Ophavsret

Google stiller oversatte versioner af vores Hjælp til rådighed, selvom de ikke er beregnet til at ændre indholdet af vores politikker. The English version is the official language we use to enforce our policies. To view this article in a different language, use the language dropdown at the bottom of the page.

Display & Video 360-brugere skal overholde denne Google Ads-politik. Gå til Hjælp til Display & Video 360 for at se yderligere begrænsninger.

Aktivér YouTube-undertekster for at få vist undertekster på dit modersmål. Vælg ikonet for indstillinger Billede af ikonet for YouTube-indstillinger nederst i videoafspilleren, vælg "Undertekster", og vælg derefter sprog.


Vi overholder de lokale love om ophavsret og beskytter rettighederne for indehaverne af ophavsretten, så vi tillader ikke annoncer, hvori der på uberettiget vis gøres brug af ophavsretsligt beskyttet indhold. Hvis du har juridisk tilladelse til at bruge ophavsretsligt beskyttet indhold, kan du ansøge om certificering til annoncering (ansøg her, hvis du bruger DV360). Hvis du opdager uautoriseret indhold, kan du indsende en klage angående ophavsret.

Her er nogle eksempler på, hvad du skal undgå i dine annoncer. Få oplysninger om, hvad der sker, hvis du overtræder vores politikker.

Ophavsretligt beskyttet indhold

Dette billede repræsenterer Google Ads-politikken vedrørende ophavsretsligt beskyttet indhold.

Uautoriserede websites eller uautoriseret software, der anvendes til indsamling eller kopiering af eller til at give adgang til ophavsretligt beskyttet indhold

Eksempler: Websites, software eller værktøjslinjer, der giver mulighed for uautoriseret streaming, deling, kopiering eller download af lydguider, e-bøger, "anime", spil, film, mp3-ringetoner, musik, software, tv-serier eller værker tilhørende uafhængige kunstnere, pladeselskaber eller andre indholdsudviklere

Websites eller apps, der letter uautoriseret offlinedistribution af ophavsretligt beskyttet indhold

Eksempler: Websites, der distribuerer uautoriserede fysiske kopier af ophavsretligt beskyttede cd'er eller dvd'er eller ophavsretligt beskyttet software

Software, websites eller værktøjer, der fjerner teknologi til administration af digitale rettigheder (DRM-teknologi) fra ophavsretligt beskyttet materiale eller på anden vis omgår ophavsretten (uanset om det tiltænkte anvendelsesformål er lovligt eller ej)

Eksempler: Produkter eller tjenester (såsom Blu-ray- eller dvd-rippere, -brændere eller -konvertere), som giver adgang til ophavsretligt beskyttet indhold ved at udelukke eller forbigå DRM-teknologi på lyd- eller videomedier eller i e-bøger eller software

Fejlfinding: Ophavsretligt beskyttet indhold
  1. Send os dokumentation for din ophavsret. Hvis du mener, at du er juridisk autoriseret til at annoncere for ophavsretsligt beskyttet indhold, kan du udfylde en ansøgning om certifiering. Vi gennemgår ansøgningen og underretter dig om, hvorvidt vi kan vise dine annoncer.
  2. Fjern ophavsretsligt beskyttet indhold fra annoncens destination. Hvis du ikke kan løse problemet med annoncens destination, skal du opdatere annoncen med en ny destination, der overholder denne politik.
  3. Rediger annoncen. Fjern eventuelt ophavsretsligt beskyttet indhold. Hvis din annonce overholder politikken, men du har ændret annoncens destination, skal du redigere annoncen og gemme den. Dette medfører, at annoncen og dens destination indsendes til fornyet gennemgang.

    De fleste annoncer gennemgås inden for én hverdag. Det kan dog i nogle tilfælde tage længere tid, hvis der er brug for en mere kompleks gennemgang.

Hvis du ikke kan løse de problemer, der har ført til overtrædelser, eller vælger ikke at gøre det, skal du fjerne din annonce. Det er med til at undgå, at din konto bliver suspenderet efterfølgende på grund af for mange afviste annoncer.

DMCA-relateret klage

Hvis Google modtager en DMCA-relateret klage vedrørende indholdet af en annonce eller en annonces destination, kan annoncen blive afvist.

Sådan fungerer en DMCA-relateret klage

Hvad er DMCA?

DMCA står for Digital Millennium Copyright Act, en amerikansk lov om ophavsret, som blev vedtaget i oktober 1998. Du kan læse mere om DMCA på http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf .

Hvad er DMCA-meddelelser?

DMCA-meddelelser er påstande om krænkelse af ophavsret indgivet af indehavere af ophavsret i overensstemmelse med kravene i DMCA-procedurerne vedrørende meddelelse og fjernelse. Google har en politik om at reagere på sådanne påstande om krænkelse af ophavsret.

Hvem kan indgive en DMCA-meddelelse?

Kun ejeren af ophavsretten eller en godkendt repræsentant kan indgive en DMCA-meddelelse vedrørende krænkelse.

Hvordan ser en DMCA-meddelelse ud?

Se et eksempel på en DMCA-meddelelse .

Kan mine annoncer genindsendes, hvis de er blevet afvist på grund af overtrædelse af DMCA-bestemmelserne?

For at kunne genindsende dine annoncer til godkendelse skal du indgive en modpåstand, som opfylder samtlige relevante krav i DMCA. Hvis du vil indgive en modpåstand, skal du udfylde vores DMCA-modpåstandsformular .

Bemærk! Du kan blive gjort erstatningsansvarlig (herunder for omkostninger og advokatudgifter), hvis du fejlagtigt angiver, at materialet eller aktiviteten ikke krænker andres ophavsret. Hvis du ikke er sikker på, om et bestemt materiale krænker andres ophavsret, bør du først kontakte en advokat. Hvis du genindsender dine annoncer uden at indgive en gyldig DMCA-modpåstand, opsiges din konto muligvis på grund af vores politik vedrørende gentagen krænkelse.

Vil Google afvise mine annoncer, hvis der er indledt et søgsmål vedrørende ophavsretten?

Hvis du indgiver en gyldig DMCA-modpåstand, men den person, som gør krav på ophavsretten til det pågældende indhold, indleder et søgsmål mod dig, godkender Google ikke dine annoncer igen, før der er afsagt en retskendelse til fordel for dig.


Har du brug for hjælp?

Kontakt Google Ads Support, hvis du har spørgsmål om vores politikker

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu