Злоупотреба с рекламната мрежа

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Потребителите на Display & Video 360 трябва да спазват тези правила на Google Ads. Посетете Помощния център на Display & Video 360 за допълнителни ограничения.

Искаме рекламите в Мрежата на Google да бъдат полезни, разнообразни, подходящи и безопасни за потребителите. Не допускаме реклами, съдържание или дестинации, които се опитват да измамят или заобиколят процедурите ни по преглед на рекламите.

По-долу сме дали някои примери за това, какво да избягвате в рекламите си. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Злонамерен или нежелан софтуер

Тези изисквания се отнасят за рекламите Ви и софтуера, който се съдържа в сайта или приложението Ви или към който те водят, независимо дали въпросният софтуер се популяризира чрез рекламната мрежа на Google. Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Злонамерен (или зловреден) софтуер, който може да навреди или да осъществи неупълномощен достъп до компютър, устройство или мрежа

Примери (неизчерпателни): Компютърни вируси, рансъмуер, червеи, троянски коне, руткитове, софтуер за запис на натиснатите клавиши, дайлери, шпиониращ софтуер, лъжлив софтуер за защита и други злонамерени програми или приложения

Инструмент за отстраняване на неизправности: Ако сайтът Ви е компрометиран

Ще означаваме компрометираните домейни в профила Ви в Google Ads, щом ги идентифицираме. Моля, премахнете кода, който препраща към тези домейни. Можете да намерите ресурси и инструкции, с чиято помощ да коригирате основната причина за компрометирането, в статията Help for Hacked Websites. Ако не можете да го направите, актуализирайте рекламата с нова дестинация, която спазва правилата.

Инструмент за отстраняване на неизправности: Злонамерен софтуер
 1. Проверете състоянието на сайта си в Google Search Console. Ако не сте използвали Search Console преди това, въведете URL адреса на уебсайта си и кликнете върху „Добавяне на собственост“, за да видите състоянието му. Може да се наложи да потвърдите, че сте собственик на сайта.

  Ако Search Console не сигнализира за проблеми, сайтът Ви може все пак да има проблеми със сигурността, установени от Google Ads. Консултирайте се с уеб администратора или доставчика си на уеб хостинг, за да проучите допълнително въпроса. Научете повече за това, как идентифицираме злонамерения или нежелан софтуер.

 2. Премахнете злонамерения или нежелан софтуер.

  Чрез страницата Help for Hacked Websites Google осигурява ресурси и инструкции, които да Ви помогнат да коригирате сайта си. Ако не можете да коригирате дестинацията на рекламата, актуализирайте рекламата с нова дестинация, която спазва правилата.

 3. Редактирайте рекламата.

  Редактирането ще изпрати рекламата и дестинацията й повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

червена отметка „х“ Реклами или дестинации които нарушават правилата за нежелан софтуер на Google

Примери (неизчерпателни): Липса на прозрачност по отношение на функциите, които софтуерът осигурява, или пълните последици от инсталирането му; невключване на Общи условия или лицензионно споразумение с крайния потребител; групиране в пакети на софтуер или приложения без знанието на потребителя; извършване на промени в системата без съгласието на потребителя; затрудняване на потребителите при деактивирането или деинсталирането на софтуера; неправилно използване на публично достъпни приложни програмни интерфейси (API) на Google при взаимодействие с продукти или услуги на компанията.

Инструмент за отстраняване на неизправности: Нежелан софтуер
 1. Прегледайте рекламата и дестинацията си, за да се уверите, че спазват правилата на Google за нежелания софтуер.

 2. Редактирайте рекламата и/или дестинацията.

  Редактирането ще изпрати рекламата и дестинацията й повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

 
Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спиране на профила. Научете повече за спрените профили.

Нечестно предимство

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Използване на мрежата на Google за получаване на нечестно предимство в трафика пред други участници в търга

Примери (неизчерпателни): Партньори, които рекламират в Google Ads в нарушение на приложимите правила за партньорски програми, популяризиращи същото или подобно съдържание от няколко профила за същите или подобни заявки, като се опитват да показват повече от една реклама наведнъж за бизнеса, приложението или сайта Ви.

Забележка: Ключовите думи трябва да съответстват на вероятните намерения на целевата аудитория. Всеки уебсайт или приложение, които популяризирате, трябва да предлагат собствена стойност за потребителите. Избягвайте например да популяризирате подобни продукти и цени в свързани дестинации.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спиране на профила. Научете повече за спрените профили.
Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Уклончиво рекламно съдържание

червена отметка „х“ Манипулиране на рекламните компоненти (текст, изображение, видеоклипове, домейн или поддомейни) в опит за заобикаляне на системите за откриване и/или налагане на мерки.

