας, καθώς και πληροφορίες από πηγές τρίτου μέρους. Οι λογαριασμοί που παραβαίνουν αυτήν την πολιτική ενδέχεται να τεθούν σε αναστολή, ενώ ενδέχεται να μην τους επιτραπεί να διαφημιστούν ξανά στην Google. Αν θεωρείτε ότι έχει γίνει κάποιο λάθος και ότι δεν έχετε παραβεί την πολιτική μας, υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης και εξηγήστε τους λόγους. Επαναφέρουμε λογαριασμούς μόνο όταν οι συνθήκες είναι επιτακτικές, οπότε είναι σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο, προκειμένου το αίτημά σας να είναι εμπεριστατωμένο, ακριβές και ειλικρινές. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Παράκαμψη συστημάτων

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Δεν επιτρέπεται Εμπλοκή σε πρακτικές που επιχειρούν να παρακάμψουν τις διαδικασίες και τα συστήματα διαφήμισης της Google ή να παρέμβουν σε αυτά

Παράδειγμα 1: Η απόκρυψη τύπου cloaking (εμφάνιση διαφορετικού περιεχομένου σε συγκεκριμένους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της Google, από αυτό που προβάλλεται σε άλλους χρήστες), η οποία αποσκοπεί ή οδηγεί σε παρέμβαση στα συστήματα ελέγχου της Google ή αποκρύπτει ή επιχειρεί να αποκρύψει τη μη συμμόρφωση με τις πολιτικές του Google Ads (π.χ. ανακατεύθυνση σε περιεχόμενο που δεν συμμορφώνεται με τις εν λόγω πολιτικές, χρήση δυναμικού DNS για αλλαγή σελίδας ή περιεχομένου διαφήμισης ή παραποίηση περιεχομένου ιστοτόπου ή περιορισμός πρόσβασης σε τόσο πολλές σελίδες προορισμού, ώστε να καθίσταται δύσκολος ο ουσιαστικός έλεγχος της διαφήμισης, του ιστοτόπου ή του λογαριασμού σας)

*Σημείωση: Η απόκρυψη τύπου cloaking δεν περιλαμβάνει την παροχή εξατομίκευσης περιεχομένου που προσθέτει γνήσια αξία για συγκεκριμένους χρήστες, όπως:
 • εκδόσεις διαφορετικών γλωσσών του ίδιου περιεχομένου , εφόσον η προσφορά εξακολουθεί να είναι ουσιαστικά η ίδια,
 • όταν η παραλλαγή στο περιεχόμενο εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τις πολιτικές διαφημίσεων της Google και
 • η Google έχει τη δυνατότητα να ελέγξει μια έκδοση του περιεχομένου

Παράδειγμα 2: Επανειλημμένες παραβάσεις πολιτικής σε οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς σας, όπως δημιουργία νέων τομέων ή λογαριασμών για τη δημοσίευση διαφημίσεων παρόμοιων με εκείνες που έχουν απορριφθεί (βάσει αυτού ή οποιουδήποτε άλλου κανόνα πολιτικής του Google Ads)

Παράδειγμα 3: Υποβολή ψευδών στοιχείων στα πλαίσια των προγραμμάτων επαλήθευσης

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις παραβάσεις αυτής της πολιτικής και τις θεωρούμε κατάφωρες, καθώς θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών ή της ιδιοκτησίας τους (για παράδειγμα, λόγω εγκληματικής δραστηριότητας ή και κακόβουλων διαφημίσεων). Προκειμένου να προσδιορίσουμε αν κάποιος διαφημιζόμενος ή προορισμός παραβαίνει αυτήν την πολιτική, ενδέχεται να ελέγξουμε πληροφορίες από πολλές πηγές, όπως τη διαφήμιση, τον ιστότοπο και τους λογαριασμούς σας, καθώς και πληροφορίες από πηγές τρίτου μέρους. Οι λογαριασμοί που παραβαίνουν αυτήν την πολιτική ενδέχεται να τεθούν σε αναστολή, ενώ ενδέχεται να μην τους επιτραπεί να διαφημιστούν ξανά στην Google. Αν θεωρείτε ότι έχει γίνει κάποιο λάθος και ότι δεν έχετε παραβεί την πολιτική μας, υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης και εξηγήστε τους λόγους. Επαναφέρουμε λογαριασμούς μόνο όταν οι συνθήκες είναι επιτακτικές, οπότε είναι σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο, προκειμένου το αίτημά σας να είναι εμπεριστατωμένο, ακριβές και ειλικρινές. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Not allowed Αθέμιτος χειρισμός δημιουργικού προκειμένου να παρακαμφθούν οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι από το σύστημα

Παραδείγματα: χρήση ανορθόγραφων απαγορευμένων λέξεων ή φράσεων, προκειμένου να αποφευχθεί η απόρριψη διαφημίσεων, καθώς και αθέμιτος χειρισμός όρων εμπορικών σημάτων στο δημιουργικό, προκειμένου να αποφευχθούν περιορισμοί που σχετίζονται με τη χρήση των συγκεκριμένων εμπορικών σημάτων

Αν διαπιστώσουμε ότι στον λογαριασμό σας πραγματοποιείται επανειλημμένα αθέμιτος χειρισμός δημιουργικού, όπως αυτός περιγράφεται παραπάνω, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να τεθεί σε αναστολή.

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Παράκαμψη συστημάτων

Είναι πιθανό να απορριφθεί μια διαφήμιση λόγω παράβασης αυτής της πολιτικής, χωρίς να τεθεί σε αναστολή ολόκληρος ο λογαριασμός σας. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν μια λέξη ή φράση της διαφήμισης φαίνεται να μοιάζει υπερβολικά με απαγορευμένη λέξη ή όρο εμπορικού σήματος, την οποία ή τον οποίο δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να διαφημίζετε. Στην περίπτωση αυτή, απλώς καταργήστε τη συγκεκριμένη λέξη ή φράση από τη διαφήμιση. Αφού επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε τη διαφήμιση, αυτή θα επανελεγχθεί αυτόματα και μπορεί να εγκριθεί για προβολή, εφόσον διαπιστώσουμε ότι δεν παραβαίνει πλέον αυτήν την πολιτική.

Οδηγίες για webmaster

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Συμμετοχή σε πρακτικές που παραβαίνουν τις Οδηγίες για Webmasters Google

Παραδείγματα: "παραγέμισμα" με λέξεις-κλειδιά, απόκρυψη τύπου "cloaking", ύπουλες ανακατευθύνσεις, σελίδες "εισόδου", χρήση ανεπιθύμητου περιεχομένου σε ιστότοπους κοινωνικών δικτύων

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας επικοινωνώντας με την Υποστήριξη του Google Ads
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;