Злоупотреба с рекламната мрежа

Искаме рекламите в Мрежата на Google да бъдат полезни, разнообразни, подходящи и безопасни за потребителите. Не допускаме реклами, съдържание или дестинации, които се опитват да измамят или заобиколят процедурите ни по преглед на рекламите.

По-долу сме дали някои примери за това, какво да избягвате в рекламите си. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Злонамерен или нежелан софтуер

Тези изисквания се отнасят за рекламите Ви и софтуера, който се съдържа в сайта или приложението Ви или към който те водят, независимо дали въпросният софтуер се популяризира чрез рекламната мрежа на Google. Не се допуска следното:

Злонамерен (или зловреден) софтуер, който може да навреди или да осъществи неупълномощен достъп до компютър, устройство или мрежа

Примери: компютърни вируси, рансъмуер, червеи, троянски коне, руткитове, софтуер за запис на натиснатите клавиши, дайлери, шпиониращ софтуер, лъжлив софтуер за защита и други злонамерени програми или приложения.

Инструмент за отстраняване на неизправности: Злонамерен софтуер
 1. Проверете състоянието на сайта си в Google Search Console. Ако не сте използвали Search Console преди това, въведете URL адреса на уебсайта си и кликнете върху „Добавяне на собственост“, за да видите състоянието му. Може да се наложи да потвърдите, че сте собственик на сайта.

  Ако Search Console не сигнализира за проблеми, сайтът Ви може все пак да има проблеми със сигурността, установени от Google Ads. Консултирайте се с уеб администратора или доставчика си на уеб хостинг услуги и използвайте инструменти като Stop Badware, за да проучите допълнително въпроса. Научете повече за това, как идентифицираме злонамерения или нежелан софтуер.

 2. Премахнете злонамерения или нежелан софтуер.

  Чрез страницата Help for Hacked Websites Google осигурява ресурси и инструкции, които да Ви помогнат да коригирате сайта си. Ако не можете да коригирате дестинацията на рекламата, актуализирайте рекламата с нова дестинация, която спазва правилата.

 3. Редактирайте рекламата.

  Редактирането ще изпрати рекламата и дестинацията й повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

Реклами или дестинации които нарушават правилата за нежелан софтуер на Google

Примери: липса на прозрачност по отношение на функциите, които софтуерът осигурява, или пълните последици от инсталирането му; невключване на Общи условия или лицензионно споразумение с крайния потребител; групиране в пакети на софтуер или приложения без знанието на потребителя; извършване на промени в системата без съгласието на потребителя; затрудняване на потребителите при деактивирането или деинсталирането на софтуера; неправилно използване на публично достъпни приложни програмни интерфейси (API) на Google при взаимодействие с продукти или услуги на компанията.

Инструмент за отстраняване на неизправности: Нежелан софтуер
 1. Прегледайте рекламата и дестинацията си, за да се уверите, че спазват правилата на Google за нежелания софтуер.

 2. Редактирайте рекламата и/или дестинацията.

  Редактирането ще изпрати рекламата и дестинацията й повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

Нечестно предимство

Не се допуска следното:

Използване на мрежата на Google за получаване на нечестно предимство в трафика пред други участници в търга

Примери: Партньори, които рекламират в Google Ads в нарушение на приложимите правила за партньорски програми, популяризиращи същото или подобно съдържание от няколко профила за същите или подобни заявки, като се опитват да показват повече от една реклама наведнъж за бизнеса, приложението или сайта Ви.

Забележка: Ключовите думи трябва да съответстват на вероятните намерения на целевата аудитория, a всеки уебсайт или приложение, които популяризирате, трябва да предлагат собствена стойност за потребителите. Избягвайте например да популяризирате подобни продукти и цени в свързани дестинации.