Примери (неизчерпателни): Неправилно изписване на забранени думи или фрази с цел избягване на неодобрение на реклама; манипулиране на защитени със запазена марка термини в рекламния текст, домейна, поддомейна или логото с цел избягване на ограниченията, свързани с използването на съответната запазена марка; използване на невидими знаци от уникод в рекламите, които не добавят стойност към рекламното съдържание за потребителите; манипулиране на изображения или видеоклипове за скриване на съдържание, което нарушава правилата.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спиране на профила. Научете повече за спрените профили.
Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Заобикаляне на системите

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Прилагане на практики, които заобикалят или оказват влияние върху системите и процесите на Google за рекламиране, или опит за това.

Примери (неизчерпателни):

 • Прикриване (показване на определени потребители, включително на Google, на съдържание, различно от показваното на други), което има за цел или води до смущаване на работата на системите на Google за проверка, или прикрива, или се опитва да прикрие неспазване на правилата на Google Ads, като например:
  • Пренасочване към неотговарящо на правилата съдържание
  • Използване на динамична DNS за подмяна на страници или рекламно съдържание
  • Манипулиране на съдържанието на сайта или ограничаване на достъпа до толкова много от целевите Ви страници, че да е трудно да се извърши смислен преглед на рекламата, сайта или профила Ви
  • Използване на инструменти за проследяване на кликванията за пренасочване на потребителите към злонамерени сайтове.

  Забележка: Прикриването не включва предоставянето на персонализирано съдържание, което добавя действителна стойност за определени потребители, като например различни езикови версии на едно и също съдържание или различни версии на едно и също съдържание в зависимост от доставчика на интернет услуги на потребителя, стига офертата да е по същество същата, промяната в съдържанието също да спазва правилата на Google Ads и Google да има възможност да прегледа вариант на съдържанието.

 • Повтарящи се нарушения на правилата в няколко от профилите Ви, включително създаване на нови домейни или профили за публикуване на реклами, подобни на реклами, които не са били одобрени (поради нарушения на това или друго правило на Google Ads).
 • Заобикаляне на механизмите за прилагане и откриване чрез създаване на варианти на реклами, домейни или съдържание, които не са били одобрени (съгласно това или което и да е правило на Google Ads), или използване на техники в текста, изображенията и видеоклиповете с цел маскиране на съдържание с явен сексуален характер.
 • След предишно решение за спиране извършване на опит да се използва отново системата на Google Ads чрез създаване на нови профили, за да се влезе отново в нея.
 • Злоупотреба с функциите на продуктите на Google Ads с цел показване на несъответстващо на правилата съдържание на потребителите и/или получаване на допълнителен трафик.
 • Изпращане на невярна информация като част от програмите ни за потвърждаване.

Считаме такива нарушения на правилата за особено груби и се отнасяме много сериозно към тях. Грубо нарушение на правилата на Google Ads представлява нарушение, чиято сериозност го прави незаконно или води до значителни вреди на потребителите ни. При определянето дали даден рекламодател или дестинация нарушава това правило, може да прегледаме информация от няколко източника, включително рекламата, уебсайта и профилите Ви, както и от трети страни.  Ако установим нарушения на тези правила, ще спрем профилите Ви в Google Ads в момента на установяване и без предварително предупреждение, и няма да Ви бъде позволено повече да рекламирате чрез нас. Ако смятате, че това е грешка и не сте нарушили правилата ни, изпратете обжалване и обяснете защо. Възстановяваме профили само при наличие на неоспорими аргументи, затова е важно да отделите време, за да представите обстоятелствата изчерпателно, точно и честно. Научете повече за спрените профили.

Забележка: Може да предприемем действия спрямо профила на рекламодателя, например въз основа на сериозни предупреждения, споразумения или решения на регулаторните органи относно практиките за рекламиране на съответния рекламодател или директни жалби от потребители или бизнеси.

Правила относно спама за Google Търсене в мрежата

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Прилагане на практики, които нарушават правилата относно спама за Google Търсене в мрежата

Примери (неизчерпателни): Пренасищане с ключови думи, прикриване, скрито пренасочване, прехвърлящи страници, разпространение на спам в сайтове на социални мрежи.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спиране на профила. Научете повече за спрените профили.
Научете как да коригирате неодобрена реклама или актив.

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
73067