Считаме такива нарушения на правилата за особено груби и се отнасяме много сериозно към тях, тъй като представляват риск за сигурността на потребителите ни или за тяхната собственост (например от криминална дейност и/или злонамерени реклами). При определянето дали даден рекламодател или дестинация нарушава това правило, може да прегледаме информация от няколко източника, включително рекламата, уебсайта и профилите Ви, както и от трети страни. Профилите, които нарушават тези правила, може да бъдат спрени и да не бъдат допускани да рекламират повече с нас. Ако смятате, че това е грешка и не сте нарушили правилата ни, изпратете обжалване и обяснете защо. Възстановяваме профили само при наличие на неоспорими аргументи, затова е важно да отделите време, за да представите обстоятелствата изчерпателно, точно и честно. Научете повече за спрените профили.

Заобикаляне на системите

Не се допуска следното:

Не се допуска Участие в практики, които се опитват да заобиколят или да окажат влияние върху системите и процесите на Google за рекламиране

Пример 1: Прикриване (показване на различно съдържание на определени потребители, включително Google, от това на други), което има за цел или води до намеса в системите за проверка на Google, или прикрива или се опитва да прикрие неспазване на правилата на Google Ads (например пренасочване към неспазващо правилата съдържание посредством динамичен DNS за подмяна на страници или рекламно съдържание, или манипулиране на съдържание на сайта или ограничаване на достъпа до толкова много от целевите Ви страници, че да е трудно да се извърши смислен преглед на рекламата, сайта или профила Ви)

* Забележка: Прикриването не включва предоставянето на персонализиране на съдържание, което добавя действителна стойност за определени потребители, като например:
 • различни езикови версии на едно и също съдържание, стига офертата да е като цяло същата;
 • промяната в съдържанието продължава да спазва правилата на Google Ads; и
 • Google има възможност да прегледа вариант на съдържанието.

Пример 2: Повтарящи се нарушения на правилата в няколко от профилите Ви, включително създаване на нови домейни или профили за публикуване на реклами, подобни на реклами, които не са били одобрени (поради нарушения на това или друго правило на Google Ads)

Пример 3: Изпращане на невярна информация като част от програмите ни за потвърждаване 

Считаме такива нарушения на правилата за особено груби и се отнасяме много сериозно към тях, тъй като представляват риск за сигурността на потребителите ни или за тяхната собственост (например от криминална дейност и/или злонамерени реклами). При определянето дали даден рекламодател или дестинация нарушава това правило, може да прегледаме информация от няколко източника, включително рекламата, уебсайта и профилите Ви, както и от трети страни. Профилите, които нарушават тези правила, може да бъдат спрени и да не бъдат допускани да рекламират повече с нас. Ако смятате, че това е грешка и не сте нарушили правилата ни, изпратете обжалване и обяснете защо. Възстановяваме профили само при наличие на неоспорими аргументи, затова е важно да отделите време, за да представите обстоятелствата изчерпателно, точно и честно. Научете повече за спрените профили.

Not allowed Манипулиране на рекламния текст в опит за заобикаляне на автоматичните проверки на системата

Примери: Неправилно изписване на забранени думи или фрази с цел избягване на неодобрение на реклама, манипулиране на защитени със запазена марка термини в рекламния текст с цел избягване на ограниченията, свързани с използването на съответната търговска марка

Ако се установи, че профилът Ви многократно е участвал в манипулирането на рекламни текстове, както е описано по-горе, профилът Ви може да бъде спрян.

Инструмент за отстраняване на неизправности: Заобикаляне на системите

Възможно е реклама да не бъде одобрена поради нарушение на това правило, без да се спре целият Ви профил. Най-често това се случва, когато изглежда, че дума или фраза в рекламата е прекалено подобна на забранена дума или защитен със запазена марка термин, които нямате право да рекламирате. В такъв случай трябва само да премахнете тази дума или фраза от рекламата си. След като редактирате и запазите рекламата, тя ще бъде прегледана автоматично и може да бъде одобрена за показване, ако установим, че вече не нарушава това правило.

Указания за уеб администратори

Не се допуска следното:

Участие в практики, които нарушават указанията на Google за уеб администратори

Примери: Пренасищане с ключови думи, прикриване, скрито пренасочване, прехвърлящи страници, разпространение на спам в сайтове на социални мрежи.

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?